Vahvistusta vastuulliseen liiketoimintaan

Sandvik Coromant vahvistaa vastuullisten liiketoimintojensa kehitystä tukevaa ohjelmaansa. Ohjelmansa tukemiseksi nimittänyt Camilla Nevstad Bruzeliuksen uudeksi kestävän liiketoiminnan johtajaksi.

Camilla Nevstad Bruzelius

Vastuullinen kehitys on Sandvik Coromantin mukaan tärkeä osa sen liiketoimintastrategiaa. Yrityksen tavoitteena on kehittää metallin koneistukseen liittyviä ratkaisuja ja palveluita, jotka kuluttavat vähemmän luonnonvaroja ja energiaa, mutta joilla asiakkaiden käyttökohteista voidaan saada taloudellisesti tehokkaampia.

Sandvik Coromant on laatinut vuodelle 2025 omat vastuullisuustavoitteensa, joihin sisältyvät muun muassa tuotantoprosessien hiilipäästöjen puolittaminen ja kiertotalousasteen nostaminen yli 90 prosenttiin.

Kestävästä liiketoiminnasta vastaavan johtajan rooli on Sandvik Coromantissa uusi. Sandvik Coromantin palvelukseen astuvalla Camilla Nevstad Bruzeliuksella on runsaasti kokemusta kestävän liiketoiminnan hallinnoinnista, sillä hän on työskennellyt 20 vuotta Ruotsin ulkoministeriössä ja viimeksi kestävän kehityksen toimintaohjelmaan keskittyvän yksikön varajohtajana.

Tehtävässään Nevstad Bruzelius edistämään yrityksen vastuullisuustavoitteita sekä viestimään niiden edistymisestä sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille. Samalla hän keskittyy myös esimerkiksi Sandvik Coromantin sementoitujen kovametallien kiertotalousohjelmaan, jonka myötä asiakkaat voivat myydä käytetyt lastuamistyökalunsa takaisin Sandvik Coromantille, jotta niiden kierrätetystä täyskovametallista voidaan valmistaa uusia työkaluja.