Kytölä Instruments tehostaa automaatiota – koneistusteknologiaa eri kokoluokkiin

Kytölä Instruments jatkaa tuotannon kehitystoimiaan Muuramessa. Automaatioon vahvasti panostavan yrityksen investointikokonaisuuden keskiössä ovat tuotannon eri kokoluokkia palveleva panostus uuteen sorvauskeskusteknologiaan ja koneistussolun uudistus kahden uuden koneistuskeskuksen ja solun FPC-konttiratkaisun laajennuksen myötä.

Kytölä Instruments Oy on moderni ja samalla perinteikäs kotimainen mittauslaitteiden suunnittelija, valmistaja ja kehittäjä. Olli Kytölä perusti yrityksen vuonna 1945.
Kytölä kehittää, valmistaa ja myy tarkkuusinstrumentteja teollisuuden ja laitevalmistajien virtauksenmittaus-, valvonta- ja säätötarpeisiin.

Tuotteet toimitetaan globaaleille markkinoille ja tärkeimmät sovellusalueet löytyvät sellu- ja paperiteollisuudesta, energiantuotannosta, kemianteollisuudesta, kaivoksista, metalliteollisuudesta sekä maatalouteen liittyvistä sovelluksista. Suoraa vientiä on 70 prosenttia tuotannosta, välillisesti mennään yli 90 prosentissa.

Nakamura-Tomen NTY3-100-koneet koneistavat kahdella karalla ja kolmella revolverilla. Tuotannon lisä aiempaan on merkittävä, kertoo Jarmo Tuohimetsä.

Uutta sorvausteknologiaa

Tällä hetkellä noin 100 henkilöä työllistävä Kytölä Instruments toimii Muuramessa kalustolla, mihin kuuluu mm. yli 20 CNC-työstökonetta.

Sarjakoot ovat usein pieniä tai keskisuuria ja variaatiota on paljon, yhdestä kappaleesta muutamaan tuhanteen.

Tuotannon kalustoa päivitetään parhaillaan sekä kapasiteettia lisäävässä että aiempaa kapasiteettia korvaavassa ensi vuoteen eli 2020 ulottuvassa investointikokonaisuudessa.

Sen osana talossa on investoitu hiljattain mm. levynleikkauksen toimintoihin.

Koneistuksen puolella uutta teknologiaa edustavat talon kapasiteettia pienemmän kokoluokan kappaleiden tuotannossa laajentava uusi sorvauskeskus tankoautomaatiolla ja koneistuksen tuotantosolun kehittäminen kahden uuden koneistuskeskuksen ja FPC-konttijärjestelmän laajennuksen myötä.

”Uusi teknologia lisää tuottavuutta ja on olennaisen tärkeää kilpailukyvyn varmistamiselle. Automaatiohan näissä on olennainen asia, sen lisääminen tuotannossa on tavoitteemme”, kertoo tuotantopäällikkö Jarmo Tuohimetsä.

Kaksi uutta vaakakaraista DMG Mori NHX-4000 -konetta toimii kokonaisuudessa Fastemsin FPC-konttiratkaisun kanssa.

Sorvauskaluston osalta laajennus on investointi japanilaisvalmistajan Nakamura-Tomen uuden sukupolven NTY3-100-sorvauskeskukseen, joka on talossa nyt toinen saman mallin kone.

NTY3 -100 on ulkoiselta kooltaan kompakti kaksikarainen ja kolmirevolverinen sorvi, ja kaikki revolverit on varustettu Y-akselilla. Kokoonpanonsa myötä sorvi mahdollistaa koneistuksen kummallakin karalla samanaikaisesti, ja Y-akselit revolvereissa lisäävät tuottavuutta.

Sekä vanhempi, että uudempi kone on varustettu tankoautomaatiolla.

”Kyseessä on meidän tankokokoihimme hyvin sopiva kone. Hyvät kokemukset jo aiemmilta vuosilta ja erityisesti tuosta pari vuotta käytössämme olleesta koneesta sekä toki mm. tuttu ohjaus vaikuttivat siihen, että hankimme viereen toisen saman mallin koneen. Huolto toimii läheltä, Suomen edustaja Lindberg toimii muutaman kilometrin päässä”, sanoo Tuohimetsä.

Investointikokonaisuuden osana päivitettiin kookkaan tuotannon koneistussolu uusin konein ja FPC-ratkaisun laajennuksen myötä.

”Näillä koneilla tuotanto on nopeutunut merkittävästi. Keskimäärin puhutaan 20-30 prosentin lisästä näiden koneiden myötä, parhaimmillaan kappaleajoista on lähtenyt pois yli puolet vanhoihin kappaleaikoihin verrattuna. Yksi lisärevolveri ja nopeat pikaliikkeet, työkalunvaihdot ja asetukset saavat aikaan.”

