Avainsana-arkisto: Sorvauskeskukset

Mapromecille löytyi käytetty monitoimisorvi täsmähakuna Saksasta

Mustasaaressa Vaasan kupeessa sijaitseva konepaja Oy Mapromec Ab hankki käytetyn monitoimisorvin DMG GMX400:n, joka oli etsitty heille täsmähakuna Saksasta. Yritys päätyi käytettyyn koneeseen, koska se sopi hyvin valittuun työvaiheeseen ja oli nopeasti saatavilla ajoon.

Oy Mapromec Ab on vaativien sylinterimäisten komponenttien koneistukseen erikoistunut sopimusvalmistusyritys Mustasaaressa Vaasan lähellä. Valmistusvalikoimaan kuuluvat esimerkiksi männäntapit, akselit, rullat polttoaineruiskutuspumpuille ja venttiilien nostimille, jatko- ja laakeriosat nokka-akseleille. Koneistus tehdään enimmäkseen 5-akselisilla työstökoneilla.

Automaatin kautta kilpailukykyä heti alkutaipaleella

Yrityksen toiminta käynnistyi vuonna 1994 männäntappien valmistuksella suurille diesel- ja kaasumoottorivalmistajille. Tälläkin hetkellä yrityksen 50 työntekijää ovat varmistamassa, että isoille konevalmistajille lähtee diesel- ja kaasumoottoreiden osia ympäri maailmaa.

Yritys ymmärsi heti alkutaipalellaan automaation merkityksen kilpailukyvyn säilyttämisessä ja osti ensimmäisen teollisuusrobotin jo vuonna 1998. Siitä lähtien yritys on kehittänyt uusia automatisoituja valmistus- ja testaustapoja: robotiikkaa ja erilaisia ​​automatisoituja ratkaisuja käytetään nyt laajalti yrityksen valmistusprosesseissa.

”Lisäämme automaatiota koko ajan sekä osaamisen, että teknologian puolella, koulutuksen kautta osaamista ja myös työrotaation kautta. Volyymituotteiden tuotantolinjoilla työstökoneissa on joko robotti tai palettiautomaatio. Lyhyissä sarjoissa puolestaan CNC koneet manuaalikäytössä”, kertoo Leif Enberg Mapromecin hallituksen puheenjohtaja yrityksen automaatiosta.

Automaation lisäksi yrityksen toiminnan kulmakiviä ovat laatustandardit. Koska yritys valmistaa erittäin kuormitettuja komponentteja, laivamoottoreille tai moottoreille, jotka tuottavat sähköä yhteiskuntien kriittisille toiminoille, ovat luotettavat testausmenetelmät tärkeässä roolissa. Yritys otti esimerkiksi raaka-aineiden testauksen ultraäänellä käyttöön jo vuonna 2001 ja MPI testaus on ollut kauan jatkuvassa käytössä.  

Monitoimisorvin edessä Mapromecin kehitysjohtaja Jari Kuljunlahti (vas.), Evomaxin toimitusjohtaja Mauri Kautto (kesk.) ja Mapromecin hallituksen puheenjohtaja Leif Enberg.

Toimeksiannon kautta käytetty monitoimisorvi

Mapromecin konekanta on melko nuori ja teknologia hyvällä modernilla tasolla. Lisäkapasiteetille oli kuitenkin tarvetta ja katse kohdistui käytettyihin koneisiin, koska työstövaiheessa ei ollut tarvetta varmistaa tuhannesosamillejä.  

”Tuotteiden valmistusprosessissa on monta eri työvaihetta, ja eri vaiheisiin tarvitaan erilaista teknologiaa. Puntaroimme investointia kauan ja päädyimme käytettyyn koneeseen, joka sopii tähän työvaiheeseen hyvin. Käytetyssä koneessa takaisinmaksuaika on lyhyempi verrattuna uuteen soluun. Ratkaisu toimii hyvin myös, kun on tarve saada kone nopeasti tuotantoon”, kertoo Mapromecin kehitysjohtaja Jari Kuljunlahti.

Mapromec hankki Evomaxin avulla käytetyn monitoimisorvin DMG GMX400:n Saksasta. Konemalli on yritykselle jo entuudestaan tuttu, sillä hallin lattialla on useita vastaavia koneita. Sorvilla tehdään sorvauksen ja jyrsinnän eri vaiheita.

”Käytetyn koneen hankinnassa on omat riskinsä, mutta luotimme myyjän asiantuntemukseen. Vertailimme myös muihin koneisiin ja uskalsimme tehdä päätöksen. Myös varmuus siitä, että jos koneen kanssa tulee haasteita, ne saadaan ratkaistua. Molemmin puolinen luottamus pitää olla. Se on ratkaisevaa ja tärkeää kun päätös pitää tehdä. Ei sillä käytännössä ole merkitystä, että onko kone uusi vai käytetty, kunhan luottamus toimijan kanssa on hyvä. Edellisten projektien perusteella uskalsimme päätyä tähän käytettyyn vaihtoehtoon”, jatkavat Jari ja Leif.  

Laajan verkoston kautta sopivia käytettyjä koneita

Evomax toimii globaalin käytettyjen koneiden kauppakanavan Gindumacin Suomen edustajana ja koneita liikkuu ulkomailta Suomeen ja Suomesta rajojen yli useisiin eri maihin. Gindumacin lisäksi Evomax hyödyntää suoria kontakteja muihin Euroopan konekauppiaisiin.

”Suomalaisilla asiakkailla on varsinkin tällä hetkellä tarpeita saada korkean teknologian koneita nopealla toimitusajalla. Etsimme jatkuvasti täsmähakuna koneita suomalaisille asiakkaille. Käytettyä konetta hankittaessa on tärkeä varmistaa koneen kunto ja historia luotettavasti. Lisäksi on tärkeää varmistaa myyjän luotettavuus. Evomaxilla on laaja kansainvälinen verkosto, jonka avulla voimme varmistua siitä, että suomalainen asiakas saa varmasti sitä mitä tilaa”, kertoo Mauri Kautto, Evomaxin toimitusjohtaja.

Sahalinjavalmistaja vahvistaa koneistuskapasiteettiaan

Sahateollisuuden linjavalmistaja Veisto Oy kehittää voimakkaasti tuotantoaan Mäntyharjulla. Yrityksen kapasiteettia ja tuotantotehokkuutta vahvistavan investointikokonaisuuden osana yrityksen sorvauskalusto vahvistui hiljattain uudella sorvauskeskuksella. Se saa pian rinnalleen toisen samanlaisen.

Veisto Oy on alansa erikoisosaaja, puunjalostusteollisuuden sahateknologiaan keskittynyt konepaja. Vuonna 1964 perustettu kasvuyritys suunnittelee ja valmistaa sahatavaran tuotantolinjoja paitsi Suomeen, kansainvälisille markkinoille.

”Keskimäärin noin 70 prosenttia tuotannostamme menee vientiin. Markkinat painottuvat pohjoisen pallonpuoliskon havumetsävyöhykkeelle Pohjoismaihin, Pohjois-Amerikkaan sekä Venäjälle, ja myös muualle. Yksi esimerkki ovat vaikkapa Etelä-Amerikan tai Yhdysvaltain eteläosien puunjalostusteollisuus”, kertoo toimitusjohtaja Markku Rautio.

Veisto on perinteikäs sahateollisuuden linjatoimittaja, kuvassa niiden kokoonpanoa. Linjoja yritys toimittaa maailmalle laajalti, viennin osuus tuotannosta on 70 prosenttia.

Noin 50 miljoonan liikevaihtoa pyörittävä ja nyt noin 280 henkilöä työllistävä perheyritys valmistaa sahalinjat HewSaw-tuotemerkillä. Linjojen tuotannossa räätälöinti on avainasia.

