Avainsana-arkisto: Mittalaitteet

Uusia ohjelmisto-ominaisuuksia,täydennystä CMM-mallistoon

Control-messut järjestettiin Saksan Stuttgartissa 3.-6- toukokuuta. Yli 600 näytteilleasettajaa esittäytyi tässä laadunvalvonnan keskeisessä maailmantapahtumassa. Mukana uutuuksineen oli myös koordinaattimittakoneiden (CMM) ja optisten mittausjärjestelmien valmistaja Aberlink.

Brittivalmistaja Aberlink keskittyy edullisten koordinaattimittakoneiden (CMM) ja optisten mittausjärjestelmien valmistamiseen. Vuonna 1993 perustetun Aberlinkin tausta on innovaatioihin ja patenttisuojattuun tuotekehitykseen perustuvassa kasvussa. Tunnuslause Innovative Metrology on kiinteästi yrityksen filosofian ydintä.

Aberlink tunnetaan ohjelmistostaan ja hienoteknisestä valmistuksestaan. Yritys tekee kaikki tärkeimmät komponentit CNC-mittakoneisiin, kokemus lineaarimoottoreiden valmistuksesta ja niiden käytöstä koordinaattimittakoneissa on pitkä. Aberlink-koneita myydään yli 40 maassa eri valmistussektoreille, myöskin Suomessa niitä on lukuisasti.

Suomessa Aberlink-koneita myy Rensi, jonka paletissa ovat nivelvarsimittakoneet, perinteiset mittakoneet, 3D-skannerit sekä leikkaavat kuitulaserit, Rensi tekee myös mittauspalveluja sekä asiakkaalla että tiloissaan Klaukkalassa. 

Extol 520 pyöröpöydällä ja skannaavalla mittauspäällä.

Ilmaiset ohjelmistopäivitykset

Iloinen uutinen suomalaisille Aberlink käyttäjille on, että Aberlinkin elinikäinen ilmainen ohjelmiston päivityspolitiikka jatkuu.  Ohjelmistohan on suomenkielinen ja myös uusin versio 4.20.1 on suomeksi.

Uusin versio Aberlink 3D -mittaohjelmistosta sisältää lukuisia pieniä parannuksia, mutta isoin uutena mittaustyötä nopeuttavana ja helpottavan ominaisuutena on Leap Frog (pukkihyppely)- ominaisuuden laajeneminen edellisen version ison kappaleen siirrosta myös sen kääntämiseen. Nyt voidaan mitata kappaleen alapuolenkin samassa koordinaatistossa Leap Frog -toiminnolla vähintään 3 kummaltakin puolelta mitattavaa piirrettä vaaditaan. Toinen puoli mitataan, kappale käännetään ja jatketaan mittaamista. Tulokset tulevat samaan koordinaatistoon.

Käännettävän kappaleen mittausta helpottaa se, että nyt sekä koneen liikealue, että kappaleen kielletty alue näkyvät läpinäkyvinä laatikoina kuvaruudussa, jolloin kappaleen kummankin puolen alueiden säätäminen on visuaalista ja helppoa. Myöskin 3D-mallin pyöritys ja käsittely kuvaruudussa on parantunut.

Käyttäjät voivat itse tehdä ohjelmistopäivityksen, mutta myös Rensiltä on saatavissa asiaan apua ja koulutusta uusien mittausominaisuuksien käyttöön.

Baty-videomittalaite pyöröpöydällä, keksintö, joka antaa videomittaukseen uuden ulottuvuuden.

Uusi Horizon ja Extol 370- ja 520-mallit

Horizon CMM, jossa on 1000 mm:n x-akselin liike ja 800 mm:n z-akselin liike, näytti messuilla PH10M-SP25M-skannauksen. Tämä suurempi Horizon CMM korvaa Zenith 3:n myöhemmin tänä vuonna. Suorituskyvyn (tarkkuuden) tulee olla sama kuin nykyisen pienemmän Horizon CMM:n.

Lineaarimoottorien antaman nopean kiihtyvyyden ansiosta laahaavan eli skannaavan 5-akselisen PH10M-SP25M pään mittausvauhti oli huikeat 100mm/s eli noin 2,5 kertaa perinteisten käyttöjen vauhti. Aberlink estimoi että 120 mm/s on helpostikin saavutettavassa normimittausvauhdiksi. Tämä vauhti antaa Aberlink käyttäjille edun kappaleajoissa.

Control mesuilla Stuttgartissa esiteltiin myös uusi EXTOL 370, joka tuki SP25M skannauspään käyttöä. SP25M on pystyssä oleva skannauspää. EXTOL 370 on myynnissä 1. kesäkuuta alkaen ja sen Shop Floor ominaisuuksia oli edelleen kehitetty ja se sopii suoraan verstaan lattialle työstökoneen viereen tai osaksi robottisolua. Extol on maailman ensimmäinen koordinaattimittakone, joka käyttää deltamekanismia. Se antaa koneelle suuren nopeuden ja kiihtyvyyden tehden mittauksista nopeita. Skannaavan pään käyttö nopeuttaa muotovirheiden havainnointia todella paljon.

Fulcrum-mittakone oli esillä prototyyppinä. Kone lanseerataan ensi vuonna.

Messuilla Extol 520 näytti pyöröpöydän prototyypin, joka piti osan vaakasuorassa. Aberlink testaa pyöröpöytää paikallisesti Englannissa käyttäjillä ja toivoo saavansa myyntikelpoisen tuotteen tämän vuoden loppuun mennessä. Se toimii kaikilla muilla Aberlink CNC CMM -alustoilla (eli myös Axiom, Horizon & Azimuth),

Yhdessä skannaavan SP25M pään kanssa pyöröpöytä tarjoaa varsin ainutlaatuisen mahdollisuuden mitata koteloita tai vastaavia osia vastakkaisilta puolilta yhdellä kiinnityksellä. 5-akseli päällä pöytää vasten oleva puoli jää aina mittaamatta. Pyöröpöytä on koskettavassa mittauksessa varsin ainutlaatuinen ja mielenkiintoinen ratkaisu moneen mittausongelmaan.

BATY CNC -videomittalaite ja Fulcrum 2023

Baty on Aberlinkin yhteistyökumppani ja oli niin ikään messuosastolla mukana. Baty käyttää Aberlinkin 3D -mittausohjelmistoa CNC koneissaan ja on koskettaville Aberlink-käyttäjille helppo oppia videomittaukseen.

Pyöröpöytä ratkaisujen lisäksi Baty tekee myös isoihin Axiom ja Zenith kokoluokkaan videomittakoneita eli käyttää siis Aberlinkin runkoja ja ohjelmistoja mutta omia valopöytiään ja videomittalaitteita.

Messuilla oli myös esillä prototyyppi 2023 lanseerattavasta Fulcrum mittakoneesta. Fulcrum on pöytäkone ja käsikäyttöinen, se on jotakin käytöltään perinteisen nivelvarsikoneen tyyppinen, mutta tarkkuudeltaan CMM-luokkaa.

Tarkkaa mittausta metrien kokoluokassa

Kun mitattavien kappaleiden kokoluokan kasvaessa useisiin metreihin on CMM -mittakone monesti käyttötarkoitukseen sopimaton vaihtoehto. Tällöin yksi ratkaisu on 3D-skannausjärjestelmä, jossa mittaavaa skanneria seurataan erillisen lähetin/vastaanottimen avulla.

Teollisuudessa kappaleiden mittaustarpeet ovat tunnetusti moninaiset. Kun rakenne valmistuu hitsauksesta, halutaan tehdä nopea tarkistus ja vertailu 3D-malliin ennen koneistukseen vientiä.

TrackScan-P42 lähetin/vastaanotin, TrackScan-P42 käsiskanneri, TrackScan-P42 mittakärki

Vastaavasti kun kappaleet saapuvat alihankinnasta, halutaan usein tehdä tarkistus 3D malliin ennen kokoonpanoa. Niin ikään tehdään mm. valmiiden kappaleiden lopputarkastus ja raportointi toleranssitiedoin tai halutaan olemassa olevasta kappaleesta saada 3D-pintamalli suunnitteluun (reverse engineering).

