Avainsana-arkisto: Machinery

portaalimallinen Zayer-pitkäjyrsinkone RAnnan teollisuuskoneelle

Machineryn asiantuntijoiden avulla Rannan Teollisuuskone korvasi vanhan, käytettynä hankitun aarporan uudella portaalimallisella Zayer-pitkäjyrsinkoneella. Uuden koneen rakenteen ja suurempien liikealueiden ansioista tilauskonepajalla pystytään käsittelemään suuria kappaleita entistä tehokkaammin ja turvallisemmin. Jyväskylän alueella ainutlaatuinen kone tarjoaa myös kilpailuetua muihin toimijoihin nähden.

Zayerin portaalimallinen Arion 4000-pitkäjyrsinkone on Rannan Teollisuuskoneen uusi konehankinta.

Vanha, 1980-luvulta peräsin oleva aarpora oli hankittu käytettynä vuonna 2000, eikä se vastannut enää nykyasiakkaiden tarpeisin. Uuden portaalimallisen pitkäjyrsinkoneen avulla Rannan Teollisuuskone pystyy lyhentämään esimerkiksi koneistusaikoja lähes puolella.

”Vanhalla koneella teimme tietynlaisen rungon koneistusta 14 tuntia, mutta uuden koneen avulla meillä on tavoitteena päästä kahdeksaan tuntiin”, kertoo yrityksen Leppävedellä sijaitsevan konepajan yksikönpäällikkö Seppo Penttinen.

Vastaus omiin sekä asiakkaiden tarpeisiin

Machineryn esittelemistä konevaihtoehdoista Rannan Teollisuuskone valitsi Zayerin portaalimallisen Arion 4000-pirkäjyrsinkoneen, joka vastasi sekä yrityksen omiin että asiakkaiden tarpeisiin.

”Yhdessä Machineryn asiantuntijoiden kanssa päädyimme lopulta siihen, että portaalimallinen kone on sekä meidän että asiakkaidemme tarpeisiin paras valinta. Kone on korotettuja rammiliikematka on isompi. Näin saamme myös isomman kappaleen pöydälle. Pystymme tekemään rungon pienemmillä asetusajoille ja tehokkaammin”, kertoo Penttinen.

Zayer-pitkäjyrsinkoneen kappaleen pystyy valmistaan viideltä sivulta, mikä lisää työtehoa ja tarkkuutta. Lisäksi kone on turvallinen käyttää, kun työntekijän ei tarvitse kääntää kappaletta manuaalisesti yhtä usein kuin muissa vastaavissa koneissa. Erinomaisen huollettavuuden ja korkean käyttöiän lisäksi valintaan vaikutti myös se, että Jyväskylän alueen kilpailijoilla ei ole vastaavanlaista konetta.

”Zayer sopii erinomaisesti Rannan Teollisuuskone valmistamiin tuotteisiin. Sillä he pystyvät kiinnittämään ja valmistaan kappaleet tehokkaasti, ja koneen suoritusarvot ovat hyvät. Jyväskylän alueella kone tuo heille merkittävän kilpailuedun”, kertoo Machineryn kehitysjohtaja Kari Pirttilä.

Uusi kone tuo tuotantoon nopeutta ja kilpailukykyä, kertoo Rannan Teollisuuskoneen Leppävedellä sijaitsevan konepajan yksikönpäällikkö Seppo Penttinen.

Huollot luotettavasti ja läheltä

Rannan Teollisuuskone päätyi joustamaan hieman hankinnalle asetetusta tavoitebudjetista, kun koneiden huollon laatua ja sujuvuus haluttiin varmistaa keskittämällä se Suomeen.

”Otimme yhteyttä yrityksiin, jotka tarjosivat koneita budjettiimme sopivalla hinnalla. Nämä yritykset olivat kuitenkin pääasiassa ulkomaisia, ja ne hyvin nopeasti törmäsimme kysymyksen siitä, missä koneet huolletaan ja kuka huollon tekee. Yrityksillä ei ollut huoltoa Suomessa, joten olisimme olleet ensimmäisiä asiakkaita täällä. Se alkoi arveluttaa”, kertoo Penttinen.

Machinery erottui eduksen kilpailutuksessa kotimaisilla, hyvin järjestetyillä huoltopalveluillaan. Penttisen mukaan vakavaraisen yrityksen työntekijät ovat ammattitaitoisia ja palvelu luotettavaa. Myös hankitun Zayer-pitkäjyrsinkoneen modulaarinen rakenne tekee huolloista sujuvia. Yritys tuottaa uusia komponentteja koko ajan, mikä tarkoittaa, että uusia moduuleja on tarvittaessa saatavilla nopeasti.”

