Avainsana-arkisto: Ojala Group

Automaatiota kookkaiden ja raskaiden kappaleiden särmäykseen – Uusi Baykal-särmäyssolu vahvistaa tuotantoa Sievissä

Ojala-Yhtymä Oy jatkaa investointeja tehtaallaan Sievissä. Viime vuosina tuotantoonsa ahkerasti investoinut yksikkö investoi hiljattain uuteen robotisoituun särmäyssoluun, joka tukee varsinkin raskaampaa taivutusta. Yksikössä voidaan käsitellä kappaleita aina 55 kilogrammaan painoon saakka.

Ojala-Yhtymä on Sievissä toimiva, 1963 aloittanut ohutlevyalan yritys, joka palvelee sopimusvalmistajana mm. elektroniikan sähkönvarmennusalueen laitevalmistajia. Viime vuosina rakennus- ja raskasajoneuvoteollisuus on ollut jatkuvasti kasvava asiakasryhmä.

Ojala-Yhtymä Oy on osa vasta muodostettua Leden Group Oy:tä.

Leden Group syntyi maaliskuussa, kun Favor AS, LAsercomp ja sen tytäryhtiö Celermec sekä Ojala Group yhdistyivät alkuvuodesta kattavat tuotantopalvelut, koko prosessin syvää osaamista ja älykkäitä lisäarvopalveluja yhdeltä taholta tarjoavaksi sopimusvalmistajaksi.

RPS:n EVO 4000 mm 3D-skannerivarsi varmentaa mittausprosessia ja automatisoi raportointia.

Uusi kokonaisuus palvelee ohutlevy- ja kisko-osamekaniikassa, koneistuksessa ja kokoonpanossa. ”Lisäksi tuemme asiakkaita esimerkiksi tuotannollistamisessa, logistiikassa ja tuotetiedon hallinnassa. Yhtiöllä on myös teräspalvelukeskus ja omaa profiilituotantoa”, sanoo Sievin yksikön tehtaanjohtaja Marko Niskanen.

Tehokkuutta automaatiolla

Ojala on alan pitkän linjan valmistaja ja yritys on viime vuodet kehittänyt tuotantoa Sievissä määrätietoisesti. Keskeinen suunta on ollut automaation lisääminen.

Se suunta jatkuu edelleenkin ja uusia investointeja tehdään edelleen liittyen mm. juuri automaatiotason nostoon.

”Automaation lisäämisellä voidaan varmentaa tekemistä ja vähentää vaihteluja ja näin vahvistaa myös tehokkuutta ja laatua”, Marko Niskanen kertoo.

Erilaisia automaatioyksikköjä Sievissä toimii tänä päivänä runsaasti. Sen lisäksi investointeja on tehty myös muuhun toiminnan tehostukseen.

”Usein investoinnit ovat lähtökohtaisesti korvausinvestointeja, mutta hyvän uuden koneen, laitteen tai kokonaisuuden mukana kasvaa myös kapasiteetti ja siten niiden kautta saamme lisämahdollisuuksia tuotantoon.”

Viime vuosien satsauksia on mm. satsaus leikkauksen toimintojen tehostamiseen ja sen myötä parin vuoden takainen investointi Eagle iNspire 6kW 6G -kuitulaserteknologiaan.

Eagle iNspire 6kW 6G -kuitulaser on parin vuoden ajan vahvistanut leikepuolen toimintoja Sievin tehtaalla.

”Nykyaikaisen kuitulaserin hankinta vahvisti tuolloin leikepuoltamme entuudestaan. Koneen valinta oli testien jälkeen helppo. Syksyllä yrityksen kuituleikkauskapasiteettimme vahvistuu jälleen uuden kuitulaserin ja sen ohessa varastolinjan osalta”, sanoo Niskanen.

Hiljattain Sieviin on tehty tuoreita investointeja myös mittauspuolelle. Ne liittyvät paitsi mittausvarmuuden kehittämiseen, mm. raportoinnin automatisointiin.

”Asiakkaiden tuotteet ovat muodoiltaan yhä vaativampia ja siten haasteet myös niiden mittauksissa kasvavat. Haluamme olla tässäkin kehityksessä mukana ja joudumme huomioimaan tämän myös uusissa koneinvestoinneissa. RPS EVO 4000 mm 3D-skannerivarrella pystymme kehittämään ja varmentamaan mittausprosessia ja samalla vähentämään merkittävästi mm. mittausepävarmuutta ja automatisoimaan raportteja mm mittapöytäkirjoista”, Niskanen sanoo.

Robotisoitu Baykal APHS 41300 särmäyssolu notkistaa kookkaiden ja raskaiden kappaleiden särmäystä Sievissä.

