Avainsana-arkisto: Lastuavat työkalut

Uusi sukupolvi täyskovametalliporia ISO P-teräksille

Sandvik Coromant on julkaissut täyskovametallisen CoroDrill 860 -poransa päivitetyn valikoiman teräksen poraamiseen. Edistynyt -PM-geometria on tehokas ISO P ‑terästen poraamisessa ja parantaa työkalujen kestoikää merkittävästi.

-PM-geometrialla varustetussa CoroDrill 860 ‑porassa on uusi laatu, jossa on parannettu monikerroksinen fysikaalinen kaasufaasi- eli PVD-pinnoite. Se parantaa kulumiskestävyyttä, pidentää työkalujen kestoikää ja lisää yleistä tuottavuutta, mikä pienentää kappalekustannuksia. Pora soveltuu mm. autoteollisuuden, yleisen tekniikan, muotinvalmistuksen ja voimantuoton käyttökohteisiin.

Työkalun varastoituja vakiohalkaisijoita on saatavilla 3 millimetristä (0,12 tuumaa) 16 millimetriin (0,63 tuumaa). Poramalleja voidaan myös räätälöidä asiakkaiden omien koneistustarpeiden mukaan. Mukautettuihin porausratkaisuihin liittyviä tarjouspyyntöjä ja tilauksia voi tehdä Sandvik Coromantin sivustolla.

CoroDrill 860 -PM soveltuu Sandvik Coromantin työkalujen kunnostusohjelmaan, jonka avulla voidaan pidentää työkalujen kestoikää entisestään ja edistää kestävämpää koneistustrategiaa. Käyttöiän päättymisen jälkeen työkalu voidaan lähettää Sandvik Coromantin kierrätysohjelmaan.

Sandvik Coromantin globaali projektipäällikkö James Thorpe kertoo: ”Päivitämme aina valikoimaamme ja ymmärrämme, että parempi tuottavuus sekä pienemmät kappalekustannukset ovat asiakkaidemme kaksi tärkeintä vaatimusta. Kun nyt julkaisemme tämän uuden sukupolven täyskovametallisen poran, jolla on parannettu PVD-pinnoite, asiakkaamme voivat parantaa prosessiturvallisuuttaan, tuottavuuttaan ja laatuaan sekä vähentää kustannuksiaan.”

Monikäyttöiset jyrsimet vähentävät varastokustannuksia

Secon uuteen tuotetarjontaan kuuluvat Turbo 16 -nurkkajyrsimet ja Turbo 16 -siilijyrsimet. Yhdistämällä niiden käyttö voidaan Secon mukaan vähentää tarvittavien työkalujen määrää ja niihin liittyviä kustannuksia.

Molemmat tuotesarjat mahdollistavat suuret lastuvirrat terästä, ruostumatonta terästä, valurautaa, ei-rautametalleja, superseoksia ja titaania työstettäessä. Jyrsimien kääntöterissä käytettäviin skannattaviin Data Matrix -tunnisteisiin tallennetaan tuote- ja erätietoja, jotka voidaan lukea uudella Seco Assistant -sovelluksella.
Secon mukaan Turbo 16 -nurkkajyrsimet on suunniteltu laadukkaan työnjäljen ja prosessivarmuuden periaattein. Myös vino sisäänsyöttö onnistuu vaivatta ja optimoitu kääntöterien teräsijojen geometria tehostaa jyrsintää ja takaa hyvän pinnanlaadun. Suuri kierukkakulma varmistaa, että lastu irtoaa työkappaleesta pehmeästi, mikä tekee lastunpoistosta tehokkaampaa. Pienemmät lastuamisvoimat vähentävät virrankulutusta, kääntöterän kulumista ja melutasoa.

Turbo 16 -siilijyrsimissä laaja kääntöterä- ja geometriavalikoima takaa suorituskykyisen lastuamisen ja pidentää työkalun kestoikää. Suuremmat lastut ja suurempi syöttö lyhentävät työstöaikaa ja nopeuttavat tuotantoa, huolella suunnitellut jäähdytyskanavat, urat ja rintakulma varmistavat, että työstö on sujuvaa ja lastunmuodostus optimaalista. Turbo 16 -siilijyrsimen kääntöteriä ei voi asentaa väärin käytettäessä suuria kääntöterien nurkkapyöristyksiä, nikkelipinnoitteen korvaaminen jyrsimissä PVD:llä parantaa ympäristöystävällisyyttä.

Ohjelmistomoduuli hallittuun lastunmurtoon

Sandvik Coromant on julkaissut uuden koneistusmenetelmän, joka mahdollistaa hallitun lastunmurron kierresorvauksessa. CoroPlus Tool Path-ohjelmiston tuore lisäys OptiThreading on ohjelmistomoduuli, mikä autata ratkomaan yhtä kierresorvauksen keskeistä ongelmaa: lastutukosten riskinäja niiden aiheuttama tuotantokatkoksia.

CoroPlus Tool Path ‑ohjelmisto on kehitetty tukemaan ulko- ja sisäpuolisen kierresorvauksen ohjelmointitarpeita. Ohjelmisto luo NC-koodeja lastuamisarvoparametrien perusteella ja mahdollistaa oikean ylimenojen lukumäärän tasaisesti jakautuvilla lastuamisvoimilla, mikä lisää tuottavuutta, lisää työkalujen kestoikää ja prosessiturvallisuutta.