”Linjat suunnitellaan tietyn vakiomalliston pohjalta, mutta jokainen niistä on samalla hyvin yksilöllinen. Tuotantotarpeet ja -ympäristöt vaihtelevat tietenkin hyvin tapauskohtaisesti”, toteaa tuotantopäällikkö Jari Hirvonen.

Teknologiakärki

Nopea teknologinen kehitys on viime vuosina muokannut isosti sahalinjojen ominaisuuksia.

Uudet sahaustekniikat tehostavat linjojen toimintaa, tietotekniikka ja esimerkiksi konenäkö vievät alan teknologiaa eteenpäin.

”Tehokas automaattiohjaus on nykypäivää linjojen toiminnassa, ja mittatarkkuudet ja laatu huippuluokkaa”, kertoo Rautio.

DMG Gildemeister CTX gamma 3000 TC on vahvistaa Veiston koneistuskapasiteettia. Kuvassa ohjaukseen tutustumassa koneistajat Otto Nikkinen ja Markus Lyömiö.

Veisto Oy on vuosien varrella ollut mukana hyvin monenlaisissa sahalinjaprojekteissa niin Suomessa kuin maailmallakin. Viime aikojen yksi kookkaimmista projekti on toteutettu Suomeen ja tarkemmin Raumalle, mihin Veisto toimittaa Metsä Fibrelle parhaillaan mittavaa sahalinjaprojektia. Samalla se kuvaa hyvin alan teknologian nykykehitystä.

Linja edustaa monella tapaa uusintaa kehitysastetta sahauslinjojen toteutuksessa. Linjan yksi tunnuspiirre on sen tuotantonopeus varsinkin ohuemmalla tukkipuulla, mutta myös järeämmän tavaralla, sillä linjalla hyödynnetään Veiston omaa ns. DX-neliterätekniikkaa. Kuten nimikin kertoo, siinä käytössä on neljä leikkaavaa terää tavanomaisen kahden sijasta. Uuden HewSaw-sahalinjan tuotantonopeus on enimmillään jopa 250 metriä minuutissa.

Toinen linjan tunnuspiirre on sen koko. Pituudeltaan linja on 140-metrinen ja sillä voidaan sahata tukkipituuksia kahdesta ja puolesta metriä yli kuuteen metriin saakka.

”Talven aikaan käyttöönotettava linja on kapasiteetiltaan ja tekniikaltaan linja on tämän hetken teknologiakärki, asiakkaalle kilpailuetu pitkälle tulevaisuuteen ja myös meille uusi teknologialoikka sahavalmistajana. Metsä Fibre on pitkäaikainen asiakkaamme, muutama vuosi sitten teimme heille mittavan sahalinjaprojektin myös Vilppulaan”, Rautio kertoo.

Kone mahdollistaa monipuolisen valmistuksen yhdellä kiinnityksellä. Kappalepituus on koneelle enimmillään 3000 mm.

Uutta sorvauskapasiteettia

Sahalinjojen voimakas kysyntä muokkaa parhaillaan eteenpäin Veiston tiloja ja tuotannon puitteita Mäntyharjulla. Yrityksen tontille Mäntyharjulla on viime aikoina kohonnut mm. uusi toimistorakennus ja tilalaajennus on toteutettu myös tuotannon puolelle.

Tuoreimmat kone- ja laite investoinnit liittyvät tuotantoa edellytyksiä helpottavaan ja samalla tuotantotilaa säästävään tornityyppiseen varastoautomaatioon ja koneistuksen laitekannan kehittämiseen.

Yrityksen koneistuskeskuskanta on syksyllä vahvistunut kahdella Burkhardt+Weber-työstökeskuksella, ja nyt uusin koneinvestointi sijoittuu konepajan sorvaamon puolelle. Yritys investoi DMG Gildemeister TX gamma 3000 TC -sorvauskeskukseen, ja marraskuun lopulla Mäntyharjulla asennuksessa ollut keskus saa myöhemmin rinnalleen vielä toisen samanlaisen. Identtinen kolmetonninen toimitetaan alkuvuodesta.

”On toimittava, kun aika on. Lisäämme kysynnän myötä sorvauksen kapasiteettiamme kahdella uudella koneella, ja toimittaja on DMG Mori, minkä pienempi Gildemeister CTX sorvauskeskus on ollut jo pari vuotta tuotannossamme. Siemens-ohjaus oli vahva valintaa ohjaava tekijä. Se mahdollistaa pitkälle samojen ohjelmien käytön uusilla ja tuolla aiemmalla sorvillamme, ja on muutenkin laajalti käytetty ohjaus koneissamme”, kertoo Markku Rautio.

Aiempaa DMG Gildemeister -kalustoa. Tuomas Niinimäki ohjaa parisen vuotta sitten hankittua pienempää CTX 1250 beta-konetta.

Monipuolinen paketti

Veistolla varsinkin toimitettujen linjojen after sales-toimintoihin ja lähemmin varaosien tarkkuusvalmistukseen jatkossa sijoittuva CTX gamma 3000 TC on vahva paketti koneistustöihin.

Koneistukseen uusi keskus tuo tehokkuutta, kone työstää kappaletta kuudelta sivulta, työkappaleen maksimihalkaisija koneelle on 700 mm ja -pituus tyyppinimen mainitsema 3000 mm. Tankokapasiteetti on 127 mm.

4000 Nm:n pääkara ja 220 Nm:n sorvaus ja jyrsintäkara pitkällä 420 mm:n Y-akselilla tuovat suorituskykyä, Magnescale-mittajärjestelmät, tehokas jäähdytysjärjestelmä ja mm. Z-akselin lineaarikäyttö ovat osaltaan takeita tarkkuudelle.

”Kone on meille ennen kaikkea kapasiteetin laajennus. Kun lisäksi uuden tekniikan myötä monet aiemmin usealla koneella tehdyt työvaiheet voidaan tehdä tällä yhdellä koneella, saadaan tuottavuutta ja tarkkuuttakin mukavasti varmistettua ja kehitettyä eteenpäin. Tämä kone saadaan nyt jo pian tuotantoon, toiselle koneelle on perusta valmiina tämän koneen vieressä odottamassa, Rautio sanoo.

Kapasiteettia ja vahvaa konekantaa jatkossa tarvitaan, sillä puutuotteiden ja sitä kautta sahalinjojen kysynnän maailmalla ennakoidaan jatkuvan vahvana.

”Puu on monipuolinen ja ekologinen materiaali, ja siitä tehtyjen tuotteiden kysyntä on vahvassa nousussa. Näen kasvua ja alan vahvaa kehitystä tulevaisuudessa. Uusia sahalinjoja tarvitaan, ja niiden kysynnän myönteiseen kehitykseen vastaamiseen varaudumme uusia ratkaisuja ja tuotantoa kehittämällä”, sanoo Markku Rautio.

Kari Harju

Kookkaita ja monipuolisia kokonaisuuksia. Lisääntyvä automaatio ja tietotekniikka ohjaavat tämän päivän sahausteknologian kehitystä, kertovat Veiston toimitusjohtaja Markku Rautio ja tuotantopäällikkö Jari Hirvonen

DMG Mori lanseerasi NZ-alustan

DMG Mori esitteli tuotekehitystään Milanossa EMO-tapahtuman yhteydessä. Yksitoista tuotantokonetta mukaan lukien useita automaatioratkaisuja sekä kattaus muuta ajankohtaista tarjontaa oli esillä messuosastolla sekä yrityksen Milanon näyttelytilassa. Uutuutena messuilla lanseerattiin modulaarinen sorvausalusta NZ.

