Ojala lisää tuotannon automaatiota Sievissä

Ojala Yhtymä Oy jatkaa tuotannon automatisointia lisääviä investointeja tuotantolaitoksillaan Sievissä. Amadan EML 2515 AJ -yhdistelmäkoneen ja kookkaan CS II 300 -varastolinjan kokonaisuus on ensimmäinen lajissaan Suomessa.

Ojala Yhtymä on pitkän linjan ohutlevymekaniikan sopimusvalmistaja, mikä palvelee mm. elektroniikka-alan laitevalmistajia ja rakennusteollisuutta.

Vuoteen 1963 perinteensä ulottava, Sievissä ja Virossa valmistava Ojala on osa viime vuonna muodostettua Leden Group-konsernia, missä ovat mukana sen lisäksi Nivalassa toimiva Lasercomp Oy, sieviläinen Celermec Oy sekä virolainen Favor AS.

Amadan EML 2515 AJ PDC -yhdistelmäkone ja CS II 300 -varastoautomaatioratkaisu tehostavat tuotantoa Ojala Yhtymällä Sievissä.

Lisäiskua markkinoille tavoitellaan isompien hartioiden myötä.

Yhdistymisen myötä uusi kokonaisuus työllistää noin 470 henkilöä, vuosittainen liikevaihto on yhteensä 85 miljoonaa euroa. Ledenin omistavat aiemmat LaserCompin, Celermecin, Ojala Groupin ja Favorin omistajat sekä LaserCompin omistajiin kuulunut alueellinen sijoitus- ja kehitysyhtiö Arvo Sijoitusosuuskunta.

”Painoarvo markkinoilla kasvaa ja kokonaistarjontamme vahvistuu. Ojala Yhtymän ydintä on mekaniikan sopimusvalmistus, Lasercomp keskittyy vahvempiin levymateriaaleihin, Celermec koneistukseen ja Favor ohutlevyn käsittelyyn. Tämän kokonaisuuden myötä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme varsin laajan portfolion yhden nimen alta”, kertoo Ojala Groupin Sievin tehdaspäällikkö Marko Niskanen.

Tehokas automaatio on kilpailukyvyn ydintä, kertoo tehdaspäällikkö Marko Niskanen.

Automaatiolla eteenpäin

Ojala Yhtymä tarjoaa osaltaan Leiden Groupiin ajanmukaista tuotantopotentiaalia.

Sievissä on luotettu jo pitkään automaation kehittämisen mahdollisuuksiin kilpailukyvyn olennaisena tukipilarina.

”Automaatio lisää valmistuksen tehokkuutta, tuottavuutta ja siten kilpailukykyä sekä on yksi osaratkaisu työvoiman saatavuuteen liittyviin haasteisiin. Alan osaajien löytäminen töihin on tunnetusti hankalaa. Automaatioasteen noston kautta varmistamme kasvun mahdollisuuksia myös tältä osin tulevaisuudessa”, Niskanen kertoo.

Tuotantomenetelmiä on Ojala Yhtymän Sievin tehtaalla kehitetty automaation avulla viime vuosina eri tavoin. Liikkeet ovat koskeneet mm. särmäyksen robotisoinnin yhä laajempaa hyödyntämistä tehtaalla sekä myös levynleikkauksen ja taivutuksen automatisointia solutyyppisten valmistusyksikköjen myötä.

Samaa suuntaa vahvistaa nyt myös Ojalan Sievin tehtaan tuorein investointi. Yritys hankki hiljattain käyttöönsä Suomessa ensimmäisen leikkaavan ja lävistävän Amada EML 2515 AJ PDC -yhdistelmäkoneen CS II 300 -automaatioratkaisuun yhdistettynä.

Syksyllä tehtaan mittavien lay-out -muutosten jälkeen asennettu kookas kokonaisuus aloittaa tuotantoaan nyt Sievissä parhaillaan.

Yhdistelmäkoneen PDC -työkalunvaihtoautomaatti laajentaa työkalukapasiteettia 220 pistimeen ja 440 tyynyyn ja mahdollistaa varmat ja nopeat työkalunvaihdot.