Ohjelmisto on nyt täydentynyt uudella moduulilla.

Kierresorvauksen yleinen ongelma on se, että lastut kiertyvät helposti robottien, istukoiden, työkalujen ja työkappaleiden ympärille. Lastut saattavat myös jäädä kiinni kuljettimiin sekä aiheuttaa vaurioita ja laitteistojen tuotantokatkoksia. Tehokas lastunhallinta onkin keskeinen tekijä kierresorvauksen hyvän työkappalelaadun saavuttamisessa. 

OptiThreading-moduuli on Sandvik Coromantin mukaan suunniteltu näiden haasteiden ratkaisemiseksi ja se sisältyy CoroPlus Tool Path ‑tilaukseen, ja se on suunniteltu erityisesti CoroThread 266 ‑työkaluille ja -terille.

Menetelmän ja ohjelmiston avulla voidaan optimoida kierresorvausta ja ratkaisuun sisältyvä CoroPlus Tool Path auttaa kehittämään optimoituja työkaluratoja, joilla voidaan vastata lastunhallinnan haasteeseen. Tämä saavutetaan työkaluradoilla, joissa käytetään hallittuja heilumisliikkeitä hakkaavaa koneistusta varten siten, että terä siirtyy koneistuskohtaan ja siitä ulos kaikilla paitsi viimeisellä ylimenolla.

Parempaa laatua, vähemmän manuaalista työtä

Uudella lastuamismenetelmän tuella saavutetaan Sandvik Coromantin mukaan monia hyötyjä. Työkappaleiden pintaa vaurioittavia ja lastuamisvyöhykettä tukkivia pitkiä lastuja ei synny, mikä parantaa työkappaleiden laatua. Sen ansiosta käyttökohteessa tarvitaan myös vähemmän manuaalista työtä pitkien tukkivien lastujen poistamiseen työkalusta, työkappaleesta tai lastukuljettimesta. Näin suunnittelemattomia koneiden pysäytyksiä tarvitaan vähemmän. Lisäksi ratkaisun ansiosta voidaan käyttää suurempia lastuamisnopeuksia, jotka nopeuttavat työkierron aikoja ja parantavat tuottavuutta.

OptiThreading- ja CoroThread 266 ‑kierteitysratkaisut sopivat Sandvik Cormantin mukaan monestakin syystä hyvin yhteen. OptiThreading synnyttää suuria lastuamisvoimia eli edellyttää riittävän kestävää työkalua. CoroThread 266:ssa on vakaa iLock-kiinnitys, ja se kestää äärimmäisiäkin voimia. Lisäksi työkalusta on saatavilla laaja valikoima monilla erilaisilla laaduilla ja muodoilla, jotka soveltuvat useimmille materiaaleille ja useimpiin käyttökohteisiin. Yhdessä näillä ohjelmisto- ja laitteistoratkaisuilla voidaan varmistaa vakaa, tarkka kierteitys ilman heikon lastunhallinnan haittavaikutuksia.

Mielenrauhaa lastunhallintaan

”Uusi moduuli ratkaisee kierresorvauksen suurimman ongelman eli lastunhallinnan.

Aiempi ratkaisumme on sorvauksen optimointiin soveltuvan ohjelmisto, uusi moduuli vankka työkaluratkaisu. Kokonaisuuden atkaisun julkaisun myötä voimme auttaa asiakkaita välttämään yhden kierresorvauksen suurimmista kompastuskivistä”, kertoo Sandvik Coromantin tuotepäällikkö Hampus Jemt.

”Ymmärrämme konepajojen haasteet hyvin. Koska työt tulee saada valmiiksi nopeasti, suunnittelemattomat tuotantokatkokset ovat viimeinen asia, jota konepaja tarvitsee. Siksi lastunhallinnan sudenkuoppien välttäminen on äärimmäisen tärkeää. Uusi kierteitysmenetelmä tarjoaa lastunhallinnassa mielenrauhaa että auttaa tuottamaan laadukkaita työkappaleita.”

Mikroporien uusi sukupolvi

Sandvik Coromant on julkaissut kaksi uutta erityisesti tarkkaan koneistukseen suunniteltua mikroporien tuoteperhettä.  CoroDrill 462 ‑pora -XM-geometrialla ja CoroDrill 862 ‑pora -GM-on tarkoitettu pienten osien valmistukseen mm. lääketieteen alueella sekä, autoteollisuudessa, elektroniikassa ja ilmailualalla. Uudet porat on suunniteltu soveltumaan monille erilaisille työkappalemateriaaleille korkeaa tarkkuutta edellyttäviin käyttökohteissa.

Laitteet käyvät useilla eri teollisuudenaloilla yhä pienemmäksi. Tämä näkyy etenkin elektroniikan saralla, jossa modernit laitteet ovat entistä pienempiä ja sisältävät entistä enemmän ominaisuuksia. Lääketieteen alalla taas kirurgin tekemien leikkausten kokoa ja määrää vähentävien tekniikoiden suosio on kasvussa, mikä edellyttää entistä monimutkaisempia kirurgisia välineitä. Tekniikan käydessä yhä pienemmäksi ja kehittyneemmäksi valmistajat tarvitsevat työkaluja, joilla voidaan tuottaa pienempiä, monimutkaisempia osia.

