Avainsana-arkisto: Lastuavat työkalut

Uusia menetelmiä hammaspyörien koneistukseen

Hammaspyörien koneistus on vahvasti muuttuva toimiala. Sandvik Coromantin tuotepäällikkö Harish Maniyoor esittelee seuraavassa kolme uutta tapaa koneistaa mm. vaihteisto-osia entistä taloudellisemmin.

Hammaspyöriä on perinteisesti valmistettu erikoiskoneilla ja -menetelmillä, etenkin suurilla sarjoilla. Erikoistuminen tuo prosessiin rajoituksia ja usein myös korkeammat kustannukset. Uusilla koneistusmenetelmillä voidaan eliminoida aiempia rajoituksia autoteollisuudessa, yleiskonepajoilla, tuulivoimalateollisuudessa, ilmailuteollisuudelle ja jopa robottien valmistajilla.

Vanha mutta uusi

Power skiving -menetelmässä pyörivä työkalu on ikään kuin rynnössä koneistettavan hammastuksen kanssa, samaan tapaan kuin toinen hammaspyörä. Lastuaminen on jatkuvaa, joten kappale voidaan koneistaa menetelmällä valmiiksi yhdellä asetuksella. Menetelmä on yhdistelmä vierintäjyrsintää ja vierintäpistoa ja tuottavuuden kannalta olennaisia tekijöitä ovat työkalun ja hammastuksen kohtaamiskulma sekä karanopeus.

Power skiving on menetelmänä yli 30 vuotta vanha, miksi siis puhua uudesta vaihteisto-osien koneistustavasta? Syynä ovat koneistusteknologian muutokset, jotka vaikuttavat moniin eri toimialoihin. Yksi kiinnostava uusi toimiala ovat Maniyoorin mukaan sähköautojen vaihteet.

Sähköajoneuvot

Korkeat kierrosluvut edellyttävät sähköautovaihteilta erityisen hyvää kestävyyttä, minkä vuoksi osien koneistus on vaativampaa.

Yleinen käsitys on, ettei sähköautoissa tarvita vaihteita. Mutta näkemykset ovat muuttuneet, ja esimerkiksi Tesla ja Porsche tuovat markkinoille monivaihteisia malleja.

Sähkömoottorien kierrosluvut ovat tavallisia autojen vaihteistoja korkeampia: kun sähkömoottori saattaa pyörähtää kehänsä ympäri 20 000 kertaa minuutissa, polttomoottorin kierrosluku on yleensä vain 4 000–6 000 kierr./min. Tarvitaan siis alennusvaihde, jotta kierrosluku saadaan hallittaviin lukemiin. Korkeat kierrosluvut edellyttävät sähköautovaihteilta kestävyyttä, joten osien koneistus on vaativampaa. Näiden osien koneistus asettaa tiukat vaatimukset myös lastuvirroille, mikä käytännössä määrittää kappaleen koneistusajan.

Toinen keskeinen tekijä ovat vaihteelle asetetut melutasorajat. Niiden takia vaihdeosat toleroidaan tiukemmin, mikä tekee koneistuksesta haastavampaa.

”Perinteisillä vaihteisto-osien koneistusmenetelmillä on vaikea riittävään ketteryyteen. Power skiving -menetelmä antaa edellytykset koneistaa kappale valmiiksi yhdellä asetuksella monitoimikoneessa tai koneistuskeskuksessa, se lyhentää tuotantoaikoja, parantaa laatua ja pienentää käsittely- ja logistiikkakustannuksia”, toteaa Maniyoor.

Ilmailuteollisuus

Power skivingin mahdollisuudet ovat monet muillakin aloilla, mukaan lukien yleiskonepajat, tuulivoimaloiden valmistus, ilmailuteollisuus sekä robotiikka. Etenkin ilmailuteollisuudessa painotetaan voimakkaasti kustannusten minimointia.

Vanhempia ilmailumoottoreita vaihdetaan sähköautojen tapaan suorituskykyisempiin ja tehokkaampiin malleihin. Menetelmästä on etua näissä töissä, mm. kyky koneistaa olakkeiden lähelle helpottaa työkappaleiden suunnittelua. Ilmailukomponentit tehdään haastavista materiaaleista, jotka vaativat myös teriltä paljon. Menetelmää täydentävät mm. uudet terästen (ISO P) sorvaukseen suunnatut kovametalliterälaadut GC4415 ja GC 4425. Kumpikin on tehty aiempaa kulumiskestävämmäksi, kuumalujemmaksi ja sitkeämmäksi. Terissä on käytetty toisen sukupolven Inveio-teknologiaa, joka tuottaa alumiinioksidipinnoitteeseen yhdensuuntaisen kiderakenteen, ja siten lastuavalle särmälle vahvan suojan. Tuloksena on parempi kulumiskestävyys ja pidempi kestoikä, lisää käyttöastetta ja kustannussäästöä.

Lisätuottavuus

Tehokkuus vaatii muutakin toki kuin CoroMill 180:n tapaisia työkaluja. Siksi tässä yhteydessä kannattaa puhua myös PrimeTurning-sorvausmenetelmästä. Siinä terä lähestyy työkappaletta istukan puolelta ja lastuaa kappaaleen päätä kohti. Prioriteettina on lastuivirta, ja etuja ovat pienemmät asetuskulmat, isommat asetuskulmat ja korkeammat lastuamisarvot. Lisäksi samoilla työkaluilla voidaan koneistaa myös perinteisin menetelmin. Tuottavuusparannus voi Maniyoorin mukaan saavutta tietyissä töissä yli 50 prosenttia.”Uudet koneistustavat tuovat prosessiparannuksia ja lisäävät kannattavuutta. Menetelmät tarjoavat konepajoille mahdollisuuksia irtautua totutuilta urilta ja antavat varmuutta siitä, että muutos on hintansa arvoinen.

