Tiivis aamupäivä Vaasassa -3D-metallitulostuksen ajankohtaisteemat esillä yhteistapahtumassa

Prima Power ja Vaasan yliopisto toteuttivat syyskuun lopulla teematilaisuuden liittyen AM-teknologian kehitykseen ja Technobotnian 3D-metallintulostusmahdollisuuksiin. Ajankohtaista 3D-metallitulostusteemaa tiiviissä paketissa tarjoilleessa tapahtumassa olivat äänessä niin Vaasan yliopiston kuin Prima Powerinkin edustajat ja lisäksi tarjolla oli näkymiä Technobotnian tiloihin ja laitteistoihin.

Technobotnia on Vaasan ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskolan Novian ja Vaasan Yliopiston yhteislaboratorio Vaasassa ja 3D-tulostus on yksi erikoisosaamisalue.

Perinteet muovin tulostuksessa ovat pitkät ja äskettäin mahdollisuudet myös 3D-metallitulostuksessa harppasivat laboratorioon hankitun Prima Additiven 3D-metallitulostimen myötä. Tämän tuoreen metalliprintterin hankinnan ympärille nivoutui nyt syyskuun lopun tilaisuus, missä esittäytyivät niin Technobotnian kuin konevalmistajan eli Prima Additiven edustajat.

Prima Additiven toimittama Print Sharp 250 nähtiin tapahtumassa tulostustoiminnassa.

Tutkimusta ja projekteja

Aamupäivän tapaamisen kärkeen Prima Additiven edustajat esittelivät valmistajan uutta laitekantaa ja tuoretta kehitystyötä 3D-metallitulostuksen alueella.

Sekä jauhepeti- että LMD (Laser Metal Deposition) -menetelmät kuuluvat Prima Additiven palettiin ja niiden eroja ja laitetarjontaa esiteltiin molempiin segmentteihin. Eroja toki on moneen asiaan liittyen, vain yksi niistä on kappalekoko, jauhepetitulostimet soveltuvat pienille vaativille kappaleille, nopeammalla ja suurpiirteisemmällä DED:illä voidaan käsitellä tai tulostaa myös isompia kappaleita ja menetelmä on hyödyllinen myös esimerkiksi korjaustöihin.

Yliopistotutkija Rayko Toshev kertoi tilaisuudessa ajankohtaisista Technobotnian tutkimusprojekteista. Yksi on laajana yhteisprojektina etenevä Avangard-laserportaali.

Kokonaisuuden yhdessä mielenkiintoisessa koosteessa Vaasan Yliopiston asiantuntijat esittelivät Technobotnian ajankohtaistutkimusta ja tulostusta käytännössä. Yksi parhaillaan hyvin mielenkiintoinen alue on robotiikan hyödyntäminen 3D-tulostuksen yhteydessä, mikä tunnetaan käsitteellä RAM eli Robotized Additive Manufacturing. Sen myötä puhutaan kokonaan tulostuksen uudesta sukupolvesta ja alueen tutkimus on yksi keskeinen teema myös Vaasassa.

Tulostuksen käytäntöihin puolestaan liittyen tuttu asia on, että 3D-metallitulostamien on huomattavan paljon muutakin kuin vain itse tulostamista. Melkoinen iso työ projekteissa liittyy suunnitteluun niin materiaaleihin, tuotteen rakenteisiin kuin ominaisuuksiinkin liittyen. Metallitulostuksen edut pitää löytää tapaus kerrallaan, jotta hyödyt saadaan esille. Suunnittelun, topologian ja nestauksen teemat olivat tapetilla.

Lisäksi yritysprojekteja esiteltiin, niitä Technobotniassa on tehty vuosien mittaan kymmeniä. Ja uusiin projekteihin toki tähdätään.

Jälkikäsittelytyöt ovat keskeinen osa 3D-tulostustoimintoja Vasken Pekka Varamäki esitteli VaskiPOST -jälkikäsittelylaitetta. Laite irrottaa kappaleet sahamaalla ja sahan lisäksi siinä on jyrsin, mikä työstää tulostusalustat sileäksi kappaleiden irrotuksen jälkeen

Laboratoriokierros ja tulostin toiminnassa

Kun paikalla oltiin, itse laboratorion tiloja, koneita ja laitteita esiteltiin. Yksi osa englanniksi toteutetun tiedollisen annin lisäksi tehtiin tutustumiskierros Technobotnian tiloihin sekä tarkasteltiin uuden metalliprintterin toimintaa.

Technobotnian kone on jauhepetimenetelmää hyödyntävä Print Sharp 250 300x250x250 mm:n tulostusalueella ja kone nähtiin tapahtumassa tulostustoiminnassa. Paitsi tulostimeen, laboratorion tiloihin toteutetun kierroksen aikana oli mahdollisuus luoda näkymiä myös yhteen tärkeään teemaan eli jälkikäsittelyyn. Vasken valmistamaan ja toimittamaan metallisahaan tutustuminen oli yksi osa kokonaisuutta.

3D-metallitulostus kiinnostaa teollisuuden ammattilaisia ja sen saattoi huomata jälleen myös Vaasan tilaisuudessa. Aamupäivätilaisuudessa oli läsnä yli 40 henkilöä useasta eri yrityksestä tutustumassa Technobotnian palveluihin ja tulostuksen ajankohtaisasioihin. Tilaisuus oli samalla jatkumo teeman ympärille kietoutuvien Vaasan alueen ajankohtaistapahtumien sarjaan. Niitä lienee luvassa jatkossakin. Syyskuun lopun aamupäivän mittaisen kokonaisuuden isäntinä ja tilaisuuden avaajina toimivat Vaasan yliopiston professori Petri Helo ja Prima Powerin Ilkka Hunnakko.

Kari Harju