Avainsana-arkisto: Komponentit

Kuormituksen jakautumisen optimointi lisää kuularuuvien käyttöikää

NSK on kehittänyt teknologian, joka pidentää kuularuuvien käyttöikää sovelluksissa, joissa kuormitus on korkeaa, esimerkkinä ruiskuvalukoneet ja servopuristimet. Kuormituksen jakautumisen optimoinnin ansiosta teknologia mahdollistaa valmistajan mukaan jopa kaksinkertaisen käyttöiän perinteisiin kuularuuveihin verrattuna.

NKS:n mukaan teknologia yhdistää valmistajakohtaisen koneistusosaamisen (mukaan lukien dedikoitujen koneiden kehittäminen), yrityksen digitaalista kaksoiskappaletta käyttävän simulointiteknologian ja sen mittajärjestelmät (parempi mittaustarkkuus kun yhdistetään koneistusdatan kanssa).

Kuormitukseltaan korkeisiin sovelluksiin tarkoitettujen koneiden rakentajille on etua lisäksi siitä, että NSK:n uusi teknologia mahdollistaa pienemmän akselihalkaisijan käytön, mikä auttaa säästämään kustannuksia.

Kuularuuviteknologian uusilla kehitysaskeleilla on merkitystä monille koneenrakentajille. Kun kestävän kehityksen tavoitteet ja hiilineutraaliutta koskevat aloitteet etenevät monissa maissa, on teollisuuskoneiden ympäristöystävällisyyttä ja toimivuutta parannettava. Esimerkiksi ruiskuvalukoneiden ja servopuristimien valmistajia kiinnostaa energian säästämiseksi siirtyminen hydraulisista käyttöjärjestelmistä sähköisiin servomoottoreita ja kuularuuveja hyödyntäviin käyttöjärjestelmiin.

Sähkökäyttöisten ruiskuvalukoneiden kysyntä kasvaa, sillä ne pystyvät käsittelemään entistä kompleksisempia muotoja ja suurempia kokoja. Tämän seurauksena alan OEM-valmistajat pyrkivät kehittämään ”korkean syklitaajuuden” malleja lyhyillä käsittelyajoilla. Nopeampi ja tiheämpi käyttö puolestaan edellyttää pitkäikäisten kuularuuvien käyttöä.

Uuden NSK:n HTF-SRC-sarjan korkeaa kuormitusta kestävät suurnopeuskuularuuvit (ulkohalkaisija 100–200 mm) hyödyntävät uutta pitkäikäistä teknologiaa. Mitat vastaavat NSK:n nykyisiä vastaavia malleja, joten koneen suunnitteluun ei tarvitse tehdä muutoksia.

mutterijäähdytys tuo tarkkuutta

Laakerivalmistaja NSK kehittää yhteistyössä konevalmistaja Chironin kanssa ratkaisuja koneistuksen aikaisten lämpövaikutusten minimointiin. Mutterijäähdytystä käyttävät kuularuuvit ovat NSK:n omien ja Chiron-konsernin kanssa tehtyjen koneistustestien mukaan uusi mahdollisuus lisätä tarkkuuta ja parantaa kappaleiden pinnanlaatua.

Kuularuuveja käytetään työstökoneteollisuudessa sähkömoottorin pyörimisliikkeen muuntamiseen lineaariseksi liikkeeksi. Paikannustarkkuudelle sekä liikenopeudelle ja kiihtyvyydelle asetetaan usein korkeita vaatimuksia.

Aksiaalivoimien, kiihtyvyyden ja nopeuden seurauksena kuularuuvi tuottaa kitkalämpöä. Tämä lämpö voi (lämpölaajenemisesta johtuen) kasvattaa ruuvin pituutta ja siten johtaa hyvin pieniin, mutta usein kriittisiin asemointivirheisiin, jotka voivat heikentää työstön laatua. Tämän välttämiseksi monet työstökeskukset on varustettu pituusasteikolla, joka mittaa työkalun todellisen sijaintikohdan, kun taas korkeampaa paikannustarkkuutta vaativissa työstökeskuksissa voidaan käyttää ontolla akselilla varustettuja kuularuuveja. Jälkimmäisessä tapauksessa akselin läpi kulkee jäähdytysnestettä, joka poistaa järjestelmästä lämpöä. Menetelmä on kuitenkin melko kallis, koska pyörivät ruuvit vaativat onton akselin lisäksi pyörivän liitoksen.