Tavoitteena pienempi hiilijalanjälki

Secolla on omien tuotteidensa elinkaarianalyyseja ja tuotantoprosessiensa kartoittamista varten käytössään vakiintuneita menetelmiä, joiden tarkoituksena on vähentää yhtiön ilmastovaikutusta. Yhtiön seuraava askel on tarjota apua myös asiakkaiden hiilijalanjäljen pienentämiseen.
 
Kestävä kehitys on yksi Secon strategisista painopistealueista. Yhtiöllä onkin kunnianhimoisia tavoitteita ja pitkälle kehitettyjä suunnitelmia liittyen siihen, miten voisimme työskennellä ilmaston hyväksi YK:n maailmanlaajuisten tavoitteiden mukaisesti. Yhtiö käyttää vakiintuneita laskentamenetelmiä oman tuotantonsa kasvihuonekaasupäästöjen raportoimiseen. Seuraavaa vaihetta varten Seco on kehittämässä järjestelmiä, joiden avulla asiakkaat voivat optimoida Seco-tuotteiden käytön ja vähentää siten niiden ilmastovaikutusta. ”Kun yritykset analysoivat ilmastovaikutustaan, analyysin pohjana ovat yleensä oman tuotannon ja tuotteiden perinteiset elinkaarianalyysit. 70 % työkalujemme ilmastovaikutuksista tapahtuu kuitenkin käyttäjävaiheessa. Voimme siis saavuttaa merkittävää hyötyä auttamalla asiakkaitamme optimoimaan työkalujemme käyttö”, sanoo Ted Forslund, Secon maailmanlaajuinen kestävyyskoordinaattori.

Pylväskaavio, joka osoittaa työstöprosessien hiilidioksidipäästöjen vähentämispotentiaalin. Malli sisältää koneen, työkalujen, jäähdytysnesteen ja sähkön kulutuksen omat hiilijalanjäljet.

Tuotantoprosessien simulointi

Seco ja sen tutkimus- ja kehitysosasto kehittävät tietomalleja, joiden avulla voidaan määrittää asiakkaan hiilijalanjälki työkaluja käytettäessä. Mallissa otetaan huomioon työkalun tai kääntöterän koko elinkaari, ja siihen sisältyy energiankulutus ja jäähdytysnesteen käyttö asiakkaan tuotantoprosesseissa. Se puolestaan auttaa asiakkaita optimoimaan prosessejaan ja vähentämään ilmastovaikutuksiaan.

”Tekemällä oikeat valinnat, käyttämällä oikeita lastuamisarvoja ja välttämällä alioptimointia yksittäisten osien tuotannossa asiakkaat voivat pienentää hiilijalanjälkeään vähintään 20 %. Tavoitteena on löytää optimaalinen tapa tuottaa osa muuttamalla eri parametreja”, sanoo FT Sören Hägglund, Secon tutkimus- ja kehitysosaston lastuamisarvojen asiantuntija.
Secon tutkimus- ja kehitysosasto on kehittänyt ohjelmiston, jolla voidaan simuloida erilaisia tuotantoprosesseja ja kokeilla erilaisia vaihtoehtoja tuotteiden valmistamiseen. Valittavissa ovat esimerkiksi tuotantomenetelmä, kone, strategia ja työkalu. ”On vaikkapa mahdollista tutkia, käytetäänkö koneen tai työkalun koko potentiaalia tietyn tuotantoprosessin aikana. Jos havaitaan, että näin ei tapahdu, kannattaa ehkä valita muita vaihtoehtoja, jotta hiilijalanjälkeä voidaan pienentää mahdollisimman paljon”, sanoo FT Daniel Johansson, Secon tutkimus- ja kehitysosaston senioriasiantuntija.
Suuri etu tässä on tietenkin se, että asiakkaat voivat helposti löytää keinoja hiilijalanjälkensä pienentämiseen. Daniel Johanssonin mukaan monet asiakkaat ovat myös pyytäneet tätä. ”On olemassa valtava tarve siirtyä kestävään valmistukseen, mutta tämä ratkaisu ei välttämättä ole tullut mieleen monissa konepajateollisuuden yrityksissä”, hän sanoo. ”Ratkaisumme ainutlaatuisuus tulee esiin siinä, että omien tuotteidemme lisäksi voimme sisällyttää siihen myös asiakkaiden prosessit ja näin tarjota heille mahdollisuutta pienentää tuotantonsa hiilijalanjälkeä.
Ratkaisumme on kuin autoista tuttu Eco-painike.”

”Tulevaisuuden tekniikkaa”
Kestävän kehityksen lisäksi tekemämme työ tukee Secon tavoitetta pysyä digitaalisten ratkaisujen eturintamassa. ”Tutkimus- ja kehitysosastolla keskitymme luomaan tulevaisuuden tekniikkaa, jonka pohjalle voimme kehittää muita digitaalisia ratkaisuja. Ratkaisumme ei ole tällä hetkellä saatavilla laajaan käyttöön, mutta pitkällä tähtäimellä voisimme harkita rajapinnan tarjoamista ulkoiseen käyttöön”, Sören Hägglund toteaa.

Aliko-työkalumakasiini särmäyspuristimelle

Levykonetalo Aliko on esitellyt uutta tarjontaansa särmäystyökalujen käsittelyyn ja kiinnitykseen. Särmäyspuristimen työkalumakasiini siirtosiltoineen helpottaa työkalujen käsittelyä ja parantaa tuottavuutta.

Pandemia on koetellut viime aikoina, mutta onpa siitä etunsakin ollut.

Kun pandemia viime vuonna hiljensi kiireitä, esimerkiksi levykonetalo Alikolla suunnattiin voimia tuotetarjonnan jalostamiseen.

”Päätimme, että käytämme tämän ajan hyödyksemme ja kehitämme uusia asioita. Sen myötä pääsemme nyt lanseeraamaan uusia tuotteita helpottamaan käytännön työtehtäviä särmäyksen yhteydessä”, kertoo toimitusjohtaja Stanislav Demin.

