Sahalinjavalmistaja vahvistaa koneistuskapasiteettiaan

Sahateollisuuden linjavalmistaja Veisto Oy kehittää voimakkaasti tuotantoaan Mäntyharjulla. Yrityksen kapasiteettia ja tuotantotehokkuutta vahvistavan investointikokonaisuuden osana yrityksen sorvauskalusto vahvistui hiljattain uudella sorvauskeskuksella. Se saa pian rinnalleen toisen samanlaisen.

Veisto Oy on alansa erikoisosaaja, puunjalostusteollisuuden sahateknologiaan keskittynyt konepaja. Vuonna 1964 perustettu kasvuyritys suunnittelee ja valmistaa sahatavaran tuotantolinjoja paitsi Suomeen, kansainvälisille markkinoille.

”Keskimäärin noin 70 prosenttia tuotannostamme menee vientiin. Markkinat painottuvat pohjoisen pallonpuoliskon havumetsävyöhykkeelle Pohjoismaihin, Pohjois-Amerikkaan sekä Venäjälle, ja myös muualle. Yksi esimerkki ovat vaikkapa Etelä-Amerikan tai Yhdysvaltain eteläosien puunjalostusteollisuus”, kertoo toimitusjohtaja Markku Rautio.

Veisto on perinteikäs sahateollisuuden linjatoimittaja, kuvassa niiden kokoonpanoa. Linjoja yritys toimittaa maailmalle laajalti, viennin osuus tuotannosta on 70 prosenttia.

Noin 50 miljoonan liikevaihtoa pyörittävä ja nyt noin 280 henkilöä työllistävä perheyritys valmistaa sahalinjat HewSaw-tuotemerkillä. Linjojen tuotannossa räätälöinti on avainasia.

”Linjat suunnitellaan tietyn vakiomalliston pohjalta, mutta jokainen niistä on samalla hyvin yksilöllinen. Tuotantotarpeet ja -ympäristöt vaihtelevat tietenkin hyvin tapauskohtaisesti”, toteaa tuotantopäällikkö Jari Hirvonen.

Teknologiakärki

Nopea teknologinen kehitys on viime vuosina muokannut isosti sahalinjojen ominaisuuksia.

Uudet sahaustekniikat tehostavat linjojen toimintaa, tietotekniikka ja esimerkiksi konenäkö vievät alan teknologiaa eteenpäin.

”Tehokas automaattiohjaus on nykypäivää linjojen toiminnassa, ja mittatarkkuudet ja laatu huippuluokkaa”, kertoo Rautio.

DMG Gildemeister CTX gamma 3000 TC on vahvistaa Veiston koneistuskapasiteettia. Kuvassa ohjaukseen tutustumassa koneistajat Otto Nikkinen ja Markus Lyömiö.

Veisto Oy on vuosien varrella ollut mukana hyvin monenlaisissa sahalinjaprojekteissa niin Suomessa kuin maailmallakin. Viime aikojen yksi kookkaimmista projekti on toteutettu Suomeen ja tarkemmin Raumalle, mihin Veisto toimittaa Metsä Fibrelle parhaillaan mittavaa sahalinjaprojektia. Samalla se kuvaa hyvin alan teknologian nykykehitystä.

Linja edustaa monella tapaa uusintaa kehitysastetta sahauslinjojen toteutuksessa. Linjan yksi tunnuspiirre on sen tuotantonopeus varsinkin ohuemmalla tukkipuulla, mutta myös järeämmän tavaralla, sillä linjalla hyödynnetään Veiston omaa ns. DX-neliterätekniikkaa. Kuten nimikin kertoo, siinä käytössä on neljä leikkaavaa terää tavanomaisen kahden sijasta. Uuden HewSaw-sahalinjan tuotantonopeus on enimmillään jopa 250 metriä minuutissa.

Toinen linjan tunnuspiirre on sen koko. Pituudeltaan linja on 140-metrinen ja sillä voidaan sahata tukkipituuksia kahdesta ja puolesta metriä yli kuuteen metriin saakka.

”Talven aikaan käyttöönotettava linja on kapasiteetiltaan ja tekniikaltaan linja on tämän hetken teknologiakärki, asiakkaalle kilpailuetu pitkälle tulevaisuuteen ja myös meille uusi teknologialoikka sahavalmistajana. Metsä Fibre on pitkäaikainen asiakkaamme, muutama vuosi sitten teimme heille mittavan sahalinjaprojektin myös Vilppulaan”, Rautio kertoo.