Uusi särmäysinvestointi

Sievissä prosessit kehittyvät ja yksi viimeisimmistä tehtaalle asennetuista uusista tuotantoyksiköistä liittyy särmäykseen. Alkuvuodesta Sievin tehtaalle hankittiin maahantuojan Vossin kautta Baykal APHS 41300-särmäyspuristin Delemin DA66T ohjauksella yhdistettynä Yaskawan MH180 -robottiin TSL2000SD-radalla.

”Erityisesti halusimme tällä uudella kokonaisuudella kehittää isojen ja painavien kappeleiden käsittelyä. Ne on perinteisesti tehty useamman operaattorin voimin ja usein myös useamman koneen eri asetuksilla, jotta kaikki vaiheet saatiin toteutettua.”

”Uusi kokonaisuus tuo melkoisesti helpotusta raskaiden kappaleiden käsittelyyn. Uusi solu voi käsitellä painoltaan jopa 55 kg:n tuotteita. Isolla puristusvoimalla ja pitkällä teräalueella voimme toteuttaa kaikki aiemmat useammat vaiheet yhdessä ja näin säästää henkilö- ja konetunteja.”

Niskasen mukaan paketin hankinnassa ratkaisevia seikkoja olivat monipuolisuus, mitta-alue, puristusvoima ja helppokäyttöisyys. Uuden kokonaisuuden piti tukea olemassa olevaa konekantaa, mutta samalla tuoden uutta ajattelua ja käyttömahdollisuuksia.

”Muutaman kuukauden käyttökokemuksen jälkeen olemme todenneet valintamme olleen onnistunut ja käyttäjiltäkin tullut positiivista palautetta koneen helposta ohjelmoinnista. Kokonaisuus vastaa hyvin tarpeisiimme”, Niskanen sanoo.

Kuten muuallakin, myös Sievissä viime vuosi oli haastava, mikä näkyi Ojala-Yhtymässäkin. Nyt kuitenkin mennään taas paljon valoisemmissa tunnelmissa.

”Nyt tilanne on huomattavasti parantunut ja pystymme keskittymään jälleen ns. päivän asioihin. Uusi yritysjärjestely ja vahvistunut sopimusvalmistuksen kokonaispalvelu tuovat osaltaan myös lisäiskua toimintoihimme”, Marko Niskanen sanoo.

Viime vuoden luvuin Favor AS:n, Lasercompin, Celermecin sekä Ojala-Yhtymän yhteenlaskettu liikevaihto oli 70 miljoonaa euroa. Yritykset työllistivät viime vuonna yhteensä noin 470 henkilöä.

Kari Harju

Sievissä siirryttiin kotkan siiville

Ojala Group muokkaa tuotantoaan Sievin tuotantolaitoksillaan. Sen osana laserleikkauksen toiminnot jalostuvat. Sievissä investoitiin hiljattain suomalaisten laserleikkauskonemarkkinoiden yhteen tuoreimmista tulokkaista eli Eagleen. Ojalan Eagle Inspire leikkaa 6 kW:n tehoilla ja 6 G kiihtyvyydellä.

Leikkaustyöt käynnissä. Konetta käyttää Janne Kukkola.

Eaglen laserit ovat saapuneet näyttävästi Suomen markkinoille viime aikoina. Merkki on ollut meillä markkinoilla runsaat kaksi vuotta ja koneita on täällä toiminnassa pian kymmenkunta.

”Asiallinen teknologia ja asiat osaava maahantuoja, siinä olennaista perustaa vahvalle alulle”, tiivistää Ojala Groupin Sievin yksikön tehtaanjohtaja Marko Niskanen.

Eaglen maahantuoja on Vossi Group, Ojala Group Sievi puolestaan yksi viimeisistä meillä Eaglen teknologiaan investoineista.

Yhdistyneet kohtalot

Sievistä vuonna 1963 käynnistynyt Ojala Group on ohutlevyalan sopimusvalmistaja. Toimintaa on Suomen Sievin lisäksi Virossa, ja asiakkaat ovat kone- ja laitevalmistajia.

Erityisen vahvasti ovat asiakkaissa olleet edustettuina elektroniikan alueen laitevalmistajat, jatkuvasti kasvava alue Marko Niskasen mukaan on mm. rakennusteollisuus.

Ojala työllistää noin 380 henkilöä toiminnoissaan, liikevaihtoa syntyy 40 miljoonaa vuosittain.

Työaluetta. Kone leikkaa jopa 150 m/min, paikoitusnopeus on 350 m/min sekä kiihtyvyys 6 G.

Syy siihen, miksi Ojalan ja Eaglen kohtalot investoinnin kautta yhdistyivät, liittyy Sievin tehtaan tuotannon järjestelyihin ja tehtaan leikkauskapasiteetin kehittämiseen.

