Avainsana-arkisto: Metalliteollisuus

Teollisuusinvestointien odotetaan piristyvän merkittävästi

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tuoreen Investointitiedustelun mukaan teollisuusinvestointien odotetaan kasvavan kuluvana vuonna noin 9 prosenttia edellisvuoteen nähden. Teollisuuden investointien yhteenlaskettu arvo vuonna 2021 olisi noin 7,5 miljardia euroa.

Vuonna 2020 teollisuuden investoinnit vähenivät arviolta runsaan prosentin verran, eli kuitenkin koronakriisista huolimatta vähän.

Jatkon investointisuunnitelmien toteutumiseen liittyy EK:n mukaan kuluvana vuonna kuitenkin poikkeuksellista epävarmuutta. ”Mikäli koronaviruspandemiaa ei saada kuriin ja yhteiskunnan tiukkoja rajoitustoimia joudutaan jatkamaan vielä pitkälle tätä vuotta, investointisuunnitelmat voivat yrityksissä viivästyä”, kertoo EK:n asiantuntija Terhi Heikkonen.

Kiinteiden investointien arvoksi ennakoidaan tänä vuonna 4,6 miljardia euroa, joka on vajaat 14 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Myös tutkimus- ja tuotekehitysmenojen ja energiateollisuuden investointien odotetaan olevan kuluvana vuonna kohtalaisen korkealla tasolla. Teollisuuden investointiasteen ennakoidaan nousevan tänä vuonna noin 21 prosenttiin.

Käyttötarkoituksen mukaan tarkasteltuna noin 50 prosenttia kuluvalle vuodelle suunnitelluista investoinneista on korvausinvestointeja ja vain noin 24 prosenttia tuotantokapasiteetin laajennusinvestointeja.

Syksyllä 2020 tehtyyn tiedusteluun vastasi noin 220 yritystä, jotka työllistivät Suomessa noin 122 000 työntekijää. Tiedustelun luvut on korotettu vastaamaan kansantalouden tilinpidon mukaisia investointeja.

Alihankinta-messut ensi vuoteen

Alihankinta-messut ja AlihankintaHEAT-tapahtumat siirtyvät ensi vuoteen.

Alihankinta-messut siirrettiin jo aiemmin syyskuulta joulukuulle 8.–10.12.2020, mutta nyt tapahtumakokonaisuus siirtyy järjestettäväksi 21.–23.9.2021. Nyt joulukuussa järjestetään Alihankinnan virtuaalinen Datasta bisnestä -kokonaisuus. Tampereen Messut Oy tiedotti asiasta 3.9. Myös Suomen Kädentaidot -messut siirtyvät Tampereella ensi vuoteen.

”Olemme keskustelleet laajasti asiakkaiden, messutoimikuntien ja eri sidosryhmien kanssa elokuun aikana. Yhteenvetojen pohjalta yrityksemme johto ja hallitus päättivät siirtää Alihankinta- ja Suomen Kädentaidot -messut ensi vuoteen” toteaa toimitusjohtaja Hannu Vähätalo Tampereen Messut -konsernista.

”Kyseessä on merkittävimmät tapahtumamme, minkä vuoksi siirtopäätöstä pohdittiin harkiten. Olemme tehneet paljon töitä sen eteen, että tapahtumia voidaan järjestää terveysturvallisesti myös tulevaisuudessa. Nykyisiä viranomaisten ohjeistuksia olisimme pystyneet noudattamaan isoissa tiloissamme, mutta tällä hetkellä tapahtumien onnistunutta järjestämistä rajoittavat turvallisuuskysymysten lisäksi epätietoisuus mahdollisista uusista rajoituksista ja koronapandemian laajenemisesta, yritysten laajat matkustuskiellot ja etätyösuositukset, maiden väliset matkustusrajoitukset sekä ihmisten pelkotilat. Siirtopäätös on tämän vuoksi oikea ratkaisu.”

”Tilanne aiheuttaa meille isoja haasteita, mutta konsernimme vakaan talouden ansiosta tulemme selviämään tästä vuodesta eli asiakkaiden ei tarvitse olla huolissaan messujen tulevaisuuden takia”.

Datasta bisnestä joulukuussa

”Olemme kuunnelleet asiakkaitamme ja kumppaneitamme herkällä korvalla sekä seuranneet tiiviisti pandemian kehittymistä. Alihankinnan yli 30-vuotiseen historiaan on mahtunut ennenkin haastavia aikoja niin teollisuuden kuin talouden näkökulmista, mutta messut ovat tuolloinkin tarjonneet tärkeän paikan kohdata. Nyt nämä kohtaamiset ovat muodostuneet riskeiksi, mutta vain hetkellisesti. Lämmin kiitos asiakkaillemme kaikesta tuesta ja uskosta tapahtumien tulevaisuuteen”, sanoo Alihankinta-messujen vetäjä, viestintäjohtaja Tanja Järvensivu Tampereen Messut -konsernista.
”On tullut selväksi, että virtuaaliset tapaamiset ja pakotettu digiloikka arjessa ovat tuoneet paljon hyvää työelämään pysyvästi, mutta ne eivät silti poista tarvetta aidoilta kasvokkaisilta kohtaamisilta. Luotamme siihen, että ensi vuonna saamme jälleen toteutettua odotusten mukaisen teollisuuden ykköstapahtuman. Joulukuussa kohtaamme Alihankinnan virtuaalitapahtumassa, josta kerromme lisää syyskuun aikana. Teemana säilyy Datasta bisnestä, sanoo Alihankinta-messujen vetäjä”, viestintäjohtaja Tanja Järvensivu kertoo.


Messujen näytteilleasettajille lähetetään tarkemmat ohjeistukset messujen siirrosta sähköpostitse ja lisätietoa on saatavilla myös tapahtumien nettisivuilla: www.kadentaidot.fi, www.alihankinta.fi.

