Kuormituksen jakautumisen optimointi lisää kuularuuvien käyttöikää

NSK on kehittänyt teknologian, joka pidentää kuularuuvien käyttöikää sovelluksissa, joissa kuormitus on korkeaa, esimerkkinä ruiskuvalukoneet ja servopuristimet. Kuormituksen jakautumisen optimoinnin ansiosta teknologia mahdollistaa valmistajan mukaan jopa kaksinkertaisen käyttöiän perinteisiin kuularuuveihin verrattuna.

NKS:n mukaan teknologia yhdistää valmistajakohtaisen koneistusosaamisen (mukaan lukien dedikoitujen koneiden kehittäminen), yrityksen digitaalista kaksoiskappaletta käyttävän simulointiteknologian ja sen mittajärjestelmät (parempi mittaustarkkuus kun yhdistetään koneistusdatan kanssa).

Kuormitukseltaan korkeisiin sovelluksiin tarkoitettujen koneiden rakentajille on etua lisäksi siitä, että NSK:n uusi teknologia mahdollistaa pienemmän akselihalkaisijan käytön, mikä auttaa säästämään kustannuksia.

Kuularuuviteknologian uusilla kehitysaskeleilla on merkitystä monille koneenrakentajille. Kun kestävän kehityksen tavoitteet ja hiilineutraaliutta koskevat aloitteet etenevät monissa maissa, on teollisuuskoneiden ympäristöystävällisyyttä ja toimivuutta parannettava. Esimerkiksi ruiskuvalukoneiden ja servopuristimien valmistajia kiinnostaa energian säästämiseksi siirtyminen hydraulisista käyttöjärjestelmistä sähköisiin servomoottoreita ja kuularuuveja hyödyntäviin käyttöjärjestelmiin.

Sähkökäyttöisten ruiskuvalukoneiden kysyntä kasvaa, sillä ne pystyvät käsittelemään entistä kompleksisempia muotoja ja suurempia kokoja. Tämän seurauksena alan OEM-valmistajat pyrkivät kehittämään ”korkean syklitaajuuden” malleja lyhyillä käsittelyajoilla. Nopeampi ja tiheämpi käyttö puolestaan edellyttää pitkäikäisten kuularuuvien käyttöä.

Uuden NSK:n HTF-SRC-sarjan korkeaa kuormitusta kestävät suurnopeuskuularuuvit (ulkohalkaisija 100–200 mm) hyödyntävät uutta pitkäikäistä teknologiaa. Mitat vastaavat NSK:n nykyisiä vastaavia malleja, joten koneen suunnitteluun ei tarvitse tehdä muutoksia.