Avainsana-arkisto: Lastuavat työkalut

Uuden sukupolven Mapal-hydrauli-istukat

Mapal on esitellyt uuden sukupolven hydrauli-istukat – UNIQ Mill Chuck ja UNIQ DReaM Chuck. Vaihtoehto on ystävällisempi ympäristölle vähentäen hukka-aikaa ja kalliin energian tarvetta.

Muita etuja ovat esimerkiksi parempi työturvallisuus, pidempi käyttöikä, vähäisempi värinäherkkyys, korroosiokestävyys ja työstön tarkkuus.
Perinteisiin lämpökutisteistukoihin verrattuna UNIQ ei vaadi investointia lämmityslaitteeseen.

Saksalainen Mapal GmbH on yksi maailman johtavista työkaluvalmistajista. Suomen edustaja on Maanterä.

Uusi leikkaavien ja muovaavien kierretappien tuoteperhe

Seco Tools on laajentanut valikoimaansa tuomalla markkinoille uuden leikkaavien ja muovaavien kierretappien tuoteperheen.

Uusi valikoima sisältää kolme suorituskykytasoa, joista voidaan valita sopiva kierretappi tiettyyn sovellukseen. Laadukkaiden perusmateriaalien, pinnoitteiden ja erityisen särmäviimeistelyn yhdistelmä mahdollistaa tarkat kierteet ja samalla ne tarjoavat erinomaisen lastunpoiston, lyhyemmät vaihtoajat ja pidemmän kestoiän.

”Uuden leikkaavien ja muovaavien kierretappien valikoiman julkistamisen myötä tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisen ratkaisun kilpailukykyisin hinnoin”, sanoo Seco Toolsin globaali tuotepäällikkö Radoslaw Zdanowski.

Suorituskykyä ja kustannustehokkuutta

Kolmea suorituskykytasoa edustavat kierteittävät tapit T32 ja T34 sekä muovaavat tapit T33. Perustasoon T32 kuuluvat yleiskäyttöiset tapit. Toinen, keskitasoinen T34-sarja koostuu tehokkaista kierretapeista, jotka toimivat hyvin eri materiaaleissa, jolloin ne sopivat laajan valikoiman piensarjatuotantoon, joissa osat ja materiaalit muuttuvat jatkuvasti. Huippuluokan suorituskykyä tarjoavat materiaalikohtaiset leikkaavat ja muovaavat kierretapit, jotka on optimoitu esimerkiksi teräkselle ja muille edistyksellisille

Uusia ratkaisuja raskaaseen täyskovametalliseen siilijyrsintään

Sandvik Coromant laajentaa teräksen ja ruostumattoman teräksen raskaaseen rouhintaan suunniteltujen täyskovametallisten CoroMill Plura HD ‑varsijyrsinten valikoimaansa kahdella uudella laadulla. Uuden sukupolven laaduissa käytetään Zertivo 2.0 ‑pinnoitetta.

Optimoitu CoroMill Plura HD ‑ratkaisu on Sandvik Coromantin ensisijainen valinta teräksen ja ruostumattoman teräksen eli ISO P- ja ISO M ‑materiaalien raskaaseen käsittelyyn aina 2×D:hen asti.

Ratkaisun ansiosta täyskovametallisesta siilijyrsinnästä saadaan turvallista ja tehokasta. Uusien Zertivo 2.0 ‑pinnoitettujen laatujen ansiosta työkalujen kestoikää, prosessiturvallisuutta ja tuottavuutta voidaan parantaa entisestään. 

”Olemme käyttäneet Zertivo 2.0 ‑pinnoitetekniikan kehittämisessä kattavaa pinnoitetekniikkaosaamistamme täyskovametallisten työkalujemme parantamiseksi”, kertoo Sandvik Coromantin täyskovametallisten varsijyrsinten globaali tuotepäällikkö Antti Wikström. ”Näin voimme tarjota ainutlaatuisia, räätälöityjä pinnoitteita, jotka selviävät asiakkaidemme koneistushaasteista erinomaisin tuloksin ja tehostaen työkalujen käyttöä.”