Porausasiantuntijat nimittävät halkaisijaltaan alle kolmen millimetrin reikien poraamista mikroporaamiseksi. Tällaisia reikiä on paljon esimerkiksi elektroniikan alalla, jossa työkappaleet voivat olla vain muutaman millimetrin sadasosan paksuisia. Yleisempiin käyttökohteisiin kuuluvat kuitenkin ilmailuala, muotinvalmistus sekä lääketieteellisten laitteiden valmistus.

Mikroporaamisen haasteisiin

CoroDrill 462 ja 862 edustavat Sandvik Coromantin mikroporien uutta sukupolvea. Porat ovat saatavilla uusilla geometrioilla, jotka kasvattavat lastuamishalkaisijoiden ja -pituuksien valikoimaa. Porat tarjoavatkin aiempiin valikoimiin verrattuna entistä laajemman valikoiman tuotteita.

Porat on mukautettu erityisesti mikroporaamisen haasteiden ratkaisemiseen. Esimerkiksi syvien reikien mikroporauksessa on tärkeää käyttää laadukasta lastuamisnestettä, joka poistaa lastut tehokkaasti, aivan kuten myös makrotason käyttökohteissa.

Sekä CoroDrill 462- että 862-poralla voidaan helposti porata yhdeksän kertaa halkaisijan (xD) syvyisiä reikiä käytettäessä ulkopuolista lastuamisnestettä. Vähintään 1,00 mm:n poraushalkaisijoille ja enintään 16xD:n reikäsyvyyksille on saatavilla myös lastuamisnestekanavan sisältävä vaihtoehto. Lastuamisnesteen tehokas käyttö sekä auttaa työkaluja poraamaan syvempiä reikiä että pidentää työkalujen kestoikää ja vähentää lastutukosten riskiä.

CoroDrill 462 ‑poran avulla voidaan tehdä reikiä 3,00 millimetriin asti. Pora on ihanteellinen umpi- ja läpireikien poraamiseen sekä soveltuu useiden eri ISO-materiaalien (kuten ISO P, M, K, N, S, O ja H) poraamiseen. CoroDrill 462 tarjoaa valmistajille monipuolisen porausratkaisun 6xD:n poraussyvyydellä.

CoroDrill 862 soveltuu halkaisijaltaan 1,00–3,00 mm:n reikien valmistamiseen kaikissa materiaaleissa sisäpuolisen lastuamisnesteen kanssa käytettynä. Perinteisen poraamisen lisäksi CoroDrill 862 soveltuu moniin muihin poraustoimintoihin, kuten risteävien reikien tekemiseen, pinkkojen poraukseen sekä kuperien ja koverien pintojen poraamiseen.

Käyttövalmiita, tarvittaessa mukautettavia

CoroDrill 462 ja 862 ovat sellaisenaan käyttövalmiita täyskovametallisia työkaluja, mutta ne ovat tarvittaessa myös mukautettavissa. Sandvik Coromant tarjoaa osana valikoimaa mahdollisuuden määrittää työkaluja halkaisijoiden, käyttöpituuden, porrashalkaisijan pituuden ja varren halkaisijan perusteella valmistajille, jotka tarvitsevat mikroporauksessa räätälöityjä ratkaisuja.

Lisäksi asiakkaat voivat halutessaan ostaa CoroDrill 862 ‑poran teräsärmällä, jossa on monikiteisellä timanttisuoni (PCD).

PCD kestää kulumista jopa sata kertaa paremmin kuin täyskovametalli. Lisäksi PCD-työkalut ovat tarkempia ja voivat tuottaa tiukempia toleransseja kuin täyskovametalliset työkalut. PCD on siis erinomainen vaihtoehto asiakkaille, joiden tulee porata mikrokokoisia reikiä tunnetusti vaikeasti koneistettavissa materiaaleissa, kuten titaani, alumiini, lasi ja keramiikka. CoroDrill 462 ja 862 korvaavat Sandvik Coromantin aiemman R840-valikoiman ja viimeisimmän 862-mikroporavalikoiman.

Uusia menetelmiä hammaspyörien koneistukseen

Hammaspyörien koneistus on vahvasti muuttuva toimiala. Sandvik Coromantin tuotepäällikkö Harish Maniyoor esittelee seuraavassa kolme uutta tapaa koneistaa mm. vaihteisto-osia entistä taloudellisemmin.

Hammaspyöriä on perinteisesti valmistettu erikoiskoneilla ja -menetelmillä, etenkin suurilla sarjoilla. Erikoistuminen tuo prosessiin rajoituksia ja usein myös korkeammat kustannukset. Uusilla koneistusmenetelmillä voidaan eliminoida aiempia rajoituksia autoteollisuudessa, yleiskonepajoilla, tuulivoimalateollisuudessa, ilmailuteollisuudelle ja jopa robottien valmistajilla.

Vanha mutta uusi

Power skiving -menetelmässä pyörivä työkalu on ikään kuin rynnössä koneistettavan hammastuksen kanssa, samaan tapaan kuin toinen hammaspyörä. Lastuaminen on jatkuvaa, joten kappale voidaan koneistaa menetelmällä valmiiksi yhdellä asetuksella. Menetelmä on yhdistelmä vierintäjyrsintää ja vierintäpistoa ja tuottavuuden kannalta olennaisia tekijöitä ovat työkalun ja hammastuksen kohtaamiskulma sekä karanopeus.