Uusi lähestymistapa on jäähdyttää mutteri, jolloin kallista onttoa akselia ja pyörivää liitosta ei tarvita, koska jäähdytys tapahtuu suoraan siinä kohdassa, jossa lämpö syntyy. Toinen keskeinen etu on se, että kuularuuvissa syntyvä lämpö ei enää haihdu suoraan koneeseen. Tämä koneen ja kuularuuvin välinen lämpöerotus on tärkeää, koska lämpö voi heikentää mitanpitävyyttä. Tulokset todistavat nyt, että mutterijäähdytyksellä voidaan parantaa työstettyjen komponenttien pinnanlaatua. mutterirunko on suunniteltu siten, että jäähdytyksellä ei ole negatiivista vaikutusta kuularuuvin suorituskykyprofiiliin, minkä NSK:n teknologiakeskuksen suorittamat kestävyystestit vahvistavat.

Chiron FZ 16.

Monivuotinen yhteistyö Chiron-konsernin kanssa vahvistaa tuloksia NSK:n mukaan käytännössä. Jäähdytetyin mutterein varustetut NSK-kuularuuvit ovat käytössä Chiron 16- ja 22-sarjan työstökeskuksissa mahdollistamassa helppoa asemointia sekä parantamassa työstötarkkuutta ja pinnanlaatua.
Kyseisten kahden Chiron-sarjan kuularuuveissa käytetään myös NSK:n X1-tiivistettä, joka suojaa mutteria epäpuhtauksilta ja jonka ansiosta voiteluaine pysyy mutterissa pitkän aikaa.
Tulevaisuudessa NSK jatkaa yhteistyötä Chiron-konsernin kanssa tarkasti kohdennetun jäähdytysteknologian optimointia kuularuuveja varten. Ryhmätyön ansiosta suunnittelijat voivat syventää tietojaan kuularuuveista ja niiden vaikutuksesta koneen suorituskykyyn.

NSK on japanilainen laakerivalmistaja. Valikoimiin kuuluvat vierintälaakerit, laakeriyksiköt, lineaarinen tekniikka, pyöränlaakeriyksiköt, voimansiirto- ja moottorilaakerit sekä ohjausjärjestelmät.

Chiron-konsernin tuotteita ovat mm. pystykaraiset työstökeskukset sekä ja monitoimikeskukset. Päätoimipiste sijaitsee Saksan Tüttlingenissa.

Akkukennotehdas suunnitteilla Vaasaan

Suomen Malmijalostus ja norjalainen Freyr Battery ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen akkukennotehtaan perustamiseksi Suomeen. Tehdas sijoittunee Vaasaan, mihin myös Johnson Matthey on ilmoittanut aiemmin suunnittelevansa akkumateriaalitehtaan perustamista.

Freyr on uutta akkukennotuotantoa kehittävä norjalaisyhtiö, joka on aloittamassa kennotuotannon pilot-laitoksen rakentamista Norjan Mo i Ranaan. Yhtiö on listattu New Yorkin pörssissä.

Vaasan kaupunki on varannut 90 hehtaarin tontin mahdollista kennotehdasta varten.

Tontti on Vaasassa brittiläisen Johnson Mattheyn aiemmin varaaman tontin vieressä, mihin yhtiö suunnittelee akkumateriaalitehdasta yhteistyössä Suomen Malmijalostuksen kanssa.