Korkeammat lastuamissuositukset

Uusien laatujen ansiosta voidaan käyttää 30 prosenttia korkeampia lastuamisnopeussuosituksia ensisijaisilla ISO P- ja ISO M ‑käyttöalueilla sekä toissijaisilla ISO K- ja ISO S ‑käyttöalueilla, koska uusien laatujen optimoitu lastu-uran muoto mahdollistaa tehokkaan lastunpoiston.

Ruostumattoman teräksen koneistukseen suunnitellut laadut ovat saatavilla kahtena eri versiona: sisäpuolista lastuamisnestettä käyttävänä versiona, joka parantaa lämpötilanhallintaa ja lastuvirtaa, sekä versiona, jossa ei käytetä sisäpuolista lastuamisnestettä.

Vakiovalikoima sisältää 2–25 mm:n halkaisijoita, 2×D:n lastuamissyvyyden, neljästä viiteen hammasta ja 5 tai 7 asteen nousukulman. Tailor Made ‑vaihtoehtoja on saatavilla mukautettujen ratkaisujen valikoimassa.

Lisää sorvauskapasiteettia Erkemelle – Uusi kone ja kalustus kuntoon

Erkeme Oy kehittää tuotantomahdollisuuksiaan. Muutama kuukausi sitten ylöjärveläisyritys hankki käyttöönsä nyt jo toisen DMG Morin CLX 450 CNC -sorvin. Työkalu- ja kiinnitinasiat hoidettiin samalla kuntoon nopein liikkein.

Erkki Keinäsen Metalli eli nykyisin Erkeme Oy on 1973 perustettu perheyritys Ylöjärveltä.

”Kolmannessa sukupolvessa mennään ja töissä on 15 työntekijää. Toimitilaa on käytössä 2200 neliömetriä”, kertoo toimitusjohtaja Tero Keinänen.

Koneen työaluetta. Monet työt ja muodot onnistuvat yhdellä kiinnityksellä.

Erkeme on erikoistunut automaattisorvaukseen ja jyrsintään ja valmistaa alihankintana eri teollisuuden aloille koneistettavia tuotteita, pyörähdyskappaleita, hydrauliikkaosia- ja rakenteita, hitsattuja ja laipparakenteita. Mm. Sandvik on iso asiakas.

Tärkeitä yritykselle on vahva laatu, myös kestävään kehitykseen ja ympäristöystävälliseen tuotantoon liittyvät asiat.

Yksi osoitus on, että toimitilojen katolla pyörii aurinkovoimala. Se asennettiin vuonna 2020 ja aurinkoenergian osuus yrityksen sähkönkulutuksesta on parikymmentä prosenttia.

”Onhan nämä ympäristö- ja energiaseikat monessa mielessä tärkeitä tänä päivänä ja kulujakin ne tietysti säästävät. Kun energian hinnat ovat nousseet, myös näiden laitteiden takaisinmaksuaika on mukavasti lyhentynyt”, sanoo yrityksen nuoremman polven edustaja, myyntiin ja laadunvalvontaan keskittyvä Vili Keinänen.

Sorvikaksikko Y-akselein

Reippaan kolmen miljoonan euron liikevaihtoa tekevä Erkeme toimii Ylöjärvellä laajalla konekannalla.

”Pystymme valmistamaan sarjatuotantona lähes kaikkia tankoaihioina saatavana olevia materiaaleja, sarjakoot ovat yksittäisistä kappaleista isoihin sarjoihin. Käytössämme on mm. monikara-automaatteja”, sanoo Keinänen.

Viime vuosina Erkeme on panostanut konekantansa uusimiseen.

Uusinta konekantaa edustaa kaksi vastakaroin, Y-akselein ja tangonsyöttölaittein varustettua DMG Mori CLX 450 CNC -sorvia. Niistä toinen on parin vuoden takaa, ja viime vuonna aiemman kovin työllistetyn yksikön rinnalle hankittiin muutama kuukausi sitten toinen vastaava kone.

Koneet korvaavat tuotannossa aiempaa konekantaa.

