Tehostusta taso- ja kulmajyrsintään

Sandvik Coromant on laajentanut valikoimaansa uudella CoroMill MF80:llä. Uusi työkalu soveltuu ISO K- ja P-materiaaleja sisältäviin jyrsintäkohteisiin noin 90 asteen käsittelyssä, jossa on kiinnitysrajoituksia.

Aiempaa CoroMill 345:tä muistuttavaan tekniikka-alustaan perustuvalla uudella jyrsintäratkaisulla on aluspalalla suojattu, 40 prosenttia kevyempi jyrsinrunko ja suuri terämäärä, mikä tekee koneistuksesta turvallista ja vakaata myös värinäalttiissa, pitkiä vapaapituuksia sisältävissä käyttökohteissa.

Monisärmäistä jyrsintä voidaan 89,5 asteen lähestymiskulman ansiosta käyttää lähellä kiinnityskohtaa, mikä sekä parantaa koneiden käyttöastetta merkittävästi että myös pidentää työkalujen kestoikää ja vähentää syntyvän jätteen määrää.

Terissä on kahdeksan teräsärmää, lastusuoja ja optimoitu mikrogeometria, jotka parantavat vakautta ja lastunpoistoa. Terän Wiper-särmä puolestaan takaa ylivoimaisen pinnankarheuden. Vino teräsärmä parantaa lastuamisen sujuvuutta ja pienentää lastuamisvoimia, minkä ansiosta se soveltuu ohutseinäisten työkappaleiden käsittelyyn ja vakaudeltaan rajoitettuihin koneasetuksiin ihanteellisesti.

Kun CoroMill MF80:n tehokkuutta verrattiin kilpailevaan tuotteeseen rouhintavaiheen kulmajyrsintätestissä, sen havaittiin Sandvik Coromantin mukaan pidentävän työkalujen kestoikää perätio 67 prosenttia, mikä puolestaan paransi kokonaistuottavuutta 60 prosentilla. Vertailutestin 40 minuutin koneistusajan jälkeen Sandvik Coromantin työkalulla oli koneistettu 15 uutta työkappaletta ja kilpailijan työkalulla vain yhdeksän. Aluspalasuoja ja teräsärmien suuri määrä pienensivät rouhinnan osakustannuksia tehokkaasti.