Avainsana-arkisto: Rensi

ProMechanics panostaa CADCAM-ohjelmointiin

Nivalassa toimiva konepaja ProMechanics Oy investoi ohjelmointitoimintoihinsa. Ohjelmistopäivitys ajoitettiin samaan ajankohtaan uuden monitoimisorvin käyttöönoton kanssa, jolloin yrityksessä päästiin heti ottamaan täysi hyöty irti uudesta sorvista.

ProMechanics tarjoaa koneistuspalveluja modernilla konekannalla. Koneistuspalvelu tuottaa laadukkaita hienomekaanisia komponentteja suomalaisille ja kansainvälisille asiakkaille. 

Koneistuspalveluihin kuuluvat jyrsintä, automaattisorvaus ja monitoimisorvaus. Konekanta soveltuu erinomaisesti haastavien koneistettavien osien sarjatuotantoon. ProMechanicsin palveluihin kuuluvat myös kokoonpano- ja osakokoonpanotyöt sekä TIG-hitsaus. Tämän lisäksi yritys tarjoaa tuotteiden pintakäsittelyt ja jatkojalostukset, jotka teetetään luotettavilla yhteistyökumppaneilla.

Epäsymmetristen ja vaativien 3D-mallien lisääntyvä kysyntä

ProMechanics on käyttänyt tuotannon nopeuttamiseksi CADCAM-ohjelmistoa jyrsin- ja sorvausratojen ohjelmointiin. Asiakkaiden tarve aiempaa vaativammille osille on jatkuvassa kasvussa, jolloin monimutkaisten osien 3D-mallit luovat ohjelmointiin haasteita. Vastatakseen näihin tarpeisiin ProMechnanics kysyi työkaluja ohjelmistopuolen tehostamiseksi Rensiltä, jonka asiakas yritys oli jo ennestään.

CADCAM-ohjelmiston päivitys


Rensin edustaja kävi ensin kartoittamassa tilanteen ProMechanicsilla, jonka jälkeen päädyttiin CADCAM-ohjelmiston päivittämiseen valmistettavien kappaleiden vaatimalle tasolle. Ohjelmistopäivitys ajoitettiin samaan ajankohtaan uuden Miyano ABX64SYY2 -monitoimisorvin käyttöönoton kanssa, jolloin yrityksessä päästiin heti ottamaan täysi hyöty irti uudesta sorvista.

ProMechanicsin SURFCAM-lisenssiin päivitettiin täydet monitoimisorviominaisuudet, kuten pyörivät työkalut sekä mahdollisuus ohjelmoida toista työkalurevolveria ja apukaraa. Jyrsinkoneiden ohjelmointi päivitettiin samalla moniakselista työstöä varten. Ohjelmistopäivityksen lisäksi Rensi räätälöi yrityksen Miyano-, Traub- ja Moriseiki-monitoimisorvien sekä vaakakaraisen jyrsinkoneen postprosessorit.

ProMechanicsilla ymmärretään myös koulutuksen tärkeys, mikä on usein yrityksissä se, mistä tingitään. Koulutukseen käytettiin ohjelmistopäivityksen yhteydessä useita päiviä. Aluksi opiskeltiin muutama päivä uuden ohjelmiston perusasioita, ja käytännön harjoittelun jälkeen koulutusta jatkettiin Advanced-tason ohjelmoinnilla.

Koulutus toteutettiin osissa ja koronatilannekin vaikeutti välillä sen järjestämistä paikan päällä, joten se pidettiin osittain etänä verkossa. Koulutuksen loppuosa ajoitettiin yhteen uusien tuotteiden valmistamisen kanssa, jolloin päivitettyä SURFCAM-ohjelmistoa voitiin hyödyntää käytännön työssä eteen tulleiden haasteiden ratkaisemisessa.