Power skiving on menetelmänä yli 30 vuotta vanha, miksi siis puhua uudesta vaihteisto-osien koneistustavasta? Syynä ovat koneistusteknologian muutokset, jotka vaikuttavat moniin eri toimialoihin. Yksi kiinnostava uusi toimiala ovat Maniyoorin mukaan sähköautojen vaihteet.

Sähköajoneuvot

Korkeat kierrosluvut edellyttävät sähköautovaihteilta erityisen hyvää kestävyyttä, minkä vuoksi osien koneistus on vaativampaa.

Yleinen käsitys on, ettei sähköautoissa tarvita vaihteita. Mutta näkemykset ovat muuttuneet, ja esimerkiksi Tesla ja Porsche tuovat markkinoille monivaihteisia malleja.

Sähkömoottorien kierrosluvut ovat tavallisia autojen vaihteistoja korkeampia: kun sähkömoottori saattaa pyörähtää kehänsä ympäri 20 000 kertaa minuutissa, polttomoottorin kierrosluku on yleensä vain 4 000–6 000 kierr./min. Tarvitaan siis alennusvaihde, jotta kierrosluku saadaan hallittaviin lukemiin. Korkeat kierrosluvut edellyttävät sähköautovaihteilta kestävyyttä, joten osien koneistus on vaativampaa. Näiden osien koneistus asettaa tiukat vaatimukset myös lastuvirroille, mikä käytännössä määrittää kappaleen koneistusajan.

Toinen keskeinen tekijä ovat vaihteelle asetetut melutasorajat. Niiden takia vaihdeosat toleroidaan tiukemmin, mikä tekee koneistuksesta haastavampaa.

”Perinteisillä vaihteisto-osien koneistusmenetelmillä on vaikea riittävään ketteryyteen. Power skiving -menetelmä antaa edellytykset koneistaa kappale valmiiksi yhdellä asetuksella monitoimikoneessa tai koneistuskeskuksessa, se lyhentää tuotantoaikoja, parantaa laatua ja pienentää käsittely- ja logistiikkakustannuksia”, toteaa Maniyoor.

Ilmailuteollisuus

Power skivingin mahdollisuudet ovat monet muillakin aloilla, mukaan lukien yleiskonepajat, tuulivoimaloiden valmistus, ilmailuteollisuus sekä robotiikka. Etenkin ilmailuteollisuudessa painotetaan voimakkaasti kustannusten minimointia.

Vanhempia ilmailumoottoreita vaihdetaan sähköautojen tapaan suorituskykyisempiin ja tehokkaampiin malleihin. Menetelmästä on etua näissä töissä, mm. kyky koneistaa olakkeiden lähelle helpottaa työkappaleiden suunnittelua. Ilmailukomponentit tehdään haastavista materiaaleista, jotka vaativat myös teriltä paljon. Menetelmää täydentävät mm. uudet terästen (ISO P) sorvaukseen suunnatut kovametalliterälaadut GC4415 ja GC 4425. Kumpikin on tehty aiempaa kulumiskestävämmäksi, kuumalujemmaksi ja sitkeämmäksi. Terissä on käytetty toisen sukupolven Inveio-teknologiaa, joka tuottaa alumiinioksidipinnoitteeseen yhdensuuntaisen kiderakenteen, ja siten lastuavalle särmälle vahvan suojan. Tuloksena on parempi kulumiskestävyys ja pidempi kestoikä, lisää käyttöastetta ja kustannussäästöä.

Lisätuottavuus

Tehokkuus vaatii muutakin toki kuin CoroMill 180:n tapaisia työkaluja. Siksi tässä yhteydessä kannattaa puhua myös PrimeTurning-sorvausmenetelmästä. Siinä terä lähestyy työkappaletta istukan puolelta ja lastuaa kappaaleen päätä kohti. Prioriteettina on lastuivirta, ja etuja ovat pienemmät asetuskulmat, isommat asetuskulmat ja korkeammat lastuamisarvot. Lisäksi samoilla työkaluilla voidaan koneistaa myös perinteisin menetelmin. Tuottavuusparannus voi Maniyoorin mukaan saavutta tietyissä töissä yli 50 prosenttia.”Uudet koneistustavat tuovat prosessiparannuksia ja lisäävät kannattavuutta. Menetelmät tarjoavat konepajoille mahdollisuuksia irtautua totutuilta urilta ja antavat varmuutta siitä, että muutos on hintansa arvoinen.

Tavoitteena pienempi hiilijalanjälki

Secolla on omien tuotteidensa elinkaarianalyyseja ja tuotantoprosessiensa kartoittamista varten käytössään vakiintuneita menetelmiä, joiden tarkoituksena on vähentää yhtiön ilmastovaikutusta. Yhtiön seuraava askel on tarjota apua myös asiakkaiden hiilijalanjäljen pienentämiseen.
 