Työkaluvarasto helpottaa särmäystyökalujen käsittelyä ja säilytystä, sanoo Alikon toimitusjohtaja Stanislav Demin.

Helpompaa säilytystä ja käsittelyä

Kehitystyön tuloksena Aliko lanseerasi vuoden alkuun uutena tuotteenaan markkinoille särmäyspuristimen työkalumakasiinin.

Modulaarinen makasiini on tarkoitettu sijoitettavaksi särmäyspuristimen viereen ja makasiini soveltuu hyvin mm. 1V-alatyökalujen ja ylätyökalujen varastointiin.

Työkalut ladataan lay-outiltaan asiakasräätälöitävään hyllytyyppisen makasiiniin ja niiden käyttöönottoa helpottaa makasiinin ja koneen alateräkiinnityksen väliin sijoitettava siirtosilta, mitä pitkin työkalut liu’utetaan särmäyspuristimen työpöydälle.

Työkalut liikutetaan sillan urassa, jossa pneumaattisesti nousevat rullat helpottavat liikettä. Työkalujen pikalukitus on koneeseen toteutettu myös vuosien kokemuksella käyttövarmaksi ja kestäväksi todetulla ratkaisulla.

”Makasiini mahdollistaa työkalujen nopeat siirrot ja lisää siten töiden tuottavuutta. Makasiinin hyödyt korostuvat varsinkin kookkaampien työkalujen käsittelyssä, se helpottaa raskaiden työkalujen käsittelyä ja luo työkaluille samalla järkevän säilytyspaikan.”

”Sen sijaan, että työkalut olisivat esimerkiksi kuormalavalla pajan lattialla tai eri tahoilla seinähyllyillä, tämän makasiinin myötä ne ovat selkeästi helposti käyttöönotettavissa tästä yhdestä pisteestä”, Demin sanoo.

Makasiinin toimintoinen ohjaamiseen Aliko on kehittänyt omat softat, ohjaus tapahtuu kosketusnäytöltä. Lattiatilaa varasto vaatii noin 1,5x 3 metriä.

”Uutuus on markkinoilla herättänyt heti alkuun mukavasti kiinnostusta ja pari makasiinia on jo myytykin. Varasto voidaan sijoittaa yhtä hyvin uuden särmäyspuristimen kuin jo käytössä olevan koneen yhteyteen merkistä riippumatta”, Demin sanoo.

Työkalu liu’utetaan rataa pitkin särmäyspuristimen työpöydälle.

Uudistettu pienempi CNC-työkalu

Särmäyspuristimien työkaluja Aliko toimittaa 1V-alatyökaluina ja myös moniaukkoisina vaihtoehtoina, ylätyökalujen osalta valikoimissa ovat vaihtokärkiset ylätyökalut ja pikakiinnitteiset kiinteäkärkiset suorat ylä- ja joutsenkaulatyökalut.

Valikoimasta löytyvät lisäksi CNC-muuttuva-aukkoiset alatyökalut.

”Muuttuva-aukkoinen alatyökalu on apu tuotannon suunnittelussa ja sen avulla työkalunvaihtoaika minimoituu. V-aukon muutos käy sekunneissa automaattisesti ohjauksen kautta. Huomiota näissä työkaluissa on kiinnitetty niiden kuormituskestävyyteen ja säätötarkkuuteen. V-aukon säätöalue ja työkalun pituus on räätälöitävissä asiakastarpeen mukaan”, sanoo Demin.

Aliko on toimittanut CNC-työkaluja isomman koon särmäyspuristimiin jonkin aikaa, ja

40-200-mallista on ollut kovasti kysyntää. Näitä on asennettu niin Alikon kuin myös muiden valmistajien särmäyspuristimiin.

”CNC-alatyökalu on isohko investointi, jota olemmekin perustelleet asiakkaillemme koko tuotantokoneen tuottavuuden parantamisena. Koneen kokonaistuttavuuden parantuminen 30%:lla verrattuna perinteisiin ratkaisuihin on asiakkaillamme toteutunut ja osalla jopa ylittynyt selvästi.”

CNC-työkaluja Aliko on toimittanut suuremman kokoluokan särmäyspuristimiin jonkin aikaa, uutta paletissa ovat nyt ratkaisut myös pienemmille koneille.

Uutena paletissa on keskikokoisiin särmäyspuristimiin erinomaisesti soveltuva V20-120- malli.

”Valmistamiamme tämän kokoluokan CNC-alatyökaluja on ollut käytössä vuosia asiakkaillamme. Uuden sukupolven V20-120 CNC alatyökalun kehittämisessä panostimme entistä parempaan kuormituskestävyyteen ja optimoituun työkalumuotoon”.

”Nopean säädön ansiosta pienten sarjojen valmistaminen on tehokasta ja on koneenkäyttäjälle mukavaa. Työkalunkäsittelyjä kun on vähemmän. Ennestään kattavan työkaluratkaisutarjonnan laajentamisen ansiosta, meiltä löytyy optimaaliset ratkaisut kaikenkokoisiin särmäyspuristimiin”, Demin sanoo.

Liikettä markkinoilla

Levykonetalo Aliko on toiminut vuodesta 1978 lähtien, eli viidettä vuosikymmentä mennään. Koneet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa, konetoimituksia yritys laskee tehneensä vuosien mittaan yli 1500.

Nykyisin yritys keskittyy varsinkin kookkaampiin koneisiin, lisäksi toimitetaan työkaluja. Viime vuosina kasvussa olevat koneiden modernisointi-, ja varaosa- ja huoltopalvelut täydentävät tarjontaa.

”Pandemiavuosi, viime kevät ja kesä erityisesti, vaikutti myös meidän toimintaamme, mutta kokonaisuutena viime vuosi oli meille kuitenkin varsin myönteinen. Syksystä lähtien olemme toimineet varsin normaalitavalla lähtien ja konekauppaa olemme päässeet tekemään mukavasti niin Suomen kuin Baltiankin konemarkkinoilla”, kiteyttää Stanislav Demin.