SURFCAMistä täysi hyöty irti

ProMechanicsilla käytetään SURFCAMin eri ominaisuuksia laajasti. Normaalin työstörataohjelmoinnin lisäksi ohjelmaa käytetään suunnitteluun, piirtämiseen sekä 3D-mallien analysoimiseen, jolloin SURFCAMin ohjelmointiavusta saadaan täysi hyöty irti. ProMechanicsilla voidaan luottaa konesimuloinnin ja Rensin räätälöimien postprosessorien poistavan pienetkin virheet tuotantoprosessista, mikä tekee ohjelmoinnista helppoa ja tehokasta.

Totiset ilmeet koulutuksessa. Kuvassa vasemmalta Rensin CADCAM-kouluttaja Väinö Uutela, ProMechanicsin toimitusjohtaja Ville Parovuori ja koneistaja/ohjelmoija Miika Tervola. Taustalla ProMechanicsin uusi Miyano ABX64SYY2 -monitoimisorvi.

”Olen erittäin tyytyväinen SURFCAMin Waveform-työstörataan, jolla saadaan nopea ja vakaa rata työkalua rasittamatta ja näin tuotannon läpimenoaikaa parannettua”, sanoo ProMechanicsin menetelmäsuunnittelija Mikko Sarjanoja.

Coreplast Laitila investoi jyrsintään ja CAD/CAM-ohjelmistoon

Coreplast Laitila Oy on muoviteollisuuden sopimusvalmistaja. Coreplast tarjoaa visuaalisesti vaativia ja mittatarkkoja muovituoteratkaisuja mm. sähkö-, elektroniikka-, kodinkone-, vapaa-ajan- ja ympäristöteollisuudelle sekä terveydenhuoltoon. Tämän lisäksi Coreplast suorittaa asiakkailleen myös logistisia palveluja. Alkuvuodesta investoi uuteen jyrsintäkoneeseen sekä SurfCAMin CAD/CAM-ohjelmistoon. Asennus ja koulutus tehtiin poikkeusvuoden keväällä etänä.

Coreplast Laitila Oy tarvitsi nopeaa ja tehokasta konetta lähinnä muovin jyrsintään. Päätarkoituksena jigien valmistus nopeuttamaan ja helpottamaan tuotantoa.

Aikaisemmin Coreplast Laitila teki asiat manuaalikoneilla käsin, tai kuten Antti Väisänen Coreplastilta sanoo: ”Ennen käytimme käsicamiä.”

Tuotannon nopeuttamiseksi Coreplast Laitila alkoi miettimään vaihtoehtoja automatisoidakseen tuotantoa.Arto Saarela ja Antti Väisänen Coreplastilta suuntasivat syksyllä 2019 Alihankinta messuille tarkastelemaan mahdollisuuksia tuotantoketjun automatisoimiseksi. REU 900 CNC -jyrsin Rensi Finland Oy:n ständillä veti kavereita puoleensa, josta sitten päästiin keskustelemaan erilaisista vaihtoehdoista Rensin edustajan kanssa.

CNC-jyrsin ja kaksi SurfCAM lisenssiä täysillä 3D ominaisuuksilla.

Muutaman tapaamisen jälkeen Coreplast päätti hankkia REU 900 cnc -jyrsimen, jota ohjelmoidaan SurfCAM ohjelmistoilla. Rensi Finland Oy on myynyt REU 900 jyrsimiä monta vuotta niin kuin myös SurfCAM ohjelmistoa.

”Työstökoneista ja CAD/CAM ohjelmistoista meillä Rensillä on monien kymmenien vuosien kokemus, joten tämä REU 900 ja SurfCAM yhdistelmä oli paras ratkaisu Coreplastille” sanoo Rensin myyntipäällikkö Väinö Uutela. REU 900 on täydellinen CNC-jyrsin muovin jyrsimiseen, ja se kykenee myös kovempaan materiaaliin kuten myös alumiiniin.