Scantech Autoscan-T robottiskannaus

Näissä tilanteissa silloin, kun mitattavien kappaleiden ja rautarakenteiden painon noustessa ja kokoluokan kasvaessa metristä useisiin metreihin, laadunvalvontaan tarvittava CMM-mittakone alkaa olla erittäin kallis ja monesti käyttötarkoitukseen sopimaton vaihtoehto. Kappaleiden tarkistus ilman ylimääräistä logistiikkaa ja siirtelyä halutaan tehdä samoissa tiloissa missä ne valmistetaan tai vastaanotetaan alihankinnasta.

Tarkistuksella tarkoitetaan tehdyn kappaleen automaattista vertailua suunnittelun 3D-malliin, josta saadaan selkeä ja nopea tieto siitä, ollaanko annettujen toleranssien sisällä.

Scantech on kehittänyt suurille kappaleille TrackScan-P42 järjestelmän, jossa mittaavaa skanneria seurataan erillisen lähetin/vastaanottimen avulla. Järjestelmässä voidaan skannaavan pään lisäksi käyttää myös mittakärkeä, jolla päästään käsin ottamaan pistemäiset mittaukset halutuista paikoista. Järjestelmän Suomen edustaja on Tamspark Oy

Mittauksen reaaliaikainen näyttö

Mittaustarkkuus ja menetelmä

Tamsparkin Jussi Tammisalon mukaan tarkkuus on kysymys, johon törmätään aina puhuttaessa skannauksesta.

”Markkinoilla on eriasteista laitteistoa kännyköistä tutuista lidar -menetelmistä ja fotogrammetriajärjestelmästä laserilla tapahtuvaan mittaukseen. Karkeasti voidaan ajatella, että kappaleet saadaan hahmoteltua ja näköismalli luotua helposti mainituilla valokuvaustekniikkaan pohjautuvilla laitteilla, mutta puhutaan mittatarkkuudesta, siirrytään laserjärjestelmiin. Laserskannauksessa tarkkuusluokka alueella 0,010-0,050mm +0,015mm/m. Tämä on monesti hitsatuille rautarakenteille riittävä tarkkuusluokka myös koneistuksen jälkeiseen lopputarkistukseen”, kertoo Tammisalo.

Skannaustuloksen pistekohtainen toleranssivertailu.

”Skannauksessa on totuttu näkemään kappaleeseen kiinnitettyjä markkereita tai targetteja, joiden tarkoitus on parantaa mittaustarkkuutta ja mahdollistaa kappaleen skannaaminen ympäriinsä, niin että skannausohjelmisto ”löytää” yhtymäpisteet ja pystyy muodostamaan kokonaiskuvan kappaleesta automaattisesti. Scantech TrackScan-P42 on menetelmä kappaleiden skannaukseen myös ilman markkereita, joka on usein toive teollisuuden mittauksissa”, Tammisalo sanoo.

3D-pintamallin luominen skannatusta kappaleesta (reverse engineering)

Tarpeeseen luoda 3D-pintamalli törmätään usein, kun halutaan saada jo olemassa olevasta fyysisestä kappaleesta todellinen 3D-pintamalli tai solidmalli takaisin CAD ohjelmaan, mikäli sellaista ei aiemmin ole laisinkaan olemassa, tai halutaan digitoida esimerkiksi tehdyt muutokset, parannukset tai vauriot ja kulumat. Skannaus muodostaa mittauspisteiden pilven, josta skanneriohjelmat yleisesti luovat STL tiedoston. Tämä tiedostomuoto on myös 3D-tulostuksessa paljon käytetty formaatti, joka sellaisenaan soveltuu huonosti todellisen pintamallin luomiseen. Tähän tarkoitukseen löytyy erikoisovelluksia kuten 3D Systems Geomagic Design X tai Geomagic Wrap

Skannauksen mittaustuloksen analysointi on visuaalisesti helppoa ja tähän on useita ohjelmavaihtoehtoja.

”Koska järjestelmä mahdollistaa mittaamisen tarkasti myös ilman markkereita, Scantech- järjestelmän laitteilla saadaan toteutettua myös robottiavusteinen mittaussolu”, Jussi Tammisalo kertoo.

Kaivinkoneen runkorakenne.

”Silmiä avaava kokemus”

3D-skannaus soveltuu hyvin erilaisten kookkaiden kappaleiden mittauksiin. Yksi esimerkki Scantechin TrackScan-P42 3D-seurantajärjestelmän käytöstä on kaivinkoneen rungon kiinnitysreikien nopea tarkastus järjestelmän avulla.

Skannauksesta saatu malli.

Tässä tapauksessa koko koneen painon kantamiseen välttämätön alusta on yleensä yli kolme metriä pitkä ja rakenteeltaan monimutkainen. Osan hankalat alueet ja tehottomat menetelmät muodostavat haastavan tehtävän saada kiinnitysreikien tarkat muodon, muodon ja sijainnin toleranssit.

Älykkään optisen seurantamittausteknologiansa ja korkealaatuisten optisten laitteidensa ansiosta TrackScan-P42 teki 3D-mittauksia ilman merkkejä suurella tarkkuudella. Järjestelmä keräsi dataa jopa 1,9 miljoonan mittauksen sekuntinopeudella. ja sen syväreikäinen skannaus tallensi yksityiskohtia ja vaikeasti saavutettavia alueita korkealla resoluutiolla. Yhdistettynä fotogrammetriajärjestelmään MSCAN kamera L15, tilavuustarkkuus voi olla 0,044 mm/m+0,015 mm/m.

Tuloste skannauksen vertailusta 3D-malliin.

Skannauksen jälkeen kaikki mittaustiedot visualisoitiin ja analysoitiin Scantechin itse kehittämällä ScanViewer-ohjelmistolla. Ensin 3D-skannaustiedot puhdistettiin, kohdistettiin ja kaikki tarpeettomat pistepilvet poistettiin. Tämän jälkeen skannaustietoja verrattiin CAD:iin. Lopulta analyysiraportti luotiin muutamassa minuutissa.

”Se oli silmiä avaava kokemus, sillä kiinnitysreikien skannaamiseen metrologian 3d-skannerin avulla ja analyysiraportin luomiseen meni vain 30 minuuttia”, kommentoi yrityksen mittaustekniikoista vastaava teknikko.

Wirtain Metalli Oy panostaa laatuun

Wirtain Metalli vahvistaa mittausmahdollisuuksiaan monimuotoisten työkappaleiden käsittelyssä investoimalla Aberlink Zenith 3 tuotesarjan koordinaattimittakoneeseen 5-akselisella skannaavalla mittapäällä varustettuna.

Konepajateknologian palvelukokonaisuutta tekevä Wirtain Metalli Oy on vaativien kappaleiden alihankintakonepaja Virroilla. Wirtain Metalli tunnetaan markkinoilla tehokkaana toimijana, mikä perustuu muun muassa erinomaiseen CAM-osaamiseen ja kehityksen kärjessä oleviin tuotantomenetelmiin. Toiminnan kulmakiviä ovat motivoitunut ja osaava henkilöstö, sekä asiakaslähtöinen toimintatapa. Tarpeesta riippuen yritys valmistaa sarjat ja yksittäiskappaleet mm. ruostumattomasta ja haponkestävästä teräksestä, alumiinista, messingistä ja muovista. Lisäksi kokemusta löytyy myös vaativimmista materiaaleista, kuten superduplex, titaani, 254 SMO, hastelloy C-276 ja inox 904.

Vaativien kappaleiden ja laadunvarmistuksen kysyntä

Wirtain Metalli Oy sekä tiiviissä yhteistyössä toimiva tytäryhtiönsä Aisikon Oy ovat koneistuksen rautaisia ammattilaisia vuosikymmenten kokemuksella. Siinä missä Aisikonilla palvellaan asiakkaita mittatarkasti pienten komponenttien valmistuksessa, hoitaa Wirtain Metalli ammattitaidolla suurempien komponenttien valmistuksen. Yhdessä yritykset palvelevat asiakkaita kokonaisvaltaisesti ja laadukkaasti.

Wirtain Metallilla sekä Aisikonilla laadunvalvonta on kunnia-asia ja keskeinen osa toimintaa. Uusien työstökeskuksien hankinta on mahdollistanut erittäin monimuotoisten kappaleiden työstön, mikä taas luo haasteita manuaalimittauksen puolella.