”Vaasa tarjoaa houkuttelevan sijainnin EU:n sisällä. Paikalliset raaka-aineet, lähetä saatava uusiutuva energia ja jäähdytysvesi sekä jo olemassa oleva akkujen arvoketjun johtavien toimittajien klusteri ovat suunnitellun sijaintipaikan vahvuuksia”, Freyrin toimitusjohtaja Tom Einar Jensen sanoo yhtiön tiedotteessa.

Jos uusi, mm. työllisyysvaikutuksiltaan erittäin merkittävä hanke etenee, tuotannon alkua Freyr arvioi vuoteen 2025.

Vaski hakee kasvua viennistä

Seinäjokelainen Vaski jatkaa vahvassa vauhdissa. Euroopan markkinoille on vakaa suunta.

Seinäjokelainen teknologiayhtiö Vaski, Rodstein Oy:n uusi brändi, nelinkertaisti viime vuonna liikevaihtonsa 0,5 miljoonasta noin 2 miljoonaan euroon ja yhtiön henkilöstömäärä kasvoi viidestä kuuteentoista. Vuoden yksi avaintekijöistä oli alkuvuodesta kokoonpanoon saapunut brittiläinen, nyt hallituksen puheenjohtajana toimiva Michael Mansour, jonka pääasiallisena tehtävänä oli yrityksen mukaan saada yhtiön operatiivinen puoli kuntoon ja myyntityö aloitettua. ”Täällä oli tehty erinomaista ja pitkäjänteistä työtä tuotekehityksen kanssa, joten oli helppo lähteä tarjoamaan tuotteita markkinoille”, Mansour kertoo.

Suuntana lähimarkkinat

Viime vuoden kasvua vauhditti tuotevalikoiman laajentuminen ja sveitsiläisen levykoneyrityksen osto vuoden alussa: ”Haluamme olla alan edelläkävijä ja tienraivaaja sekä jatkaa hyvää tuotekehitystyötämme myös jatkossa”, Mansour paljastaa.

Vaski tähtää nyt vahvasti vientiin. Myynti on tarkoitus kaksinkertaistaa 2 miljoonasta 4 miljoonaan euroon. Vuonna 2020 kasvua tapahtui kotimaassa ja Baltian maissa, nyt suuntana ovat laajemmat vientimarkkinat. ”Viime vuonna 50 % myynnistä tuli vientimaista, mutta tänä vuonna lukua on tarkoitus nostaa merkittävästi. Erityisesti meitä kiinnostavat lähialueiden markkinat, kuten Venäjä, Ruotsi ja muu Pohjois-Eurooppa”, Mansour kertoo.

Koronapandemia aiheutti useille yrityksille hankaluuksia viime vuonna, ja Vaski ei myöskään ollut tälle muutokselle immuuni. Metalliala hiljeni keväällä nopeasti, mikä vaikutti myös Vaskin toimintaan. ”Vaikka osa kohderyhmistämme joutui vähentämään toimintaansa, asiakaskunnan monimuotoisuus auttoi meitä pääsemään pahimman vaiheen yli”, Mansour iloitsee.

Vaski on Seinäjoella toimiva kokoojakiskojen valmistuslaitteiden toimittaja. Kasvuyritystä luotsaa Michael Mansour.

Kokoojakiskojen valmistusratkaisuja ja laitesuunnittelua

Vuonna 2015 perustettu startup-yritys kulki alkuun nimellä Rodstein, mutta uudistettu brändi lanseerattiin vuoden 2021 alussa. Nimen haluttiin kuvaavan paremmin yrityksen suomalaisia juuria. Vaski on erikoistunut kokoojakiskojen valmistusratkaisuihin ja erilaisten valmiiden sekä räätälöityjen laitteiden suunnitteluun. Yhtiön valmistamia osia käytetään esimerkiksi sähkögeneraattoreissa, virranjakoyksiköissä, sähköautoissa ja niiden latauspisteissä.