”Meidän ei tarvitse olla epävarmoja siitä, kuinka kauan huollon aiheuttama tuotantoseisokki kestää”, sanoo Penttinen.

Asiantunteva ja luotettava kumppani

Tarkkaa priorisointia, budjetointiaja aikataulutusta vaativiin koneinvestoineihin kannattaa Penttisen mukaan valita luotettava kumppani, jotta tarpeisiin parhaiten vastaava ja pitkäikäinen kumppani löytyy.

”Machineryn Karit, Pirttilä ja Raivonen, ovat ammattitaitoisia ja pystyivät neuvomaan, mikä kone olisi paras vaihtoehto meille. He osasivat ehdottaa parhaita vaihtoetoja etsimällemme runkorakenteelle ja kokoluokalle”, sanoo Penttinen.

Rannan Teollisuuskone on tilauskonepaja, joka tuottaa muun muassa hitsattuja teräsrakenteita, koneistus-, kokoonpano- ja asennuspalveluita. Leppävedellä sijaitsevan konepajan lisäksi yritykseen kuuluu Vantaalla sijaitseva kokoonpanotehdas. Yritys tekee alihankintaa muille konepajoille ja toimittajille, ja uuden koneen tavoitteena oli parantaa tuotannontehokkuutta ja siten ylläpitää yrityksen kilpailukykyä.

Kun Machineryn asiantuntijat astuivat kilpailutuksen myötä mukana prosessiin, ryhtyivät he ensi töikseen kartoittamaan Rannan Teollisuuskoneen tarpeita, kuten keitä yrityksen asiakkaat ovat, minkälaisia kuvia ja materiaaleja konepajalla käytetään ja missä tuotannon pullonkaulat ovat.

”Tutustumme aina asiakkaan tiloihin ja tuotantoon, jotta pystymme tarjoamaan vaihtoehtoja, jotka sopivat tiloihin ja käytettyihin menetelmiin. Emme myy väkisin jotakin ratkaisua, vaan etsimme aina asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopivan. Se vaatii myyjältäkin kykyä tuoda näkemyksensä esiin ja siten auttaa asiakasta tekemään valintoja”, toteaa Pirttilä.

Machinery vastaa ennakoivasta huollosta

Yritysten välisellä yhteistyöllä on jo pitkä historia, sillä Rannan Teollisuuskone on hankkinut Machinerylta muun muassa CNC-sorvin (2008) ja Lagun GBR4-jyrsinkoneen (2013).

”Olivathan he tehneet meille jo aiemmin koneiden geometriatarkistuksia ja sellaisia, mutta Lagunin hankinta ole meille ensimmäinen suurempi investointi heidän kanssaan”, muistelee Penttinen.

Vahvalle luottamukselle rakennettu pitkäaikainen yhteistyö jatku tulevaisuudessa muun muassa huoltosopimusten puitteissa, kun Machinery vastaa sekä aiemmin hankitun Lagunin että uuden Zayerin ennakoivasta huollosta.

”Uskon, että jatkossakin yhteistyö ja huolto toimivat yhtä hyvin kuin tähänkin saakka. He ovat lähellä meitä, huollot ja muut tehdään kotimaassa – tarvittaessa Tampereelta ajaa tänne nopeasti, jos apua tarvitaan”, toteaa Penttinen.

SafanDarleyn E-Brake 25 vuotta

SafanDarleyn servotoimisten särmäyspuristinten ensiesittelystä on tänä vuonna kulunut 25 vuotta. Ensimmäinen E-Brake-sarjan särmäyspuristin esiteltiin markkinoille vuonna 1995.

E-Brake 35T-1250 Premium on SafanDarleyn E-Brake-sarjan 25-vuotisjuhlavuoden malli.

Tänä päivänä kestävän kehityksen teemojen merkitys korostuu. Ekologiset teemat olivat keskeisiä kuitenkin jo 25 vuotta sitten, jolloin ne olivat yhtenä tärkeimmistä tekijöistä SafanDarleyn servotoimisen E-särmäyspuristinsarjan kehittämisen taustalla.

“Voidaan sanoa, että SafanDarley on servotoimisen särmäyspuristinteknologian uranuurtaja. Yrityksen teknologian yhtenä isona etuna on ekologisuus, joka tapahtuu kokonaan sähköisesti ilman ympäristölle hankalaa öljyä”, kertoo tuotepäällikkö Petri Halme Machinerylta.

“Toinen ulottuvuus on tuotannollinen: servoteknologia tarjoaa mahdollisuuden tehokkaaseen ja tuottavaan valmistukseen. Näiden teemojen pohjalta SafanDarley muokkasi servotoimisen särmäyspuristinmallin, joka sitten sai nimekseen E-Brake.”