Ongelmaan haettiin ratkaisua tutulta ja tunnetulta Rensi Finland Oy:n mittalaitepuolelta ja eri vaihtoehdoista ratkaisuksi löydettiin Aberlink Zenith 3-tuotesarjan koordinaattimittakone. Laitteen varustelussa ei tingitty, vaan laite toimitettiin 5-akselisella skannaavalla mittapäällä, mikä mahdollistaa mm. erittäin tarkan ympyrämäisyyden muodon mittauksen sorvatuissa kappaleissa.

Tuotannon vastaava Eetu Pilvola (vas.) ja myyntipäällikkö Wille Härö (oik.) poseeraamassa uudenkarheassa mittahuoneessa. Taustalla Aberlink Zenith 3 -koordinaattimittakone

Aberlink-koordinaattimittakone

Rensi Finland on tunnettu CAM-ohjelmistoistaan, työstö- ja mittakoneistaan, sekä kuitulasertoimituksistaan. Rensi on toiminut jo vuodesta 1993 teollisuuden tukirankana laitetoimitusten ja osaavan teknisen tukensa osalta.

Rensin edustuspalettiin kuuluvaAberlink on brittiläinen mittakonevalmistaja, mikä on tunnettu laajasta konekannasta ja helppokäyttöisistä ratkaisuista. Laitteet suunnitellaan ja valmistetaan täysin Aberlinkin omassa tehtaassaan osien hienomekaanista koneistusta myöden.

Laitevalmistajan pienimmät koneet useimmiten sijoitetaan jopa suoraan työstökoneen vierelle osaksi robottisolua. Aberlink Zenith 3 sen sijaan on konekannan kulmakiviä, millä on mahdollista mitata hienomekaanisista kappaleista aina suuriin, jopa 4400 kg painaviin osiin.

Zenith 3 on portaalimallin mittakone, joka käyttää ilmalaakereita parhaan mittatarkkuuden ja sulavien liikkeiden varmistamiseksi. Aberlink tarjoaa mittakoneitaan kahdella eri pöytävaihtoehdolla, täysin graniittinen pöytä tai ontto Aberlinkin ”honeycomb”-malli. Wirtain Metallilla päädyttiin täysin graniittiseen pöytään kuormakestävyyden ja tasalämpöiseksi suunnitellun mittahuoneen takia. 900x1500mm graniitilla itsessään oli painoa asennuksessa 2250 kg.

Lisäksi mittakone varusteltiin motorisoidulla 5-akselisella mittapäällä, seikka, joka nopeuttaa mittauksia huomattavasti; erityisesti haastavan geometrian kappaleissa. Skannaava mittapää tuli mukaan keskusteluihin yrityksen laajan konekannan johdosta. Skannaavalla mittapäällä kappaleiden geometriset toleranssit pysyvät kurissa ja työkalujen kuluminen on ennakoitavissa ennen virhekappaleiden syntymistä.

Monipuolinen ohjelmisto

Hankinnan läpivientiin vaikutti myös Aberlinkin helppokäyttöinen ja monipuolinen ohjelmisto. Ohjelmistossa huomioitiin kustannustehokkuus ja käytettävyys kokonaisuutena, sillä vaikka lisenssi sisältää ilmaiset elinikäiset päivitykset, ovat sen ominaisuudet markkinoiden parhaimmistoa. Ohjelmistossa tietysti geometriset toleranssit, SPC, CPK ym. Koulutuksessa ohjelmisto koettiin ”simppeliksi ja suoraviivaiseksi”.

”Rensin puolesta asennus sujui ilman suurempia ongelmia”, kertoo Wille Härö.

”Iso kiitos Wirtain Metallille ja erityisesti Eetu Pilvolalle hyvästä kommunikaatiosta koko hankinnan läpi.”

Wille Härön mukaan mittahuoneen suunnittelu laitteelle sopivaksi takasi suoraviivaisen ja toimivan asennuksen. Hänelle oli myös ilo seurata osaavaa koneistusta ja hyvästä työilmapiiristä nauttivaa henkilöstöä muutaman asennuspäivän ajan.

Hexagon NCSIMUL-ohjelmat Rensin tuotepalettiin

Rensin tuoteohjelma laajentuu  Hexagonin konepajaohjelmistot kokonaisuudessaan mukaan lukien NCSIMUL, älykäs ja korkean suorituskyvyn CNC-työstön tarkistus- /simulointiohjelmisto kuuluvat tuotepalettiin.

CAM-ohjelmia Rensi on toimittanut vuodesta 1993 ja on usemman vuoden toiminut Hexagon- yhtiön ohjelmistojen jakelijana. Tuotepalettiin kuuluvat Surfcam, PEPS, Radan, WorksNC, ja nyt myös muut Hexagonin konepajaohjelmistot ja erityisesti NCSIMUL, älykäs, korkean suorituskyvyn CNC-työstön tarkistus- / simulointiohjelmistokokemus.

NCSIMUL G-koodin tarkistustekniikka on yhdistelmä korkeaa suorituskykyä, simulointiohjelmistoa ja nykypäivän ohjelmistotarjonnan helppokäyttöisyyden standardia. Suoraan G-koodista työstökoneen digikaksosen avulla toiminnan simuloiva ja tarkistava NCSIMUL on saatavana sorvaukseen, poraukseen, jyrsintään (3-5 akselia), monitoimityökaluun tai jopa monimutkaisempaan työstöön sekä CNC-ohjelmien simulointiin, tarkistamiseen ja optimointiin.

Digital Twin G-koodisimuloija

NC-työstökoneiden ohjelmien valmistelu ja virheenkorjaus ovat mahdollisuuksia lisätä tuottavuutta. Tähän on useita syitä, kuten työkalujen ja työkalujen valmistelu, suunnittelu, määräajat, käyttötavat jne., NC-ohjelmointi ja ohjelmien muutokset ja mahdolliset törmäykset niissä sekä tekniikka: leikkaus- ja kiristysolosuhteet, erikoistyöstö, materiaalit, koneet ja lisävarusteet jne. Esimerkiksi ohjelmien määrä, testit NC-työstökoneilla, koneen ja kiinnittimien rikkoutuminen, ohjelmoijan koodin puutteellinen tarkistus, romukappaleet ja vialliset kappaleet, uudelleenkoneistus, desynkronointi, asetusten purkaminen ja asentaminen aiheuttavat kustannuksia, kun NC-ohjelmien virheenkorjauksessa ilmenee ongelmia:

Erillisenä ohjelmistona saatava NCSIMUL Machine on suunniteltu helpottamaan CNC-tarkistusprosessia ja integroimaan IT-järjestelmän tiukasti CAD / CAM-rajapintojen kautta.

Olemassa olevat CAM-tiedot voidaan tuoda ohjelmistoon, mikä eliminoi tarpeen lisätä työkalukirjastoja. NCSIMUL Optitool analysoi leikkausolosuhteet, vähentää dramaattisesti ”ilmaleikkausta”, optimoi syöttömäärät ja antaa käyttäjien luoda parempia leikkausstrategioita. Etuja ovat tuotantosyklien lyhentäminen, leikkaustoimintojen parantaminen ja uusien G-koodille optimoitujen tiedostojen nopea kehitys tulevia sovelluksia varten.

NCSIMUL-kone-moduulin avulla voidaan optimoida NC-ohjelmien työkalupituudet, ilman leikkaamisen ja leikkausolosuhteet (3-5 akselin simulointiohjelmisto), vähentää ohjelmien toimintajaksoa ja parantaa työn laatua. NCSIMUL Machine vakiona mahdollistaa työkalun pituuden optimoinnin, vähentää taivutusilmiöitä ja törmäysriskejä työkalun tuella (kiinnitys + jatkeet), eliminoi törmäykset työkalutukeen sekä vähentää työkalun vääntymistä.

NCSIMUL kuvaruutu digikaksonen ja oikealla simuloitava HH koodi, alhaalla punaisella ongelmakohdat.

Kätevä NCSIMUL Optitool

NCSIMUL Optitool -työkalun ansiosta NCSIMUL-koneen käyttäjä voi määritellä oman lähestymistapansa ja vetää sisään liikeparametrit ilman leikkauksen minimoimiseksi ja nopean liikkeen (tai suurella nopeudella toimivan syötön) maksimoimiseksi.