Kari Harju

Pirkanmaan Työkalukeskus avasi pysyvän näyttelytilan Tampereelle

Pirkanmaan Työkalukeskus on avannut näyttelytilan toimitiloihinsa Tampereen Hakametsään. Paikanpäällä on esillä päämiesten tuotteita, esimerkiksi esiasetuslaitteita, lämpökutistekoneita sekä työkalu- ja kiinnitintarjontaa.

Pirkanmaan Työkalukeskus on tamperelainen konepajatuotteiden tukku- ja vähittäismyyntiin keskittynyt maahantuontiliike. Tuotepaletissa ovat konepajateollisuudessa käytettävät työkalut, koneet ja mittalaitteet. Vuonna 1992 perustettu ja siten ensi vuonna toimintansa 30-vuotismerkkipaalun saavuttava Pirkanmaan Työkalukeskus on toiminut nykyisissä toimitiloissaan Hakametsässä vuosikymmenen. Tiloissa toimii perinteinen kivijalkamyymälä-, toimiustosekä varasto. Yrityksen oma jakeluauto liikkuu päivittäin Tampereen alueella ja toimittaa tuotteet parhaimmillaan jopa tilauspäivänä.

Haimerin puoliautomaattinen esiasetuslaite Uno Autofocus 20/40 oli helmikuulla yksi näyttelytilan koneista.

Pysyvä näyttelytila tuote-esittelyyn

Uutuutena Pirkanmaan Työkalukeskus avasi alkuvuodesta Tampereen tiloihinsa pysyvän näyttelytilan, jossa esitellään keskeisiä esimerkkejä talon tuotevalikoimasta.

”Keväällä toimme osan Konepajamessuille tarkoitetuista koneista esittelyyn tiloihimme ja totesimme pian, että mahdollisuus koneisiin ja laitteisiin tutustumiseen täällä kiinnosti asiakkaitamme. Koska kysyntää selvästi oli, päätimme saamamme palautteen ja hyvien kokemusten perusteella kehittää esittelytarkoituksiin pysyvän näyttelytilan”, kertoo toimitusjohtaja Marko Pentikäinen.

Vuodenvaihteessa avatussa näyttelytilassa on mukana mm. lastuavia työkaluja ja kiinnittimiä sekä maistiaisia Pirkanmaan Työkalukeskuksen konetarjonnasta, tällä hetkellä kaksi Haimerin Uno 20/40-esiasetuslaitetta sekä saman valmistajan Power Clamp Comfort i4.0 -lämpökutistekone uuden sukupolven induktiokäämillä.

”Näyttelyn sisältö uudistuu aina kun esittelykoneet vaihtuvat, pyrimme pitämään aina uusinta tekniikkaa esillä. Tila on avoinna päivittäin toimiston aukioloaikoina tai sovittaessa muulloinkin”, sanoo Marko Pentikäinen.

Pirkanmaan Työkalukeskuksen näyttelytilassa Tampereella on esillä talon keskeistä tarjontaa. Myynnin henkilöstöön kuuluu nyt neljä henkilöä, vasemmalta Kai Talvio, Joni Seppälä, Marko Pentikäinen ja Aki Alarvo.

Henkilökunta vahvistui Tampereella

Vaikka viime vuosi oli tunnetusti teollisuudessakin hankalaa aikaa, kasvusuunnassa viime vuodet edennyt Pirkanmaan Työkalukeskus jatkaa Marko Pentikäisen mukaan tähän vuoteen luottavaisin ottein. Teollisuus tarvitsee näinäkin aikoina laadukkaita työkaluja sekä laitteita.

Ajan haasteiden voittamiseen yritys on pyrkinyt kehittämään muiden alan yritysten lailla osin uusia toimintatapoja. Vierailut asiakkailla ovat korvautuneet varsin laajasti toistaiseksi muilla yhteydenpitotavoilla.

Suunta yrityksellä on eteenpäin. Yhtenä sen osoituksena yrityksen henkilökunta Tampereella kasvoi hiljattain kuuteen henkilöön, joista neljä henkilöä toimii alueellisessa myynnissä Suomen eri puolilla. Pirkanmaan Työkalukeskuksen liikevaihto viime kaudella oli noin 2 miljoonaa euroa.

Kari Harju

 

Gesacilta uudet sorvauslaadut

Gesac on tuonut markkinoille uudet sorvausterälaadut GPT6110/6120/6130. Niitä käytetään yleisesti teräksillä metalli- ja konepajateollisuudessa

Uusi teknologia G.Force takaa tuotteiden korkean laadun ja luotettavuuden. Yhdistämällä kova ulkokerros, kovat toiminnalliset pinnoitteet ja kolme erityistä kovametallisubstraattia, saavutetaan teräksen sorvaukseen korkea hyötysuhde erilaisissa työstöympäristöissä.

”Samppanja” (keltaruskea) ulkokerros auttaa tunnistamaan kulumisen hyvin. Uudet laadut on sijoitettu lastunmurtajiin, joita käytetään yleisesti ISO P-alueella, kuten QF/QM/QR (negatiiviset) ja MM (positiivinen) lastunmurtajat, jotka soveltuvat teräksille yleisiin koneistusolosuhteisiin suurilla tai keskisuurilla lastuamisnopeuksilla. Gesacin maahantuoja Suomessa on Maanterä Oy.

Kovametalliteriä niukkaseosteisille teräksille

Sandvik Coromant päivittää terävalikoimaansa ISO P -terästen sorvaukseen. Uutuuksia ovat kaksi kovametallilaatua, jotka on suunnattu niukkaseosteisten ja seostamattomien terästen ulko- ja sisäsorvaukseen. Uusien terien, GC4415- ja GC4425, etuja valmistajan mukaan ovat sitkeys, kuumalujuus ja ennakoitava kuluminen.