”Nakamura-Tomen koneet ovat täysöljykoneita. Se lisää osaltaan niiden käyttöikää”, toteaa Jarmo Tuohimetsä.

Tuotantojärjestelmän päivitys

Toinen investointikokonaisuuteen kuuluva kehitysaskel on satsaus toiseen segmenttiin, eli talon kookkaampaa kappaletuotantoa palvelevan koneistussolun suorituskykyyn.

Sen myötä kaksi DMG Morin vaakakaraista NHX 4000-koneistuskeskusta korvaa konekalustoa joustavan tuotannon valmistusjärjestelmässä, jossa Fastemsin konttityyppinen FMS-järjestelmä FPC palvelee kahta koneistuskeskusta.

”Solun koneet kävivät jo iäkkäiksi, ja toisaalta alan teknologia on kulkenut viime vuodet lujaa eteenpäin. Kyseessä on samassa paketissa laitepäivitys ja samalla suorituskyvyn nosto uuden teknologian myötä”, kertoo Tuohimetsä.

”Suorituskyvyn osalta yksi keskeinen seikka on uusien koneiden työkalukapasiteetti. Kun aiemmissa keskuksissa työkalupaikkoja oli 60, uusissa on 240. Tämä on iso lisäys järjestelmän suorituskykyyn. Koska kaikkiaan erilaisia valmistustoimintoja järjestelmässä on yli 300, työkaluvalikoiman laajennus nopeuttaa olennaisesti solun tuotantoa.”

NHX 4000-koneet ovat vielä DMG Morin mallisarjan ns. toisen sukupolven koneita, rakenteeltaan jämeriä ja suorituskyvyltään vahvoiksi suunniteltuja koneita, mutta toisaalta ulkoiselta kooltaan kompakteja laitteita. Ulkoinen koko koneissa on hieman yli 11 neliömetriä. Suorituskykyä merkitsevä pikaliikenopeus 60m/min saakka ja 1.2 g kiihtyvyys. Vakiokaran kierrokset ovat 15 000 1/min. Jykevä 70 mm:n kararipustus tuo vakautta.

Solun nopeutta ja siten tuottavuutta lisää edelleen järjestelmän aiemmin 24-paikkaisen FPC:n päivitys. Sen yhteydessä FPC:n kapasiteettia nostettiin lisäämällä kokonaisuuteen uusi kontti, jossa on kaksitoista kuormalavapaikkaa. Yhteensä lavapaikkoja on siis 36.

Uuden sukupolven NTY3-100:n ohjaus on NT Smart X.

Kasvun tunnelmissa

Tuotannon tehokkuutta lisäävä investointiprojekti Kytölällä jatkuu edelleen. Mm. tuotteiden lopputestauksen laitteistoa uudistetaan.

Hiljattain Muuramessa on satsattu myös merkkausteknologiaan.

Näkymät eteenpäin viime vuosina vahvasti kasvaneella yrityksellä ovat vahvat.

”Pari viime vuotta on ollut vahvaa lentoa. Olemme kasvaneet hallitusti, ja markkinointi on tehnyt hyvää työtä. Asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen panostamme vahvasti, ja tuotekehityksen toiminnot ovat vahvistuneet viime aikoina vahvasti myös rekrytoinnein niin hydrauliikka- kuin mekaniikkasuunnitteluunkin. Sen myötä saamme uusia tuotteita markkinoille. Se on yrityksen kehitykselle keskeinen asia.”

”Rekrytoinnit muutoin mm. koneistuksen puolelle ovat hoituneet suhteellisen mukavasti. Koulutamme pohjakoulutuksen saaneet kiinnostuneet ja potentiaaliset henkilöt täällä itse esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen kautta. Yhteistyö Jyväskylän ammatillisten oppilaitosten kanssa on toiminut hyvin. Sinänsä väen vaihtuvuus on pientä ja työurat meillä pitkiä, mutta uuttakin väkeä tietenkin tarvitaan.”

FPC mahdollistaa osaltaan nopean tuotannon. Lavapaikkoja kokonaisuudessa nyt kaikkiaan 36.

Eteenpäin Kytölällä tähyillään luottavaisena.

”Koska toimimme kansainvälisesti, suhdanteet toki vaikuttavat, mutta markkinoiden maantieteellinen jakautuminen tasapainottaa kokonaiskuvaa. Markkinamme ovat eri alueilla, viime aikoina Pohjois-Amerikka ja Aasia ovat kehittyneet meille suotuisasti”, toteaa Jarmo Tuohimetsä.

Kari Harju