Kuluja alas, nopeutta typpileikkauksen tapaan

Uusien korkeatehoisten kuitulaserien myötä yritykset ovat alkaneet keskittymään kokonaisleikkauskustannuksiin pysyäkseen kilpailukykyisenä markkinoilla. Yksi suuri etu korkeatehoisilla kuitulasereilla on, että niillä pystytään leikkaamaan hyvinkin paksuja teräksiä typellä. Haaste on, että typellä leikkaaminen on usein kallista. Paineilmaleikkaus pystyy vähentämään kokonaiskustannuksia merkittävästi, mutta säilyttää samat leikkuunopeudet kuin typpileikkauskin.

Vuosien saatossa markkinoille saapuneiden kuitulaserien tehot ovat kasvaneet eksponentiaalisesti. EuroBlechissä 2010 tapahtuneen maailman ensimmäisen 4kW:n kuitulaserin (Amada FOL AJ) julkaisun jälkeen Amada on jatkanut alueen kehitystyötä, ja valmistajan esimerkkejä siitä innovatiivinen ENSIS ja LBC (Locus Beam Control) -tekniikat, sekä 6, 9 ja 12kW teholuokat. Uudet menetelmät ja koneet yhdistettynä kattavaan leikkaustietoon on suunniteltu pitämään Amada-asiakkaat tuottavuuden etulinjassa.

Amadan mukaan yksi merkittävä etu on paineilmalla leikkaaminen, jota Amadan koneissa on pystytty käyttämään jo 20 vuotta. Paineilmaleikkaus vakiovarusteena Amadan ENSIS, VENTIS ja REGIUS -sarjan koneista. Vaikkei tämä olekaan uutta tekniikkaa, se tarjoaa asiakkaille lisäedun hyödyntäen samoja leikkausnopeuksia, joita saavutetaan typpileikkuulla, mutta mahdollistaa samalla matalat leikkauskulut.

Säästöjä kustannuksiin ja vähemmän jälkikäsittelyä

Tietysti paineilmallakaan leikkaaminen ei ole ilmaista. Sopiva paineilmakompressori ja kuivain tarvitaan. Myös kompressorin sähkönkulutus tulee huomioida verrattaessa paineilmaleikkausta typpileikkaukseen. Kuitenkin, jos tätä laite hankintaa tarkastellaan viiden vuoden takaisinmaksuinvestointina, huomattavia säästöjä voidaan havaita jopa silloin, kun koneita käytetään vain yhdessä vuorossa.

Teräksen leikkuu hapella vaatii yleensä oksidikerroksen poistamista leikkuun jälkeen. Tätä pystytään huomattavasti vähentämään tai vaadittu työvaihe voidaan jopa kokonaan poistaa kun leikataan paineilmalla.

Paineilmaleikkaus on vakiovaruste kaikissa Amadan kuitulaserissa, jotka ovat ENSIS (3 – 12kW), REGIUS lineaarijohdemoottoreilla (6 – 12kW) sekä VENTIS, jossa mukana Amadan LBC leikkaustekniikka. Paineilmaleikkaus on vakiona mukana myös Amadan C1, EML ja ACIES levytyö / laser -yhdistelmäkoneissa.

Euroopassa tehtyjen testien jälkeen Amada on kehittänyt uudet leikkuuparametrit paineilmaleikkaukselle teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja alumiinille, mikä mahdollistaa täyden hyödyn ilman lisäkustannuksia koneinvestointia tehdessä. Koneet sisältävät standardina kaikki leikkuuparametrit, joten paineilmaleikkauksen voi aloittaa välittömästi.

Amadan mukaan paineilmaleikkausta voidaan esitellä sen kaikissa Euroopan näyttelytiloissa, ja ne tarjoavat myös kattavat konekokonaisuudet automaatiosta, särmäyksestä, levytyökeskuksista aina ohjelmistoihin ja työkaluihin saakka.