Avainsana-arkisto: Lastunkäsittely

Makrumin tuotevalikoima kasvaa

Lastunkäsittely on osa Makrumin tuotekategoriaa ja Höckerin briketöintilaitteiden lisäksi on mukana nyt myös yksi alan suurimmista toimijoista, saksalainen Knoll. Hollantilaisen Cellron tuotteet puolestaan ovat Makrumin tuoteohjelman uusi täydennys tehokkaiden automaatioratkaisujen alueella.

Knoll-keskusjärjestelmät

Knoll tunnetaan lastunkäsittelyjärjestelmistään. Suomessa on paljon Knollin valmistamilla lastunkuljettimilla ja leikkuunestelaitteilla varustettuja työstökoneita. Knoll valmistaa tuotteita viiteen eri kategoriaan.

  1. Konekohtaiset laitteet, yksittäiset lastunkuljettimet ja leikkuunestelaitteet
  2. Materiaalin kuljetin järjestelmät, asennuslinjat
  3. Keskusjärjestelmät leikkuunesteille ja lastuille
  4. Pumput
  5. Huolto
Knoll valmistaa tuotteita viiteen eri kategoriaan.

”Ympäristöasiat saavat lisää huomiota yritysten toiminnassa ja nyt onkin oikea aika katsoa tulevaisuuteen. Suurempia keskusjärjestelmiä on jo katsottu asiakkaiden kanssa ja tehty laskelmia niiden tuomista eduista ja hyödyistä. Leikkuunesteen vaihtovälit kasvavat keskusjärjestelmissä ja toisaalta lastunkäsittely ei vaadi jatkuvaa ”kaukalon” tyhjentämistä, kun esim. pumppujärjestelmällä lastut käsitellään keskitetysti. Briketöinnin edut ja parempi hinta lastuista tuo myös lisää taloudellista etua käyttäjilleen”, kertoo tuotepäällikkö Ismo Hyttinen Makrumilta.

Kevään aikana Makrumin väki on ollut asiakaskierroksella Knollin edustajien kanssa ja useissa kohteissa on tullut selväksi suomalaisen maahantuojan ja huollon tarve.

”Asiakkailla on runsaasti Knollin laitteita ja niissä jatkuvaa huoltoa vaativia kohteita, kuten suodattimet ja suodatin kankaat jne. Valmistajan huoltomiehen käynti asiakkaalla voi sisältää huoltoja tai puhtaasti koulutusta, jolloin opitaan käyttämään laitteita tai saamaan niistä parempi hyöty irti.”

Cellron automaatiojärjestelmät

Makrumilla on laaja-alainen kokemus työstökoneiden kaupasta ja niiden mukana automaatiostakin.  Yritys on toimittanut valmistajien omia palettijärjestelmiä ja Fastemsin konttejakin asiakkaille. Nyt Lea-ajattelun yleistyessä on tarvetta helpommin ohjattaviin ja muokattaviin automaatioratkaisuihin kasvanut markkinoilla.

Makrum vastaa haasteeseen tuomalla esille Hollantilaisen CELLRO automaatiojärjestelmät. ”Xcelerate järjestelmiä on käytössä ympäri Eurooppaa, ja laitteet palvelevat useiden eri työstökonevalmistajien koneita sorveista työstökeskuksiin. Yhdellä järjestelmällä voidaan käyttää kolmella eri ohjauksellakin olevia koneita ja yksikkö on helposti siirrettävissä sorvilta työstökeskukselle”, Hyttinen kertoo.

Karatuntien lisääminen ja joustava vaihto tuotteesta toiseen on helppoa. Miehittämätön työstö iltaisin, öisin ja viikonloppuisin on mahdollista Cellron Xcelerate järjestelmällä. Takaisin maksuaika yleisesti alle 1,5 vuotta sijoitetulle pääomalle.