DMG Mori esittäytyi messuosastollaan sekä Milanon messualueen lähellä sijaitsevassa show roomissaan. Pääpaino oli tuotannon nykylinjausten mukaan automaatiossa.

PH Cell on DMG Morin kooltaan kompakti modulaarinen palettijärjestelmä.

Automaatiota moneen kohteeseen

DMG Morin ohjelmaan kuuluu yli 50 automaatioratkaisua 12 tuotelinjalla, ja esimerkkejä näistä esiteltiin livenä show roomin tuotantoyksiköissä.

Ratkaisuista esillä oli mm. jyrsinnän alueelta DMU 65 H monoBLOCK varustettuna PH-solulla. Modulaarinen ja kompakti palettien käsittelyjärjestelmä voidaan varustaa eri kokoisilla paleteilla eri tuotantotarpeiden mukaan. Perusversiossa on 12 kpl 500x500mm:n, 16 400×400 mm:n tai 20 320×320 mm:n palettia, mahdollisuus on vielä laajennukseen max. 40 paletilla.

Vastaavasti valmistajan 5-akselisen koneistuksen automatisointiin tarkoitettu käytössä kompaktiksi suunniteltu WH Cell esiteltiin uuden DMP 35-koneistuskeskuksen yhteydessä.

Robo2Go soveltuu sorvien ja sorvaus-jyrsintäkeskusten ja myös koneistuskeskusten automatisiointiin.
 

Sorvauksen alueella puolella show roomin yhden tuotantoyksikön muodosti myös Robo2Go – CLX 450 TC -yhdistelmä. CLX 450 TC -malli on sorvaus- ja jyrsinkeskus lähtötason segmentissä, Robo2Go puolestaan pienten sarjojen tuotantoon soveltuva helposti jopa ilman aiempaa robottikokemusta käyttöön otettava robottijärjestelmä, joka sopii CLX-koneiden lisäksi myös NTX-, NVX-, NLX-, ja tuoreena lisäyksenä myös esimerkiksi DMH 50 kolmannen sukupolven yhteydessä käytettäväksi.

Yhtenä ratkaisuna esiteltiin myös gantrytyyppistä GX 7 latausratkaisua automatisoidun tuotannon tarpeisiin mm. autoteollisuuden alueelle, samoin autonomisesti tilassa liikkuva TH-AGV-yksikkö oli esittelyssä.

Uusi modulaarinen NZ-sorvisarja

Messuille kuuluvat myös uutuuslanseeraukset, ja tuotantokoneissa keskeinen DMG Mori-esittely Milanossa oli modulaarinen NZ -alusta sorvaukseen.

NZ on markkinoilla NZ Due, NZ Tre ja NZ Quattro-versioina, eli kone voidaan asiakastarpeen mukaan varustaa kahdella, kolmella tai neljällä revolveriyksiköllä. Jokainen näistä yksiköistä toimii itsenäisesti ja niillä on Y-akseli, jonka liike on 80 mm, ja B-akseli, jonka kääntöalue on -10 °- +100 °.

Sarjan koneista NZ Tre-versio esiteltiin DMG Morin show roomissa, ja NZ Quattro messuosastolla. Näistä Tre on suunniteltu enimmillään 690 mm:n työkappaleille, Quattrossa työpituutta on 1290 mm:iin saakka. Istukkatyöstö on mahdollinen molemmissa tapauksissa halkaisijaltaan ø 120 mm asti ja tankojen koneistuksessa max. halkaisija on ø 65 mm. Muotoilu uudessa NZ -sarjassa on kompakti. Kolmen metrin pituisen tangonsyöttölaitteen kanssa NZ mahtuu 17,8 m² lattiapinta-alaan.

NZ- koneet voidaan kulloisenkin asiakastarpeen mukaan varustaa kahdella, kolmella tai neljällä revolveriyksiköllä.

Uutuuksia palvelualueelle

Myös palvelusektorin ajankohtaistarjontaa esiteltiin.

DMG Morilla lanseerasi tämän vuoden alussa mm. M1- työstökeskuksen lanseerauksen yhteydessä uuden tilaus- ja huoltopalvelun, joka oli esillä myös Milanossa. Kyseessä on kuukausimaksuun perustuva palvelupaketti ja hiljattain palvelua on laajennettu myös CLX 450 TC:ään, mikä on EMO:ssakin esillä sorvaus- ja jyrsinkoneistuskeskus pienille ja keskikokoisille sarjoille.

TULIP-, ISTOS- ja WERKBLiQ-palvelujen lisäys on puolestaan tekoälyyn perustuva up2parts -laskenta automaattiseen tarjousten luomiseen, mikä perustuu yrityskohtaiseen tietokantaan. Rajoittamattoman tallennustilan ansiosta koneet, materiaalit, asiakkaat ja komponentit tallennetaan keskitetysti, jälkimmäiset 3D -mallina. Geometrinen samankaltaisuushaku löytää valmistajan mukaan automaattisesti samanlaiset tai samankaltaiset komponentit muutamassa sekunnissa.

Ratkaisuja tuotannon verkottamiseen

Tuotannon yhden keskeisen kehitystrendin eli digitalisaation alueella DMG Mori tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja työstökoneiden verkottamiseksi ja arvoketjun digitalisoimiseksi.

Kehitys voidaan aloittaa vaikkapa digitaalisen valmistuspaketin avulla. Se sisältää ratkaisut valmistajan omien laitteiden sekä myös valittujen kolmannen osapuolen merkkien verkottamiseen, PLC-päivityksen uusimpaan Celos-versioon ja DMG Mori Messengerin. DMG Mori Monitoring näyttää kaikkien verkkokoneiden nykyisen tilan – sekä tietokoneella että mobiililaitteilla. Ilmainen asiakasportaali on suunniteltu varmistamaan digitaaliset palveluprosessit valmistajan laitteille, verkkopalvelu mahdollistamaan suoran etäyhteyden DMG Mori-palvelun kanssa.

Mazak-sorvauskeskusten aloitustasoon päivityksiä ja uusi ohjaus

Japanilainen Yamazaki Mazak esitteli vuoden 2021 alussa uudistetun Singaporen tehtaallaan valmistettavan sorvimallistonsa. Uutuudestaan huolimatta QTE-malli on monelle suomalaiselle yritykselle tavallaan jo tuttu, sillä sen perusrakenne perustuu pääosin Mazak QT-COMPACT malleihin, jonka QTE-sarja jatkossa korvaa.

QTE-sarja varustettuna uudella MAZATROL SmoothEz-ohjauksella määrittelee jatkossa Mazak-sorvauskeskusten aloitustason Euroopassa. Edullisen hintatasonsa ja helppokäyttöisyytensä ansiosta koneet soveltuvat hyvin kaikenkokoisille konepajoille.

QTE-sorvauskeskukset on varustettu tutulla Mazak-tekniikalla. Kuvassa täysautomaattinen työkalun mittauslaite Tool Eye.

Monipuolisia sorvauskeskuksia kohtuuhintaan

QTE-sorvauskeskuksissa yhdistyvät korkea Mazak-laatu, hyvä suorituskyky ja edullinen hintataso. QTE-koneisiin on pakattu vakiovarusteiksi tuttua Mazak-tekniikkaa, kuten hihnaton (built-in) karakäyttö, nopeat ja tukevat rullajohteet, nopea servorevolveri ja kärkipylkkä omalla kuularuuvikäytöllä. Lisävarustevalikoima mahdollistaa monenlaisten automaatiojärjestelmien käytön, kuten esimerkiksi valmiin Mazakin ja Fanucin yhdessä kehittämän COBOT-ratkaisun.