NCSIMUL Optitool sisältää monikriteerisen hakutoiminnon, jonka avulla voidaa analysoida yhtä tai useampaa NC-ohjelmasarjaa yhdelle tai useammalle työkalulle niiden leikkausparametrien mukaisesti. NCSIMUL Optitool pystyy etsimään työkalun muutosohjelmia (jotka voidaan asettaa työkalun halkaisijan mukaan), jotka eivät vastaa käyttäjien määrittelemiä leikkausolosuhteita.

NCSIMUL Optitool sisältää teollisuuden viimeisten 20 vuoden ajan käyttämän tärkeimmän TMP: n työalueiden muodossa. NCSIMUL-koneen käyttäjät voivat optimoida leikkausolosuhteet (syöttö- ja pyörimisnopeudet) vaaditun työstösyvyyden ja -leveyden (Ap, Ae) ja etukäteen määritetyn strategian (työkalun käyttöikä, suurin syöttöarvo, karheus jne.) mukaan.

NCSIMUL Optitool antaa käyttäjille mahdollisuuden myös tallentaa oma TMP-työpajassa saadun kokemuksen mukaan ja siten optimoida NC-ohjelmansa integroimalla yrityksen osaaminen

NCSIMUL Optitool on poistanut ilmaliikkeitä ja optimoinut syöttöjä ja kierroslukuja. Koneistusaika putosi 18%

NCSIMUL 4CAM

NCSIMUL 4CAM mahdollistaa virtaviivaisen, kaksisuuntaisen ja saumattoman työstöprosessin ja

rikastuttaa nykyistä CAM-prosessia CNC-ohjelmoinnin yksinkertaistamiseksi. Sen avulla voidaan muuttaa kohdekone yhdellä napsautuksella ilman CAM:in uudelleenohjelmointia.

NCSIMUL 4CAM tuottaa pää-CAM-ohjelmasta (CATIA, NX, Creo, TOPSOLID CAM, MASTERCAM, …) tai olemassa olevista CNC-ohjelmista G-koodimuotoa suoraan ilman ulkoista jälkikäsittelijää ja

mahdollistaa entisten CNC-ohjelmien kirjoittamisen uudelle koneelle ja niiden muokkaamisen ilman uudelleenohjelmointia, tuotanto-osien vaihdon koneiden välillä viime hetkellä, työstöratojen osan suunnittelun ja ohjelmoinnin uudelleen, jälkikäsittelijöiden kehittämisen ja ylläpidon G-koodiohjelmien luomiseksi ja isojen kirjainten käytön G-koodiohjelmassa.

Etuja ovat myös uusien CNC-koneohjelmien luonti automaattisesti muodollisesti luodusta CNC-työstöradasta, työn vaihto lennosta eri CNC-koneiden välillä ilman uudelleenohjelmointia, nykyisten APT- tai G-kooditiedostoja uudelleenkäytön vain kopiointi / liitä-napsautuksella.

Ulkoisia  jälkiprosessoreita ei tarvita integroidun CNC-prosessorin ansiosta ja konejärjestelmien väliset yhteydet lasketaan automaattisesti optimaalisella tavalla.

Hybridiohjelma tarjoaa natiivin CNC-koodausohjelmoinnin all-in-one-ratkaisuna.

Surfcam-käyttäjät saavat nyt Surfcamin kanssa APT-koodista simuloivan NCSIMUL -ohjelman. Kyseessä on riisuttu versio sikäli, että siinä ei ole työstökonemallia eli digikaksosta mukana, muutoin se on huomattava uusi etu Surfcam käyttäjille. Surfcam-käyttäjät voivat päivittää ylöspäin G-koodi pohjaiseen digikaksosella varustettuun NCSIMUL Macine -versioon.

Rensin ohjelmassa ovat Kreon 3D-nivelvarsi ja Aberlink CNC-mittakoneet sekä Hexagon Surfcam, PEPS, Radan ja WorkNC-ohjelmistot, muovi-, puu-, alumiinikoneet ja monitoimisorvit teräksen koneistukseen. Rensi tekee myös mittauspalveluja sekä asiakkaalla että omissa tiloissaan Klaukkalassa.

Lasermittaustekniikkaa tarkkuuskoneistukseen

Hiomakoneiden viimeistelyprosesseissa vaaditaan huippuluokan mitta-, muoto-, sijaintitarkkuus- ja pintatoleransseja. Yrityksillä on usein empiirisiä arvoja näiden vaatimusten täyttämiseksi. Pienten eräkokojen tuotannossa ulkoisten mittauskoneiden käyttö ja korjaukset pidentävät koneistuksen käsittelyaikaa. Tuotantokoneisiin integroitujen valvontamenetelmien myötä voidaan prosessin luotettavuutta ja tuottavuutta lisätä merkittävästi.

Tuotantoinsinööreillä on eri keinoja prosessien arviointiin, ja ne perustuvat tuotannon mittaustekniikan periaatteisiin.  Prosessivoimien ominaisuuksien mittauksen myötä voidaan määrittää mm. työkalujen käyttöikää, prosessin vakautta ja vaadittujen toleranssien noudattamista. Lisäksi työkalukustannuksia voidaan usein samalla alentaa.

Mittauksissa akustiset kosketusanturit lyhentävät hionta-aikaa tai valvovat prosessia, kosketusmittausjärjestelmät, kuten halkaisijan tai työkappaleen pituuden mittaus- ja ohjausjärjestelmät, pneumaattiset järjestelmät tai mikrosensorit, lisäävät prosessin luotettavuutta.

Näiden menetelmien lisäksi kamera- tai laserjärjestelmiä voidaan käyttää prosessien valvontaan. Erityisesti lasermittaustekniikka on mielenkiintoinen mahdollisuus.

Esimerkki yleiskäytöstä.

Lasermittaustekniikan integrointi pyöröhiomakoneisiin

Hiomakonevalmistaja Studer ammentaa yli 10 vuoden kokemuksestaan koneisiin integroidun ja testatun lasermittaustekniikan käytössä. Tämän tiedon ja kokemuksen myötä yritys vastaa nykytuotantoteknologian mittaustarpeisiin.

Yritys on jalostanut eri teollisuuden aloilla käytettäviä työkalumittauksen lasermittaustekniikoita hiomakoneiden työkappaleiden mittaamiseen.

Tarvittava mittalaite (katso U-profiili kuvassa 4) asennetaan mekaanisesti kuten b-akselien mitta-anturit, joissa on asianmukainen hiomakara.

Mittauslaitteen koko voidaan sovittaa työkappaleen halkaisijaan. Ilmasuuttimet ja lianpoistajat suojaavat laseroptiikkaa koneen jäähdytysvoiteluaineelta.

Verrattuna aiempiin malleihin laseryksikön valmistaja käyttää parannettua, tarkempaa laseroptiikkaa, mutta kuitenkin keskeinen asia on mahdollisuus tuottaa tuhansia mittauspisteitä pyörivästä työkappaleesta. Tämä lyhentää mittausaikaa merkittävästi.

Mittausjaksoihin integroitujen ominaisuuksien myötä kyseessä on käypä menetelmä kosketuksettomien mittausten mittaamiseen tarkkuustyökappaleiden koneistuksessa.

Paitsi halkaisijat voidaan lasermittauslaitteella tehdä ohjausmittaukset myös ”keskeytyneellä” halkaisijalla, kuten akseleilla, joissa on kiilaurat tai pitkittäiset urat ja hammastetut hammaspyörät halkaisija-alueella (ks. kuva 2). Aiemmin käytettyjen tuntoon perustuvien prosessinsijaintia mittaavien laitteiden asennus ja nollaus jäävät pois, ja samalla lisääntyy tehokkuus.

Mittausjakso voidaan valita halutulla tavalla jokaisen koneistuksen jälkeen tai hiontaprosessin lopussa. Studerin ohjelmistolokit (ks. kuva 3) tallentavat mitatut arvot halkaisijaa kohti kunkin mittausjakson jälkeen. Tämän prosessin avulla käyttäjä voi selvittää komponentin laadun yhdellä silmäyksellä.

Kosketukseton mittaus lasermittausteknologialla.

Esimerkki lasermittaustekniikan soveltamisesta koneistukseen

Yksi esimerkki ns. integroidun mittausstrategian soveltamisesta on sen käyttö vaativassa PCD- työkalun leikkuureunan valmistuksessa.