Sandvik Coromantin mukaan laatu GC4415 on uusi vaihtoehto valinta niukkaseosteisten terästen (P 2.1–2.6) ja GC4425 puolestaan seostamattomien terästen (P 1.1–1.5) sorvaukseen niin massa- kuin erätuotannossa.

GC4425:n piirteitä ovat entistä parempi kulumiskestävyys, kuumalujuus ja sitkeys, mistä seuraa tuntuvasti laajempi käyttöalue. Sekä GC4425 että GC4415 sopivat jatkuvaan ja kevyesti hakkaavaan koneistukseen rouhinnasta viimeistelyyn.

Laatu GC4415 täydentää GC4425:tä, kun tarvitaan vielä parempaa suorituskykyä ja kuumalujuutta. Lisäksi uusi jälkikäsittely parantaa suorituskykyä hakkaavassa lastuamisessa, minkä ansiosta vältetään äkilliset terärikot ja käyttöalue laajenee.

”Voisi sanoa, että kaikilla konepajayrityksillä on samat tavoitteet: isommat lastuvirrat, isompi särmäkohtainen kappalemäärä, lyhemmät jaksoajat, mahdollisimman vähän hukkaa ja optimaalinen työkaluvalikoiman käyttöaste. Erätuotannossa etua tarjoaisi mahdollisuus koneistaa erilaisia teräksiä yhdellä ja samalla laadulla. Uudet laatumme GC4415 ja GC4425 on kehitetty vastaamaan näihin vaatimuksiin, ja myös sitkeiden, vaativien ISO P -aineiden koneistuksessa”, toteaa Sandvik Coromantin sorvaustuotteista vastaava johtaja Johan Anderstedt.

Parempi kulumiskestävyys

Kulumiskestävyytensä osalta GC4415 ja GC4425 tarjoavat kestoikää ja ennakoitavissa olevaa suorituskykyä. Samalla sekä työkappaleeseen että terään liittyvä materiaalihukka jää minimaaliseksi.

Hyvän kulumiskestävyyden taustalla on Anderstedtin mukaan Sandvik Coromantin toisen sukupolven Inveio-teknologialla valmistettu alumiinioksidipinnoite. Pinnoitteen kiderakenne on täysin yhdensuuntainen. Jokainen kide suuntautuu kohti terän ulkopintaa, mikä antaa vahvan suojan teräsärmän lastuavalle osalle ja parantaa sen kuoppa- ja viistekulumisen kestävyyttä. Myös lämpö siirtyy nopeammin pois lastuavalta särmältä, minkä ansiosta särmä pysyy kunnossa pidempään.

Lisäksi kovametallinen perusaine on yli 50 prosenttisesti uusiomateriaalia, joten nämä kaksi laatua ovat myös ympäristön kannalta vastuullisia. Uusiomateriaalin käyttö tuotannossa säästää primääriraaka-ainetta, kuluttaa vähemmän energiaa ja pienentää CO2-päästöjä.

Pienemmät tuotantokustannukset

Uusia kovametalliteriä testanneet asiakkaat pystyivät käyttämään aiempaa suurempia lastuamisnopeuksia (vc) ja moninkertaisia syöttöjä (fn). Eräässä tapauksessa asiakkaan työkappale oli valmistettu valmiiksi lämpökäsitellystä 4140-teräksestä ja työvaiheena oli ulkopuolinen rouhintasorvaus useaan suuntaan. Teränä käytetiin GC4425:tä. Verrattuna aiempaa ratkaisuun asiakas pystyi parantamaan sorvausprosessinsa tuottavuutta 100 %. Jaksoaika lyheni 50 % ja kustannukset laskivat 30 %.

Sandvik Coromantin CoroPlus ToolGuide -verkkotyökalu auttaa asiakkaita valitsemaan optimaaliset lastuamisnopeudet ja syötöt sekä parhaan terän tai työkalun.

Virtaa uudelle vuosikymmenelle

Metallin työkalujen, koneiden ja laitteiden toimittaja Maanterä Oy on ensi vuonna 80-vuotias. Tasavuosien alla yrityksen toimitusjohtaja vaihtui syksyllä. Ilkka Eriksson vie yritystä uudelle vuosikymmenelle perustaa kunnioittaen. Osaaminen, vahva tuotepaletti ja ratkaisukeskeisyyden edelleen kehittäminen ovat siinä tärkeitä määreitä.

Työkalujen toimittajana Maanterä kuuluu Suomen perinteisimpiin. Alan toimintaa talossa on 1940-luvun alkupuolelta saakka, ja nykyisin Maanterä on yksi Suomen suurimpia toimittajia tällä sektorilla.

Tarjontaan kuuluvat lastuavat työkalut laajasti porauksesta jyrsintään, sorvaukseen, avarrukseen ja kierteitykseen saakka, sekä mm. kiinnittimet.

Muutaman vuoden ajan palettiin ovat kuuluneet lisäksi harjauksen, hoonauksen ja hionnan tarvikkeet. Muutama vuosi sitten mukaan tulivat myös koneet ja laitteet. Tuolloin talo osti aiemman konetalo Maxtecin toiminnot. Niistä syntyi taloon uusi laaja tuotantokoneet-osasto.

Harjaus- ja hiomatarvikkeet kuuluvat talon uudempaan tuoteohjelmaan. Kuvassa mm. BRM:n tarjontaa.

Vahvalla pohjalla

Maanterän toimintakenttä on kasvanut viime vuosina, ja uudet tuotesektorit ovat tuoneet mukanaan laajentumista myös henkilökunnan määrään. Nyt talo työllistää parisenkymmentä teknisen kaupan ammattilaista.