Myös alumiinia Coreplast aikoo jyrsiä myös hiukan tulevaisuudessa, mutta pääpaino on muovissa. ”Pintamallipohjainen SurfCAM on täydellinen CAD/CAM ohjelmisto jigien tekoon juuri sen pintamalliominaisuuksien takia, jolloin kappaleesta voi tehdä esimerkiksi naaraskappaleen helposti. Nopea SurfCAM -ohjelmisto sopii tämänkin takia hommaan erittäin hyvin.”

Keskittyneitä ilmeitä koulutuksen aikana. Vasemmalta oikealle Antti Väisänen, Väinö Uutela ja Arto Saarela

Asennus ja koulutus etänä

Niin kuin kaikilla aloilla korona on yleisesti ottaen vaikeuttanut toimintaa jollain määrin. REU 900 -koneen toimitus sijoittui keväälle 2020, jolloin hallituksen toimesta kaikki liikkuminen oli erittäin rajoitteista. Sen myötä Rensi Finland ja Coreplast Laitila yhteisymmärryksessä sopivat koneen kuin SurfCAMinkin asennuksen ja koulutuksen hoidettavan etänä.

Asiat sujuivat ennakkopeloista huolimatta kuitenkin hyvin. Rensi oli omassa hallissaan esiasentanut koneen, tehden Coreplastin asentamisesta helpompaa. CNC -koneen ohjauksen koulutus oli helppo opettaa etänä verkon yli näyttäen ohjausta omalta näytöltä” kertoo Väinö Uutela.

”Kone on muutenkin erittäin yksinkertainen ja helppokäyttöinen, joten etäkoulutus sujui ongelmitta.”

Seuraavaksi oli SurfCAM koulutuksen vuoro, etänä tietenkin. Siihen varauduttiin muutamalla lisätietokoneella, ja harjoituslisenssein, mutta kaikki meni paremmin kuin hyvin.

Tästä kertoo myös myöhemmin pidetty täydennyskoulutus, joka oli sovittu pidettäväksi Coreplastin tiloissa, mutta Coreplast vaati koulutuksen pidettäväksi etänä verkon yli. Matkustusrajoitukset olisivat jo täydennyskoulutuksen aikaan sallineet liikkumisen Coreplastille. ”Koulutus sujui ja onnistui erittäin hyvin, en voi muuta kuin suositella etäkoulutusta kaikille” kertoo Coreplastin Antti Väisänen.

Kone päivittäisessä käytössä

Koulutusten jälkeen jyrsinkone ja SurfCAMit ovat olleet päivittäisellä käytöllä.

”Työstöradat loihditaan kädenkäänteessä ja lastu lentää koneella” kertoo Arto Saarela. REU 900 helpottaa ja nopeuttaa Coreplastin työtä merkittävästi. Aikaa säästyy huomattavasti, jos vertaa aikaisempaan manuaalikoneilla tehtävään työhön. Cnc -koneen ja CADCAM ohjelmiston tuoma ripaus automatisointia jättää myös aikaa muulle työlle enemmän.

Teollisuuden Monipalvelu Oy investoi CAD/CAM-teknologiaan

Teollisuuden Monipalvelu Oy (TMP) uudistaa käytössään olevaa CAD/CAM -teknologiaa. Kempeleessä toimiva TMP Oy päivitti SurfCAM -lisenssit vastaamaan asiakkaidensa tarpeita ja hankki niiden päivitykset SurfCAMin maahantuojalta Rensi Finland Oy:ltä.

Teollisuuden Monipalvelu Oy on mekaanisiin komponentteihin erikoistunut sopimusvalmistaja. Yli 20 vuoden ajan toiminut yritys tunnetaan asiakkaiden keskuudessa kustannustehokkuudesta, nopeudesta sekä laadukkaasta työnjäljestä, se hallitsee koko tuotantoketjun asiakkaan toimittamista kuvista aina valmiiseen, pintakäsiteltyyn tuotteeseen asti.