Ez Loader 10 on helposti koneelta toiselle siirrettävä yhteistyörobotti kappaleiden lataukseen. Kameralla varustetun yhteistyörobotin ulottuma on 1 200 mm ja käsittelykyky 5 kg. QTE-koneet ovat kokoluokiltaan 6 – 10” istukalla ja sorvauspituudeltaan 300 – 1 000 mm. Malleja on alkaen 2-akselisista koneista aina MSY-malleihin pyörivillä työkaluilla, Y-akselilla ja apukaralla. Tankokapasiteetit ovat mallista ja istukoista riippuen välillä 52 – 80 mm. Koneen kompaktit ulkomitat helpottavat tehokkaan tuotannon suunnittelua myös ahtaissa tuotantotiloissa.

MAZATROL SmoothEz on uusi helppokäyttöinen ohjain peruskoneille. Kosketusnäyttö nostaa käyttäjäkokemuksen modernille tasolle.

Kosketusnäytöllinen MAZATROL SmoothEz -ohjaus

Mazak asetti riman entistä korkeammalle kehittäessään uutta aloitustason CNC-ohjausta. Tavoitteena oli säilyttää peruskoneiden kilpailukykyinen hintataso, mutta samalla tuoda käyttäjäkokemus nykyaikaiselle tasolle. SmoothEz-ohjaus on varustettu korkealaatuisella kosketusnäytöllä, kuten aikaisemmin lanseeratut SmoothG/X-ohjaukset. Kosketusnäytön käytettävyys ja käyttövarmuus on osoittautunut erinomaiseksi myös teollisessa ympäristössä. Yamazaki Mazakilla on jo useamman vuoden hyvä kokemus kosketusnäytöllisistä malleista työstökoneiden ohjauksissa. MAZATROL SmoothEz -ohjaus tarjoaa vakiona muun muassa seuraavat ominaisuudet:  

  • 15-tuuman kapasitiivinen kosketusnäyttö
  • täysi näppäimistö (kosketusnäyttö)
  • suomenkielinen käyttöliittymä
  • G-koodi ohjelmointi (EIA/ISO)
  • MAZATROL-kielinen vuorovaikutteinen ohjelmointi valmiilla työkierroilla
  • Ez Machining – nopea ja tarkka koneistus – mukana älykäs lämpötilakompensointi ITS
  • QUICK MAZATROL – ohjelmoitavan kappaleen 3D-mallin reaaliaikainen piirto ohjelman edistyessä
  • liitettävissä Smooth CAM Ai:n kanssa, jolloin voidaan käyttää kappaleen 3D-mallia ohjelmoitaessa
  • helppokäyttöinen ja nopeasti omaksuttava intuitiivinen graafinen käyttöliittymä

Ensimmäinen näyttelykone Mazak QTE-300MY SG Suomeen marraskuussa 2021

Ez Loader 10 on uusi Mazakin ja Fanucin yhteistyössä kehittämä koneelta toiselle siirrettävissä oleva COBOT-ratkaisu kappaleen lataukseen.

Suomalaiset asiakkaat voivat tutustua uutuusmallistoon ja uuteen ohjaukseen Wihuri Oy Teknisen Kaupan näyttelytilassa Vantaalla loppusyksystä 2021. Tuleva näyttelykone Mazak QTE-300MY SG on varustettu valmiiksi mietityllä ja hinnaltaan kilpailukykyisellä tehtaan tuotantopaketilla ja 500 mm kärkivälillä.

Tuotantopaketti sisältää esimerkiksi tehokkaan 15 bar lastuamisnestejärjestelmän, tankolaitevalmiuden (Ø 80 mm) ja automaattisen kappaleenkerääjän.  CNC-ohjauksen lisäoptioita ovat esimerkiksi erittäin helppokäyttöinen kaiverrusohjelma, jolla voidaan nopeasti ohjelmoida kappaleisiin pyörivällä työkalulla kaiverrettavat tekstit ja numerot (myös juokseva numerointi). Ylikuormitussuoja (Mazak Overload Detection System) taas pitää huolen siitä, että yllättävätkään tilanteet eivät aiheuta akseleille vaarallisen suurta kuormaa.   

Tekniset tiedot Mazak QTE-300MY SG 500U

Suurin sorvaushalkaisija340 mm
TankokapasiteettiØ 80 mm
Suurin sorvauspituus496 mm
Päämoottorin teho ja vääntö18,5 kW / 358 Nm
Y-akselin liike± 50 (100) mm
Pikaliikenopeus X- ja Z-akselit30 m/min
Työkalujen lukumäärä12 kpl
Pyörivien työkalujen teho ja vääntö5,5 kW / 47 Nm
Istukan kokoØ 254 mm (10”)

http://www.machinetools.wihuri.fi

Soraluce ja MTC Flextek yhteistyöhön

Espanjanjalainen Soraluce ja MTC Flextek ovat sopineet yhteistyöstä. Jatkossa MTC Flextek edustaa Soralucen koneiden myyntiä, huoltoa ja varaosapalveluita Suomessa. 

Soraluce kuuluu Danobat Group:iin ja on perustettu 1962. Soraluce on erikoistunut keskikokoisiin ja suuriin työstökoneisiin, joilla voidaan työstää esimerkiksi isojen työkoneiden runkoja tai tuulivoimaloiden osia.

Soraluce on toimittanut yli 3000 konetta maailmanlaajuisesti. Suomessa yksi asiakkaista on metsäkonevalmistaja Ponsse, jolla on käytössä Soralucen teknologiaa konerunkojen ja puomien työstössä.

Innovatiivisia ratkaisuja

Soraluce ilmoittaa panostavansa vahvasti tuotteiden ja huollon laatuun, korkeatasoiseen teknologiaan sekä asiakastarpeiden laajaan ymmärtämiseen sekä pyrkii kehittämään entistä innovatiivisempia ratkaisuja pystyäkseen vastaamaan entistä vaativampiin työstötehtäviin tehokkaasti ja tuottavasti jyrsimisen, sorvauksen sekä avarruksen saralla.

Soralucella arvioidaan tarkasti jokaisen asiakkaan työstöprosessi, jotta siihen voidaan tarjota mahdollismman optimoitu ratkaisu.

Laaja konevalikoima tarjoaa ratkaisun monenlaisiin tarpeisiin. Myös yli 300 erilaista karavaihtoehtoa tuo mahdollisuuksia koneiden kustomointiin juuri sopivaksi. Suurin osa Soralucen koneista on rakenteeltaan joustavia ja ne on mahdollista muokata erilaisiin tarpeisiin ja tiloihin. Koneiden lisäksi Soraluce tarjoaa kokonaisuuksia, joihin voi sisältyä automaatio ratkaisuja, työkalunhallintaa, karojenvaihto- ja palettien vaihtojärjestelmiä.

Avarruskone FXR työstää tuulivoimalan osaa.

Runko-, lattia- ja portaalikoneet

Soraluce jakaa konemallinsa niiden rakenteen ja käytön mukaan. Koneita on runko-, lattia- ja portaalityyppisiä. Valikoimassa koneita on erilaisiin vaativiin jyrsintätehtäviin, avarrukseen, pystysorvaukseen sekä monitoimikoneita.

Kaikista koneista on saatavissa hyvin suuria malleja. Jyrsinkoneissa suurin X-akselin liikematka on 10 metriä ja pystysorveissa suurin kappaleen halkaisija on 8 metriä. Kapasiteettia riittää myös kappaleiden painossa. Suurin pöydän kantama on 33 750kg. Isoimman pystysorvikeskuksen suurin mahdollinen työstökappaleen paino 150 000 kg.

