Avainsana-arkisto: Pro Estore

Grob G150 -uutuusmallisarja

Grob on esitellyt uutuusmallisarjan G150. Grobin G150-mallin (X=450/Y=670/Z=665 mm) vaakakaraisen 5-akselikeskuksen kehittämisessä on painotettu erityisesti avaruudellista tarkkuutta erinomaisten pinta-, ja muoto- ja paikoitustoleranssien saavuttamiseksi monimutkaisten ja korkeimpien laatustandardien komponenttien koneistuksessa.

Parannus saavutetaan Grobin kalibrointikonseptilla, innovatiivisella jäähdytyskonseptilla kaikille asiaankuuluville komponenteille sekä korkeadynaamisella akseleiden konfiguraatiovakaudella. G150 on suunnattu erityisesti tarkkuuskomponenttien, lääketieteellisenteknologian, työkalujen ja muottien, yleiskonepajojen sekä ilmailuteollisuuden valmistustarpeisiin.

Uusi GROB G150 (X=450/Y=670/Z=665 mm) on lisäys valmistajan vaakakaraisten 5-akselikeskuksien sarjan pienimpään päähän. Uutuudessa on kiinnitetty erityistä huomiota korkean avaruudellisen tarkkuuden sekä maksimaalisen dynaamisuuden saavuttamiseen.

Tarkkuus ja luotettavuus

Tarkkuudessa ja prosessiluotettavuudessa oli Grobin mukaan pääpaino G150:n kehittämisessä. Staattista tarkkuutta on parannettu entisestään innovatiivisella asetusmenetelmällä, mikä nostaa konseptin uudelle mekaanisen perustarkkuuden tasolle. Lämpöstabiilisuus saavutetaan kaikkien merkityksellisten komponenttien aktiivisella jäähdytyksellä.

Dynaaminen tarkkuus on erittäin tärkeää 5-akselin samanaikaisessa liikkeessä. Sekä nopeutta että tarkkuutta parannettiin integroimalla käyttösimulaatio kehitysprosessiin alusta alkaen.

Grob G150 liikkeet ovat X=450/Y=670/Z=665 mm ja pikaliikenopeudet 50/40/60 m/min. Lastusta lastuun aika työkalunvaihdossa on 2,6 s ja koneen omaan työkalumakasiiniin on saatavissa 117 työkalua ilman lisämakasiinia.

Lämmittelysykli on nyt yksilöllisesti sovitettu todelliseen tilanteeseen. Kone havaitsee geometriaparametrien perusteella, milloin tuotanto voidaan aloittaa ja milloin lämmittelysykli voidaan lopettaa itsenäisesti. Jos uudelleenkalibrointi on tarpeen, kalibrointiohjelmisto havaitsee tämän ja ilmoittaa siitä käyttäjälle. Yhdessä palettivarastojärjestelmän kanssa kalibrointi voidaan käynnistää jopa täysin automaattisesti.

GROB tarjoaa monipuolisia automaatioratkaisuja miehittämättömään tuotantoon. Robottiautomaatiota kappaleiden ja palettienvaihtamiseen sekä erilaisia palettivarastojärjestelmiä. Lisäksi soluihin voidaan yhdistää esim. 3D-mittausta, puhdistusta, jäysteenpoistoa.

Joustavuutta ja tuottavuutta

Tärkeä perusta G-sarjalle on yhdistelmä ergonomiaa, mikä sopii työpajaan sekä automaatiosovellutuksiin. Kone sopii niin yksittäiskappalevalmistukseen kuin sarjatuotantoon. Yhdessä palettivarastojärjestelmän tai robottiautomaation kanssa konetta voidaan käyttää prototyyppeihin varhaisessa vuorossa ja sitten esimerkiksi sarjatuotantoon yöllä. Robottiautomaatiolla voidaan vaihtaa joko kappaleita tai paletteja sekä yhdistää mm. 3D-mittaus-, jäysteenpoisto- ja pesuprosessit soluun.

Uusia lisiä modulaariseen järjestelmään ovat mm. HSK E40 -karavaihtoehto, jossa on jopa 42 000 1/min, sekä kompakti Ø 450 mm pöytä, jossa on keskikiinnitys (vaihtoehtoisesti 320×320 mm, HSK-100 tai Erowa Power Chuck paletti- ja 0-pistekiinnitysjärjestelmät). Maksimi kappalekoko on Ø 580 x480 mm, joten se soveltuu uusille sovellusalueille, kuten lääketieteellisiin teknologioihin, joissa on pienemmät osat ja pienemmät työkalut.