Juhlavuoden malli E-Brake 35T-1250 Premium

E-sarjaa on vuosien mittaan teknisesti kehitetty eteenpäin ja laajennettu.

Juhlavuotta ajatellen SafanDarley on esitellyt sarjaan uuden mallin, sen tunnus on E-Brake 35T-1250 Premium Ergonomic. Mallin ominaisuuksiin kuuluvat mm. EC20-ohjaus, CNC-ohjattavat Z-akselit, kita 650 mm, iskunpituus 300 mm ja hydraulinen ylätyökalun lukitus.

SafanDarley B.V on alankomaalainen valmistaja, jonka valikoimiin kuuluu servotoimisia ja hybriditoimisia särmäyspuristimia aina 400 tonniin saakka. SafanDarley B.V. on suunnitellut ja valmistanut särmäyspuristimia ja levyleikkureita jo 1960-luvulta saakka. SafanDarley on erikoistunut ohutlevyjen särmäykseen ja leikkaukseen, tietotaito ja osaaminen on keskitetty särmäyspuristimien, levyleikkureiden ja materiaalinkäsittelyn kehittämiseen.

Servomekaaniset särmäyspuristimet E-Brake (35…300 T, työleveys 1,250 mm…4,100 mm) sekä perinteiset hydrauliset H-Brake (120…480 T, työleveys 3,100 mm…6,200 mm) sarjojen koneet valmistetaan Lochemissa ja Eijsdenissa, Hollannissa.

Safan-Darley on Suomessa FredEx Oy:n pitkäaikainen edustus. Machinery osti Fredexin liiketoiminnan viime syksynä 2019 ja sen myötä Machinery Oy:n metallintyöstökoneiden tuotevalikoima laajeni FredEx Oy:n edustamilla levytyökonemerkeillä. Samalla Fredexin Petri Halme siirtyi Machineryn palvelukseen levytyökoneiden tuotepäälliköksi. Näistä levytyökonemerkeistä tunnetuimpia ovat juuri SafanDarley, sekä mm. MicroStep, Davi ja Voortman.

Kari Harju

Yleiselektroniikka on allekirjoittanut sopimuksen Machinery Groupin ostamiseksi

Yleiselektroniikka Oy on allekirjoittanut sopimuksen Machinery Group Oy:n koko osakekannan ostamiseksi Yleiselektroniikan suurimmalta osakkeenomistajalta, Preato Capital AB:lta ja muilta Machineryn osakkeenomistajilta.

Machineryn keskeiset toimipaikat Suomessa ovat Vantaalla, Keravalla ja Tampereella, ja sillä on noin 90 työntekijää. Kuva Tampereen Koneareenan Open Housesta.

Yrityskauppa arviolta lähes kaksinkertaistaa Yleiselektroniikka-konsernin liikevaihdon jayrityskaupan toteuttaminen on ehdollinen Yleiselektroniikka Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle ja yrityskaupan odotetaan toteutuvan 2.3.2020 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen.

Machinery Group Oy:n tämänhetkinen suurin osakkeenomistaja Preato Capital AB omistaa myös 77,4 % Yleiselektroniikka Oyj:n ulkona olevista osakkeista ja äänistä.

Yleiselektroniikan ja Machineryn yhdistyminen on yritysten mukaan askel entistä vahvemman teollisuustuotteita, -ratkaisuja ja -palveluita tarjoavan konsernin luomiseksi.

Yhdistyminen vahvistaa konsernin asemaa erityisesti Suomessa, minkä lisäksi konserni toimii Venäjällä ja Baltian maissa. Konsernilla on yli 300 työntekijää viidessä maassa.

Resursseja kasvuun

Uuden konsernin odotetaan hyötyvän suuremmasta koosta, laajemmasta tarjonnasta ja parhaiden käytäntöjen jakamisesta. Yrityskaupan seurauksena uudella konsernilla odotetaan olevan laajemmat resurssit kasvattaa tarjontaa ja synnyttää lisäarvoa asiakkailleen ja sopimuskumppaneilleen sekä paremmat mahdollisuudet investoida tulevaisuuden kasvuun. 

”Tämä yhdistyminen on liiketaloudellisessa mielessä järkevä, sillä se lähes kaksinkertaistaen yhtiön koon ja monimuotoistaen sekä maantieteelliset että teolliset markkinat. Tavoitteenamme on luoda vahva ja laaja- alainen teknisen tukkukaupan toimija kohdemarkkinoillamme ja jatkaa konsernin määrätietoista kehittämistä”, sanoo Mikko Moilanen, Yleiselektroniikan hallituksen puheenjohtaja.