Suunnittelun ja tuotannon saumattoman yhteistyön ansiosta TMP Oy pystyy reagoimaan asiakkaiden tarpeisiin joustavasti ja tarvittaessa nopeallakin aikataululla. TMP Oy sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Kempeleessä, noin 10 kilometriä Oulusta etelään.

TMP Oy:n ohjelmoitsija Mikko Niku harjoittelemassa SurfCAMin uusia ominaisuuksia

TMP Oy:n asiakkaita on sekä kotimaisia että ulkomaisia eri alojen johtavia kone- ja laitevalmistajia. TMP Oy palvelee heitä noin 25 asiantuntevan, alati kouluttautuvan ammattilaisen voimin.

Yhä enemmän haastavia 3D-muotoja

TMP Oy kasvaa tasaista tahtia vuosi vuodelta, joten myös koneistuksen lisääntyessä CAM-ohjelmointi lisääntyy.

Lisäksi samanaikaisesti TMP Oy alkoi saamaan yhä enemmän ja enemmän haastavia 3D-muotoja sisältäviä kappaleita koneistukseen. Tämä vei ohjelmoitsijoilta normaalia enemmän aikaa hyvän työstöradan luomiseen. Yritys ei ennen ollut törmännyt hidasteluun, sillä koneistettavat kappaleet olivat olleet muodoiltaan yksinkertaisempia, jo niihin sen hetkiset SurfCAM -lisenssit kykenivät muitta mutkitta.

Koska TMP tiesi ennestään SurfCAMin nopeuden, oli loogista päivittää sitä ylöspäin ja saada siten uusi vauhdikkaampi ratkaisu 3D koneistukseen.

Lisenssit täysillä 3D-työstörataominaisuuksilla

Yritys otti yhteyttä SurfCAMin maahantuojaan Rensiin ja ratkaisu oli päivittää SurfCAM lisenssit tuotannon edellyttämälle tasolle.

Lopputuloksena yrityksellä on 4 SurfCAM lisenssiä, joilla jyrsitään ja sorvataan monimutkaisia 3D muotoja sisältäviä kappaleita. Pakettiin sisältyi myös Rensin SurfCAM -kouluttajan käynti Kempeleessä opettamassa lisenssien uudet ominaisuudet ohjelmoitsijoille.

SurfCAM lisenssien päivittäminen oli helppo ratkaisu, sillä ohjelmisto oli ennestään tuttu TMP Oy:lle, joka on käyttänyt SurfCAM -ohjelmistoa jo 90-luvulta lähtien.

Koulutuksessa keskityttiin ”advance” tason ohjelmointiin, sekä TMP Oy:n tämän hetkisiin hidasteisiin ohjelmoinnissa. Koulutukseen otti osaa TMP Oy:n 3 kokeneinta ohjelmoitsijaa.  Koulutuksessa käytiin myös uudet asiat läpi harjoitellen uusia työstöratoja 3D kappaleisiin.

Mikko Niku ja yksi monista TMP Oy:n työstökoneista, joita ohjelmoidaan SurfCAMillä. Työstökoneita tuotannossa on yli 20 kappaletta.

Nopeaa ohjelmointia SurfCAMin avustuksella

Lopputuloksena TMP Oy pystyy vastaamaan asiakkaidensa vaativiin tarpeisiin entistä paremmin. CAD/CAM -ohjelmointi on nyt tehokasta ja nopeaa tehden tuotannosta sulavaa. Ohjelmoitsijat saavat entistä enemmän irti SurfCAMistä, jolla he voivat tehdä jokaiselle työstökoneelle sopivan työstöradan kädenkäänteessä.

”Pysymme mukana kilpailussa ja voimme vastata entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Pystymme tekemään monimutkaisistakin kappaleista erittäin tarkkoja SurfCAMin ansiosta” sanoo tuotantopäällikkö Jari Hautala.