Kestävä kehitys on yksi Secon strategisista painopistealueista. Yhtiöllä onkin kunnianhimoisia tavoitteita ja pitkälle kehitettyjä suunnitelmia liittyen siihen, miten voisimme työskennellä ilmaston hyväksi YK:n maailmanlaajuisten tavoitteiden mukaisesti. Yhtiö käyttää vakiintuneita laskentamenetelmiä oman tuotantonsa kasvihuonekaasupäästöjen raportoimiseen. Seuraavaa vaihetta varten Seco on kehittämässä järjestelmiä, joiden avulla asiakkaat voivat optimoida Seco-tuotteiden käytön ja vähentää siten niiden ilmastovaikutusta. ”Kun yritykset analysoivat ilmastovaikutustaan, analyysin pohjana ovat yleensä oman tuotannon ja tuotteiden perinteiset elinkaarianalyysit. 70 % työkalujemme ilmastovaikutuksista tapahtuu kuitenkin käyttäjävaiheessa. Voimme siis saavuttaa merkittävää hyötyä auttamalla asiakkaitamme optimoimaan työkalujemme käyttö”, sanoo Ted Forslund, Secon maailmanlaajuinen kestävyyskoordinaattori.

Pylväskaavio, joka osoittaa työstöprosessien hiilidioksidipäästöjen vähentämispotentiaalin. Malli sisältää koneen, työkalujen, jäähdytysnesteen ja sähkön kulutuksen omat hiilijalanjäljet.

Tuotantoprosessien simulointi

Seco ja sen tutkimus- ja kehitysosasto kehittävät tietomalleja, joiden avulla voidaan määrittää asiakkaan hiilijalanjälki työkaluja käytettäessä. Mallissa otetaan huomioon työkalun tai kääntöterän koko elinkaari, ja siihen sisältyy energiankulutus ja jäähdytysnesteen käyttö asiakkaan tuotantoprosesseissa. Se puolestaan auttaa asiakkaita optimoimaan prosessejaan ja vähentämään ilmastovaikutuksiaan.

”Tekemällä oikeat valinnat, käyttämällä oikeita lastuamisarvoja ja välttämällä alioptimointia yksittäisten osien tuotannossa asiakkaat voivat pienentää hiilijalanjälkeään vähintään 20 %. Tavoitteena on löytää optimaalinen tapa tuottaa osa muuttamalla eri parametreja”, sanoo FT Sören Hägglund, Secon tutkimus- ja kehitysosaston lastuamisarvojen asiantuntija.
Secon tutkimus- ja kehitysosasto on kehittänyt ohjelmiston, jolla voidaan simuloida erilaisia tuotantoprosesseja ja kokeilla erilaisia vaihtoehtoja tuotteiden valmistamiseen. Valittavissa ovat esimerkiksi tuotantomenetelmä, kone, strategia ja työkalu. ”On vaikkapa mahdollista tutkia, käytetäänkö koneen tai työkalun koko potentiaalia tietyn tuotantoprosessin aikana. Jos havaitaan, että näin ei tapahdu, kannattaa ehkä valita muita vaihtoehtoja, jotta hiilijalanjälkeä voidaan pienentää mahdollisimman paljon”, sanoo FT Daniel Johansson, Secon tutkimus- ja kehitysosaston senioriasiantuntija.
Suuri etu tässä on tietenkin se, että asiakkaat voivat helposti löytää keinoja hiilijalanjälkensä pienentämiseen. Daniel Johanssonin mukaan monet asiakkaat ovat myös pyytäneet tätä. ”On olemassa valtava tarve siirtyä kestävään valmistukseen, mutta tämä ratkaisu ei välttämättä ole tullut mieleen monissa konepajateollisuuden yrityksissä”, hän sanoo. ”Ratkaisumme ainutlaatuisuus tulee esiin siinä, että omien tuotteidemme lisäksi voimme sisällyttää siihen myös asiakkaiden prosessit ja näin tarjota heille mahdollisuutta pienentää tuotantonsa hiilijalanjälkeä.
Ratkaisumme on kuin autoista tuttu Eco-painike.”

”Tulevaisuuden tekniikkaa”
Kestävän kehityksen lisäksi tekemämme työ tukee Secon tavoitetta pysyä digitaalisten ratkaisujen eturintamassa. ”Tutkimus- ja kehitysosastolla keskitymme luomaan tulevaisuuden tekniikkaa, jonka pohjalle voimme kehittää muita digitaalisia ratkaisuja. Ratkaisumme ei ole tällä hetkellä saatavilla laajaan käyttöön, mutta pitkällä tähtäimellä voisimme harkita rajapinnan tarjoamista ulkoiseen käyttöön”, Sören Hägglund toteaa.

Aliko-työkalumakasiini särmäyspuristimelle

Levykonetalo Aliko on esitellyt uutta tarjontaansa särmäystyökalujen käsittelyyn ja kiinnitykseen. Särmäyspuristimen työkalumakasiini siirtosiltoineen helpottaa työkalujen käsittelyä ja parantaa tuottavuutta.

Pandemia on koetellut viime aikoina, mutta onpa siitä etunsakin ollut.

Kun pandemia viime vuonna hiljensi kiireitä, esimerkiksi levykonetalo Alikolla suunnattiin voimia tuotetarjonnan jalostamiseen.

”Päätimme, että käytämme tämän ajan hyödyksemme ja kehitämme uusia asioita. Sen myötä pääsemme nyt lanseeraamaan uusia tuotteita helpottamaan käytännön työtehtäviä särmäyksen yhteydessä”, kertoo toimitusjohtaja Stanislav Demin.