Tähän tarkoitukseen käytetään usein ns. closed loop- prosessia, jossa on kosketukseen perustuvia mittauslaitteita (kuva 3). Leikkuureunat mitataan eri vaiheissa ja tällä saavutetaan tarkat halkaisijatoleranssit +/- 1,5 mikrometrin tarkkuudella.

Näissä sovelluksissa on kasvava tarve kosketuksettomaan mittaukseen, sillä kosketusmittaukset PCD-leikkuureunoista ovat usein erityisen haastavia.

Työkappaleen mittaustietue.

Mm. tämän toleranssialueen mittauksen tarpeisiin voidaan vastata integroidulla lasermittaustekniikalla (kuva 4). Tyypillinen mittaustehtävä voi olla vaikkapa leikkuutyökalu, jossa pienin ja suurin leikkuuterän halkaisija määritetään mittaustasossa.

Laseroptiikka voi tilanteesta riippuen määrittää halkaisijan myös työkappaleen pyöriessä työaikaa lyhentäen.

Integroitu lasermittaustekniikka laajentaa prosessienaikaisen mittaustekniikan sovelluksia hiomakoneissa. Tarkka, universaali, kosketukseton mittausprosessi tukee käyttäjää pyrkimyksissä lisätä tehokkuutta tarkkuustyöstössä. www.studer.com

Vision Engneering -tuotteet Rensin tarjontaan

Rensi Oy:n laaduntarkkailun alueen tarjonta laajenee. Englantilaisen Vision Engineering Ltd:n tuotteet ovat uusi lisä tälle tuotealueelle.

Eyepiece-less

Rensi tunnetaan mittakoneistaan ja Surfcam-ohjelmistoista, muovi-, puu-, alumiinikoneiden toimituksista ja monitoimisorveista teräksen koneistukseen.

Rensi tarjoaa myös mittauspalveluja sekä asiakkaalla että omissa tiloissaan Klaukkalassa. 

Rensi on toiminut pitkään englantilaisen Aberlink Ltd:n manuaali- ja CNC-mittakoneiden toimittajana. Liikuteltavissa nivelvarsikoneissa Rensi on ollut jo vuodesta 1996 markkinajohtaja ja toimittaa ranskalaisia Kreon 3D -nivelvarsikoneita ja sinisen valon 3D-skannereita. Kädessä pidettävissä 3D-skannereissa Rensillä ovat Artec Leo -toimitukset käynnissä.

”Englantilaiset, laadukkaista komponenteista kootut Vision Engineering Ltd:n mittaus- ja laaduntarkkailuinstrumentit laajentavat nyt tarjontaamme. Nykyaikaisessa tuotannossa vaaditaan laadun tarkkailua, ja elektroniikkaan liittyvissä komponenteissa se on tehtävä joka työpisteessä. Vision Engineering on markkinajohtaja juuri tällaisissa laaduntarkkailun stereomikroskoopeissa kuin digitaalisissa laaduntarkkailulaitteissa. Automaation puolella Vision Engineering on tehnyt oman ohjelmisto- ja mittaus järjestelmän, ja heillä on omia ratkaisuja erilaisin QC-haasteisiin”, toteaa Rensin Vesa Sirén.

Laaduntarkkailun Mantis- ja Lynx-stereomikroskoopit

Mantis- ja Lynx -mallit ovat perinteisistä stereomikroskoopeista poiketen ns. Eyepiece-less-malleja.

Niissä ei ole kahta okulaaria, joihin joutuu painamaan silmänsä kiinni nähdäkseen stereona mikroskoopissa. Yhden ”katseluaukon” ratkaisu tarjoaa hyvän 3D-näytön ja käyttömukavuuden lisäten samalla laatua ja tuottavuutta.

Patentoitu optinen teknologia poistaa näin perinteisten mikroskooppien rajoittavien okulaarien käytön ja sallii käyttäjälle pään liikkeiden vapauden, ylivoimaisen ergonomian ja käsi-silmä koordinaation plus antaa mahdollisuuden käyttää silmälaseja päässään laaduntarkkailua tehtäessä.

Evo-Cam II

Lyhyesti sanottuna Mantis- ja Lynx-edut ovat Rensin myyntipäällikkö Wille Härön mukaan seuraavat:

”Mallit mahdollistavat jatkuvan mittauksen ilman väsymistä. Etuja ovat mahdollisuus käyttää silmälaseja, ergonominen asento, okulaariton mikroskooppi, missä laaja katselukulma, 2x-20x säädettävä suurennos, monia eri kiinnikevaihtoehtoja useisiin eri toimintaympäristöihin sekä suljettu kotelointi, mikä mahdollistaa käytön jopa likaisissa ympäristöissä. Lisäsi kappaleiden tarkistus on nopeampaa.”

Mantis Elite mallissa on myös integroitu digitaalikamera, jolla voidaan kaapata kuvia. Lynx-mallissa on myöskin vakiona pyörivä alusta, jolloin 360 asteen laaduntarkkailu tulee vielä helpommaksi.

Digitaalinen laaduntarkkailu – EVO Cam II Digitaalinen mikroskooppi

Evo Cam II on Ville Härön mukaan monipuolinen ja helppokäyttöinen digitaalinen mikroskooppi aina 300-kertaiseen optiseen suurennokseen saakka, ja omaa tarkan resoluution suurella virkistystaajuudella, mikä estää silmien väsymistä pitkäaikaisessa käytössä. Laite on täysin itsenäinen, mutta omaa myös mahdollisuuden liittämiseen PC:hen langattomasti tai langallisesti.

360 astetta tarkkaa kuvaa.

3600x suurennos takaa jopa pienimpien osien tarkastelun

Evo Cam II omaa 300x-kertaisen optisen suurennoksen, jota voi jatkaa digitaalisesti jopa 3600-kertaiseksi. Laite tallentaa Full HD-tarkkuuden kuvia, mitä on mahdollista lähettää langattomasti tietokoneelle Wifin kautta.

”Uutena ominaisuutena on monitarkennus, Vision Engineering on kehittänyt uuteen Evo Cam II malliin monitarkennuksen, minkä avulla perinteisen yhteen pisteeseen fokusoinnin sijasta voidaan koko työalue tarkentaa tarkaksi kuvaksi.”

Tarjolla on 360-astetta tarkkaa kuvaa, Evo Cam pyörivän katselukulman avulla on mahdollista tarkkailla kappaletta useasta eri suunnasta ilman kappaleen aikaa vievää kääntöä.

Kuva ilman monitarkennusta ja sen kanssa.

”Laaduntarkkailu on helppoa ja nopeaa, Evo Camissa on myös useita eri päällyksiä kameralle, jolloin kappaletta voi verrata suoraan visuaaliseen mittadataan. Pyynnöstä modifioitujen päällyksien tilaus on mahdollista esimerkiksi jokaiselle erilliselle kappaleelle.”

Videomittalaitteet ja Non Contact Measurement

Vision Engineering on toimittanut ei-koskettavia mittavälineitä elektroniikka- ja autoteollisuuden tarpeisiin. Swift PRO Elitte on työkalunvalmistajien perusmittaukseen tarkoitettu laite, Swift PRO Cam kompakti manuaalinen videomittalaite ja TVM välitön näkökentässä olevan 2D-kappaleen mittauslaite. Falcon CNC on CNC ohjattava edistyksellinen uuden sukupolven videomittalaite, Hawk Elite tarkka optinen mittausmikroskooppi. Vision Engineering Lt tuotteiden käyttäjät löytyvät elektroniikkateollisuudesta, auto- ja lentokoneteollisuudesta ja muovisten ruiskupuristusosienvalmistajista. Myöskin dental-puolen valmistus on lisääntyvässä määrin hankkinut Vision Engineering tuotteita.

TAMK tutkii koneenvalmistuspiirustusten korvaamista digitaalisella mallilla

Vaikka koneenrakennusteollisuus on muuttunut digitaalisemmaksi, ei laadunvarmistuksen rooli ole suinkaan pienentynyt. Yhtenä laadunvarmistuksen työkaluna käytetään koordinaatiomittakonetta, jolla tarkastetaan kappaleen yhdenmukaisuus suunniteltuun.

Koordinaatiomittauksessa PMI-tiedot eli kappaleen mitat, toleranssit sekä pinnan ominaisuuksien merkinnät on perinteisesti ohjelmoitu mittalaitteisiin valmistuspiirustuksissa olevien tietojen pohjalta. 