Nivalalaisella Pro Estorella on käytössä GROB G550T -mallin vaakakarainen 5-akselikeskus vapaasorvauksella yhdistettynä PSS-R13 älykkääseen palettimakasiiniin.

Kuten G350-, G550- ja G750-mallien vaakakaraisissa 5-akselikeskuksissa, G150:ssa on ainutlaatuinen akselikonsepti. Vaakakara varmistaa keskeytymättömän tuotannon ja pöydän täysi ylösalaisin kääntyminen (A=-185/+45 °) mahdollistaa tehokkaan lastunpoiston, optimaaliset työstöradat sekä työkalu-ulottuvuudet. Karan puolelta saavutetaan erinomainen jyrsinnän ohjaus sekä työkalujen vähäinen kuluminen. Siksi Z-akselin johteet ovat lähempänä koneistettavaa kappaletta kuin perinteisissä vastaavan kokoluokan konekonseptissa. Grobin Z-akselin tunnelikonsepti mahdollistaa myös täysimittaisten työkalujen käyttämisen maksimi kappalekoolla. ja siten vahvan metallien lastuamistehon Z-akselin asennosta riippumatta.  Suomessa Grobin 5-akselikeskuksia edustaa Vossi Group Oy, joka tarjoaa koneisiin varaosa-, huolto- sekä muut elinkaaripalvelut. www.vossi.fi/g150

5-akselista koneistusteknologiaa Innovatiivisella otteella

Grob on Suomessa uusi tulokas, mutta tausta alan valmistajana on pitkä. Auto- ja lentokoneteollisuuden perinteikäs konevalmistaja suuntaa tuotteitaan tänä päivänä vahvasti myös muille tuotantosektoreille. Suomessa ensimmäinen Grob toimii Pro Estorella Nivalassa.

Grob G550T:n työaluetta. Grobin tunnuspiirteitä on täysin ylösalaisin käännettävissä oleva sorvauspöytä, millä voidaan vapaasorvata missä tahansa astekulmassa.

Grob on Saksan Mindelheimissa päämajaansa pitävä konevalmistaja.

Globaalin perheyrityksen perinteet ulottuvat vuoteen 1926 saakka, ja pitkään yritys on keskittynyt tuotannossaan auto- ja lentokoneteollisuuden tarpeisiin. Tuotantolinjoja on käytössä useilla keskeisillä autovalmistajille Saksassa.

Vaikka autoteollisuus on keskeinen yrityksen toimintakenttä, yritys on autoteollisuuden muutosten myötä viime vuosina suunnannut valmistuksen aktiviteettejään täysillä jo kymmenen vuotta yleisempäänkin konepajakäyttöön. Alan tuotteita ovat vaakakaraiset 5-akseliset koneistuskeskukset ja automaatiojärjestelmät. Koneita tehdään neljään kokoluokkaan, mallit ovat G350, G550, G750 ja G1100.

Grobin tuotteet ovat markkinoilla tänä päivänä myös Suomessa ja ne kuuluvat Vossi Groupin edustuspalettiin.

”Grob on edistyksellinen eurooppalaisvalmistaja, ja sen tuotteet sopivat tehokkaaseen tuotantokäyttöön myös suomalaisille konepajoille. Ainutlaatuinen 5-akselikonsepti mahdollistaa kilpailukykyloikan ottamisen verratessa perinteisiin 5-akselikoneisiin”, sanoo Vossi Groupin kehitysjohtaja Marko Vossi.

Tuotannonvalmistelut käynnissä Pro Estorella Nivalassa. Taustalla G550T, näyttöjen äärell Kai Tölli.

Älykkään rakenteen koneita

Olipa kyseessä sitten autoteollisuus tai muu tuotantosektori, Grob suunnittelee koneensa suorituskykyiseen valmistukseen.

Koneita tehdään kappalekokojensa puolesta suurimmillaan 1600 mm kappalehalkaisijoille ja 1500 mm korkeuksille, palettikoot ovat max. 1250×1000 mm. Lisäksi niissä voidaan hyödyntää myös HSK-63 tai 100 -kiinnitykseen perustuvia paletteja koneistettaessa pienempiä kappaleita. Tähän on yhdistettävissä myös kompakti robottiautomaatio ja varastopalettivarasto. Grobilta löytyy myös pöytäratkaisu, jossa on kaksi itsenäisesti toimivaa CNC-lisäakselia.