Toimitilat sijaitsevat Vantaalla ja palveluverkosto on maanlaajuinen. Kuuluminen laajaan ruotsalaiseen eri teollisuuden aloja palvelevaan Indutrade Groupiin on yksi vahvuustekijä.

Syksyllä aloittanut uusi toimitusjohtaja Ilkka Eriksson saakin johdettavakseen perustaltaan varsin vahvan yrityksen.

”Viime vuodet ovat sujuneet Maanterällä keskimäärin hyvissä merkeissä. Yritys on kasvanut toimintojensa, mutta myös yritysostojen kautta. Asiakkaiden suuntaan se on merkinnyt palvelun kokonaisvaltaistumista ja sen kautta mahdollisuutta monipuolisiin ratkaisuihin ja palveluun yhdeltä taholta”, sanoo Ilkka Eriksson.

”Oma työni liittyy nyt tämän perustan edelleen jalostamiseen. Asioiden laajamittaisesta muuttamisesta ei ole kyse, mutta kehittämisestä sitäkin enemmän. Uusia ideoita sekä nykymaailman toimintatapojen ja mahdollisuuksien yhdessä oivaltamista tänä päivänä tietenkin vaaditaan.”

Maanterän tuoteohjelmaan kuuluu laajasti tuotemerkkejä eri alueille.

Henkilökuntaa kuunnellen

Ilkka Erikssonin kokemus teknisen kaupan eri toiminnoista on pitkä. Työt ovat olleet nuoresta lähtien varsinkin autokaupan ja korjaamotoiminnan alueella monissa tehtävissä. Kun Eriksson kouluttautui tuotantotalouden diplomi-insinööriksi, uraan on kuulunut johtotehtäviä. Viime vuodet hän toiminut erilaisiin autokorjaamon laitteisiin ja huoltoon keskittyneen Tecalemit Oy:n toimitusjohtajana.

Nyt työt toivat siis metallin työkalu-, kone ja laitekauppaan.

”Ala on uusi, lyhyttä omakohtaista käytännön kokemusta lukuun ottamatta, mutta teknisen kaupan toiminnoista on kysymys. Aika ja talon osaajat avittavat uuteen ympäristöön, ja toivon, että pystyn tuomaan mukanani tähän tehtävään myös uusia tuulia noin muualta tulevan ulkopuolisen silmin.”

”Siirtymää helpottaa toki se, että Tecalemit kuului aiemmin yhteiseen konserniin Maanterän kanssa. Siinä mielessä konsernin toimintatavat ja odotusarvo ovat tuttuja”, sanoo Eriksson.

Uudessa tehtävässään Eriksson pyrkii tuomaan esille päämäärätietoisuutta sekä suunnitelmallisuutta ja sanoo olevansa liikkeellä ennen kaikkea yhteistyön arvoja korostaen, uutta ympäristöään asiakkaineen tarkasti kuunnellen sekä alan trendejä analysoiden.

”Tässä talossa alan osaaminen on erittäin vahvaa. Jatkon peruseväät on ammennettava sieltä. Kun perusta on kunnossa, uudet avauksetkin ovat mahdollisia”, toteaa Eriksson.

Vahvalla paletilla

Maanterän tuoteohjelma on laaja ja siihen kuuluu melkoisesti tuotemerkkejä eri alueille.

Noin kuuden miljoona euron liikevaihdolla viime vuodet toiminut yritys satsaa kansainvälisiin laatuvalmistajiin, ja asiakkaita palvellaan yksilöllisin ja projektikohtaisin ottein. Työkalupuolelta palettiin kuuluvat vaikkapa Ingersollin jyrsin- tai Hornin sorvaustyökalut, Alliedin (Amec) porat, uudemmilta tuotesektoreilta hiomatarvikkeiden osalta tuoteohjelmassa ovat mm. VSM ja Weiler, sahoissa Cosen ja varastojärjestelmissä Remmert.

Uusi tuotesektori on myös Dormatec, jonka työympäristön oheislaitteet kuuluvat palettiin.

”Jatkossa myös tuotepaletin kehitys toki jatkuu. Tuoteohjelma toimii, mutta optimointia tarvitaan jatkossakin.

”Yrityksen kasvu edelleen on jatkossa tavoitteena, mutta hallittuna sellaisena. Asiantunteva palvelu, tänä päivänä tärkeän ratkaisukeskeisyyden edelleen kehittäminen, monipuolisuus ja myös tuoteohjelman jalostaminen ovat siinä tärkeitä tekijöitä”, sanoo Ilkka Eriksson.

Ilkka Eriksson on Maanterä Oy:n uusi toimitusjohtaja. Alan osaaminen, vahva tuotepaletti ja ratkaisukeskeisyyden edelleen kehittäminen ovat hänen mukaansa yrityksen jatkon tärkeitä määreitä.

Kari Harju

Tech Center Big Kaiserille

Metalliteollisuuden työkalu- ja työkalujärjestelmätoimittaja Big Kaiser on avannut uuden teknisen keskuksen pääkonttorissaan Ruemlangissa Sveitsissä.

Tekninen keskus sijaitsee Big Kaiserin pääkonttorin yhteydessä Sveitsin Ruemlangissa.

Keskuksessa on esillä laajasti valmistajan tuotteita, ja samalla se tarjoaa paikan työnäytöksille, koulutustilaisuuksille ja kokouksille.Turvallisuus ja hygieniaohjeet ovat COVID-19-liittyvien riskien välttämiseksi tiukat, esimerkiksi vierailijaryhmien koko pidetään pienenä.

”Kun teollisuus sopeutuu uuteen normaaliin ja rajoituksia lievennetään vähitellen, Tech Center antaa heille mahdollisuuden tutustua ajankohtaisiin innovaatioihimme turvallisesti”, kertoo Big Kaiserin toimitusjohtaja Reto Adam sanoi.