”Kehitämme ja testaamme nyt valmistusta, jossa valmistuspiirustuksista pyritään kokonaan eroon ja korvataan ne digitaalisella mallilla. Siinä PMI-data kulkee mukana suunnittelusta valmistuksen kautta aina laadunvarmistukseen ja mittaukseen saakka. Sen sijaan, että kappaleen PMI-tiedot joudutaan syöttämään erikseen koordinaattimittauskoneeseen, pystyy kone automaattisesti määrittelemään mittauksen suoraan digitaalisesta mallista saatavan PMI-datan avulla, selittää TAMKin ÄVE-osahanketta vetävä konetekniikan koulutuksen lehtori Lasse Hillman.

Älykästä teollista valmistamista

TAMKin hanke on osa laajempaa Älykäs valmistus ekosysteemissä -hanketta, jonka tavoitteena on tehdä koneenrakennusalasta entistä tehokkaampi älykkäiden valmistusprosessien ja yhteistyöverkostojen avulla. Mukana on omilla kehittämishankkeillaan niin suuryrityksiä kuin pk-yrityksiä ja tutkimus- ja koulutuslaitoksiakin.

”Meitä huolestutti alan tulevaisuus tilanteessa, jossa työvoima vähenee ja kiinnostus alaa kohtaan heikkenee. Samaan aikaan näimme mahdollisuuden uuden porakonetehtaamme suuren investoinnin yhteydessä laajentaa vaikuttavuutta koko toimialan kehittämiseen yhteistyössä muiden kanssa, kertoo Pasi Julkunen, Sandvik Mining and Rock Technologyn Head of Strategic Projects, lähtökohdista, joista syntyi Älykäs valmistus ekosysteemissä -hanke.

Tulokset käytäntöön yrityksissä

Valmistuspiirustusten korvaamista digitaalisella mallilla on jo ehditty TAMKin ÄVE-hankkeessa testata yhteistyössä Salon Konepajan ja Sandvikin kanssa.

”Yksi meitä kiinnostanut osa-alue tässä ekosysteemihankkeessa oli PMI-datan hyödyntäminen kappaleen valmistuksessa sekä mittaustekniikkaan liittyvä testaaminen, johon juuri TAMKin osahanke keskittyy”, kertoo Salon Konepajan kehityspäällikkö Harri Kuittinen.

”Haluamme varautua tulevaisuuteen ja olla valmiita, jos ja kun PMI-dataa sisältävät digitaaliset mallit yleistyvät. Meillä on useita asiakkaita ja meidän tulee kyetä kertomaan heille, missä tiedostomuodossa haluamme PMI-dataa sisältävät digitaaliset mallit, jotta koneemme voivat lukea niitä.”  Nyt käynnissä oleva TAMKin ÄVE-hanke kestää vuoden 2020 loppuun, ja jatkoa on jo suunnitteilla.

Suomen Terätuonti kasvun uralla – työkaluosaamista kokonaisvaltaisesti

Työkalutalo Suomen Terätuonti Oy jalostaa toimintojaan. Pian parikymmenen vuoden ajan toimineessa suomalaisessa työkalujen ja kiinnittimien erikoistalossa tehtiin hiljattain omistusjärjestelyjä, joiden myötä perinteikäs alan yritys jatkaa nyt osittain uusien omistajien johdossa. Suunta on vahvasti kasvuun.

Suomen Terätuonti suuntaa kasvuun. Kuvassa vasemmalta Simo Gustafsson, Seppo Nieminen, Joni Vartiainen, Aki Mäki.

Suomen Terätuonti tai lyhyesti STT on vuonna 2001 aloittanut työkalutoimittaja. Yrityksen perustivat Seppo Nieminen ja Simo Gustafsson, ja Turun seudulta ponnistanut, aikanaan muutamalla työkaluedustuksella aloittanut yritys on vuosien mittaan kasvanut laaja-alaiseksi ja kentällä hyvin tunnetuksi alan toimijaksi.

Valikoimiin kuuluvat monipuolisesti lastuavat ja pyörivät työkalut, työkalupitimet, avartimet, mittavälineet, vannesahanterät sekä lastuamisnesteet.

Päämiehiä on nyt yli 20, yksi keskeisimmistä päämiehistä on yrityksen toiminnan alkuvuosista saakka ohjelmassa ollut huippulaadukkaiden jyrsintyökalujen toimittaja Avantec.

Muita kulmakiviä ovat pyörivissä työkaluissa WTO, lastuavissa ZCC-CT sekä kierretapeissa Fanar, mutta myös monet pienemmät edustukset ovat tärkeitä kokonaisvaltaisuuden ja palvelukyvyn kannalta.

STT toimii Etelä- ja Länsi-Suomeen sekä Pohjanmaahan painottuen koko maan alueella ja Itä-Suomen toimintoja on tarkoitus kehittää tulevaisuudessa. Liedossa sijaitsevan päätoimipisteen lisäksi aluemyyjiä on kolme. Kaikkiaan yritys työllistää toiminnoissaan seitsemän henkilöä.

Uudet kuviot

Parhaillaan Suomen Terätuonnissa eletään uutta aikakauden alkua. Pitkään yrityksen toimitusjohtajan tehtäviä hoitanut Seppo Nieminen jättäytyi alkusyksystä sivuun yrityksen toiminnasta ja keskittyy nyt erityisesti kemian tuotteiden alueella toimivan yrityksensä Norden Chemicalsin kehittämiseen yhdessä poikansa Joonaksen kanssa.

Seppo Niemisen osuuden yrityksestä ostivat STT:n tuotepäällikkönä aiemmin toiminut Joni Vartiainen sekä Pirkanmaa-Satakunta -alueilla aluemyyntipäällikkönä toimiva Aki Mäki. Toinen yrityksen perustajista Simo Gustafsson jatkaa edelleen osakkaana.

Toimitusjohtajana yrityksessä toimii Joni Vartiainen.

STT:n uusista vastuuhenkilöistä Joni Vartiainen on koulutukseltaan teknikko ja hänellä on aiemmilta työvuosiltaan vankkaa kokemusta koneistamisesta ja menetelmäsuunnittelusta, joten hän on aiemmin STT:n palveluksessa toiminut myyjien sekä asiakkaiden teknisenä tukena koneistamiseen liittyvissä haasteissa.

Aki Mäki puolestaan on koulutukseltaan insinööri YAMK ja myös hänen kokemuksensa konepajaympäristöstä on vuosikymmenen mittainen. Aki Mäki on toiminut parissakin eri yrityksessä työvälinesuunnittelijana, tuotannonkehitysinsinöörinä ja esimiestehtävissä, sekä niin ikään työstökoneiden myyntiyhtiössä teknisenä tukena.

ZCC-CT on yksi Suomen Terätuonnin päämiehistä lastuavissa työkaluissa. Kuvassa esimerkkejä tuotteista ja käyttökohteista.

Kattava paketti

Omistusjärjestelyjen myötä Suomen Terätuonti jatkaa kasvun ja kehityksen tiellä.

Perusta säilyy vahvana, mutta muutoksiakin tapahtuu.

”Kolmen hengen omistajatiimillä sekä osaavan, motivoituneen henkilökuntamme avulla tarjoamme asiakkaillemme jatkossakin kilpailukykyisiä ja laadukkaita konepajan työvälineitä”, kertoo Pirkanmaan aluemyyjä ja toinen uusista omistajista, Aki Mäki.

Asiakkaiden suuntaan muutokset näkyvät aluksi mm. visuaalisella puolella.

”Verkkosivustomme uusiutuvat mahdollisesti vielä tämän vuoden aikana. Pitkään yhtenä osana toimintaamme on ollut verkkokauppa, ja sen toimintaa kehitämme jatkossakin”, Aki Mäki toteaa.

Lähes kahdenkymmenen vuoden aikana Suomen Terätuonnin valikoima on jalostunut kattavaksi ja siitä talossa pidetään edelleenkin hyvää huolta.

”Vahvojen yksittäisten päämiesten ohella kokonaisvaltaisuus on toiminnassa tärkeätä ja tavoitteemme on, että asiakkaamme saavat kauttamme kaikki alan tarvikkeet helposti ja yhdeltä taholta. Työkalupuolella palettimme kattaa lähes kaikki alan tarpeet ja kehitämme valikoimaa edelleen. Toivottavasti myös kiinnitinpuolelle löytyy hyvä toimittaja”, Mäki toteaa.