”Peruskapasiteetin kasvattamistarpeet ohjasivat isosti hankintoja. Samalla haimme lisää tehokkuutta tuotantoon. Kun moninaiset työt, kappaleet ja muodot onnistuvat koneilla kertakiinnityksellä ilman siirtelyjä koneelta toiselle, se tuo nopeutta toimintoihin. Arvostamme myös koneiden tarjoamia uusia ominaisuuksia, nyt mm. kiilaurat syntyvät näillä koneilla”, sanoo Vili Keinänen.

CLX 450 CNC-koneille maksimi kappalehalkaisija on 400 mm ja sorvauspituus 800 mm. Tankokapasiteettia on 80 mm.

”Hankintoja helpotti leasing-mahdollisuus. Se sopi tarpeisiimme ja oli yksi ratkaiseva tekijä kummankin koneen kohdalla”

Jo toinen DMG Mori CLX 450 CNC tehostaa tuotantoa Erkemellä. Vierellä Marko Helenius.

Kalustus yhdeltä taholta

Kun uusi kone muutama kuukausia sitten hankittiin, piti hoitaa nopeasti kuntoon myös kalustus.

”Kun uuden koneen yhteydessä lähdimme kartoittamaan ja vertailemaan asioita, valinta kohdistui nyt Nurminen Toolsiin”, kertoo kalustusasioita hoitanut Marko Helenius Erkemeltä.

Erkeme on hankkinut Nurmiselta mm. Heinbuchin holkki-istukat vaihtoadaptereineen ja vaihtoehtoisesti 3-leukaistukat asiakkaan toivomuksesta, EWS:n keraamisella laakeriteknologialla varustettuja pyöriviä ja kiinteitä pitimiä.

”Annoin koneesta Nurmiselle tiedot ja he etsivät kokonaisuuteen sopivat ratkaisut. Tarjoukset saimme nopeasti ja asiat lähtivät etenemään. Hakemista alkuun työkaluasioissa on aina, mutta töiden alkuun pääsimme uudellakin koneella sujuvasti”, sanoo Helenius.

Työkaluasioissa Helenius arvostaa yleisesti asiantuntemusta ja konsultoivaa palvelua.

”Luotettava ja asiat osaava taho on aina tärkeä kumppani, mikä neuvoo eteenpäin niin työkaluhankinnoissa kuin vaikkapa asetuksissakin. Kaikkea ei voi valmiiksi tietää, asiat osaava ammattitaho vaaditaan”, tiivistää Marko Helenius.

Konekannan muokkaus Erkemellä jatkuu edelleen. Varsinkin tuotannon robotisointiin liittyvät asiat kiinnostavat. Yksi robottisorvi talossa jo toimiikin.

Erkeme Oy

Alihankintakonepaja Ylöjärvi

Henkilöstö 15

2x DMG Mori CLX 450 CNC

Kari Harju

Y-akselin sorvaus kaikkiin suuntiin

Sandvik Coromant on julkaissut uuden menetelmän, jonka avulla voidaan sorvata monimutkaisia muotoja ja taskuja yhdellä työkalulla. Y-akselin sorvauksella voidaan muun muassa nopeuttaa työkierron aikoja, parantaa työkappaleiden pinnanlaatua ja tehdä koneistuksesta vakaampaa.

Sorvauksessa on otettu viime vuosina uusien innovaatioiden myötä valtavia harppauksia eteenpäin. Tällaisiin lukeutuvat esimerkiksi PrimeTurning kaikkiin suuntiin, epälineaarinen sorvaus ja interpoloiva sorvaus. ”Voisi sanoa, että nämä edistysaskeleet sekä nykykoneiden ja CAM-ohjelmistojen edistyneet ominaisuudet ovat viitoittaneet tietä uudelle Y-akselin sorvausmenetelmälle”, kertoo Sandvik Coromantin sorvaustuotepäällikkö Staffan Lundström.

”Uusien työkalujen ja uuden menetelmän ansiosta voimme seuraavaksi ryhtyä selvittämään, millaisia mahdollisuuksia tämä menetelmä voi tarjota asiakkaillemme.”