Työkaluvarasto helpottaa särmäystyökalujen käsittelyä ja säilytystä, sanoo Alikon toimitusjohtaja Stanislav Demin.

Helpompaa säilytystä ja käsittelyä

Kehitystyön tuloksena Aliko lanseerasi vuoden alkuun uutena tuotteenaan markkinoille särmäyspuristimen työkalumakasiinin.

Modulaarinen makasiini on tarkoitettu sijoitettavaksi särmäyspuristimen viereen ja makasiini soveltuu hyvin mm. 1V-alatyökalujen ja ylätyökalujen varastointiin.

Työkalut ladataan lay-outiltaan asiakasräätälöitävään hyllytyyppisen makasiiniin ja niiden käyttöönottoa helpottaa makasiinin ja koneen alateräkiinnityksen väliin sijoitettava siirtosilta, mitä pitkin työkalut liu’utetaan särmäyspuristimen työpöydälle.

Työkalut liikutetaan sillan urassa, jossa pneumaattisesti nousevat rullat helpottavat liikettä. Työkalujen pikalukitus on koneeseen toteutettu myös vuosien kokemuksella käyttövarmaksi ja kestäväksi todetulla ratkaisulla.

”Makasiini mahdollistaa työkalujen nopeat siirrot ja lisää siten töiden tuottavuutta. Makasiinin hyödyt korostuvat varsinkin kookkaampien työkalujen käsittelyssä, se helpottaa raskaiden työkalujen käsittelyä ja luo työkaluille samalla järkevän säilytyspaikan.”

”Sen sijaan, että työkalut olisivat esimerkiksi kuormalavalla pajan lattialla tai eri tahoilla seinähyllyillä, tämän makasiinin myötä ne ovat selkeästi helposti käyttöönotettavissa tästä yhdestä pisteestä”, Demin sanoo.

Makasiinin toimintoinen ohjaamiseen Aliko on kehittänyt omat softat, ohjaus tapahtuu kosketusnäytöltä. Lattiatilaa varasto vaatii noin 1,5x 3 metriä.

”Uutuus on markkinoilla herättänyt heti alkuun mukavasti kiinnostusta ja pari makasiinia on jo myytykin. Varasto voidaan sijoittaa yhtä hyvin uuden särmäyspuristimen kuin jo käytössä olevan koneen yhteyteen merkistä riippumatta”, Demin sanoo.

Työkalu liu’utetaan rataa pitkin särmäyspuristimen työpöydälle.

Uudistettu pienempi CNC-työkalu

Särmäyspuristimien työkaluja Aliko toimittaa 1V-alatyökaluina ja myös moniaukkoisina vaihtoehtoina, ylätyökalujen osalta valikoimissa ovat vaihtokärkiset ylätyökalut ja pikakiinnitteiset kiinteäkärkiset suorat ylä- ja joutsenkaulatyökalut.

Valikoimasta löytyvät lisäksi CNC-muuttuva-aukkoiset alatyökalut.

”Muuttuva-aukkoinen alatyökalu on apu tuotannon suunnittelussa ja sen avulla työkalunvaihtoaika minimoituu. V-aukon muutos käy sekunneissa automaattisesti ohjauksen kautta. Huomiota näissä työkaluissa on kiinnitetty niiden kuormituskestävyyteen ja säätötarkkuuteen. V-aukon säätöalue ja työkalun pituus on räätälöitävissä asiakastarpeen mukaan”, sanoo Demin.

Aliko on toimittanut CNC-työkaluja isomman koon särmäyspuristimiin jonkin aikaa, ja

40-200-mallista on ollut kovasti kysyntää. Näitä on asennettu niin Alikon kuin myös muiden valmistajien särmäyspuristimiin.

”CNC-alatyökalu on isohko investointi, jota olemmekin perustelleet asiakkaillemme koko tuotantokoneen tuottavuuden parantamisena. Koneen kokonaistuttavuuden parantuminen 30%:lla verrattuna perinteisiin ratkaisuihin on asiakkaillamme toteutunut ja osalla jopa ylittynyt selvästi.”

CNC-työkaluja Aliko on toimittanut suuremman kokoluokan särmäyspuristimiin jonkin aikaa, uutta paletissa ovat nyt ratkaisut myös pienemmille koneille.

Uutena paletissa on keskikokoisiin särmäyspuristimiin erinomaisesti soveltuva V20-120- malli.

”Valmistamiamme tämän kokoluokan CNC-alatyökaluja on ollut käytössä vuosia asiakkaillamme. Uuden sukupolven V20-120 CNC alatyökalun kehittämisessä panostimme entistä parempaan kuormituskestävyyteen ja optimoituun työkalumuotoon”.

”Nopean säädön ansiosta pienten sarjojen valmistaminen on tehokasta ja on koneenkäyttäjälle mukavaa. Työkalunkäsittelyjä kun on vähemmän. Ennestään kattavan työkaluratkaisutarjonnan laajentamisen ansiosta, meiltä löytyy optimaaliset ratkaisut kaikenkokoisiin särmäyspuristimiin”, Demin sanoo.