MTC Flextek palvelee jatkossa Soralucen koneiden varaosissa ja huolloissa, Soraluce tarjoaa kattavan etätuen suoraan tehtaalle ja Head Service Hubbeja on kymmenen, joista lähin on Saksassa. Soraluce myös toimittaa koneratkaisunsa avaimet käteen palveluna, jolloin tehdas hoitaa asennuksen itse.

EMO-messuilla Soraluce esitteli gantry-tyyppisen portaali koneen PMG 10 000, jolla voidaan työstää 10 metriä pitkiä, 1,5 metriä korkeita ja 4 metriä leveitä kappaleita. Karan teho on 43kW ja nopeus 7000 rpm.

Terässaaren uuden Spinner CNC-sorvin kuskina alanvaihtaja Jetta

Terässaari Oy:n uutta heinäkuussa asennettua Spinner CNC-sorvia ohjaa alanvaihtaja Jetta Ojala. Uusi työ ja ala innostavat nuorta naista kehittymään työssään hyväksi koneistajaksi. Konepajateollisuus sopii erinomaisesti myös naisille.

Terässaari Oy on vuonna 1976 perustettu konepajayritys, jonka toiminta on keskittynyt alihankintavalmistukseen. Tällä hetkellä yrityksessä on noin 30 työntekijää ja liikevaihto 5,5 miljoonaa euroa.

Yrityksellä on yksikkö Harjavallassa ja lisäksi toimipiste Jämsänkoskella.

Terässaari Oy:n toiminta on keskittynyt alihankintavalmistukseen. Yrityksellä on päämiehiä erityisesti sellu- ja energiateollisuudessa. Yrityksen punaisena lankana on valmistaa asiakkaiden piirustuksista toistuvaistuotteita tyypillisesti pienissä sarjoissa tarjoten pitkää jalostusastetta. Valmistettavat tuotteet ovat usein isoja, suurimmillaan jopa 45 000 kiloa.

Alihankinta-ala on hyvin kilpailtu ja yrityksillä on haastetta erottua.

”Perustekeminen konepajoissa on melko samanlaista. Meidän tavoitteenamme on erottua hyvällä tekemisellä. Osa päämiehistämme ollut jo asiakkainamme neljättä vuosikymmentä.  Toiminta perustuu luottamukseen ja rehtiin suomalaiseen mentaliteettiin. Monen kanssa toimimme pelkästään kättä päälle-periaatteella”, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Kalle Murtasaari.

Vaikka taustalta löytyy pitkäaikaisia asiakkaita, on yrityksellä tavoitteena luonnollisesti löytää lisää uusia asiakkaita ja erottua.  

”Ihanteellista olisi löytää sellaisia päämiehiä, jotka arvostavat sitä, että saman katon alta saa koko konepajan ketjun levyhitsaustyöstä, koneistukseen, pintakäsittelyyn ja kokoonpanoon. Haemme pidempää jalostusastetta. Tämä on vahvuutemme”, täsmentää Murtasaari.

”Tyypillisesti asiakkailta tulee valmiit piirustukset, joiden mukaan valmistamme osat. Olemme myös kehitystyössä mukana ja annamme vinkkejä, jos menetelmän voisi tehdä tehokkaammin tai paremmin. Yhteistyö asiakkaiden kanssa sujuu hyvin ja usein asiakkaat ottavat tarjotut vinkit vastaan.”

Investointi saksalaiseen Spinneriin Evomaxilta

Terässaari on vuosien saatossa investoinut säännöllisesti uuteen konekantaan. Konepuolella yrityksellä on käytössä CNC-sorveja, karusellisorvi, aarporia ja pitkäjyrsinkoneita. Yrityksen toiminta on pidetty modernilla tasolla koneinvestointien lisäksi mm. laatujärjestelmän turvin.

Viimeisin konehankinta oli uusi CNC-sorvi vanhan tilalle. Vajaa vuoden harkinnan jälkeen yritys lähti kartoittamaan sorvitarjontaa useista eri paikoista ja tarjoajilta. Tavoitteena oli löytää hyvä ja vankka kone tekemään perussorvaustyötä. Tarjolla oli monia eri vaihtoehtoja, mutta päätöksenteon hetkellä vaaka kallistui lopulta saksalaiseen Spinneriin.

”Spinner ei ollut merkkinä meille entuudestaan tuttu. Se oli alkuun meille vain yksi tarjouspaperi muiden joukossa. Vertailtuamme eri valmistajien koneita, Spinnerin ratkaisu vakuutti ja tulimme työnjohtajan kanssa siihen tulokseen, että kone vaikuttaa olevan kunnon peli. Myös toimitusaika oli ratkaiseva tekijä. Eurooppalaisella koneella toimitusaika on kuitenkin huomattavasti lyhyempi kuin esimerkiksi Aasian vastaavilla”, valaisee Kalle Murtasaari.  

Spinnerin Terässaarelle toimitti heinäkuussa Evomax Oy. Kone on tehokas Saksassa valmistettu CNC-sorvi, jossa on tukeva valurunko ja liukujohteet, joiden myötä kone sopii myös kovasorvaukseen. Koneessa on lisäksi dynaaminen servorevolveri ja vääntävä vaihteistokara.

Kaupan kassalta koneistajaksi

Spinner TC800 CNC-sorvin luona seisoo Jetta Ojala, jota ei ensinäkemältä arvaisi koneistajaksi. Jetan tie koneistajaksi on alkanut suurtalouskeittiöstä ja kaupan kassalta. Usean vuoden etsimisen ja kokeilun jälkeen uusi ura aukeni työvoimakoulutuksen kautta.

”Aikaisemmat työkokeilut ja opiskelut esimerkiksi kaupassa ja lähihoitajakoulussa eivät tuntuneet omalta jutulta. Olin myös henkilökohtaisena avustajana kaksi vuotta, mutta sekään ei tuntunut itselleni sopivalta. Lopulta silmiin osui työvoimakoulutuksen ilmoitus teknologia- ja tuotantoteollisuuden koulutus. Tämä kuulosti hienolta ja pääsinkin lopulta koulutukseen”, Jetta Ojala kertoo.

Koulutus oli hyvin käytännönläheistä ja lyhyen koulunpenkkijakson jälkeen Jetta pääsi tositoimiin työharjoitteluuun Lehtosen Konepajalle Kokemäelle, joka tarjosi hyvän oppimisympäristön aloittelevalle koneistajalle. Työharjoittelun jälkeen hän sai vakituisen työpaikan Terässaarelta.

”Huomasin heti, että tykkään hommasta. Tässä työssä näkee työnjäljen. Aikaisemmin ihmisten kanssa työskentelyssä tätä ei nähnyt niin konkreettisesti. Haluan yrittää parhaani ja edelleen puolen vuoden jälkeen työ on tosi kivaa ja opittavaa on paljon uuden koneen ja ohjauksen parissa. Esimerkiksi erään perjantaisen työpäivän päätteeksi olisin päässyt kokeilemaan poraamista ja kierteittämistä, niin oikein harmitti, etten ehtinyt ennen viikonloppua sitä kokeilla. Työkaverit sanoivat, että olen ihan hullu, ei noin innoissaan saa olla”, nauraa Jetta.

”Huomasin heti, että tykkään hommasta. Tässä työssä näkee työnjäljen”, Jetta Ojala kertoo.

