Älykäs tuotannonohjaus tuo lisäarvoa vihivaunujen ja mobiilirobottien käyttöön

Viime vuosina mobiileja automaattitrukkeja hyödyntävien CNC-automaatioratkaisujen määrä on moninkertaistunut teollisuudessa ja kysyntä jatkaa kasvuaan. Näiden sovellutusten käyttöön älykäs ohjaus voi tuoda merkittävää lisäarvoa. Fastems tutkii ja kehittää parhaillaan voimakkaasti yhä tuottavimpia ja taloudellisimpia tapoja AGV- ja AMR-ratkaisujen käyttöön CNC-automaatiossa, kertoo ratkaisumyyntijohtaja Mika Laitinen.

Fastemsin AGV- (automated guided vehicle) tai AMR-ratkaisujen (autonomous mobile robot)käyttökohteet ovat erilaisia – automaattitrukkisovelluksia käytetään apuna materiaalin sisälogistiikassa, työkalujen toimittamiseen koneille ja koneistuspalettien siirtämiseen tuotantoprosessin vaiheiden välillä. Automaattitrukkiprojektien yhteinen tavoite on oikea-aikaiset, turvalliset ja taloudelliset siirrot.

”Nykyisin suurin osa asiakasteollisuuksistamme käyttää jollakin tavalla automaattitrukkeja tai mobiilirobotteja. Olipa kyseessä ilmailu-, puolustus-, koneenrakennus-, lääke- tai alihankintateollisuus, yhä useammissa tuotantotiloissa on käytössä vihivaunuja”, Mika Laitinen sanoo. ”Koneistusautomaatio yhdistettynä AGV- tai AMR-sovelluksiin minimoi tarpeen manuaalisille, raskaille ja aikaa vieville siirroille; vähentää välivarastojen tarvetta, nostaa automaatiotasoa sekä mahdollistaa ennakoitavan tuotantovirran ja valmistusprosessin toistettavuuden juuri samanlaisena.”

Useita T&K-projekteja parhaillaan käynnissä

Asiakastoimitusten ohella Fastems kehittää parhaillaan voimakkaasti vihivaunujen ylemmän tason ohjaukseen liittyviä ratkaisuja.

”Ohjauksemme Manufacturing Management Software (MMS) nostaa automaattitrukkien käytön uudelle tasolle valvomalla ja aikatauluttamalla tuotannon perustuen ERP-ohjelmistossa oleviin asiakastilauksiin ja saatavilla oleviin tuotantoresursseihin”, kertoo Laitinen.

Koneistusautomaatio yhdistettynä AGV- tai AMR-sovelluksiin helpottaa käytännön työtä, nostaa automaatiotasoa sekä mahdollistaa ennakoitavan tuotantovirran ja valmistusprosessin toistettavuuden juuri samanlaisena, kertoo Mika Laitinen Fastemsilta.

Käytännössä MMS ajoittaa tuotantotilaukset käytettävissä olevien tuotantoresurssien, kuten työstökoneiden, työkalujen ja raaka-aineiden mukaan ja lähettää tarvittavat siirtotehtävät vihivaunujärjestelmälle juuri oikeaan aikaan.

”MMS-ohjaus ennakoi resurssitarpeita tuotantotarpeiden mukaisesti ajastamalla tuotantoa seuraavat 96 tuntia etukäteen, joten voimme myös ennakoida ja optimoida tarvittavia siirtotehtäviä. Hyötyjä ovat vihivaunujärjestelmän tasaisempi kuormitus, pienemmät puskurivarastot prosessivaiheiden välillä sekä työntekijöiden mahdollisuus valmistella oikeat tuotantoresurssit oikea-aikaisesti odotusaikojen lyhentämiseksi. Ja kun odottamaton tapahtuu, kuten kiireellinen asiakastilaus tai kone- tai työkalurikko, MMS huomaa sen reaaliajassa ja ajastaa koko tuotantosuunnitelman uudelleen – sisältäen myös automaattitrukkien liikkeet. Niin, että tarvittavat resurssit ovat kuitenkin käytettävissä oikeissa paikoissa, jotta kiireellisimmät työt saadaan tehtyä ajoissa.

Fastemsilla on meneillään useita uusia T&K-projekteja, joiden tavoitteena on löytää, ymmärtää ja kehittää tuottavimpia ja taloudellisimpia tapoja AGV- ja AMR-käyttöön CNC-automaatiossa. ”Tutkimusalue koskee nykyisiä asiakassovelluksia, mutta suuntaa pidemmälle myös sovelluksiin, joissa hyödynnetään mobiileja käsivarsirobotteja. Fastemsilla on kymmenien vuosien kokemus ohjelmistorajapintojen tekemisestä MMS-ohjauksen ja eri järjestelmien välillä, joten voimme integroida minkä tahansa asiakkaan valitseman AGV-merkin”, Mika Laitinen kertoo.