Työkalujärjestelmät esittelyssä

Tech Centerissä on esillä infoa ja esimerkkejä Big Kaiserin toiminnasta vuodesta 1954 lähtien. Kaikkiaan keskuksessa esitellään yli 100 työkalua ja työkaluyhdistelmää seitsemään luokkaan: hienoporaus, poraus, työkalupidikkeet, leikkuutyökalut, kulmapäät /karat, sorvaustyökalut ja mittausinstrumentit mukaan lukien esiasetus- ja mittausjärjestelmät.

Big Kaiser suunnittelee, valmistaa ja markkinoi työkalujärjestelmiä ja ratkaisuja metalliteollisuudelle sekä kehittää työkalujen ja -järjestelmien lisäksi teollisuuteen myös sähköisiä ja elektronisia apulaitteita.

FMT Tooling Systemsin erikoistyökalut JR-Toolsin Tuotevalikoimaan

Lastuavien erikoistyökalujen valmistaja ja jälleenmyyjä JR-Tools Oy on aloittanut portugalilaisen Frezite Groupin FMT Tooling Systems -erikoistyökalujen jälleenmyyjänä. Tuotevalikoimaan kuuluvat erikoistyökalut vaihtopaloilla ja juotetuilla paloilla. 


FMT Tooling Systemsin työkaluja on saatavilla PCD-, CBN- ja kovametallipaloilla, ja ne soveltuvat vaativiin tarkkuuskoneistuksiin kuten moottorilohkojen koneistuksiin. Kuvissa erikoistyökalut juotetuilla paloilla ja vaihtopaloilla.

Suomen suurimman erikoistyökalujen valmistajan JR-Toolsin erikoistyökaluvalikoima laajenee uuden jälleenmyyntiyhteistyön myötä.

“Frezite Groupin edustaja otti meihin yhteyttä ja ehdotti yhteistyötä. He halusivat löytää jälleenmyyjän, jolla olisi erikoistyökaluosaamista ja joka tuntisi Suomen-markkinat. Meille tämä on hieno mahdollisuus, koska tuotevalikoimassamme ei vielä ole ollut tämäntyyppisiä erikoistyökaluja”, kertoo JR-Toolsin toimitusjohtaja Pasi Rönn.

“FMT on iloinen tästä yhteistyöstä. Uskomme, että JR-Toolsin vahva brändi ja tiimi mahdollistavat FMT:n tuotteiden menestyksekkään jälleenmyynnin Suomen-markkinoilla”, toteaa FMT:n myynnistä Euroopan-markkinoilla vastaava Valter Mesquita.

Työkaluja tarkkuuskoneistuksiin

FMT Tooling Systemsin erikoistyökaluja on saatavilla PCD-, CBN- ja kovametallipaloilla, ja ne soveltuvat vaativiin tarkkuuskoneistuksiin kuten moottorilohkojen koneistuksiin. FMT Tooling Systemsin erikoistyökalujen lisäksi JR-Toolsin jälleenmyyntituotteiden valikoimaan kuuluvat Gleasonin hammastustyökalut ja -kiinnittimet, Tyrolitin hiomatuotteet, Unior Componetsin avennustyökalut sekä MegaTecin vaihtopalatuotteet.

Viime vuonna JR-Toolsin liikevaihto oli 2,4 miljoonaa euroa, eli kasvua edellisvuoteen verrattuna oli noin 20 prosenttia. JR-Toolsin tavoitteena on jatkaa kasvu-uralla, ja uudet laadukkaat jälleenmyyntituotteet ja -palvelut ovat tässä avainasemassa.

“Jälleenmyynnin puolella tavoitteena on tuotevalikoiman laajentaminen siten, että voimme yhdessä päämiestemme kanssa tarjota asiakkaalle kokonaisvaltaisen palvelun ja ratkaisut asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tavoitteenamme on asiakkaan prosessien parantaminen. Tarvittaessa järjestämme asiakkaille myös työkalukoulutuksia”, kertoo JR-Toolsin myyntijohtaja Veli-Matti Uusitalo. 

Työväline- ja Muoviteollisuuden neuvottelupäivät 2020, Naantali

Naantalin kylpylä oli tapahtumapaikkana tammikuisille Työväline- ja Muoviteollisuuden neuvottelupäiville. Tapahtuman organisoi Teknologiateollisuus ry:n Työvälineiden toimialaryhmä, ja vuosittain järjestettävään kokonaisuuteen kuuluvat seminaari, sen yhteydessä pidettävä näyttely sekä vierailut alan yrityksissä sekä verkottuminen.

Työväline- ja Muoviteollisuuden neuvottelupäivät keräsi Naantaliin lähes sata alan ammattilaista.

Kokonaisuus on vuosien mittaan järjestetty eri paikkakunnilla Suomessa ja maan rajojen ulkopuolellakin, mm. vuosi sitten oltiin Tallinnassa. Varsin usein tapahtumapaikka on kokoonnuttu kuitenkin Naantalissa. Siellä oltiin koolla nytkin, tosin tapahtumaan liittyi myös vierailu Valmet Automotivella Uudessakaupungissa.

”Suomi sinnittelee, kohti parempaa”

Työväline- ja Muoviteollisuuden neuvottelupäivät tarjoaa perinteisesti ajankohtaisasiaa tiiviissä paketissa. Tapahtuman alkuun kuultiin tuore katsaus taloustilanteesta, sen esitti Teknologiateollisuuden johtava ekonomisti Jukka Palokangas. Hänen ilahduttava viestinsä oli se, että maan taloudessa menee paremmin kuin yleismediaa seuraten luulisikaan. Teollisuudessa kasvu jatkuu ja tilauskannat näyttävät varsin hyviltä.

”Suomi sinnittelee, ja taloustilanne meillä on positiivisessa mielessä varsin poikkeuksellinen muuhun euroalueeseen verrattuna. Teknologiateollisuudessa erityisesti telakat vetävät, mutta myös muut toimialat”, Palokangas totesi.