Jyrsintyökalujen toimittaja Avantec on ollut mukana tuoteohjelmassa alkuvuosista saakka.

Osaamista asiakkaan eduksi

Kattavan valikoiman lisäksi keskeisintä ydintä Suomen Terätuonnin toiminnoissa on luja osaaminen.

”Panostamme asiakaspalvelussamme tekniseen osaamiseen ja laatuun ja totta kai, asiakaslähtöiseen otteeseen. Hyvien päämiesten ja motivoituneen henkilöstön ohella tyytyväiset asiakkaat ovat liiketoimintamme keskiössä”, kertoo Aki Mäki.

Suomen Terätuonti teki viime tilikaudellaan muutaman piirun alle kolmen miljoonan euron liikevaihdon.

”Kuulumme alan maahantuojien keskuudessa vahvaan keskisarjaan. Liikevaihtomme on ollut kasvussa viime vuodet ja kasvua tavoittelemme toki edelleen, näkymää on. Aktiivisuus kentällä on jatkossakin yrityksen kasvun osalta olennainen asia”, sanoo Aki Mäki.

Suomen Terätuonti Oy

Perustettu: 2001

Metallin lastuavat ja pyörivät työkalut, työkalupitimet, avartimet, mittavälineet, vannesahanterät, lastuamisnesteet

Henkilökunnan määrä: seitsemän henkilöä

Päätoimipaikka: Lieto. Aluemyyjät: Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Pirkanmaa/Satakunta

Kari Harju

Sipcon Instruments Ltd:n mittalaitteet Rensin valikoimiin

Rensin mittalaitepaletti on laajentunut Sipcon Intstruments Ltd:n tuotteilla. Sipconin valikoimaan kuuluu laajasti ratkaisuja eri mittaustarpeisiin.

Profiiliprojektoreja. Vasemmalla optinen ja oikealla kamerapohjainen projektori.

Rensin tarjontaa ovat mittalaitteet, Surfcam ohjelmistot, muovi-, puu-, alumiinikoneet ja monitoimisorvit teräksen koneistukseen. Rensi tekee myös mittauksia sekä asiakkaalla että omissa tiloissaan Klaukkalassa.

Mittalaitteissa Rensin paletissa ovat Aberlink Ltd:n manuaali- ja CNC-mittakoneet, Kreon 3D nivelvarsikoneet ja sinisen valon 3D skannerit. Kädessä pidettävissä 3D skannereissa Rensillä on Artec3D Leo toimitukset käynnissä. Nyt tarjonta laajenee edelleen.

”Olemme jonkin aikaa etsineet mittakonepäämiestä täydentämään portfoliotamme. Päädyimme lopulta intialaiseen Sipcon Instruments Ltd:”, toteaa Rensin Vesa Sirén.

”Vuodesta 1975 lähtien Sipcon on kehittänyt innovatiivisia teollisia mittausjärjestelmiä ratkaistakseen dimensionaalisten mittausten kysymyksiä. Se on globaali toimittuja, ja heidän vahvuuksiaan ovat R&D-kokemus ja 24tunnin englanninkielinen tuki”, Sirén toteaa.

Digitaaliset mikroskoopit ja profiiliprojektorit

Sipcon valmistaa ratkaisuja mittauksen eri alueille. Pöytämalliset digitaaliset mikroskoopit, Maxy Series, sallivat käyttäjän katsoa, kaapata ja mitata eläviä kuvia. Niissä on 2MP HD -kamera, autofokus toiminto vaihdettavilla linsseillä ja PC-pohjainen ohjelmisto.

Kädessä pidettävä remote control auttaa käyttäjää fokusoimaan, zoomaamaan, tekemään ei kontrasti ja valaistus säädöt ja auttaa näin elektroniikan ja muiden pienten tuotteiden kokoonpanoja ja valmistusta.

Sipcon -profiiliprojektorit ovat edullisia perusmittauslaiteita ja niitä valmistetaan kokoluokkiin 250-1200 mm mittausalueen (XY) ollessa 50×50 mm:stä 400x200mm:iin. Pienimmät liikkeet ovat 1um, 5um, 0.5um ja 0.1um ja suurennus on saatavissa 5x, 10x, 20x, 25x, 50x, 100x ja 200x. Suurennusvirhe on +/- 0.0.5 % ja mittaustarkkuus on (3+L/200)um. Käyttäjät voivat valita erilaisia mittausjärjestelmiä, DRO ja/tai eri PC ohjelmistoja. Samassa kategoriassa ovat myös työkalumikroskoopit eli horisontaaliprojektorit, jotka ovat tarkoitettu poran ja jyrsinterien mittaamiseen.

Sipcon-videomittalaitteissa mittausalue on 50 X 50 mm – 400 X 200 mm.

Videomittalaitteet, Quickie-koneet

Sipcon-videomittalaitteissa mittausalue on 50 X 50 mm – 400 X 200 mm. Työtaso liikkuu kitkattomasti itsevoitelevilla rullalaakereilla ruuvien ollessa välyksettömiä. Koneet ovat manuaalisia tai CNC-käyttöisiä. Sipcon Vision Measuring System käyttävät telecentristä linssijärjestelmää, jolloin eri suurennuksilla ei tarvitse fokusoida koska inssit ovat para focal-tyyppiä. Suurennus alueet ovat 5X – 2000X ja niillä on elinikäinen takuu. Pienin resoluutio on 0.005 mm, 0.001 mm, 0.0005 mm ja 0.0001 mm.

Manuaaliseen videomittakoneeseen on saatavissa optiona koskettava pysty- tai mutkapäällä varustettu probe. PC:ssä oleva mittausohjelmisto raportoinnin kanssa täydentää mittausratkaisun. CNC-koneeseen on mahdollista yhdistää myös lasermittauspää.

Quickie eli Imaged Based Mesurement systems tarjoaa vertikaali- ja horisontaalimallit mekaaniselle puolelle että erikseen CableQuickie mittaamaan sähköjohtojen ja kaapelien eristyksien paksuutta. Quickie -koneissa kappale sjoitetaan mittauskohtaan ja kaikki mittaukset, raportoinnit ja SPC hoituvat automaattisesti sekunnin osissa. Quickie mittaa kulman, etäisyyden, säteen/halkaisijan ja pulttiympyrät, 2D profiilit, alueet ja reunapituudet kuin myös muototoleranssit, orientaatiot, trendit, paikkatoleranssit, keskipoikkeamat, raportti ja SPC. Rensi on mukana tutusti Alihankinta-messuilla.

Control, STUTTGART – Zeiss-uutuuksia messuesittelyssä

Laadunvalvonnan kansainväliset Control-messut järjestettiin Stuttgartissa toukokuussa. Zeiss esitteli tapahtumassa uutuuksiaan, esimerkiksi eSolutions- ja X-ray -sarjat olivat tarkastelussa.

Sähköautot kehittyvät. Zeissin ratkaisuja niiden tuotantoon liittyviin mittauksiin oli Control-esittelyssä laajassa kokonaisuudessa.

Sähköautot tulevat vahvasti ja ajoneuvovalmistajat ja laitetoimittajat kehittävät niihin liittyviä uusia tuotanto- ja kokoonpanoprosesseja. Tämä näkyi myös Control-tapahtumassa.

Zeiss esitteli Controlissa yhtenä pääteemanaan eSolutions-ratkaisujaan, jotka on tarkoitettu sähköautojen tuotantoprosessien laadunvarmistukseen. Zeiss korostaa tarjoavansa asiaan koko paketin, akun suorituskyvyn ja laatukriteerien varmistamiseen valo-, elektroni- ja röntgenmikroskooppeja sekä tietokonetomografiaa ja koordinaattimittauskoneita, elektroniikan alueella puolijohteiden, piirilevyjen ja valmiiden elektronisten moduulien laadun tarkastukseen laitteita elektroni- ja röntgenmikroskoopeista kosketusmittaustekniikkaan ja automaattisiin kuvankäsittelytekniikkoihin saakka.

Sähkömoottorien komponenttien osalta Zeissin paletissa on laadunvarmistuksen koko spektri kosketus- ja optisten mittauskoneiden myötä, voimansiirrossa optimaalisen suorituskyvyn, kulumisen ja melun minimoinnin varmistuksessa eri mittaus- ja tarkastusvaiheet on sovitettava tarkasti yhteen. Zeiss tarjoaa tähän mittaustyökalut tähän. Näistä kaikista oli esimerkkejä Zeissin laajassa Control-kokonaisuudessa.