Rensi on myös räätälöinyt TMP Oy:n postprosessorit toimimaan SurfCAMin ja työstökoneiden välillä saumattomasti, jolloin ei tarvita nc-koodin manuaalista muokkaamista, vaan voidaan siirtää CAMillä luotu tiedosto suoraan työstökoneelle ajoon.

Vision Engneering -tuotteet Rensin tarjontaan

Rensi Oy:n laaduntarkkailun alueen tarjonta laajenee. Englantilaisen Vision Engineering Ltd:n tuotteet ovat uusi lisä tälle tuotealueelle.

Eyepiece-less

Rensi tunnetaan mittakoneistaan ja Surfcam-ohjelmistoista, muovi-, puu-, alumiinikoneiden toimituksista ja monitoimisorveista teräksen koneistukseen.

Rensi tarjoaa myös mittauspalveluja sekä asiakkaalla että omissa tiloissaan Klaukkalassa. 

Rensi on toiminut pitkään englantilaisen Aberlink Ltd:n manuaali- ja CNC-mittakoneiden toimittajana. Liikuteltavissa nivelvarsikoneissa Rensi on ollut jo vuodesta 1996 markkinajohtaja ja toimittaa ranskalaisia Kreon 3D -nivelvarsikoneita ja sinisen valon 3D-skannereita. Kädessä pidettävissä 3D-skannereissa Rensillä ovat Artec Leo -toimitukset käynnissä.

”Englantilaiset, laadukkaista komponenteista kootut Vision Engineering Ltd:n mittaus- ja laaduntarkkailuinstrumentit laajentavat nyt tarjontaamme. Nykyaikaisessa tuotannossa vaaditaan laadun tarkkailua, ja elektroniikkaan liittyvissä komponenteissa se on tehtävä joka työpisteessä. Vision Engineering on markkinajohtaja juuri tällaisissa laaduntarkkailun stereomikroskoopeissa kuin digitaalisissa laaduntarkkailulaitteissa. Automaation puolella Vision Engineering on tehnyt oman ohjelmisto- ja mittaus järjestelmän, ja heillä on omia ratkaisuja erilaisin QC-haasteisiin”, toteaa Rensin Vesa Sirén.

Laaduntarkkailun Mantis- ja Lynx-stereomikroskoopit

Mantis- ja Lynx -mallit ovat perinteisistä stereomikroskoopeista poiketen ns. Eyepiece-less-malleja.

Niissä ei ole kahta okulaaria, joihin joutuu painamaan silmänsä kiinni nähdäkseen stereona mikroskoopissa. Yhden ”katseluaukon” ratkaisu tarjoaa hyvän 3D-näytön ja käyttömukavuuden lisäten samalla laatua ja tuottavuutta.

Patentoitu optinen teknologia poistaa näin perinteisten mikroskooppien rajoittavien okulaarien käytön ja sallii käyttäjälle pään liikkeiden vapauden, ylivoimaisen ergonomian ja käsi-silmä koordinaation plus antaa mahdollisuuden käyttää silmälaseja päässään laaduntarkkailua tehtäessä.

Evo-Cam II

Lyhyesti sanottuna Mantis- ja Lynx-edut ovat Rensin myyntipäällikkö Wille Härön mukaan seuraavat:

”Mallit mahdollistavat jatkuvan mittauksen ilman väsymistä. Etuja ovat mahdollisuus käyttää silmälaseja, ergonominen asento, okulaariton mikroskooppi, missä laaja katselukulma, 2x-20x säädettävä suurennos, monia eri kiinnikevaihtoehtoja useisiin eri toimintaympäristöihin sekä suljettu kotelointi, mikä mahdollistaa käytön jopa likaisissa ympäristöissä. Lisäsi kappaleiden tarkistus on nopeampaa.”

Mantis Elite mallissa on myös integroitu digitaalikamera, jolla voidaan kaapata kuvia. Lynx-mallissa on myöskin vakiona pyörivä alusta, jolloin 360 asteen laaduntarkkailu tulee vielä helpommaksi.