Monimutkaisia muotoja yhdellä työkalulla

Miten Y-akselin sorvaus siis toimii? Kuten nimikin jo kertoo, uudessa menetelmässä käytetään Y-akselia, ja kaikkia kolmea akselia käytetään koneistuksessa samanaikaisesti. Työkalu pyörii oman akselinsa ympäri, terä on sijoitettu koneistusta varten Y–Z-tasolle, ja jyrsintäkaran akseli interpoloi sorvauksen aikana. Näin yhdellä työkalulla voidaan koneistaa monimutkaisia muotoja.

Y-akselin sorvauksella on lukuisia etuja. Mahdollisuus koneistaa useita muotoja vain yhdellä työkalulla nopeuttaa työkierron aikaa. Koska työkalunvaihtoja ei tarvita, työkappaleeseen tulee vähemmän todennäköisesti eri työkaluilla koneistettujen kohtien välisiä pinnan epäsäännöllisyyksiä. Suurin osa lastuamisvoimista kohdistuu koneen karaan, mikä parantaa vakautta ja vähentää värinäriskiä. Vakioasetuskulma parantaa lastunhallintaa huomattavasti ja helpottaa lastutukosten välttämistä.

Kaksi uutta työkalua

Y-akselin sorvauksen tueksi on kehitetty kaksi uutta työkalua. Uusi CoroTurn Prime ‑versio soveltuu akseleiden, laippojen ja pääteuria sisältävien työkappaleiden käsittelyyn. Kiskokiinnitettäviä CoroTurn TR ‑profiiliteriä ja pyöreitä CoroTurn 107 ‑teriä käyttävä CoroPlex YT ‑kaksoisterä soveltuu erinomaisesti taskuja ja syvennyksiä sisältävien työkappaleiden käsittelyyn. Y-akselin sorvaus soveltuu siis samanaikaiseen kolmiakseliseen sorvaukseen jyrsintäkaran akselin interpolaatiolla. Uusia työkaluja voidaan myös käyttää staattisessa tilassa lukitsemalla kara, jolloin voidaan käyttää joustavaa kaksiakselista sorvausta nopeilla terän käännöillä. Menetelmä soveltuu kaikille materiaaleille ja edellyttää monitoimikonetta, jossa on mahdollisuus jyrsintäkaran akselin interpolaatioon sorvauksen aikana.

Suomen Terätuonti osti Norden Chemicalsin liiketoiminnan

Suomen Terätuonti on ostanut leikkuunesteitä ja muita teollisuuskemikaaleja maahantuovan Norden Chemicals Oy:n liiketoiminnan. Liiketoiminta siirtyi Suomen Terätuonnille helmikuun alussa varastoineen, joten palveluun ei tule katkoksia ja tuotteita on koko ajan hyvin saatavilla.

Norden Chemicalsin edelliset omistajat päättivät keskittää huomionsa heidän toiseen yritykseen ja tarjosivat täten liiketoimintaa Suomen Terätuonnille. Näillä yhtiöillä on pitkä yhteinen historia ja alun perin myös sama omistajapohja, joten päätös oli molemmille osapuolille helppo.

Suomen Terätuonti on toiminut Norden Chemicalsin tuotteiden jälleenmyyjänä, joten tuotteet ovat jo valmiiksi tuttuja ja niiden ominaisuudet tiedossa. Suomen Terätuonti pystyy siten palvelemaan Norden Chemicalsin vanhoja asiakkaita asiantuntevasti ja laadukkaasti. 

Suomen Trät5uonnin mukaan maksuton ylläpitopalvelu kuuluu asiakkaille vanhaan tapaan ja riittävä varasto on edelleen nesteliiketoiminnan keskeisin peruspilari. Suomen Terätuonnin keskeisin vahvuus on lastuavat työvälineet ja kiinnittimet, joten Norden Chemicalsin asiakkaat tulevat saamaan entistä monipuolisempaa palvelua kaikissa konepajan toiminnoissaan. Yhteistyö jatkuu siis uudessa muodossa, todetaan Suomen Terätuonnilta.