”Yhtiöiden toiminta jatkuu ennallaan, eikä yhdistyminen aiheuta muutoksia Machineryn organisaatioon, yhteyshenkilöihin tai nykyisiin käytäntöihin. Myös molempien yhtiöiden brändit säilyvät ennallaan. Palvelemme teitä jatkossakin yhtä suurella innolla ja ammattitaidolla. Preato Capital jatkaa myös yhdistyneen yhtiön pääomistajana Odotamme, että voimme jatkossa kehittää yhteistyötämme ja parantaa asiakkaidemme kilpailukykyä entistä laajemman palvelu- ja tuotetarjontamme avulla”, toteaa Machineryn toimitusjohtaja Marjukka Virkki. 

Machineryn Open House

Machinery esitteli koneitaan ja palveluitaan Tampereen Koneareenalla Open Housessa Alihankinta-messujen aikaan.

Machineryn Open House tarjosi startin messupäivään Alihankintamessujen aikaan Tampereen Koneareenalla.

Painopiste oli Hyundai-Wian koneissa, esittelyssä oli kaikkiaan neljä valmistajan konemallia, HD 2200Y, HD 2200 MC ja 280LM-sorvit sekä F500-koneistuskeskus. Lisäksi esillä laajasti muuta ajankohtaista teknologiaa mm. Mebalta, Ermaksanilta ja SwiftCutilta.

Tapahtumassa tarjoiltiin kone-esittelyn lomassa aamupalaa messuille menijöille ja kuljetukset hoituivat Koneareenalta Alihankinta-messuille ja takaisin. Machinerylla oli osasto myös Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Siellä oli esillä erityisesti sahausteknologiaa.

Machinery osti FredEx Oy:n liiketoiminnan

Machinery Oy on ostanut FredEx Oy:n liiketoiminnan. Kauppa saatettiin päätökseen 30.8.2019 ja sen myötä Machinery Oy:n metallintyöstökoneiden tuotevalikoima laajenee FredEx Oy:n edustamilla levytyökonemerkeillä, joista tunnetuimpia ovat Safan Darley, MicroStep, Davi ja Voortman. FredEx Oy:n omistaja Petri Halme ja osa yrityksen henkilökuntaa jatkaa Machinery Oy:n palveluksessa.

Fredexin tuotevalikoima laajentaa Machineryn palettia. Kuvassa tyytyväiset uudet kollegat: toimialajohtaja Arto Iivonen, levykoneiden myyntipäällikkö Petri Halme ja kehitysjohtaja Kari Pirttilä.

FredEx Oy maahantuo, myy ja huoltaa Suomessa metallintyöstökoneita useilta eurooppalaisilta merkeiltä. Tuote- ja palveluvalikoimassaan yritys on erikoistunut levytyökoneisiin.

”Machineryn strategia on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta, ja näin vahvistaa asemaansa teollisuuden yhteistyökumppanina Suomen markkinoilla. FredEx on vahva toimija omalla sarallaan Suomessa ja heillä on ollut vuosikymmenien ajan muun muassa Microstepin, Davin ja Safan Darleyn edustukset. Näin ollen olen todella tyytyväinen siihen, että he ovat nyt osa meitä”, toteaa Machineryn toimitusjohtaja Marjukka Virkki

Yhtiön omistaja Petri Halme siirtyy syyskuun alusta alkaen Machinery Oy:n riveihin. Machineryssä Petri jatkaa levytyökoneiden myyntipäällikkönä. Lisäksi FredExistä siirtyy huoltoasiantuntija.

”Olen iloinen, että olemme nyt osa Machinery Oy:ta, jonka arvoihin sekä yrityskulttuuriin on helppo samaistua. Uskon, että liittyminen osaksi Machineryä luo meille yhdessä vakaan perustan kasvaa ja kehittyä, ” kommentoi Petri Halme yhdistymistä. 

”Machineryn tehtävä on parantaa suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä. Investoinnin myötä meidän tuote- ja palveluvalikoimamme levykonepuolella laajenee ja se antaa meille mahdollisuuden kehittää uudenlaista toimintamallia asiakkaidemme toiveiden suuntaan. FredEx on ollut omalla alueellaan menestyvä toimija Suomessa ja yhdistämällä voimamme pystymme tarjoamaan entistä parempaa ja kattavampaa levykonevalikoimaa ja palvelua asiakkaillemme. Toivotamme FredExin koko henkilökunnan ja asiakkaat sydämellisesti tervetulleiksi osaksi Machineryä”, sanoo kehitysjohtaja Kari Pirttilä