Mansour päätyi Vaskin palvelukseen monen sattuman kautta. Suomi oli hänelle jo entuudestaan tuttu, sillä hän työskenteli vuosina 2009–2013 taloustehtävissä Kauhavalla Finn-Powerilla. Tuolloin hän tutustui kollegaansa, toimitusjohtaja Veikko Moilaseen, joka otti viisi vuotta myöhemmin yhteyttä Michaeliin ja pyysi häntä lähtemään mukaan Vaskin toimintaan. ”Yksi syy menestykseemme onkin kokenut tiimi, jolla on alalta jo runsaasti tietoa ja kontakteja”, Mansour kertoo.

Michael Mansour on syntynyt Etelä-Lontoossa, sukujuuret ovat Skotlannissa, Irlannissa, Libanonissa ja Palestiinassa, hän on asunut lapsena Abu Dhabissa. Mansour on opiskellut matemaattistentieteiden maisteriksi Oxfordin yliopistossa ja on Vaskin lisäksi Prima Industrien S.p.A:n (Italia) johtoryhmän jäsen. Perheeseen kuuluu vaimo Emma ja kaksi tytärtä.

Nomo yhteistyöhön Freudenberg Sealing Technologiesin kanssa

Teknisten ratkaisujen toimittaja Nomo vahvistaa asemaansa ​​tiivistetuoteryhmän osalta ja aloittaa Freudenberg Sealing Technologiesin virallisena yhteistyökumppanina Pohjoismaiden markkinoilla.

Nomo on alan teknisten ratkaisujen toimittaja, jolla on toimintaa Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa ja Kiinassa. Yritys on perustettu vuonna 1948 ja siitä lähtien se on kehittänyt laajaa laakereiden, vaihteistojen, tiivisteiden ja niihin liittyvien palvelujen tarjontaa Pohjoismaiden markkinoilla.

Nomo toimittaa tuotteita ja palveluita sekä OEM- että MRO-asiakkaille. Yhtiöllä on yli 150 työntekijää ja sen vuotuinen liikevaihto on noin 600 miljoonaa kruunua. Nomo on osa Axel Johnson Internationalia, joka on yksityisomistuksessa oleva ruotsalainen teollisuuskonserni, johon kuuluu yli 150 yritystä 30 maassa. Axel Johnson International ajaa liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua pitkällä tähtäimellä strategisilla markkinoilla, lähinnä teknisillä komponenteilla ja ratkaisuilla teollisiin prosesseihin.

Lisävahvistusta tiivistetekniikan tarjontaan

 ”Kumppanuus Freudenbergin kanssa vahvistaa pyrkimystämme olla johtava toimittaja asiakkaillemme tiivistetekniikan suhteen”, sanoo Nomo Groupin toimitusjohtaja Mattias Jaginder.

Freudenberg on globaali teknologiayritys ja johtava tiivistyssovellusten asiantuntija.

Vuonna 1849 perustettu ja vuonna 1929 kehitetyn Simmerring-radiaalisen akselitiivisteen kehitystyön tuloksena syntynyt yritys laajensi jatkuvasti ensiluokkaisia ​​tiivisteitä ja komponenttivalikoimaa kattamaan joukon ratkaisuja kriittisiin kysymyksiin, kuten suorituskyky, teho, kitka, päästöt ja materiaalien yhteensopivuus. Se täydentää tiiviste- ja palveluvalikoimaansa Dichtomatik-tuotemerkillä, joka täyttää teollisen standardin laadun.

”Yhteistyö Freudenbergin kanssa sopii erinomaisesti tiivistetarjontaamme”, sanoo Antti Sutela, Nomon tuotepäällikkö. ”Tämä antaa meille vielä suuremman mahdollisuuden tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen ratkaisun heidän tarpeisiinsa.”

Freudenberg haluaa työskennellä alueen jälleenmyyjien kanssa, jotka keskittyvät korkeaan laatuun. Nomo on yksi niistä yrityksistä, ja odotamme innolla tämän yhteistyön aloittamista”, toteaa Andreas Bildtse, toimitusjohtaja, Ruotsin ja Pohjoismaiden alue, Freudenberg Industrial Services.