Monipuolinen tuotantopaketti

Marko Niskasen mukaan EML korvaa nipun yrityksen aiempaa leikkauksen ja lävistyksen konekantaa ja on yrityksen tarpeisiin melkoinen ajankohtaispaketti suorituskykyä ja käyttöä helpottavaa automaatiota.

Koneessa on 3 kW AJ kuitulaserlähde, servomoottoritekniikka tehostaa lävistystä. Materiaalipaksuuksissa rungoltaan O-tyypin koneella päästään 6 mm:iin, leikata voidaan niin typen, hapen kuin paineilmankin avulla.

”Yksi tärkeä puoli koneessa on naarmuton levynkäsittely, alarevolverin keskellä olevan nousevan ja laskevan harjapöytä säästää levypintaa. Juuri tämä visuaalinen laatu oli yksi merkittävä kriteeri tämän kokonaisuuden valinnassa. Sen merkitys tämän päivän tuotannossa on vahvasti kasvussa”, sanoo Marko Niskanen.

Käyttöä helpottavat mm. nelipaikkainen suuttimenvaihtoautomaatti, P&F muokkaus 22 mm:iin asti sekä paketti muita vakiovarusteita.

”Lisäksi halusimme ehdottomasti pakettiin mukaan valmistajan kokonaisuuteen optiona tarjoaman PDC -työkalunvaihtoautomaatin. Sen myötä koneen työkalukapasiteettia saadaan laajennettua 220 pistimeen ja 440 tyynyyn. Lisäksi asetusajat lyhenevät automaation myötä murto-osaan verrattuna manuaalisiin operaattorin tekemiin työkalunvaihtoihin ja saamme vaihdot samalla riippumattomiksi mm. operaattorin henkilökohtaisesta panoksesta. Juuri vaihdot ovat tuotannossa vaativia, usein raskaita ja siten huomattavasti aikaa vieviä toimintoja”, Niskanen kertoo.

Materiaalipaksuuksissa rungoltaan O-tyypin koneella päästään 6 mm:iin, leikata voidaan niin typen, hapen kuin paineilmankin avulla.

Varastolinja jatkuvaan materiaalivirtaukseen

Toinen keskeinen osa kokonaisuutta on koneen yhteyteen hankittu varastolinja.

Amada CS II 300 on modulaarinen järjestelmä, mikä mahdollistaa materiaalin jatkuvan virtauksen koko tuotantoketjun ajaksi ja välivarastoinnin.

”CS mahdollistaa raaka-aineiden, leikattujen osien ja runkolevyjen poiminnan keskitetysti, varastoinnin sekä sitä kautta miehittämättömän tuotannon”, tiivistää Marko Niskanen.

”Varastolinjaan yhdistetyn yhdistelmäkoneen myötä automaatio ja sen myötä tuotannon tehokkuus harppaa jälleen askeleen eteenpäin. Sitä tarvitaan kilpailussa mukana pysymiseksi”, sanoo Niskanen.

Parhaillaan kaikissa uuden Leden Groupin yrityksissä panostetaan mittavasti tuotannon kehittämiseen investointien myötä. Tämä koskee myös Ojala Groupia.

Investointien tavoitteena on tuoteportfolion täydentäminen, kasvu ja valmistuksen tehostaminen edelleen automaation lisäämisen myötä.

Tuotanto kokonaisuudella alkaa pian. Yhdistelmäkoneella on neljä operaattoria, Suvi Nuolioja on yksi heistä.

Näkymää jatkoon Sievissä riittää, vaikka pandemian seurannaisvaikutukset ovat Ojalallakin tulleet välillä hyvinkin tutuiksi.

”Komponenttipula aiheuttaa ajoittain melkoisia haasteita niin meidän kuin asiakkaidemmekin tuotantoon, ja se vaikuttaa tietenkin välillisesti kaikkiin ketjun toimijoihin. Tähän mennessä olemme selvinneet haasteista suhteellisen hyvin mm. prosessien uudelleenjärjestelyjen avulla. Miten asiat jatkossa kehittyvät, näyttää aika. Kevään nämä haasteet luultavimmin nyt ainakin vielä jatkuvat”, Niskanen sanoo.

Kari Harju