Kone mahdollistaa monipuolisen valmistuksen yhdellä kiinnityksellä. Kappalepituus on koneelle enimmillään 3000 mm.

Uutta sorvauskapasiteettia

Sahalinjojen voimakas kysyntä muokkaa parhaillaan eteenpäin Veiston tiloja ja tuotannon puitteita Mäntyharjulla. Yrityksen tontille Mäntyharjulla on viime aikoina kohonnut mm. uusi toimistorakennus ja tilalaajennus on toteutettu myös tuotannon puolelle.

Tuoreimmat kone- ja laite investoinnit liittyvät tuotantoa edellytyksiä helpottavaan ja samalla tuotantotilaa säästävään tornityyppiseen varastoautomaatioon ja koneistuksen laitekannan kehittämiseen.

Yrityksen koneistuskeskuskanta on syksyllä vahvistunut kahdella Burkhardt+Weber-työstökeskuksella, ja nyt uusin koneinvestointi sijoittuu konepajan sorvaamon puolelle. Yritys investoi DMG Gildemeister TX gamma 3000 TC -sorvauskeskukseen, ja marraskuun lopulla Mäntyharjulla asennuksessa ollut keskus saa myöhemmin rinnalleen vielä toisen samanlaisen. Identtinen kolmetonninen toimitetaan alkuvuodesta.

”On toimittava, kun aika on. Lisäämme kysynnän myötä sorvauksen kapasiteettiamme kahdella uudella koneella, ja toimittaja on DMG Mori, minkä pienempi Gildemeister CTX sorvauskeskus on ollut jo pari vuotta tuotannossamme. Siemens-ohjaus oli vahva valintaa ohjaava tekijä. Se mahdollistaa pitkälle samojen ohjelmien käytön uusilla ja tuolla aiemmalla sorvillamme, ja on muutenkin laajalti käytetty ohjaus koneissamme”, kertoo Markku Rautio.

Aiempaa DMG Gildemeister -kalustoa. Tuomas Niinimäki ohjaa parisen vuotta sitten hankittua pienempää CTX 1250 beta-konetta.

Monipuolinen paketti

Veistolla varsinkin toimitettujen linjojen after sales-toimintoihin ja lähemmin varaosien tarkkuusvalmistukseen jatkossa sijoittuva CTX gamma 3000 TC on vahva paketti koneistustöihin.

Koneistukseen uusi keskus tuo tehokkuutta, kone työstää kappaletta kuudelta sivulta, työkappaleen maksimihalkaisija koneelle on 700 mm ja -pituus tyyppinimen mainitsema 3000 mm. Tankokapasiteetti on 127 mm.

4000 Nm:n pääkara ja 220 Nm:n sorvaus ja jyrsintäkara pitkällä 420 mm:n Y-akselilla tuovat suorituskykyä, Magnescale-mittajärjestelmät, tehokas jäähdytysjärjestelmä ja mm. Z-akselin lineaarikäyttö ovat osaltaan takeita tarkkuudelle.

”Kone on meille ennen kaikkea kapasiteetin laajennus. Kun lisäksi uuden tekniikan myötä monet aiemmin usealla koneella tehdyt työvaiheet voidaan tehdä tällä yhdellä koneella, saadaan tuottavuutta ja tarkkuuttakin mukavasti varmistettua ja kehitettyä eteenpäin. Tämä kone saadaan nyt jo pian tuotantoon, toiselle koneelle on perusta valmiina tämän koneen vieressä odottamassa, Rautio sanoo.

Kapasiteettia ja vahvaa konekantaa jatkossa tarvitaan, sillä puutuotteiden ja sitä kautta sahalinjojen kysynnän maailmalla ennakoidaan jatkuvan vahvana.

”Puu on monipuolinen ja ekologinen materiaali, ja siitä tehtyjen tuotteiden kysyntä on vahvassa nousussa. Näen kasvua ja alan vahvaa kehitystä tulevaisuudessa. Uusia sahalinjoja tarvitaan, ja niiden kysynnän myönteiseen kehitykseen vastaamiseen varaudumme uusia ratkaisuja ja tuotantoa kehittämällä”, sanoo Markku Rautio.

Kari Harju

Kookkaita ja monipuolisia kokonaisuuksia. Lisääntyvä automaatio ja tietotekniikka ohjaavat tämän päivän sahausteknologian kehitystä, kertovat Veiston toimitusjohtaja Markku Rautio ja tuotantopäällikkö Jari Hirvonen