Halton Marine investoi Lahdessa

Levytöissä särmäys on työvaihe, jonka sujuvuus vaikuttaa keskeisesti koko valmistusprosesseihin. Osana investointiohjelmaansa Lahdessa toimiva Halton Groupiin kuuluva Halton Marine haki lisää tehoja särmäystöihinsä hiljattain kapasiteetin lisäyksellä uuden Bystronic-tekniikan myötä.

Halton Group kuuluu maailman johtaviin sisäilmastotuotteiden toimittajiin ja tuotantoyksiköitä konsernilla on Suomessa sekä monessa paikassa maailmalla, kuten Ranskassa, Saksassa, Yhdysvalloissa sekä Aasiassa.

Viime vuonna 50 vuotta täyttäneeseen Halton-konserniin kuuluva Halton Marine on laivanrakennusteollisuuden hyttien ja laivakeittiöiden ilmanvaihdon sekä paloturvallisuuden ja keskuspölyimurijärjestelmien tuote- ja järjestelmätoimittaja. Lisäksi sisäilmastotuotteita tehdään öljy, ja kaasuteollisuuden sekä energiateollisuuden tarpeisiin.

Särmäystä nykytekniikalla. Töissä koneenkäyttäjä Teemu Saikko.

Kasvua laivateollisuuden toimituksista

Halton Marinen Lahden tehtaalla valmistetaan esimerkiksi palo- ja raskaspeltejä, keittiöhuuvia, hyttilaitteita sekä vedenerottimia. 95 prosenttia tuotteista menee vientiin.

Halton Marine on vahva kasvuyritys.

”Erityisesti juuri laivanrakennuspuolen laitetoimituksien volyymit ovat viime vuosina nousseet voimakkaasti. Kasvu tulee risteilijäpuolelta ja sen edelleen vahvistaminen on jatkon tavoitteena. Toimitamme tuotteita laivanrakentajille eri puolille maailmaa, ja tuotteissa korostuvat turvallisuus, mukavuus ja työskentelyn tehostamisen piirteet”, summaa tehdaspäällikkö Pekka Kyllönen.

Halton Marinen osuus Halton-konsernista on noin viidennes, konsernin muut osat ovat Halton Buildings, Halton Health ja Halton Foodservices, jota toimittavat sisäilmastoratkaisuja rakennusteollisuuden, terveydenhuollon tarpeisiin, keittiöihin ja ravintoloihin.

Bystronic Xpert Pro 150 -särmäyspuristin asennettiin Halton Marinelle alkusyksystä.

Lisätehoja särmäykseen

Halton Marinen Lahden tehtaalla työskentelee noin 130 henkilöä.

Pari vuotta sitten Lahden tehdasta laajennettiin, ja viime vuodet yritys on toteuttanut investointiohjelmaa, joka tähtää tehtaan kapasiteetin lisäykseen. Sen osana yritys on ottanut Lahdessa hiljattain käyttöön mm. uutta laserleikkaustekniikkaa, ja kehittää eteenpäin myös särmäyksen toimintojaan.

”Kokonaisprosesseista on kyse. Koko valmistusketjua tulee kehittää, jotta hyödyt saadaan irti. Tässä kokonaisuudessa särmäys on yksi keskeinen vaihe”, Pekka Kyllönen sanoo.

Särmäystoimintojensa tehostamiseksi Halton Marine investoi hiljattain laajemman investointikokonaisuuden osana uuteen särmäyspuristimeen, ja valinnaksi täsmentyi prosessin aikana Bystronicin Xpert Pro-sarjan puristusvoimaltaan 150 tonnin malli.

Xpert Pro -sarjaan kuuluu koneita 100 tonnista 320 tonnin puristusvoimiin saakka, taivutusleveydet ovat 3100 – 4300 mm. Haltonin kone on kolmimetrinen.

”Kokoluokka mahdollistaa leveydeltään monentyyppiset särmäystyöt. Myös aiemmat särmäyspuristimemme ovat saman kokoluokan koneita, ja halusimme tämänkin olevan monikäyttöisyydessään samaa sarjaa.”, Kyllönen sanoo.

”Kone sinällään oli tavallaan täsmähankinta. Koneella alamme tehdä uutta tuotetta huuvapuolelle. Toki se on mukana muussakin valmistuksessa”, Kyllönen sanoo.

Käyttöliittymä Xpertissä on havainnollinen Byvision Bending.

Tehopaketti C-rungolla

Särmäystöihin kone tarjoaa paketin ajanmukaista särmäystekniikkaa.

Koneen ominaisuksiin kuuluvat mm. dynaaminen bombeeraus ja Bystronicin oma ns. Pressure Reference-teknologia, mitkä ovat taivutuksen toistotarkkuuden lisäämiseksi kehitettyjä ominaisuuksia.

Koneen käyttö on suunniteltu helpoksi ja tarjolla on mm. useita avustintoimintoja, joilla päästään tarkkoihin taivutuksiin ensimmäisestä taivutettavasta osasta lähtien. Sellaisia ovat esimerkiksi materiaalikäyrägeneraattori ja LAMS-kulmamittausjärjestelmä. Käyttöjärjestelmä uuden sukupolven koneissa on kosketusnäytöllä varustettu ByVision Bending.

Haltonille uuden kone valintaan vaikuttivat paljon myös käytettävyyteen ja työergonomiaan liittyvät seikat.

”Toki vahva ominaisuuspaketti vakuutti, mutta lisäksi halusimme ehdottomasti koneen C-rungolla. Se helpottaa jokapäiväisiä töitä ja meille keskeisten kappaleiden käsittelyä koneella. Myös työkalujen lataaminen tällä runkoratkaisulla käy sujuvasti”, sanoo Pekka Kyllönen.

Halton Marine toimintojaan Lahdessa monella rintamalla. Uusi särmäyspuristinhankinta on investointikokoisuuden osa, kertoo tehtaanjohtaja Pekka Kyllönen.

”Yksi hyvä puoli on koneen ohjauksen vapaa liikuteltavuus. Pyörillä liikkuva konsoli voidaan sijoittaa mihin tahansa koneen ympärille. Työtä auttaa myös korkeudeltaan säädeltävä työtuki.”

Ennen konehankintaa Halton Marine teetti tehdastestit Sveitsin tehtaalla.

”Testit sujuivat hyvin, mikä tuki valintaa. Lisäksi, koska meille Xpert on ensimmäinen Bystronic-hankinta, oli huollon ja elinkaariasioiden toimivuuden varmistaminen tärkeä seikka. Niistä kyllä vakuutuimme matkan varrella”, sanoo Pekka Kyllönen.

Uusi Bystronic Xpert Pro 150 asennettiin Halton Marinelle alkusyksystä. Kone toimii tehtaalla nyt osana kolmen särmäyspuristimen muodostamaa särmäysyksikköä.

Kari Harju