Digitaalinen laaduntarkkailu – EVO Cam II Digitaalinen mikroskooppi

Evo Cam II on Ville Härön mukaan monipuolinen ja helppokäyttöinen digitaalinen mikroskooppi aina 300-kertaiseen optiseen suurennokseen saakka, ja omaa tarkan resoluution suurella virkistystaajuudella, mikä estää silmien väsymistä pitkäaikaisessa käytössä. Laite on täysin itsenäinen, mutta omaa myös mahdollisuuden liittämiseen PC:hen langattomasti tai langallisesti.

360 astetta tarkkaa kuvaa.

3600x suurennos takaa jopa pienimpien osien tarkastelun

Evo Cam II omaa 300x-kertaisen optisen suurennoksen, jota voi jatkaa digitaalisesti jopa 3600-kertaiseksi. Laite tallentaa Full HD-tarkkuuden kuvia, mitä on mahdollista lähettää langattomasti tietokoneelle Wifin kautta.

”Uutena ominaisuutena on monitarkennus, Vision Engineering on kehittänyt uuteen Evo Cam II malliin monitarkennuksen, minkä avulla perinteisen yhteen pisteeseen fokusoinnin sijasta voidaan koko työalue tarkentaa tarkaksi kuvaksi.”

Tarjolla on 360-astetta tarkkaa kuvaa, Evo Cam pyörivän katselukulman avulla on mahdollista tarkkailla kappaletta useasta eri suunnasta ilman kappaleen aikaa vievää kääntöä.

Kuva ilman monitarkennusta ja sen kanssa.

”Laaduntarkkailu on helppoa ja nopeaa, Evo Camissa on myös useita eri päällyksiä kameralle, jolloin kappaletta voi verrata suoraan visuaaliseen mittadataan. Pyynnöstä modifioitujen päällyksien tilaus on mahdollista esimerkiksi jokaiselle erilliselle kappaleelle.”

Videomittalaitteet ja Non Contact Measurement

Vision Engineering on toimittanut ei-koskettavia mittavälineitä elektroniikka- ja autoteollisuuden tarpeisiin. Swift PRO Elitte on työkalunvalmistajien perusmittaukseen tarkoitettu laite, Swift PRO Cam kompakti manuaalinen videomittalaite ja TVM välitön näkökentässä olevan 2D-kappaleen mittauslaite. Falcon CNC on CNC ohjattava edistyksellinen uuden sukupolven videomittalaite, Hawk Elite tarkka optinen mittausmikroskooppi. Vision Engineering Lt tuotteiden käyttäjät löytyvät elektroniikkateollisuudesta, auto- ja lentokoneteollisuudesta ja muovisten ruiskupuristusosienvalmistajista. Myöskin dental-puolen valmistus on lisääntyvässä määrin hankkinut Vision Engineering tuotteita.

Hitsaus- ja mittauspöydät Rensin valikoimiin

Rensi vahvistaa kone- ja laitemyyntiään ottamalla valikoimiinsa hitsaus- ja mittauspöydät.

Rensi tunnetaan mittakoneistaan ja Surfcam-ohjelmistoista, muovi-, puu-, alumiinikoneiden toimituksista ja monitoimisorveista teräksen koneistukseen. Rensi tarjoaa myös mittauspalveluja sekä asiakkaalla että omissa tiloissaan Klaukkalassa. 

Rensi on toimittanut useamman kymmenen vuotta niin mittakoneiden toimittajana kuin lastuavan ja levypuolen koneiden toimittajana.  CAM-ohjelmistoja Rensi on toimittanut vuodesta 1993, ja valimoin kuuluvat Surfcam ja WorkNC ohjelmistot suomalaisilla Made in Finland postprosessoreilla.

Nyt valikoima on täydentynyt hitsaus- ja mittauspöydillä.