Konepajateollisuus sopii naisillekin

Uusi sorvi on löytänyt paikkansa Teräsaaren hallin lattialla. Paikalla ollut Vanha CNC-sorvi lähti globaalin työstökonekaupan Gindumacin kautta maailmalle ja työpiste hyppäsi kertaheitolla monta askelta modernimpaan suuntaan. Koneen yhteydessä on myös AR Filtrazioni -öljysumuerotin, joka pitää työilman puhtaana. Uudessa työpisteessä on hyvä työskennellä. Myös työympäristö ja työkaverit saavat Jetalta paljon kehuja. Työkaverit ovat olleet korvaamaton tuki Jetalle, ja heiltä on saanut paljon apua. Jetan innostus on otettu yrityksessä innostuneesti vastaan. ”Jetalla on valtava innostus ja halu oppia uutta. Hän on erinomainen vahvistus meidän tiimiimme. Konepajateollisuus sopii loistavasti naisillekin”, kertoo Kalle Murtasaari

Imatran Koneistuspalvelu teki loikan telavalmistuksen kokoluokassa – 12 metrin kappaleet valmiiksi kertakiinnityksellä

Imatran Koneistuspalvelu vahvistuu kookkaiden sorvauskappaleiden valmistajana. Uusi hankinta, Geminis GT7i -vaakajohdesorvi mahdollistaa telatuotannon 12 metrin työpituuteen ja 25 000 kg:n kappalepainoon saakka yhdellä kiinnityksellä.

Uusi kone, uudet mahdollisuudet. Siihen teemaan kiteytyy paljon asiaa myös Imatran Koneistuspalvelun alkusyksyn järeän sorvihankinnan ympärillä.

”Kaksi metriä lisää kappalemittaa aiempaan kalustoomme verraten ja sorvaus, jyrsintä ja poraus yhdessä ja samassa koneessa täydentävät yrityksen kilpailukykyä mukavasti”, tiivistää Imatran Koneistuspalvelun toimitusjohtaja, yrittäjä Anssi Matkonen.

Uudella koneella on kärkiväliä 12 metriä ja kone mahdollistaa telavalmistukseen yhdellä kiinnityksellä, kertoo toimitusjohtaja Anssi Matkonen.

Pitkän linjan telatalo

Imatran Koneistuspalvelu on pitkän linjan alihankintakonepaja.

Perinteet ulottuvat vuoteen 1983 ja asiakkaita on eri teollisuuden sektoreilta niin metsäteollisuuden, metallin kuin kaivosteollisuudenkin parista.

Anssi Matkosen sanoin kevyeen organisaatioon ja kovaan työhön perustava yhdentoista ammattilaisen työpanoksella operoiva yritys tekee monenlaista koneistustyötä. Paperiteollisuuden telojen kunnosspaidosta, korjauksista, laakeroinneista ja tasapainotuksista sekä myös uusiotelojen valmistuksesta talossa ovat erityisen vahvat perinteet.

Teloja kunnostuksessa. Logistisesti asiakkaiden suhteen Imatran Koneistuspalvelu toimii hyvällä paikalla Imatran Harakan alueella.

Telavalmistajana asiakkaiden suhteen logistisesti osuvalla paikalla Imatran Harakan alueella sijaitseva yritys on tänä päivänä alueellinen haastaja, ei isoin, mutta ei pieninkään.

Isommat toimivat hyvänä vauhdittajana ja nyt jatkossa tilanne voi itse asiassa melkoisesti muuttua, sillä Imatran Koneistuspalvelu panostaa telavalmistukseen nyt lujaa.

Imatran Harakan teollisuusalueella kohoaa talon uusi lippulaiva, vaakajohdesorvi Geminis GT7i 12 metrin työpituudella, kahden metrin sorvaushalkaisijalla ja 25 000 kg:n kapasiteetilla.  

”Telavalmistus on kilpailtu sektori, kovaa työtä ja rohkeutta tarvitaan, jotta menossa pärjää.

Myös tavoitteita pitää aina olla, rohkeitakin. Isoja vaakajohdesorveja ei joka vuosi seudun telavalmistukseen hankita, ja itse päätin jo muutama vuosi sitten, että kun uusi ajanmukainen tämän kokoluokan kone tänne hankitaan, se tulee sitten meille”, Matkonen toteaa.

Paperiteollisuuden telojen kunnossapito, ja tasapainotukset ovat Imatran Koneistuspalvelun keskeistä osaamisaluetta. Sorvilla Maksym Moskovets.

Tarkkaa teknologiaa jykevissä puitteissa

Töiden ja kapasiteetin kysynnän kasvaessa telasorvi-investointi tuli ajankohtaiseksi vuonna 2019. Se asennettiin Imatralle nyt loppukesästä.

Aiemminkin kone olisi Imatralle saatu, mutta pohja- ja rakennustöille ei ollut aikaa. Halliin piti rakennuttaa uusi lisäpätkä, jotta kone saatiin tiloihin mahtumaan

”Pienellä viiveellä mentiin, mutta viime vuonna emme olisi kyenneet rakenne- ja asennustöitä varsinaisten töidemme ohella mitenkään tekemään. Sen verran kiireinen vuosi oli”, kiteyttää Matkonen.

Viime kesänä valmistelutyöt saatiin päätökseen, kone saapui ja samalla kertaa laajennusosan kattoon asennettiin 50 000 kiloa nostava hallinosturi raskaiden telojen käsittelyä helpottamaan.

Uusi kone on lähes 1,3 miljoonan euron kokonaiskustannuksiltaan vajaan kahden miljoonan vuosittaista liikevaihtoa tekevälle yritykselle iso satsaus.

Yrityksen konekantaan kuuluu ennestään kymmenmetrinen vaakajohdesorvi, mutta uusi kone laajentaa tekemisten kokoluokkaa pituuksien osalta nyt parilla metrillä. Samalla se päivittää yrityksen telavalmistuksen alan teknologiakärkeen ja sinkoaa yrityksen telatöiden kokoluokassa uuteen kastiin.

Anssi Matkosen mukaan uuden koneen valinnassa ratkaisi kokoluokan ohella suorituskyky, merkistä yrityksellä on toki aikaisempia hyviä kokemuksia myös muun konekantansa osalta.

Vaakajohdesorvi Geminis GT7i asennettiin Imatran Koneistuspalvelun käyttöön alkusyksystä. Ohjauksella sorvaaja Dura Vasile.

”Meille tärkeitä ominaisuuksia tässä uudessa koneessa on isojen kappaleiden pyöritykseen jykevä tuplamoottorien 2×46 kW teho, C-akselin paikoitus peräti 0,0005 asteen tarkkuudella ja jyrsinyksikkö Y-akselilla ja ±50 mm liikkeellä, minkä myötä saamme tehtyä myös jyrsinnät ja poraukset tällä samalla koneella. Tässä kokoluokassa on erittäin iso asia, että kappaletta ei tarvitse enää siirtää niitä toimia varten. Se on jatkossa meille telantekijänä todella iso vahvuus”, Matkonen sanoo.

Uutta Geminis-sukupolvea

Espanjalaisen Geminiksen perinteet konevalmistajana ulottuvat 1950-luvun lopulle ja Suomessa merkkiä edustaa Machinery. Valmistajan tasojohteiset GT-sorvit ovat olleet markkinoilla pitkään, koneita valmistetaan GT5-mallista GT11 -malliin saakka.

Imatran GT7 on nyt Suomessa ensimmäinen i-sukupolven kone. Uudet i-koneet lanseerattiin viime vuonna. Koneen takaosa on uudistunut ja esimerkiksi työvalaistus koneen yhteydessä on tehostunut. Valopisteitä on koneen etupuolella aiempaa runsaammin. Ohjaus on Siemensin 840 D Solution Line 21 tuuman näytöllä.

”Kone on uutta sukupolvea, ja mukavaa on, että malliuudistus sattui juuri tähän kohtaan, mutta käytännön töihin sen merkitys on pieni. Meille keskeisimmät asiat koneessa liittyvät juuri koneen kokoon ja monipuolisuuteen”, Anssi Matkonen sanoo.