Liikettä markkinoilla

Levykonetalo Aliko on toiminut vuodesta 1978 lähtien, eli viidettä vuosikymmentä mennään. Koneet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa, konetoimituksia yritys laskee tehneensä vuosien mittaan yli 1500.

Nykyisin yritys keskittyy varsinkin kookkaampiin koneisiin, lisäksi toimitetaan työkaluja. Viime vuosina kasvussa olevat koneiden modernisointi-, ja varaosa- ja huoltopalvelut täydentävät tarjontaa.

”Pandemiavuosi, viime kevät ja kesä erityisesti, vaikutti myös meidän toimintaamme, mutta kokonaisuutena viime vuosi oli meille kuitenkin varsin myönteinen. Syksystä lähtien olemme toimineet varsin normaalitavalla lähtien ja konekauppaa olemme päässeet tekemään mukavasti niin Suomen kuin Baltiankin konemarkkinoilla”, kiteyttää Stanislav Demin.

Kari Harju

Pirkanmaan Työkalukeskus avasi pysyvän näyttelytilan Tampereelle

Pirkanmaan Työkalukeskus on avannut näyttelytilan toimitiloihinsa Tampereen Hakametsään. Paikanpäällä on esillä päämiesten tuotteita, esimerkiksi esiasetuslaitteita, lämpökutistekoneita sekä työkalu- ja kiinnitintarjontaa.

Pirkanmaan Työkalukeskus on tamperelainen konepajatuotteiden tukku- ja vähittäismyyntiin keskittynyt maahantuontiliike. Tuotepaletissa ovat konepajateollisuudessa käytettävät työkalut, koneet ja mittalaitteet. Vuonna 1992 perustettu ja siten ensi vuonna toimintansa 30-vuotismerkkipaalun saavuttava Pirkanmaan Työkalukeskus on toiminut nykyisissä toimitiloissaan Hakametsässä vuosikymmenen. Tiloissa toimii perinteinen kivijalkamyymälä-, toimiustosekä varasto. Yrityksen oma jakeluauto liikkuu päivittäin Tampereen alueella ja toimittaa tuotteet parhaimmillaan jopa tilauspäivänä.

Haimerin puoliautomaattinen esiasetuslaite Uno Autofocus 20/40 oli helmikuulla yksi näyttelytilan koneista.

Pysyvä näyttelytila tuote-esittelyyn

Uutuutena Pirkanmaan Työkalukeskus avasi alkuvuodesta Tampereen tiloihinsa pysyvän näyttelytilan, jossa esitellään keskeisiä esimerkkejä talon tuotevalikoimasta.

”Keväällä toimme osan Konepajamessuille tarkoitetuista koneista esittelyyn tiloihimme ja totesimme pian, että mahdollisuus koneisiin ja laitteisiin tutustumiseen täällä kiinnosti asiakkaitamme. Koska kysyntää selvästi oli, päätimme saamamme palautteen ja hyvien kokemusten perusteella kehittää esittelytarkoituksiin pysyvän näyttelytilan”, kertoo toimitusjohtaja Marko Pentikäinen.

Vuodenvaihteessa avatussa näyttelytilassa on mukana mm. lastuavia työkaluja ja kiinnittimiä sekä maistiaisia Pirkanmaan Työkalukeskuksen konetarjonnasta, tällä hetkellä kaksi Haimerin Uno 20/40-esiasetuslaitetta sekä saman valmistajan Power Clamp Comfort i4.0 -lämpökutistekone uuden sukupolven induktiokäämillä.

”Näyttelyn sisältö uudistuu aina kun esittelykoneet vaihtuvat, pyrimme pitämään aina uusinta tekniikkaa esillä. Tila on avoinna päivittäin toimiston aukioloaikoina tai sovittaessa muulloinkin”, sanoo Marko Pentikäinen.

Pirkanmaan Työkalukeskuksen näyttelytilassa Tampereella on esillä talon keskeistä tarjontaa. Myynnin henkilöstöön kuuluu nyt neljä henkilöä, vasemmalta Kai Talvio, Joni Seppälä, Marko Pentikäinen ja Aki Alarvo.

Henkilökunta vahvistui Tampereella

Vaikka viime vuosi oli tunnetusti teollisuudessakin hankalaa aikaa, kasvusuunnassa viime vuodet edennyt Pirkanmaan Työkalukeskus jatkaa Marko Pentikäisen mukaan tähän vuoteen luottavaisin ottein. Teollisuus tarvitsee näinäkin aikoina laadukkaita työkaluja sekä laitteita.

Ajan haasteiden voittamiseen yritys on pyrkinyt kehittämään muiden alan yritysten lailla osin uusia toimintatapoja. Vierailut asiakkailla ovat korvautuneet varsin laajasti toistaiseksi muilla yhteydenpitotavoilla.

Suunta yrityksellä on eteenpäin. Yhtenä sen osoituksena yrityksen henkilökunta Tampereella kasvoi hiljattain kuuteen henkilöön, joista neljä henkilöä toimii alueellisessa myynnissä Suomen eri puolilla. Pirkanmaan Työkalukeskuksen liikevaihto viime kaudella oli noin 2 miljoonaa euroa.