”Olemme pitkään etsineet meille oikeita add-on tuotteita täydentämään portfoliotamme, mutta sellaisen valmistajan, jolla on kokemusta ja kykyä tehdä valikoima erilaisia pöytiä ja kiinnitinjigiratkaisuja oikealla hinnalla, ei ole ollut helppoa. Nyt valikoimissamme on sopiva toimittaja”, toteaa Rensin Vesa Sirén.

Pöytiä on kahdella eri rei’ityksellä.

Miksi pitäisi olla uusi hitsauspöytä?

Hitsauspöydän valinta on prosessi, jossa on tunnettavaomat tuotteensa ja niiden asettamat vaatimukset pöydälle ja kiinnittimille. Tärkein kysymys on tietenkin se että, miksi pitäisi olla hitsauspöytä.

Yksi seikka on materiaali, pöydän materiaalina on valurauta, koska sen kovuus on korkeampi kuin tavallisella teäksellä ja hitsausslagit eivät tartu siihen helposti kiinni. Valurauta ei myöskään ruostu niin helposti.

Toine on ajan säästö, koska pöydistä ja kiinnittimistä on 3D mallit, jolloin kiinnityksen voi suunnitella etukäteen ja jigejä ei tarvitse koneistaa. Standardisoitu kiinnittäminen nopeuttaa kappaleesta kappaleeseenvaihtoa.

Miten valitsen – mitä tarvitsen

Ensiksi valitaan pöydän tyyppi ja koko. Pöydässä voi olla 4-holes -kuvio tai reiät voivat olla diagonaalisesti 5-holes kuviona.

3D-pöydät ovat aina 200 mm paksuja, koot ovat millimetreissä. 2D-pöydät ovat levyjä ilman reunoja. Neliömäisissä pöydissä koot ovat 1000×1000, 1200×1200 ja 1500x1500mm sekä 2000x2000mm

Suorakaidepöydissä vastaavasti koot ovat 1200×1000, 1500×1000, 2000×1000, 2400×1200, 3000×1500 ja 4000×2000 mm.

Toisessa vaiheessa valitaan jalat. Jalkoja on kahta korkeutta, 450 mm ja 620 mm ja ne voivat olla pyörillä tai ilman. Yksi jalka kestää 800kg kuorman. 2000x1000mm pöydässä on 4 jalkaa ja sitä suuremmissa 6 jalkaa oletusarvona. Erilaiset, jopa 3000mm laatikkomaiset ulokkeet voivat vaatia oman jalkansa. Lopuksi valitaan peruskiinnityssetti.  Valintaa helpottamaan on luotu peruskiinnityssetit 1…5. Lisäksi voi valita isosta valikoimasta erilaisia orsia ja prismoja kuin myös magneettikiinnittimiä ohutlevyille tai ”klipsejä” pikakiinnittämiseen

Sipcon Instruments Ltd:n mittalaitteet Rensin valikoimiin

Rensin mittalaitepaletti on laajentunut Sipcon Intstruments Ltd:n tuotteilla. Sipconin valikoimaan kuuluu laajasti ratkaisuja eri mittaustarpeisiin.

Profiiliprojektoreja. Vasemmalla optinen ja oikealla kamerapohjainen projektori.

Rensin tarjontaa ovat mittalaitteet, Surfcam ohjelmistot, muovi-, puu-, alumiinikoneet ja monitoimisorvit teräksen koneistukseen. Rensi tekee myös mittauksia sekä asiakkaalla että omissa tiloissaan Klaukkalassa.

Mittalaitteissa Rensin paletissa ovat Aberlink Ltd:n manuaali- ja CNC-mittakoneet, Kreon 3D nivelvarsikoneet ja sinisen valon 3D skannerit. Kädessä pidettävissä 3D skannereissa Rensillä on Artec3D Leo toimitukset käynnissä. Nyt tarjonta laajenee edelleen.

”Olemme jonkin aikaa etsineet mittakonepäämiestä täydentämään portfoliotamme. Päädyimme lopulta intialaiseen Sipcon Instruments Ltd:”, toteaa Rensin Vesa Sirén.

