Finnpelti kehittää laserleikkauksen toimintojaan

Finnpelti Oy:n laserleikkaustoiminnot kehittyvät uuden investoinnin myötä. Uusi Mitsubishi -tasolaser mahdollistaa aiempaa vahvempien materiaalien laserleikkauksen ja täydentää osaltaan yrityksen leikkausmahdollisuuksia yhdessä niin ikään hiljattain hankitun vesileikkauskoneen kanssa. Laserissa on mukana valmistajan oma resonaattoriteknologia.

Mitsubishin eX-sarjan CO2-laser on Finnpelti Oy:n tuore investointi talon leikkauskapasiteettiin. Leikkaustöissä tuotantopäällikkö Sami Karimäki.

Sastamalalainen Finnpelti Oy on vuodesta 1999 toiminut yritys, minkä omia tuotteita ovat kattoprofiilit, peltikattotuotteet ja myös esimerkiksi varastojärjestelmien vetotasot. Lisäksi yritys tekee alihankintatöinä laserleikkaus- ja jauhemaalaustöitä, särmäystä, hitsausta ja kokoonpanoa. Parisen vuotta sitten yritys laajensi toimintansa myös koneistukseen, kun se osti toimintansa lopettaneen NH-Koneistuksen koneet, jotka siirrettiin kaupan myötä Finnpelti Oy:n laajennushalliin Sastamalan Heinoontielle.

Samalla Finnpelti Oy:n palvelukseen siirtyivät myös kaksi koneen käyttäjää. Koneistuspuolen kruunuksi yritys hankki vielä myös yhden uuden koneistuskeskuksen.

”Kokonaispalvelun kehittämisestä on kysymys. Tuotteet monimutkaistuvat ja koneistuksille on kasvavaa tarvetta. Samaan aikaan nopeuden merkitys korostuu. Halusimme vastata kehitykseen ja tarjota paletistamme koko tuotantoketjun myös koneistusten osalta”, Karimäki sanoo.

”Koneistuspuolen toiminnot ovat lähtenee hyvin liikkeelle. Kysyntää tälle kapasiteetille on runsaasti” Karimäki sanoo.

Koneen resonaattori on Mitsubishin oma. Suunnitellussa on kiinnitetty erityishuomiota taloudellisuuteen ja huollon helppouteen.

Laserinvestointi

Kokonaispalvelun laajentamisesta on kyse myös yrityksen uusimmissa tämän vuoden investoinneissa.

”Asiakkaillamme on tarvetta yhä vahvempien materiaalien levykäsittelyyn. Tähän seikkaan vastataksemme investoimme hiljattain vesileikkauskoneeseen, jolla päästään sujuvasti jopa useiden kymmenien millimetrien materiaalivahvuuksiin”, Karimäki kertoo.

”Koska vesileikkaus on suorituskykyinen, mutta hidas menetelmä, hankimme myös uuden laserleikkauskoneen, joka mahdollistaa tarvittaessa nopeat leikkaustoimet ja niin ikään varsin vahvojen materiaalien leikkaamisen. Koneella voidaan leikata teräsmateriaaleja aina 25 mm:iin saakka.”

Finnpelti Oy:n uusi CO2-tasolaser on konevalmistaja Mitsubishin mallistoa ja sen toimitti niin ikään Sastamalassa toimiva konetalo ja Mitsubishi-laserien Suomen edustaja Airwell.

Koneen valintaan vaikuttivat Seppo Karimäen mukaan sopivassa suhteessa niin lähellä toimiva tuttu kone-edustaja kuin valmistajan teknologiakin.

”Kun punnitsimme valintaa kuitulaserin ja CO2-laserin välillä kallistuimme viimeksi mainittuun, ja  syynä siihen oli ensinnäkin leikkauslaatu. Arvioimme, että CO2-laser tekee valmiiksi laatuisaa leikkausjälkeä, joten laskimme, että vältymme sen myötä satsauksilta jälkikäsittelyyn. Tämä arvio onkin pitänyt hyvin paikkansa”, sanoo Karimäki.

”Toinen seikka oli tämän koneen tekniset ratkaisut resonaattoripuolella. Ne ovat eduksi niin taloudellisessa mielessä kuin huollonkin suhteen”, sanoo Karimäki.

Talon tuotteita. Finnpelti Oy:n nykykonekanta mahdollistaa monenlaisen valmistuksen niin levypuolella kuin koneistuksessakin, toteaa Seppo Karimäki.

Oma resonaattoriteknologia

Mitsubishi käyttää koneissaan omaa Cross Flow eli ristivirtaus CO2-resonaattoriteknologiaa, mikä poikkeaa perinteisestä alueen teknologiasta. Mainittuja etuja ovat käytön edullisuus ja huollon helppous.
”Cross Flow -resonaattoriin ladataan pieni annos kaasua noin kahden päivän välein. Kaasu kiertää hitaasti suljetussa tilassa elektrodilevyjen välistä ladaten tilan läpi kulkevaa lasersädettä”, kertoo Airwellin toimitusjohtaja Antti Palomäki.

Finnpelti Oy:n tuoreisiin investointeihin Sastamalassa kuuluu myös uusi vesileikkauskone.

Resonaattorissa on ainoastaan kaksi peiliä, toinen täysin- ja toinen puoliheijastava. Lasersäde liikkuu peilien välillä ja suljettu kaasukierto lataa siihen energiaa. Kun säde sisältää halutun määrän energiaa se läpäisee puoliheijastavan peilin ja matkaa leikkauspäälle.

”Cross Flow -resonaattorissa ei tarvita laserputkia tai taittopeilejä, eikä erillisiä turboja kaasun virtauksen kiihdyttämiseen. Näin sen käytössä ei tarvita kalliita putkien ja peilien puhdistus- ja suuntaushuoltoja tai turbon vaihtoja. Myös huoltovälit ovat perinteisiä vaihtoehtoja pidempiä”, Palomäki kertoo.


”Kun tämä teknologia yhdistyy korkealaatuiseen leikkausjälkeen, on koossa mielestämme tehokas paketti vahvojen materiaalien laserleikkaukseen. Hyödyt korostuvat erityisesti yli 8 mm:n ruostumattomia materiaaleja leikatessa usein vaihtelevassa tuotannossa”, sanoo Karimäki.

Finnpelti Oy:n Mitsubishin eX -koneen resonaattoriteho on 6 kW, ja pöytäkoko 1500×3000 mm. Vaihtopöytä tuo osaltaan joustavuutta käsittelyyn.

”Uusi kone lisää mahdollistaa aiempaa vahvemmat materiaalit ja onhan uusi kone huomattavasti nopeampi aikaisempaan 2kW:n koneeseemme verrattuna. Jo pitkään käytössäämme ollut aiempi laserleikkauskone kuitenkin jatkaa edelleen tuotantokäytössämme niin ikään. Järjestely tuo varmuutta erikoistilanteiden varalle ja lisää osaltaan tuotantovolyymia”, sanoo Seppo Karimäki.

Kari Harju