Kari Harju

 

Gesacilta uudet sorvauslaadut

Gesac on tuonut markkinoille uudet sorvausterälaadut GPT6110/6120/6130. Niitä käytetään yleisesti teräksillä metalli- ja konepajateollisuudessa

Uusi teknologia G.Force takaa tuotteiden korkean laadun ja luotettavuuden. Yhdistämällä kova ulkokerros, kovat toiminnalliset pinnoitteet ja kolme erityistä kovametallisubstraattia, saavutetaan teräksen sorvaukseen korkea hyötysuhde erilaisissa työstöympäristöissä.

”Samppanja” (keltaruskea) ulkokerros auttaa tunnistamaan kulumisen hyvin. Uudet laadut on sijoitettu lastunmurtajiin, joita käytetään yleisesti ISO P-alueella, kuten QF/QM/QR (negatiiviset) ja MM (positiivinen) lastunmurtajat, jotka soveltuvat teräksille yleisiin koneistusolosuhteisiin suurilla tai keskisuurilla lastuamisnopeuksilla. Gesacin maahantuoja Suomessa on Maanterä Oy.

Kovametalliteriä niukkaseosteisille teräksille

Sandvik Coromant päivittää terävalikoimaansa ISO P -terästen sorvaukseen. Uutuuksia ovat kaksi kovametallilaatua, jotka on suunnattu niukkaseosteisten ja seostamattomien terästen ulko- ja sisäsorvaukseen. Uusien terien, GC4415- ja GC4425, etuja valmistajan mukaan ovat sitkeys, kuumalujuus ja ennakoitava kuluminen.

Sandvik Coromantin mukaan laatu GC4415 on uusi vaihtoehto valinta niukkaseosteisten terästen (P 2.1–2.6) ja GC4425 puolestaan seostamattomien terästen (P 1.1–1.5) sorvaukseen niin massa- kuin erätuotannossa.

GC4425:n piirteitä ovat entistä parempi kulumiskestävyys, kuumalujuus ja sitkeys, mistä seuraa tuntuvasti laajempi käyttöalue. Sekä GC4425 että GC4415 sopivat jatkuvaan ja kevyesti hakkaavaan koneistukseen rouhinnasta viimeistelyyn.

Laatu GC4415 täydentää GC4425:tä, kun tarvitaan vielä parempaa suorituskykyä ja kuumalujuutta. Lisäksi uusi jälkikäsittely parantaa suorituskykyä hakkaavassa lastuamisessa, minkä ansiosta vältetään äkilliset terärikot ja käyttöalue laajenee.

”Voisi sanoa, että kaikilla konepajayrityksillä on samat tavoitteet: isommat lastuvirrat, isompi särmäkohtainen kappalemäärä, lyhemmät jaksoajat, mahdollisimman vähän hukkaa ja optimaalinen työkaluvalikoiman käyttöaste. Erätuotannossa etua tarjoaisi mahdollisuus koneistaa erilaisia teräksiä yhdellä ja samalla laadulla. Uudet laatumme GC4415 ja GC4425 on kehitetty vastaamaan näihin vaatimuksiin, ja myös sitkeiden, vaativien ISO P -aineiden koneistuksessa”, toteaa Sandvik Coromantin sorvaustuotteista vastaava johtaja Johan Anderstedt.

Parempi kulumiskestävyys

Kulumiskestävyytensä osalta GC4415 ja GC4425 tarjoavat kestoikää ja ennakoitavissa olevaa suorituskykyä. Samalla sekä työkappaleeseen että terään liittyvä materiaalihukka jää minimaaliseksi.

Hyvän kulumiskestävyyden taustalla on Anderstedtin mukaan Sandvik Coromantin toisen sukupolven Inveio-teknologialla valmistettu alumiinioksidipinnoite. Pinnoitteen kiderakenne on täysin yhdensuuntainen. Jokainen kide suuntautuu kohti terän ulkopintaa, mikä antaa vahvan suojan teräsärmän lastuavalle osalle ja parantaa sen kuoppa- ja viistekulumisen kestävyyttä. Myös lämpö siirtyy nopeammin pois lastuavalta särmältä, minkä ansiosta särmä pysyy kunnossa pidempään.

Lisäksi kovametallinen perusaine on yli 50 prosenttisesti uusiomateriaalia, joten nämä kaksi laatua ovat myös ympäristön kannalta vastuullisia. Uusiomateriaalin käyttö tuotannossa säästää primääriraaka-ainetta, kuluttaa vähemmän energiaa ja pienentää CO2-päästöjä.

Pienemmät tuotantokustannukset

Uusia kovametalliteriä testanneet asiakkaat pystyivät käyttämään aiempaa suurempia lastuamisnopeuksia (vc) ja moninkertaisia syöttöjä (fn). Eräässä tapauksessa asiakkaan työkappale oli valmistettu valmiiksi lämpökäsitellystä 4140-teräksestä ja työvaiheena oli ulkopuolinen rouhintasorvaus useaan suuntaan. Teränä käytetiin GC4425:tä. Verrattuna aiempaa ratkaisuun asiakas pystyi parantamaan sorvausprosessinsa tuottavuutta 100 %. Jaksoaika lyheni 50 % ja kustannukset laskivat 30 %.

Sandvik Coromantin CoroPlus ToolGuide -verkkotyökalu auttaa asiakkaita valitsemaan optimaaliset lastuamisnopeudet ja syötöt sekä parhaan terän tai työkalun.

« Vanhemmat artikkelit