Ensimmäinen tela koneistuksessa syyskuun lopulla. 50 000 kg:n hallinosturi ja uusi tilalaajennus kuuluivat samaan investointipakettiin koneen kanssa.

Imatran Koneistupalvelussa työt koneella ovat alkaneet, ja jatkossa niitä tehdään uusien työjärjestelyjen myötä ilmeisimmin vuorokauden ympäri. Asiat ovat kuitenkin vielä alussa, syyskuun lopulla kuitenkin pian asennuksen jälkeen ensimmäinen tela, 11 817 mm:n pituinen ja 16 830 kg:n painoinen, pyöri valmistuksessa.

”Tulevaisuutta on vaikea ennakoida, mutta näkymää on. Luotan vahvasti, että töitä koneelle ja sen mahdollisuuksille riittää jatkossakin”, Imatran Koneistuspalvelun lisäksi ohjelmistopuolen Campojat Oy:n toimintaa luotsaava Anssi Matkonen sanoo.

Kari Harju

Uuden sukupolven Maxxturn 65 G2

Itävaltalainen EMCO jatkaa tuotepalettinsa uudistamista ja esittelee toisen sukupolven Maxxturn 65 -sorvauskeskuksen mallisarjan pienempään päähän. Uuden sukupolven malli on suunniteltu kokonaan uudelleen.

Älykkään modulaarisen rakenteensa ansiosta kone tarjoaa laajan valikoiman vaihtoehtoja asiakkaiden erityistarpeisiin. Pää- ja vastakaran suuri käyttövoima yhdistettynä optimaalisiin vääntömomenttiominaisuuksiin takaa taloudellisen tehokkuuden sekä teräksen koneistuksessa että alumiinin nopeassa työstössä. 12-työkalua ja Y-akseli takaavat täydelliset tulokset monimutkaisissa jyrsintä- ja porausoperaatioissa.

Koneen rakenne

Koneen ydin on 40 ° kulmassa oleva runko. Erittäin jäykkä ja kompakti hitsattu teräsrakenne on suunniteltu vankan ja tarkan sorvin perustana. Vahvikkeet lisäävät jäykkyyttä alueilla, jotka altistuvat suuremmalle rasitukselle. Maxxturn 65 G1:n jatkokehityksenä kone tekee vaikutuksen modernilla ja innovatiivisella muotoilullaan. Lastukuljettimen optimoitu integrointi takaa kompaktit mitat. Hihnakäytön sijasta pää- ja vastakarassa käytetään karamoottoreita, mitkä takavat erityisen laajan nopeusalueen, jopa 5000 rpm, ja erittäin hyvät samankeskisyysominaisuudet. Saatavana on kolme pääkaran kokoa asiakkaan tarpeiden mukaisesti: Vakio Ø 65 mm / BigBore Ø 77 mm / SuperBigBore Ø 95 mm. Symmetrisesti muotoiltu karatuenta yhdessä laakeripisteissä olevien lämpötila-antureiden kanssa sekä nestejäähdytys takaavat korkean lämpövakauden.

C-akseli on osa koneen vakiotoimintoja ja mahdollistaa karan asemoinnin 0,001 asteen tarkkuudella. Suoraan laipoitetun mitta-anturin ansiosta C-akseli sopii erinomaisesti ääriviivatarkkaan jyrsintään; lisäksi hydraulinen jarru (lisävaruste) voidaan aktivoida. Y-akseli on myös integroitu koneen perusrakenteeseen ja asetettu 90° kulmaan X-akseliin nähden. Erittäin lyhyet projektiopituudet muodostavat perustan vakaille sorvaus- ja porausoperaatioille sekä ääriviivavapaaseen jyrsintään. Absoluuttiset mittausjärjestelmät on asennettu kaikkiin lineaariakseleihin – paikoitushajonta VDI3441: n mukaan vakiona X/Y/Z: 0,0035/0,0035/0,004 µm ja lisävarusteena 0,002/0,002/0,002 µm lasimittasauvojen ja lasermittauksen ansiosta.

Useita konekonfiguraatioita

Maxxturn 65 G2 sarjassa on useita modulaarisia ominaisuuksia ja siitä on saatavissa useita eri versioita:

•    MT65 G2 M: pyörivät työkalut, C-akseli ja kärkipylkkä

•    MT65 G2 MY: pyörivät työkalut, C-akseli, Y-akseli ja kärkipylkkä

•    MT65-G2 SM: pyörivät työkalut, C-akseli ja vastakara

•    MT65-G2 SMY: pyörivät työkalut, C-akseli, Y-akseli ja vastakara

Kärkipylkällä varustetussa MT65M-G2-mallissa kärkipylkkä on asennettu rullalineaarijohteille ja sitä voidaan käyttää automaattisesti 500 mm:n pituudelta. Lisävarusteena on saatavana tukilaakeri Ø 8-101 mm. Tämä takaa koneen entistä joustavamman käytön esim. akselityöstössä. Vastakarallisessa MT65S-G2:ssa, vastakaran pää on omilla rullalineaarijohteilla ja sitä voidaan käyttää automaattisesti 580 mm:n liikepituudella. Karaa ohjaa integroitu karamoottori (ISM) nestejäähdytyksellä. Iskunvalvottu osienpoistaja, joka on täynnä jäähdytysnestettä, varmistaa valmiiden osien turvallisen poistamisen.

Lisäksi saatavana on 12-asemainen VDI30-työkalurevolveri (valinnaisesti VDI 40), jossa on yksimoottorinen teknologia. Servomoottori tuottaa pyörivien työkalujen voiman tai kääntöliikkeen. Jokaiselle työkaluasemaan voidaan laittaa pyörivät työkalut; Vaihtoehtoisesti voidaan integroida 12-työkalun suoraveto BMT55-työkalurevolveri, jossa on jopa 12 000 rpm tai 16-työkalun BMT45-työkalurevoveri.

Kaksi ohjausvaihtoehtoa

Asiakas voi valita joko Siemens Sinumeric One tai Fanuc 31i-B -ohjausjärjestelmän.

Maxxturn 65 G2:n ohjauspaneeli on korkeussäädettävä ja oikealla kääntyvä, mikä takaa parhaan ergonomian. 22 tuuman monikosketusnäyttö parantaa yksittäisten ohjaustoimintojen näkymää.

Lisävarusteena saatava digitaalinen prosessiassistentti EMCONNECT tarkoittaa tuotantoympäristön liitettävyyttä ja verkottumista sekä se auttaa asiakas- ja järjestelmäkohtaisten sovellusten kattavassa integroinnissa koneen ohjauksen ja tuotantoprosessin ympärille. Käyttäjä ja hänen tarpeensa ovat käyttötoimintojen painopisteessä, työprosesseja on tehostettava ja koneiden tavanomaista korkeampi luotettavuus on säilytettävä kaikissa toimintatiloissa. EMCONNECT voidaan päivittää ja konfiguroida helposti ja nopeasti, ja käytettävissä olevien sovellusten valikoima laajenee jatkuvasti. Esimerkiksi Shopfloor Management -sovellus toimii vaihtoehtona kone- ja tuotantotietojen keräämiseen, mikä mahdollistaa kaikkien koneiden kattavan seurannan ja prosessien organisoinnin tuotantoalueella. EMCONNECTin kanssa on saatavana myös sovelluksia seisokkien minimoimiseksi.