”Olemme tehneet tehtaalla järjestelyitä, jotka liittyvät siirtymiseen aiemmasta solutyyppisestä tuotannossa funktionaaliseen suuntaan. Uusi tuotantoa tehostava ryhmitys on tuonut uutta tilaa myös uusille investoinneille tehtaan lattialla, ja yksi viime aikoina yhdeksi kehityskohteeksi olemme mieltäneet laserleikkauksen”, sanoo Niskanen.

”Lisääntynyt kysyntä on tuonut tarvetta leikkauksen tehostamiselle, ja uusi Eagle tuo sitä rutkasti lisää.”

Tehokas uusi teknologia tuo suorituskykyä ja vastaa tuleviin henkilöstöhaasteisiin, toteaa Marko Niskanen.

Käytännössä koeteltu

Uuden laserkoneen hankinta Ojalalla taustoitettiin perusteellisesti, ja se tarkoitti sekä markkinoiden tarjontaan tutustumista että käytännön testauksiakin. Huomio Marko Niskasen mukaan kiinnittyi aika pian juuri pian Eagleen. 

Eaglen tausta laserleikkauskoneiden valmistajana ulottuu kymmenen vuoden taakse ja kuitulaserteknogian kehittymiseen. Eagle keskittyy vain kuitulasereihin ja tiukkaan teknologiaosaamiseensa pohjaava puolalaisyritys valmistaa koneita eri sarjoina, kärkimalli on Eagle Inspire, jota toimitetaan nykyisin aina 15 kW:n teholuokkiin saakka.

Yksi avaintekijä laserin valinnassa Ojalalle olivat Marko Niskasen mukaan testit eri materiaaleilla. Ojala käsittelee vuosittain lähes 1000 tonnia kuparia, ja sen leikkausta testattiin erityisesti.

”Tehdastestien perusteella valintaa kallisti Eaglen suuntaan kuparin leikkauksessa saadut hyvät tulokset. Siinä löysimme suorituskyvyssä selviä eroja eri merkkien välillä. Meille se oli iso erottava tekijä”, kertoo Marko Niskanen.

Toki muutkin syyt vahvistivat valintaa. Koneen rakenteelliset tekijät olivat Niskasen mukaan tärkeitä, samoin sen leikkaus- ja paikoitusnopeudet. Eaglen koneissa polymeeribetonirunko vähentää värinää ja koneen siltarakenne kevyt ja hyvin tuettu. Eaglen mukaan Inspire-koneiden maksimi leikkausnopeus on 150 metriä minuutissa, ja paikoitusnopeus jopa 350 metriä minuutissa. Lisäksi kiihtyvyys on 6G, joka mainitaan konetyypinkin yhteydessä.

”Nopeus on tuotannossa tärkeä tekijä, ja kun se yhdistyy harkittuun materiaalinkäsittelyyn, tuo se ilman muuta lisäetuja tuotantoon. Koneessa on nopea vaihtopöytä ja me hankimme koneen yhteyteen nosturit, jotka nopeuttavat levynkäsittelyä”, Niskanen sanoo.

Materiaalinkäsittelyssä Ojalalla auttavat nosturit. Koneella leikataan talon linjauksen mukaan enintään 12 mm vahvuisia materiaaleja.

Tehtaan kiintopiste

Teholtaan Ojalan Eagle on InSpire-sarjan 6 kW:n kone, ja se sijoittuu tehtaalla täsmätöihin.

”Näillä tehoilla voidaan käsitellä esimerkiksi terästä 25 mm saakka, mutta olemme tehneet päätöksen, että maksimivahvuus koneelle on 12 mm. On järkevää tehdä asiat laitteilla, mitkä kuhunkin tehtävään ja kohteeseen parhaiten sopivat. Vahvoille levyille on omat koneensa, kuitulaserit ovat parhaimmillaan ohuilla materiaaleilla”, sanoo Niskanen.

Uusi kuitulaser on saatu Sievissä nopeasti tuotantoon.

”Uuden koneen kanssa kuluu tietty aika, ennen kuin sen eri piirteet saadaan tuottavaan toimintaan. Asiat tapahtuvat vähitellen, ohjauksen automaatiotoiminnot edistävät asioita.”

Tehtaalla uusi kone on kerännyt kovasti kiinnostusta.

”Onhan tuo näyttävä ja erottuva kone, jota on tehtaan vierailijoillekin mukava näyttää. Se on saanut runsaasti huomiota osakseen”, toteaa Niskanen.

Tehtaalla tuotannon teknologian kehittäminen on jatkossakin keskeinen kehityskohde.

”Automaatio on yksi keskeinen virtaus ja se kuulu painopistealueisiimme. Automaatio lisää tuottavuutta ja kilpailukykyä ja on yksi asia, mikä helpottaa asioita myös henkilöstöpuolella. Henkilökunnan saanti tulee tulevaisuudessa edelleen vaikeutumaan, ja siihen on hyvä varautua jo ennakolta myös tätä kautta”, Marko Niskanen kertoo.

Kari Harju