Tehostusta taso- ja kulmajyrsintään

Sandvik Coromant on laajentanut valikoimaansa uudella CoroMill MF80:llä. Uusi työkalu soveltuu ISO K- ja P-materiaaleja sisältäviin jyrsintäkohteisiin noin 90 asteen käsittelyssä, jossa on kiinnitysrajoituksia.

Aiempaa CoroMill 345:tä muistuttavaan tekniikka-alustaan perustuvalla uudella jyrsintäratkaisulla on aluspalalla suojattu, 40 prosenttia kevyempi jyrsinrunko ja suuri terämäärä, mikä tekee koneistuksesta turvallista ja vakaata myös värinäalttiissa, pitkiä vapaapituuksia sisältävissä käyttökohteissa.

Monisärmäistä jyrsintä voidaan 89,5 asteen lähestymiskulman ansiosta käyttää lähellä kiinnityskohtaa, mikä sekä parantaa koneiden käyttöastetta merkittävästi että myös pidentää työkalujen kestoikää ja vähentää syntyvän jätteen määrää.

Terissä on kahdeksan teräsärmää, lastusuoja ja optimoitu mikrogeometria, jotka parantavat vakautta ja lastunpoistoa. Terän Wiper-särmä puolestaan takaa ylivoimaisen pinnankarheuden. Vino teräsärmä parantaa lastuamisen sujuvuutta ja pienentää lastuamisvoimia, minkä ansiosta se soveltuu ohutseinäisten työkappaleiden käsittelyyn ja vakaudeltaan rajoitettuihin koneasetuksiin ihanteellisesti.

Kun CoroMill MF80:n tehokkuutta verrattiin kilpailevaan tuotteeseen rouhintavaiheen kulmajyrsintätestissä, sen havaittiin Sandvik Coromantin mukaan pidentävän työkalujen kestoikää perätio 67 prosenttia, mikä puolestaan paransi kokonaistuottavuutta 60 prosentilla. Vertailutestin 40 minuutin koneistusajan jälkeen Sandvik Coromantin työkalulla oli koneistettu 15 uutta työkappaletta ja kilpailijan työkalulla vain yhdeksän. Aluspalasuoja ja teräsärmien suuri määrä pienensivät rouhinnan osakustannuksia tehokkaasti.

”Tehokkaat tuotantokoneet vaativat tasoisensa kappaleenkiinnityksen”

Koneistusten optimoinnissa kappaleenkiinnityksen toteutus on yksi kriittinen seikka. Kun Salon Metalelektro uudisti hiljattain FMS-linjansa, samalla mietittiin kiinnitinratkaisu kokonaan uusiksi yhteistyössä maahantuojan kanssa.

Salon Metalelektro on sopimusvalmistaja ja varhainen tuotannon automatisoija.

Ensiaskeleensa tuotannon automatisointiin yritys teki jo 1990-luvulla.

Kasvussa on menty viime vuodet tukevasti, viime vuonna kasvua kirjattiin 20 prosenttia, tälle vuodelle on budjetoitu 25 prosentin kasvua.

Kasvustrategian ja kilpailukyvyn mahdollistajana automaation kehittäminen on ollut keskeinen tekijä. Käytössä on kaksi FMS-linjaa, niistä ensimmäinen, vuosituhannen alussa aloittanut linja, on uusittu kokonaan viime vuosina.

Yhdeltä taholta

Kun konekantaa uudistetaan, kiinnitysratkaisu on ehdottomasti huomioitava seikka. Se on suunniteltava erikseen kaikille konetyypeille.

Kun FMS-linjan koneita lähdettiin uusimaan, tuli Saloon niiden ohella uusi kiinnitinratkaisu.

”Luotettava, aihiota säästävä kiinnitys oli tavoitteena. Samalla halusimme järjestelmän, mikä tarjoaisi yhdeltä taholta ratkaisut kaikille koneille. Selvitysten jälkeen investoimme Langiin. Kymmenellä tornilla lähdimme liikkeelle”, sanoo Petri Pitkänen.

Pitkäsen mukaan järjestelmän edut ovat luottava ja kappaletta säästävä kiinnitys sekä laaja sovellettavuus eri konetyypeille.