Valmistajan kokonaisvaltaiseen lähestymiskulmaan kuuluu, että myös karavaihtoehtoja on runsaasti eri tarpeisiin, enimmillään aina 100 kW:n tehoihin ja 2500 Nm vääntöön saakka.  

Koneiden rakenteen osalta Grob tunnetaan osin mm. auto- ja lentokoneteollisuudesta periytyvistä teknologia- ja palveluratkaisuistaan, jotka ovat kehitetty suorituskykyä ja luotettavuutta silmällä pitäen. Asiakkaiden käytössä on lisämaksutta aina auki oleva asiakasetätuki sekä ohjauksesta toimiva verkkokauppa varaosille.

5-akselisten koneiden rakenne perustuu kolmeen lineaariakseliin ja kahteen pyöritysakseliin samanaikaisella interpolaatiolla, ja monikäyttöisyyttä lisäten pyöritysakselit A ja B mahdollistavat myös vapaasorvauksen missä tahansa asetekulmassa.

Koneen yhteyteen Pro Estore hankki myös tehokkaan palettiratkaisun ja 340-paikkaisen työkaluautomaation tuotantoa edelleen tehostamaan.

”Suomessa on erittäin paljon B-akselisorveja, joiden jyrsinominaisuudet eivät ole kovinkaan suorituskykyiset, jos jyrsittävää on suhteellisen paljon. Tällöin Grobin ratkaisu voi tarjota merkittävän kustannusten laskun”, Marko Vossi kertoo.

vaakakaraisen kara lisää osaltaan koneistuksen tukevuutta ja mahdollistaa pitkien työkalujen käytön ilman maksimikappalekoon pienenemistä.

Kaksi erityisen kiintoisaa, omintakeista ja tuotannossa näppärää rakenteellista piirrettä ovat akselivapautta lisäävä ja vapaasorvauksen mahdollistava ylösalaisin kääntyvä sorvauspöytä sekä myös Z-akselin liike tunneliin rungon sisään.

”Pöydän ylösalaisin kääntymisen etu on sen mukanaan tuoma erinomainen lastunpoisto myös kuivakoneistuksessa ja karan liikkuminen tunneliin mahdollistaa täysimittaisten työkalujen käyttämisen myös kookkaammilla työkappaleilla. Lisäksi koneella onnistuu sisä- ja ulkopuoliset hammastukset power skiving-toiminnolla. Koneella pystytään käyttämään myös Conical Barrel-työkalua, joilla 3D-pintojen viimeistelyajoista voi saada jopa 90 prosenttia pois. Älykkäitä rakenneratkaisuja, jotka tuovat joustavuutta työstöön”, sanoo Marko Vossi.

Lisää sujuvuutta töihin tuo myös nopea kiekkotyyppinen työkalunvaihtaja, mikä lyhentää lastusta-lastuun aikoja tuotannossa.

Grob valmistaa itse koneiden ja automaatiojärjestelmien pääkomponentit, jotka koneistetaan valmistajan omilla koneilla. Automaatioratkaisuja on tarjolla paljon, kuten myös yhteistyökumppanien kanssa räätälöidyt robottisolut, joissa voi olla mm. mittausta, pesua, jäysteenpoistoa sekä niissä voidaan vaihtaa automaattisesti kappaleita ja kiinnittimiä. Toisaalta tarjolla on myöt FMS- ja AGV-ratkaikuja. Tehtaita Grobilla sinänsä on kaikkiaan neljä, pääkonttori ja päätehdas on Saksan Mindelheimissa, jossa toimii tehtaan teknologiakeskus, jossa on parikymmentä konetta testauskäytössä sekä esillä on myös automaatiota.

Grob työllistää Mindelheimissa 4000 henkilöä, ja kaikkiaan yrityksen palveluksessa globaalisti on lähes 7000 henkilöä. Liikevaihto ylittää 1,5 miljardia euroa.

Grobin odotetaan tuovan merkittävän mm. lisän Pro Estoren tuotannon nopeuksiin, kertoo toimitusjohtaja Tommi Löytynoja.