”Vuodesta 1975 lähtien Sipcon on kehittänyt innovatiivisia teollisia mittausjärjestelmiä ratkaistakseen dimensionaalisten mittausten kysymyksiä. Se on globaali toimittuja, ja heidän vahvuuksiaan ovat R&D-kokemus ja 24tunnin englanninkielinen tuki”, Sirén toteaa.

Digitaaliset mikroskoopit ja profiiliprojektorit

Sipcon valmistaa ratkaisuja mittauksen eri alueille. Pöytämalliset digitaaliset mikroskoopit, Maxy Series, sallivat käyttäjän katsoa, kaapata ja mitata eläviä kuvia. Niissä on 2MP HD -kamera, autofokus toiminto vaihdettavilla linsseillä ja PC-pohjainen ohjelmisto.

Kädessä pidettävä remote control auttaa käyttäjää fokusoimaan, zoomaamaan, tekemään ei kontrasti ja valaistus säädöt ja auttaa näin elektroniikan ja muiden pienten tuotteiden kokoonpanoja ja valmistusta.

Sipcon -profiiliprojektorit ovat edullisia perusmittauslaiteita ja niitä valmistetaan kokoluokkiin 250-1200 mm mittausalueen (XY) ollessa 50×50 mm:stä 400x200mm:iin. Pienimmät liikkeet ovat 1um, 5um, 0.5um ja 0.1um ja suurennus on saatavissa 5x, 10x, 20x, 25x, 50x, 100x ja 200x. Suurennusvirhe on +/- 0.0.5 % ja mittaustarkkuus on (3+L/200)um. Käyttäjät voivat valita erilaisia mittausjärjestelmiä, DRO ja/tai eri PC ohjelmistoja. Samassa kategoriassa ovat myös työkalumikroskoopit eli horisontaaliprojektorit, jotka ovat tarkoitettu poran ja jyrsinterien mittaamiseen.

Sipcon-videomittalaitteissa mittausalue on 50 X 50 mm – 400 X 200 mm.

Videomittalaitteet, Quickie-koneet

Sipcon-videomittalaitteissa mittausalue on 50 X 50 mm – 400 X 200 mm. Työtaso liikkuu kitkattomasti itsevoitelevilla rullalaakereilla ruuvien ollessa välyksettömiä. Koneet ovat manuaalisia tai CNC-käyttöisiä. Sipcon Vision Measuring System käyttävät telecentristä linssijärjestelmää, jolloin eri suurennuksilla ei tarvitse fokusoida koska inssit ovat para focal-tyyppiä. Suurennus alueet ovat 5X – 2000X ja niillä on elinikäinen takuu. Pienin resoluutio on 0.005 mm, 0.001 mm, 0.0005 mm ja 0.0001 mm.

Manuaaliseen videomittakoneeseen on saatavissa optiona koskettava pysty- tai mutkapäällä varustettu probe. PC:ssä oleva mittausohjelmisto raportoinnin kanssa täydentää mittausratkaisun. CNC-koneeseen on mahdollista yhdistää myös lasermittauspää.

Quickie eli Imaged Based Mesurement systems tarjoaa vertikaali- ja horisontaalimallit mekaaniselle puolelle että erikseen CableQuickie mittaamaan sähköjohtojen ja kaapelien eristyksien paksuutta. Quickie -koneissa kappale sjoitetaan mittauskohtaan ja kaikki mittaukset, raportoinnit ja SPC hoituvat automaattisesti sekunnin osissa. Quickie mittaa kulman, etäisyyden, säteen/halkaisijan ja pulttiympyrät, 2D profiilit, alueet ja reunapituudet kuin myös muototoleranssit, orientaatiot, trendit, paikkatoleranssit, keskipoikkeamat, raportti ja SPC. Rensi on mukana tutusti Alihankinta-messuilla.