”Mallisto on laaja ja tarpeisiimme osuva. Nykyisin linjaston kaikilla vaakakaraisilla koneilla käytetään Langin torneja ja kiinnittimiä. Lisäksi käytössä on Lang-ratkaisuin varustettu miehittämättömässä tuotannossa oleva 20-palettinen automaatiosolu. Myös pystykaraisilla stand alone -koneilla ovat käytössä saman järjestelmän ratkaisut ”, kertoo Salon Metalelektron valmistuspäällikkö Antti Melander.

Kokonaisuudet on toteutettu yhteistyössä maahantuojan eli Nurminen Toolsin kanssa.

”Ratkaisut räätälöidään aina palettipohjan ja akselien dimensioiden mukaan. Näin saadaan paras mahdollinen versio mukaan kokonaisuuteen. Neliömäisten kappaleiden kiinnityksen lisäksi mahdollistuu myös pyöreiden kappaleiden tukeva kiinnitys, jolloin kappaleen muodon muuttuessa vältytään lisäoperaatioilta”, sanoo Nurminen Toolsin Sami Hellsten.

Salon Metalelektron tuore investointi on FMS-linjan täydellistävä GROB-viisiakselikeskus, mihin linjan vaakakaraisten koneiden tapaan hankittiin Langin kiinnittimet. Perusidea ratkaisussa on, että yhdellä kiinnityksellä kappaleesta saadaan ajettua viisi sivua.

Tukeva, mutta hento kiinnitys

Salon Metalelektron tuore investointi on FMS-linjan täydellistävä GROB-viisiakselikeskus, mihin linjan vaakakaraisten koneiden tapaan hankittiin Langin kiinnittimet.

”Kun kyseessä on tarkka viisiakselinen kone, myös kiinnitys täytyy toteuttaa vastaavalla tavalla, tarkasti ja tukevasti. Vain silloin koneesta saadaan hyödyt irti”, sanoo Pitkänen.

”Perusidea ratkaisussa on, että yhdellä kiinnityksellä kappaleesta saadaan ajettua viisi sivua. Paletti, nollapistelevy, raiseri, ja puristin pohjautuvat koeteltuihin ja testattuihin ratkaisuihin. Materiaalit ovat optimoitu ja liitospinnoiltaan hiottu toisiinsa nähden ja 100-prosenttisesti tuettuna”, kertoo Sami Hellsten.

”Langin nollapistekiinnitys on suunniteltu tukevaksi, mutta samalla se on hento ja optimoitu siten, että ei vahingoita monimuotiosia tai ohutseinämäisiä kappaleita. Samalla se on helppokäyttöinen, puristimen leuassa on asteikko, millä nollapisteen määritys käy hyvin sujuvasti. Näin asia sujuu kokemattomammaltakin operaattorilta. Näinä aikoina, jolloin osaavista ammattilaisista on pulaa, se on tärkeä seikka”, toteaa Hellsten.

Yhteistyössä eteenpäin

Investoinnit tuotannon tehokkuuteen ja erityisesti automaatioon jatkuvat Salossa ja kiinnitysratkaisut ovat yksi oleellinen osa kokonaisuutta.

”Langin iso uutuus on kuuden sivun koneistus, mikä lanseerataan vielä tänä keväänä.”

”Vastaavia järjestelmiä ei maailmalta löydy, eli kyseessä on varsin historiallinenkin asia. Salon Metalelektrolle välitämme informaatiota tähän investointiprojektiin heti kun saamme uutta tietoa uutuudesta”, Sami Hellsten sanoo.

”Maahantuojan tuki kiinnitintoimintoja muokatessa on iso asia. Kiinnitinasiantuntemus ei ole meidän ydinosaamistamme, siksi asiantunteva taho matkassa mukana näitä asioita kehittämässä on tärkeä kumppani”, sanoo Petri Pitkänen.

Salon Metalelektro Oy

Suunnittelu, mekaniikan ja elektroniikan sopimusvalmistus, 3D-tulostus.

Henkilöstö noin 60, liikevaihto on noin 9,8 miljoonaa euroa (2022).

