Veisto investoi maalaamon laajennukseen

Veisto Oy:n uusin investointiprojekti tuo lisää tilaa ja kapasiteettia tehtaan maalaamorakennukseen. Investointi on osa Sahakonetehdas 2025 -hanketta, jolle ELY-keskus on myöntänyt rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Laajennuksen rakennustyöt on aloitettu tammikuussa 2023 ja uudet tilat on tarkoitus ottaa käyttöön maaliskuussa 2023.

Laajennuksen kokonaisala on 1300 m2, jonne valmistuu uusi teräsraepuhaltamo sekä maalauskammio oheislaitteineen. Laitteiston päätoimittajana on Spraytec, joka vastasi myös vuonna 2019 tehdystä maalaamolinjaston modernisaatiosta. Pääurakoitsijana rakennusprojektissa toimii Rakennusyhtymä Putkinen Oy, kiinteistöautomatiikasta vastaa Entos Oy, LVI urakoinnin hoitaa Päijät ilma Oy ja sähköurakoinnin Jouko Ahtiainen Ky.

Uusi maalauskammio on suunniteltu etenkin isojen runkokappaleiden käsittelyyn, mutta tilaan tulee lisäksi rata, jolloin sitä pystytään hyödyntämään myös pienempien kappaleiden maalauksessa. Laajennuksen lähtökohta on lisätä maalaamon kapasiteettia sekä parantaa työskentelyolosuhteita entisestään, isompien tilojen, tehostetun valaistuksen sekä entistä paremman ilmanvaihdon ja pölynkeräyksen kautta. Kapasiteetin nostamisen myötä aliurakoinnin tarve vähenee, jolloin myös tuotantoprosessin hallittavuus paranee.

Laajennuksen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota etenkin kokonaisenergiankulutukseen. Valaistuksessa käytetään led-lamppuja, jotka pienentävät energian kulutusta. Myös lämmöntalteenotto on huomioitu ja kammioiden ilmanvaihdon hyötysuhde on jopa 80-90%. Maalaamon puolella hyödynnetään lisäksi uutta, ekologisempaa suodatustekniikkaa, jossa käytetään Paint Stop -suodattimia.