Suomen ensimmäinen

Suomen konepajoille Grob on yhä uusi tuttavuus, mutta valmistajan teknologiaa on meillä jo tuotantokäytössä. Grob G550T asennettiin vuoden lopulla Pro Estore Oy:n käyttöön Nivalaan.

Pro Estore on sopimusvalmistaja, joka palvelee esimerkiksi ase- ja kaivosteollisuudessa kansainvälisesti toimivia asiakkaitaan sarjatöissä. Yrityksen ominta aluetta ovat erityisesti suuremmat sarjat, sarjakoot ovat muutamista sadoista 10 000 kappaleen kokoluokkiin saakka.

Konekanta Nivalan teollisuuskylän alueella toimivalla ja nelisenkymmentä henkilöä työllistävällä yrityksellä on sarjatöihin viritetty: sorvauskeskuksia, koneistuskeskuksia, automaatiota.

Osana kasvuyrityksen tuotantomahdollisuuksien kehittämistä taloon viime vuonna hankitussa Grobissa yritystä kiinnostivat uudentyyppiset rakenneratkaisut ja niiden mukanaan tuomat edut yrityksen tuotantoon.

Koneeseen päädyttiin kuitenkin tarkan markkina-analyysin jälkeen.

”Teknologialtaan Grob kyllä vakuutti varsin nopeasti. Saksassa tehtaalla tehtiin koneistustestit, jotka sujuivat mallikkaasti. Teknologiaa hyödynnettiin testeissä älykkäästi ja Grob teki myös yrityksenä vahvan vaikutuksen. Tehtaan teknologiatilat ovat mainiot, siellä on mahdollisuus tutustua käytännön toiminnassa koko tehtaan konetarjontaan.”

”Grob tekee läheistä yhteistyötä Siemensin kanssa ohjausten puolella, ja pääsimme myös sitä tarkastelemaan. Se oli hyvin mielenkiintoista”, sanoo Löytynoja.

Grob G550T asennettiin Nivalaan vuodenvaihteen tienoilla ja koneen yhteyteen yritys hankki myös tehokkaan palettiratkaisun ja 340-paikkaisen työkaluautomaation tuotantoa edelleen tehostamaan. CAM-järjestelmä on NX. Tuotanto koneella on Nivalassa aloitettu.

”Kun kyseessä on suorituskykyinen ja hyvin monipuolinen teknologia, sen eri mahdollisuuksien täysi hahmottaminen ja edelleen hyödyntäminen vie aikansa. Asiat ovat edenneet asiallisesti, ja odotamme koneelta tuotantoomme vahvaa panosta jatkossa.”

”Vahva suorituskyky yhdistettynä omintakeisiin innovatiivisiin piirteisiin tuovat joustavuutta tuotantoon. Odotamme koneen myötä jatkossa mm. tuotantoaikojen merkittävää nopeutumista”, sanoo Tommi Löytynoja.

Grob-Werke GmbH & Co KG

Perustettu 1926

Perheyritys, tuotteet vaakakaraiset 5-akseliset koneistuskeskukset

Liikevaihto 1,5 Mrde (2017)

Päätehdas: Mindelheim Saksa, tehtaat USA, Kiina, Brasilia

Pro Estore Oy:

Perustettu 2000

Sopimusvalmistaja. Koneistus, hienomekaniikka, kokoonpanot

Liikevaihto 6,8 Me (2017)

Toimipaikka Nivala

Kari Harju

Huhtikuisille teknologiapäiville osallistui yli 400 Grobin teknologiasta kiinnostunutta.

Grobin kotinäyttely Mindelheimissa

Grob järjesti huhtikuulla kotinäyttelyn päätoimipaikassaan Mindelheimissa. Tämän ensimmäisen tällä nimikkeellä pidettyyn kokonaisuuteen osallistui yli 400 kutsuvierasta eri puolilta maailmaa. Tapahtuman keskeistä sisältöä olivat teknologiatilan demojen lisäksi erilaiset tietopuolen teknologiaesitykset eri teemoista. Tapahtumassa lanseerattiin myös täysin teknologiaa, sillä uusi yleiskoneistuksen economy-sarja access eli a esiteltiin yleisölle. Esillä olivat uudet G350a ja G550a-mallit ovat investointihinnaltaan merkittävästi edullisempia ja mahdollistavat pääsyn hyödyntämään tätä teknologiaa yhä useammille koneistamoille.