CECIMO: Euroopan teollisuuden toimintakyky turvattava

Eurooppalaisten konevalmistajien yhteisjärjestö CECIMO kehottaa EU:ta ja konevalmistajia laajaan yhteistyöhön ja käytännön toimiin eurooppalaisen teollisuuden toiminnan ja kilpailukyvyn turvaamiseksi koronakriisin aikana.

Eurooppalaista yhteiskuntaa ja elämäntapaa on kohdannut vakava haaste Covid-19-viruksen myötä. Virustaudin aiheuttamat seuraukset teollisuudelle ovat vakavat, vaikka kyseessä on vasta ensimmäinen vaihe kriisissä, toteaa CECIMO.

Euroopan koneteollisuus on osana kansainvälisiä arvoketjuja sidoksissa niin Kiinaan kuin muihin viruksesta kärsiviin maihin lähellä ja kaukana. Samaan aikaan ala on Euroopalle strategisesti hyvin tärkeä, sen liikevaihto oli 27 miljardia euroa vuonna 2019.

Näistä syistä CECIMO kannattaa vahvasti Euroopan komission 13.3.2020 julkaisemaa koronakriisin vaikutuksiin vastaamaan pyrkivää investointialoitetta osana eurooppalaisia toimia, sekä Euroopan keskuspankin 12.3. julkaisemia talouspolitiikan toimia.

Koska kuitenkin on mahdotonta tietää, miten pitkään kriisi kestää, on välttämätöntä tiivistää yhteistyötä eurooppalaisen teollisuuden tukemiseksi ja varmistaa myös yritysten työntekijöiden hyvinvointi vaikeassa tilanteessa.

Verohelpotukset, luottojärjestelyt ja toiminnan rakenteiden varmistaminen

CECIMO vaatii kansallisilta ja yhteiseurooppalaisilta päättäjiltä nyt välittömiä ja tehokkaita toimia eurooppalaisten konevalmistajien ja arvoketjujen suojaamiseksi ja Euroopan kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Sellaisia ovat järjestön mukaan tilapäiset verohelpotukset. Yrityksille tulee tarjota myös luottojärjestelyjä ja hätälainoja koronan torjuntaan liittyvien toimien seurauksena talousvaikutuksista kärsiville pienille tai keskikokoisille yrityksille.

Euroopan keskuspankin ja Euroopan Investointipankin tulee ryhtyä erityistoimiin yritysten vararikkojen torjumiseksi. Maksueräpäiviä tulee pidentää ja tarjota maksuhuojennuksia alan yrityksille. Lisäksi kriittisten rakenteiden kuten kuljetusverkkojen toiminta tulee turvata sekä edistää Euroopan rakennetukien nopeaa uudistamista. Pienten ja keskisuurten yritysten logistiikan ja tarvikeketjujen toiminta tulee varmistaa nykytilanteessa mm. uuden teknologian käyttöönottoa helpottamalla.

”Eurooppalainen teollisuus selviää, jos eurooppalaiset instituutiot ja jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä ja kuuntelevat valmistavaa teollisuutta. Nyt enemmän kuin koskaan tarvitaan EU:n ja teollisuuden yhteisiä määrätietoisia ja päättäväisiä toimia teollisuuden toiminnan turvaamiseksi”, toteaa CECIMO:n pääjohtaja Filip Geerts.

1500 yrityksen edunvalvoja, 98 prosenttia alan konevalmistajista

CECIMO on eurooppalaisten metallin konevalmistajien ja siihen liittyvien teollisuuden alojen yhteistyöjärjestö. Järjestöön kuuluu kansallisten yhdistyksien kautta – Suomesta Teknologiateollisuuden kautta – yli 1500 teollisuusyritystä. Ne kattavat yli 98 prosenttia eurooppalaisista alan konevalmistajista.

CECIMO:oon kuuluvien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2019 oli yli 27 miljardia euroa. Yrityksissä työskentelee yli 150 000 henkilöä.

Suomessa vastaavia toimia

”Suomessakin tarvitaan nyt hallitukselta sekä pankki- ja rahoitusinstansseilta toimia PK-sektorin teollisen toiminnan ja palveluiden turvaamiseksi. Myös toimialan yritysten tavaran saatavuus sekä tuotannon ja logistiikan toimivuus pitää turvata”, summaa Prima Powerin Aki Ojanen, joka kuuluu Teknologiateollisuuden kone- ja laitevalmistajien toimialaryhmän kautta CECIMO:n Suomen edustajistoon.

Yritysten työntekijoiden on omalta osaltaan pidettävä huoli omasta terveydestään myös työpaikoilla. Siinä työnantajillakin on oma iso roolinsa.

”Prima Power pyrkii omalla toiminnallaan varmistamaan palveluiden ja tuotteiden

saatavuuden kriisin aikana. Pidämme huolen siitä, että esimerkiksi huolto- ja varaosapalvelumme ovat saatavilla. Tällä hetkellä erityisesti etähuoltopalvelut ovat suuressa roolissa ja niitä pyrimmekin tarjoamaan asiakkaillemme aina kun se on mahdollista. Mikäli käynti asiakkaan tiloissa paikan päällä on tarpeen, olemme aina ensin yhteydessä asiakkaaseen ja varmistamme käynnin ennen vierailua”, toteaa Ojanen.

Prima Power on yksi suurimmista kotimaisista teknologiateollisuuden kone- ja laitevalmistajista ja työllistää Seinäjoella noin 400 henkilöä. Koko italialaisen Prima Industrie -konsernin palveluksessa työskentelee maailmanlaajuisesti lähes 1900 henkilöä.

Kari Harju