Järjestelmät alkavat Xcelerat X10 -mallista, jolloin käsittelykyky on 10kg ja päätyvät X60 malliin, jossa käsittelykyky robotin mukaan kasvaa 70 kg asti. Järeämpiä systeemejä ovat Modulerate, Elevate ja Ultimate, jolloin kappaleiden suurin paino nousee 250kg saakka. Myös työkalunmakasiini on yhtenä omana tuotteena tarjonnassa.

Cellron Xcelerate-järjestelmät voivat palvella eri valmistajien koneita sorveista työstökeskuksiin.

”Cellro-automaatiojärjestelmät voivat kasvaa yrityksen mukana henkilöstön kanssa yhteistyössä. Automaatio on suunniteltu joustavaksi ja laajennettavaksi tuotannon kasvun mukaisesti. Cellrolla on yli 15 vuoden kokemus modulaarisista automaatio järjestelmistä.”

”Makrumille Cellro on tullut tutuksi aikaisemminkin Matsuuran koneiden yhteydessä. Matsuuran Euroopan keskuksella on usein esillä valmistajien yhteistyön tuloksena automaatio soluja”, Ismo Hyttinen toteaa.

Kari Harju

Kompaktia briketöintiä

Lastunkäsittelyssä briketöinti on hyvä ratkaisu niin tilansäästön, siisteyden kuin taloudellisuudenkin näkökulmasta. Saksalainen Höcker Polytechnik on esitellyt uutuutena briketöintikoneen, joka soveltuu hyvin myös pieniin tiloihin ja pienemmille lastumäärille.

BrikStar Swarf i50 on kompaktikokoinen briketöintikone.

Lastunkäsittelyssä briketöinti säästää tilaa ja on usein myös taloudellisesti järkevä toimenpide.

Briketeistä saatava hinta on merkittävästi korkeampi kuin puristamattomalla lastujätteellä. Samalla briketöiminen mahdollistaa lastuamisnesteen kierrätyksen.

Jos lastumäärät ovat kuitenkin pieniä tai tilat rajalliset, isot briketöintikoneet ovat haastava ratkaisu. Höcker Polytechnikin BrikStar-sarjan uusi täydennys BrikStar Swarf i50 on kehitetty ratkomaan tätä probleemaa, se on pienikokoinen briketöintikone, joka soveltuu hyvin puristamaan myös pieniä lastumääriä. Lattialla kone mahtuu 1160×1180 m:n tilaan, korkeutta sillä on 1200 mm.

Kone puristaa lastut 60 mm:n briketeiksi, jolloin niiden varastoinnissa säästyy tilaa ja myös kierrätys eteenpäin käy kompaktin sujuvasti. Ja samaan aikaan työympäristö saadaan pysymään siistinä.

Materiaalin syöttö voi tapahtuma manuaalisesti tai kone voidaan sijoittaa suoraan tuotantokoneen yhteyteen.

Koneella voidaan käsitellä alumiinia, teräksiä ja valurautaa, ja se voi kookkaampien BrikStar-koneiden tapaan toimia joko stand alone-tyyppisenä ratkaisuna tai se voidaan integroida suoraan tuotantokoneen yhteyteen automaattiseksi briketöintiratkaisuksi.

Koneen asennus käy nopeasti, ohjauspaneeli on helppokäyttöinen ja tarpeen mukaan kone voidaan myös siirtää helposti paikasta toiseen.

Koneen asennus käy nopeasti ja tarpeen mukaan pyörillä varustettu kone voidaan myös siirtää helposti paikasta toiseen. Valmistajan ilmoittama käsittelykapasiteetti on alumiinilla 50 kg/h, teräksellä ja valuraudalla 90 kg/h. Koneen hydraulimoottorin teho on 4 kW. Höcker Polytechnik on teollisuusjätteen käsittelyn ja energiansäästön ratkaisuihin erikoistunut saksalaisyritys. Yrityksen BrikStar-sarjaan kuuluu koneita metallilastujen briketöintiin eri nimellistehoin ja suppilokokoluokin. Suomen edustaja on Makrum.

Kari Harju