Investointien osalta kuitenkin tekemistä riittää, ne laahaavat edelleen matalalla mm. Ruotsiin verraten, muistutti Palokangas.

Palokankaan mukaan parempaa kuuluu nyt maailmaltakin. Esimerkiksi autoteollisuudessa teknologiamuutoksen aiheuttama epävarmuus on aiheuttanut ostopatoutumaa, mikä jatkossa alkaa purkautua ja näkyä mm. hybridiautojen myynnissä, totesi Palokangas.

Ajankohtaisen katsauksen muoviteollisuuden tilanteesta esitti seminaarissa Muoviteollisuus ry:n Vesa Kärnä.

Ekonomisti Jukka Palokangas kertoi seminaarissa hyviä uutisia taloustilanteesta.

Ajankohtaisanalyysiä tiiviisti

Ammatillisia ajankohtaiskatsauksia kokopäivän seminaariin mahtui kymmenkunta.

Kai Syrjälä Kaidoc Oy:sta kertoi työvälinevalmistuksen vaiheista erityisesti ohjelmistokehityksen puolelta ja nykyhaasteista 2020-luvulle tultaessa, VTT:n Peter Ylenin teemana olivat liiketoimintamallien ja arvoketjujen ennakointi.

METSTA:n Jukka-Pekka Rapinojan aiheena oli malliperustainen tuotemäärittely 3D-suunnittelussa ja tuotannossa.

Miksi nykypäivänä tehdään yhä laajasti 2D-piirustuksia, vaikka suunnittelu on pitkälti 3D-mallinnusta, kysyi Rapinoja, ja keskittyi kokonaisuudessa mm. autoteollisuuden käyttämän ja myös Suomessakin alaa valtaavan MBD (Model Based Definition) -mallinnuksen esittelyyn. Se perustuu kokonaisuudessaan osan tai kokonpanon esittämiseen kokonaisuudessaan 3D-mallin avulla.

Kai Syrjälä, Kaidoc Oy, palkittiin vuoden työvälinevalmistajana henkilöpalkinnolla. Hän esiintyi myös seminaarissa.

Tuotekehityksen läpimenoaika lyhenee, tulkintavireet vähenevät ja havainnollisuus lisääntyy, luetteli Rapinoja MBD:n hyviä puolia.

Iltapäivän puolella seminaari jatkui ohjelmoinnin teemoin, Kari Kuutela Pathtracesta lähestyi 5-akselisen työstökeskuksen ohjelmoinnin haasteita ja ratkaisuja käytännössä testatuin kokemukseen pohjautuvin vinkein. Mitutoyon Harri Salmen teemana oli malliperustainen tuotemäärittely 3D-mittauksessa.

3D-tulostuksen teemat kiinnostavat jatkuvasti vahvasti ja osio kokonaisuudessa oli varattu ansaitusti myös tämän alueen asioille ja kuulumisille. Antti Seppälä EOS:ilta esitteli yrityksen materiaalikehitystä, mikä tapahtuu tunnetusti Suomen Turussa, missä perinteet ja osaamien juontuvat pitkälle, 1980-luvulle saakka. Vesa-Palojoki ABB Drivesilta kertoi yleisölle yrityscase-tyyppisesti 3D-tulostuksen osuudesta ABB:n tuotekehityksessä. 3D-metallitulostuksen mahdollisuuksia on talossa tutkittu eri projekteissa vuosituhannen alusta lähtien. Työ jatkuu, Muiden alueiden case-esityksiä kokonaisuudessa kuultiin iltapäivällä vielä kolme, ne liittyivät ruiskuvalusimulaatioon muotinvalmistuksessa (Matti Majala, Camteam Oy), työkalujen elinkaaripalveluihin (Totti Nurmela, Pdat Oy) ja servopuristimiin (Niko Kärkkäinen, Meconet Oy). Servopuristimen etuja ovat mm. valmistusnopeuden kasvu, energiatehokkuus ja laadunhallinta.

METSTA:n Jukka-Pekka Rapinojan aiheena oli malliperustainen tuotemäärittely 3D-suunnittelussa ja tuotannossa.

Huomionosoitukset ansioituneille

Työväline- ja Muoviteollisuuden neuvottelupäivät ovat vuosittainen alan ajankohtaiskokoontuminen, ja sellaisena myös areena ansioituneiden palkitsemiselle. Vuoden työvälinevalmistajayrityksenä palkittiin Meconet Oy, ja työvälinevalmistajahenkilönä Kai Syrjälä, Kaidoc Oy. Elämäntyöpalkinto myönnettiin AKA Toolsin Jari Saaraselle, joka toimi myös neuvottelupäivin puheenjohtajana.

Muoviteollisuuden puolelta aloitettiin uutena perinteenä uuden ajan ruiskuvalajan palkitseminen. Palkinnon sai Orthex Group.

Metallin ja muovin työvälineihmisiä Työväline- ja Muoviteollisuuden neuvottelupäivät kiinnostavat. Paikalla oli tälläkin kerralla jälleen satakunta ammattilaista.

Työväline- ja Muoviteollisuuden neuvottelupäiviin kuuluu näyttelykokonaisuus.

Teknologiateollisuus ry:n Työvälineiden valmistajien toimialaryhmä

Teknologiateollisuus ry:n Työvälineiden valmistajien toimialaryhmä koordinoi alan yritysten teollisuus- ja talouspoliittista yhteistyötä. Toimialaryhmän tärkein tehtävä on omaa toimialaa koskevan teknisen ja taloudellisen tiedon hankkiminen, muokkaaminen ja levittäminen jäsenten keskuuteen. Suomalaiset työvälinevalmistajat tuottavat muotteja muoviteollisuudelle sekä erilaisia meistejä, puristintyökaluja, teriä ja kiinnittimiä metalliteollisuudelle sekä tekevät muottien huoltoa ja korjausta. Toimialaryhmä on perustettu vuonna 1975.

Kari Harju

« Vanhemmat artikkelit