Salon Metalelektro on osa SME Elektro-Group konsernia, johon kuuluu myös Sorv-Elektro Oy.

Lang

Saksalainen kiinnitinvalmistaja, perustettu vuonna 1982. Suomen edustaja Nurminen Tools Oy.

Kari Harju

Keraamiset vaihdettavat jyrsinpäät kestävät painetta HRSA-koneistuksessa

Sandvik Coromant laajentaa keraamisten vaihdettavien jyrsinpäiden valikoimaansa julkaisemalla uuden keraamisen laadun nikkelipohjaisten seosten käsittelyn optimointiin. Uusin juotettu keraaminen CoroMill 316 lisää tuottavuutta ISO S ‑materiaalien rouhinnassa perinteisiin kovametallijyrsimiin verrattuna.

Optimoitujen lastuamistyökalujen kysyntä jatkaa kasvuaan, sillä nikkelipohjaisista seoksista valmistetut komponentit käyvät yhä yleisemmiksi mm. ilmailuteollisuudessa. Sandvik Coromant ilmoittaa kehittäneensä kaksi uudenlaista ratkaisua nikkeliseoksista valmistettujen ilmailuteollisuuden moottoriosien kulma- ja tasojyrsintään.

Tehokasta sivu- ja tasojyrsintää

Uusimman CoroMill 316:n keraamisen perusaineen ansiosta sitä voidaan yrityksen mukaan käyttää erilaisissa lastuamisprosesseissa kuin perinteisiä täyskovametallisia työkaluja.

Uusi S1KU-laatu on suunniteltu nikkeliseosten huipputason koneistukseen, ja sitä tukee teräsärmää vahvistava negatiivinen geometria.

Kuusiurainen geometria tekee sivujyrsinnästä tuottavaa, kun taas neliurainen geometria tehostaa tasojyrsintää. CoroMill 316 on täydellinen työkalu hyvää ulottumaa edellyttäviin käyttökohteisiin tai tilanteisiin, joissa kaivataan vaihtopääjärjestelmän tarjoamaa lisäjoustavuutta.

Keraamiset työkalut säilyttävät kovuutensa korkeissakin lämpötiloissa, joita syntyy kuumalujien superseosten eli HRSA-materiaalien jyrsinnässä. Näin voidaan saavuttaa 20–30-kertainen nopeus verrattuna täyskovametallisiin työkaluihin.

Teräpäitä on saatavilla uusilla isommilla halkaisijoilla välillä D16–25 mm, joten tällaisia korkeita lastuamisnopeuksia voidaan saavuttaa myös perinteisillä koneistuskeskuksilla (n = 10 000–18 000 rpm).

Kulma- ja tasojyrsinnän lisäksi uusia varsijyrsimiä voidaan käyttää myös taskujen jyrsinnässä, nousuinterpolaatiossa, vinossa sisäänsyötössä ja urajyrsinnässä.

CoroMill 316 kuuluu Sandvik Coromantin täyskovametallisten työkalujen valikoiman Optimized Solutions ‑ratkaisuihin.

Nimityksiä – Maanterä Oy

Sonja Blom on aloittanut myynti- ja markkinointiassistenttina Maanterässä. Heikki Kirjavainen on nimitetty myyntipäälliköksi, vastuualueenaan Maanterän kenttämyyntiorganisaatio.

Sonja Blom

Sonja Blomin toimenkuvaan kuuluu tehtäviä niin ostoon, myyntiin kuin markkinointiin liittyen, ja hänellä on ennestään kokemusta niin myyntityöstä, asiakaspalvelusta, logistiikasta kuin markkinoinnistakin. Uusien tehtävien lisäksi hän opiskelee työn ohella digitaalista markkinointia.

Heikki Kirjavainen

Heikki Kirjavainen on toiminut Maanterässä noin kahden vuoden ajan Teknisenä Myyntipäällikkönä. Uuden nimityksen myötä vastuulle siirtyvät kenttämyynnin toiminnot kokonaisuudessaan ja jatkossa hänelle raportoivat sekä aluemyyntipäälliköt että tekninen myyntipäällikkö.

« Vanhemmat artikkelit