 Koko X-ray tuotesarja

 Zeiss esitteli myös koko tomografialaitteiden X-ray -sarjaansa Control-messuilla.

Sarjan tuotteet tarjoavat ratkaisut tomografia-alueen analyyseihin, laadunvarmistukseen ja prosessinhallintaan, ja myös tähän lähestymiskulma on kokonaisvaltainen.

”Tämänkaltainen kokonaisuus on markkinoilla ainutlaatuinen. Röntgenjärjestelmien lisäksi tarjolla on valikoima ​​ohjelmistoratkaisuja, huoltotuotteita ja lisävarusteita, kokonaisratkaisu yhdestä lähteestä asiakkaan tarpeisiin sovellettuna”, sanoo Petra Schmidt Zeiss Industrialin laadun ja tutkimuksen osastolta.

Zeiss X-ray -sarjan tuotteita käytetään tutkimukseen, tuote- ja prosessien kehittämiseen ja apuna tuotantoon. Esimerkiksi korkearesoluutioiseen nano-alueella tutkimukseen Zeissin röntgenmikroskoopiton suunniteltu tarjoamaan joustavuutta.

Kaksivaiheisen suurennusoptiikan ja korkearesoluutioisen röntgenlähteen ansiosta jopa todella suuria näytteitä voidaan tarkastella.

Kun tehtävänä on mitata ja analysoida kokonaisia ​​komponentteja, Zeissin Metrotom -tietokonetomografi tekee sen vain yhden röntgenkuvauksen avulla. Standardinmukainen hyväksyntä, tarkkuusmekaniikka, mittaustiedot ja intuitiivinen käyttö mahdollistavat operaattorista riippumattoman, erittäin tarkan ja toistettavan 3D-datasarjan mittauksen. Kolmannen järjestelmäsukupolven suurin malli, Zeiss Metrotom 1500, tarjoaa tasapainon CT:n koon ja mittaustilavuuden välillä.

Älykäs mikroskopia on Zeissin uusi konsepti mikroskooppisten näytteiden rutiininomaiselle digitaaliselle dokumentoinnille.

Ratkaisuja 2D- ja 3D-radiografiaan

 2D- tai 3D -radiografian tarpeisiin Zeiss esitteli messuilla kahta ratkaisua nopeisiin tuotantolinjalla tehtäviin tarkistuksiin. Täysin automatisoitu 3D-laite Zeiss VoluMax CT perustuu samaan periaatteeseen kuin Zeiss Metrotom ja takaa saman toistettavuuden käyttöalueellaan.

Zeiss-konserniin kuuluvan Bosellon SRE Max, OMNIA ja WRE Thunder ovat helppokäyttöisiä 2D-radioskooppijärjestelmiä eri asiakastarpeisiin.

Hyvä mittauslaitteisto ei tietenkään pelkästään riitä. Siksi röntgenjärjestelmien lisäksi Zeiss tarjoaa asiakkailleen ohjelmistoratkaisut yhden luukun periaatteella. Erityisesti röntgenlaitteille suunniteltu ohjelmisto, kuten Zeiss Metrotom -käyttöjärjestelmä Zeiss Metrotomiille ja VoluMaxille, varmistaa, että käyttäjä voi optimoida CT-järjestelmiensä koko potentiaalin. Referenssiohjelmistolla Zeiss Calypso -operaattori voi myös suorittaa metrologia-analyysejä niiden CT-tiedoista, verrata sitä CAD-malliin ja luoda mittaussuunnitelma eri tyyppisille Zeiss-järjestelmille. Zeiss PiWebin verkottuneiden ratkaisujen avulla käyttäjät voivat tallentaa laatu- ja muita tuotekohtaisia ​​tietoja keskuspalvelimelle ja käyttää tätä 3D-muodossa turvallisella yhteydellä. Maailmanlaajuinen huoltoverkosto on apuna huoltoa ja koulutusta varten.

Zeissin uutta mikroskooppitarjontaa oli tarkastelussa Controlissa: Axiolab 5 ja Axiocam 208 color. Zeissin uutta mikroskooppitarjontaa oli tarkastelussa Controlissa: Axiolab 5 ja Axiocam 208 color.

 Älykästä mikroskopiaa

 Stuttgartin Controlissa Zeiss esitteli myös uusia mikroskooppiratkaisujaan.

Zeissin ns. älykäs mikroskopia on uusi konsepti mikroskooppisten näytteiden rutiininomaiselle digitaaliselle dokumentoinnille. Mikroskoopit Zeiss Axiolab 5 ja Zeiss Axioscope 5 sekä mikroskooppikamerat ZEISS Axiocam 202 -mono ja ZEISS Axiocam 208 -Color on yhdistettävissä muodostamaan mikroskooppijärjestelmä, joka säätää automaattisesti monia tarvittavia asetuksia siten, että mikroskooppisten näytteiden digitaalinen dokumentointi on helpompaa ja tehokkaampaa.

Smart Microscopy -järjestelmä säätää automaattisesti mm. kirkkautta ja valkotasapainoa.

Käyttäjä sijoittaa näytteen, etsii tarkasteltavan alueen ja ottaa kuvan painamalla Snap-painiketta. Kaikki säätöelementit, asema, tarkennuspainikkeet, valon voimakkuuden säätö ja Snap-painike, ovat helposti ulottuvilla ja niitä voidaan käyttää yhdellä kädellä.

Järjestelmä dokumentoi näytteen toistettavasti ja tarkasti, ja käyttäjä näkee sen okulaarien läpi kaikkine yksityiskohtineen todellisessa värissä. Skaalaus on aina automaattinen.

Värjättyjen näytteiden läpäisevässä valossa dokumentoinnin lisäksi järjestelmä helpottaa työstämistä näytteillä, joissa on monivärisiä fluoresenssimarkkereita. Käyttäjä yhdistää Zeiss Axioscope 5:n suorituskyvyn LED-valonlähteen Colibri 3:n ja itsenäisen mikroskooppikameran Zeiss Axiocam 202 -monon kanssa, järjestelmä mittaa viritystaajuuden ja valotusajan automaattisesti, ottaa kuvan, vaihtaa kanavan ja käynnistyy uudelleen. Käyttäjä saa päällekkäisen monikanavaisen fluoresenssikuvan, joka sisältää myös mittakaavan.

Smart Mikroskopian käyttö yhdessä Zeiss Labscope -kuvankäsittelyohjelman avulla on Zeissin mukaan erinomainen ratkaisu liitettyyn mikroskopiaan ja monikanavaisen fluoresenssikuvaukseen. Zeiss Zeb -tekniikkaohjelmiston avulla käyttäjät voivat puolestaan suorittaa edistyneitä kuvantamistöitä.

 Sata vuotta mittalaitteita

Controlissa Zeiss esitteli uutta mittalaitetarjontaa ja samalla tarjoutui mahdollisuus tarkastella yrityksen historiaa tällä sektorilla. Zeiss-mittausteknologia täyttää tänä vuonna 100 vuotta.

Zeiss esitteli ensimmäistä kertaa mittalaitteita Leipzigin messuilla vuonna 1919 ja vuonna 1926 esiteltiin valmistajan ensimmäinen mittausmikroskooppi. 1970-luvulla Zeiss saavutti keskeisen teknologisen läpimurron, kun esiteltiin mittausanturilla, integroidulla pöytätietokoneella ja yhtiön omalla mittausohjelmalla, UMESSilla, varustettu yleinen mittauskone (UMM 500).

Nykyisin yritys on markkinajohtaja mm. CNC-koordinaattimittauslaitteiden alueella, ohjelmistoissa ja lisävarusteissa.

Zeiss valmistaa tuotteita myös muille sektoreille. Suurin tuoteryhmä ovat mikropiirien ns. SMT-tuotteet, toiseksi suurin lääketieteen teknologian tuotteet ja kolmanneksi ko. teollisuuden mittalaitteet.  Valmistusperinteet Zeissilla ulottuvat jo 1800-luvun alkupuolelle. Yritys työllistää toiminnoissaan 30 000 työntekijää. Päätoimipiste on Saksan Oberkochenissa.

Kari Harju

« Vanhemmat artikkelit