Lisätehoa automaatiolla

Tehokkaaseen tuotantoon on saatavana EMCO SL1200, IRCO ILS-MUK 7012 tai 10012, FMB Turbo 5-65 tai 8-75 ja Top Automazioni X-FILES -tangonsyöttölaitteet. EMCO-latauslaite varmistaa täysin automaattisen työkappaleiden lataamisen ja purkamisen sekä saumattoman vuorovaikutuksen työstökoneen ja latauslaitteen välillä. Lisäksi saatavilla on joustavaa robottiautomaatiota.

Index esittelee uuden AM-tuotealueen EMO:ssa

Uudet mallit ja uudet ominaisuudet ja iXworld -pilvialusta ovat Index Traubin tarjonnan ydintä EMO 2021 -tapahtumassa lokakuussa. Myös aivan uusi tuotesektori esitellään, OCM:n 3D -metallitulostuksen alueen laitteet ovat tuore lisä tuotepalettiin.

Index esittelee Milanossa tuoreita vastauksiaan konemarkkinoiden vaatimuksiin. Uudet sorvauskeskukset ovat valmistajan mukaan ratkaisuja kokonaisvaltaiseen koneistukseen, G220-, G420- ja G520-mallien äskettäisen lanseerauksen jälkeen Index esittelee messuillasarjaan uuden keskikokoisen Index G320-mallin. Sen suurin sorvauspituus on 1400 mm ja koneen suorituskykyä on muokattu eteenpäin verrattuna isompiin sisaruksiinsa.

ABC-automaattisorvi on uutuus vaativaan piensarjatuotantoon.

Uusia konemalleja esittelyssä

Uusi versio ABC-automaattisorvista on niin ikään Indexin uusi tuote, kone voidaan räätälöidä joustavasti eri suuruisia tuotantosarjoja ja erilaisia koneistettavia kappaleita varten. Joustavuutta koneistukseen tuo koneen ylärevolveri, jossa on nyt Y-akselin toiminnot ja joka voidaan varustaa myös useilla työkalupitimillä. ABC:ssa ovat valmistajan mukaan mukana edeltäjiensä markkinoilla arvostetut ominaisuudet, kuten kompakti koko ja suorituskyky.

Milanossa lanseerataan myös kokonaan uusi MS24-6 monikarasorvi. MS22-6:n seuraajassa on hieman sitä suurempi tankohalkaisija, mutta rakenne on pienempi ja mukana on lukuisia ominaisuuksia, jotka on suunniteltu taloudellisen sorvauksen takeeksi. Mm. työkalujen asetukset käyvät nopeasti ja helposti uuden Index-työkalun avulla.

MS24-6 täydentää Indexin monikarasorvitarjontaa.

Toinen uutuus, joka esitellään messuympäristössä ensimmäistä kertaa, on Traub TNL12 -pitkäsorvin uusi sukupolvi. Isompien sisarmallien tapaan kone voidaan muuttaa helposti myös perinteiseksi CNC-sorviksi. Koneen sopii rakenteensa puolesta aiempaa pienempään tilaan, ja kinematiikkaa on valmistajan mukaan kehitetty eteenpäin. Pienten tarkasti sorvattujen osien valmistuksessa tämä tarkoittaa tuottavuutta ja joustavuutta aiempaa pienemmässä ulkoisessa tilassa.

Ainetta lisäävä valmistus uutena tuotesektorina

Uudet koneet ovat Indexin Milanon messutarjonnan ydin, ja niiden toimintoja esitellään ​​teemoittain. Ne keskittyvät sähköiseen liikkuvuuteen, lääketieteeseen ja ilmailuun.

Osastolla on vahvasti mukana myös digitaalinen INDEX iXworld. Pilvipohjaisella IoT-alustalla konevalmistaja tarjoaa nopean ja helpon pääsyn koneisiin ja tekniikkoihin liittyviin tietoihin. Integroituja iovat mm. iX4.0-, iXshop- ja iXservices-portaalit.

Index ilmoittaa ennakkokatsauksessaan esittelevänsä Milanossa myös kokonaan uuden tuotealueen. Indexistä tuli viime maaliskuussa saksalaisen OCM: n (One Click Metal GmbH) enemmistöomistaja, mikä lisäsi ainetta lisäävän valmistuksen ratkaisut konsernin liiketoimintaan. Noin 20 työntekijän voimin toimiva laitevalmistaja One Click Metal kehittää kokonaisratkaisuja metallin 3D-tulostuksen alalla pienille ja keskisuurille komponenteille. (Halli 1/C17).

Ainetta lisäävän valmistuksen ratkaisut ovat uusi sektori konsernin liiketoiminnassa.

Uuden sukupolven Done-In-One -monitoimisorvisarja

Japanilainen monitoimityöstökoneiden valmistaja Yamazaki Mazak on tuonut markkinoille laajan sarjan uusia monitoimisorveja. Integrex i-H -sarja on jatkumoa vuonna 1988 aloitetulle Integrex-tuoteperheelle, jonka koneita on valmistettu jo noin 20 000 kappaletta. Suomessakin laajaa suosiota nauttivan konetyypin uusien mallien toimitukset ovat alkaneet ympäri maata. Maahantuoja Wihuri Oy Tekninen Kauppa on myös aloittanut koneen esittelyt omassa näyttelytilassaan Vantaalla.

Uusi kompakti jyrsinkara yhdessä pyörivillä työkaluilla varustetun 12-asemaisen kohtisuoran alarevolverin kanssa mahdollistaa vaativien kappaleiden koneistuksen kerralla valmiiksi.

Koneen runkorakenne ja alarevolveri on päivitetty

Integrex-monitoimikoneet ovat malliesimerkki Mazakin tunnetusta Done-In-One (kerralla valmiiksi) ajattelusta, jossa vaativatkin työkappaleet pyritään aina tekemään yhdellä koneella alusta loppuun asti valmiiksi tehokkaasti ja mittatarkasti. Uutta konesarjaa suunniteltaessa kuunneltiin loppuasiakkaiden toiveita tarkalla korvalla ja koneen tekniikkaa päivitettiin monipuolisesti verrattuna edelliseen sukupolveen.

Uuden Integrexin runkorakennetta on vahvistettu edelliseen sukupolveen verrattuna ja Y-akselin liikematkaa on pidennetty. Koneen kaikki lineaariakselit ovat edelleen toisiinsa nähden kohtisuoria. Rakenteella saavutetaan monia etuja, kuten paremmin hallittavissa pysyvä lämpölaajeneminen ja tehokas lastunpoisto koneistusalueelta. Pylvään liike eteen ja taakse mahdollistaa suuren Y-akselin liikkeen (210 – 300 mm). Samalla X-akselin liikettä (jopa 695 mm) on jatkettu runsaasti, jonka ansiosta esimerkiksi poraukset säteen suunnassa onnistuvat entistä suuremmilla halkaisijoilla ja pidemmillä työkaluilla.

X-akseli ulottuu myös reilusti sorvauskarojen keskiölinjan alapuolelle, joka mahdollistaa monipuoliset jyrsintätoiminnot ja poraukset ilman, että karaa tarvitsee pyörittää C-akselilla. Tämä tuo työhön lisää nopeutta sekä tarkkuutta. Kaikilla lineaariakseleilla käytetään johteilla rullavierintäelementtejä. Tämä mahdollistaa korkeat pikaliikenopeudet sekä hyvän värinänvaimennuskyvyn ja tukevuuden. Pikaliikenopeus on mallista riippuen X- ja Z-akseleilla jopa 50 m/min ja Y-akselilla 40 m/min.

Mazatrol SmoothAi -ohjaus hyödyntää tekoälyä tehokkaasti ohjelmoinnissa ja prosessin valvonnassa.

Yksi merkittävimmistä muutoksista edellisiin sukupolviin verrattuna on ST-mallien alarevolveri. Valittavissa on nyt uusi suurempi ja kohtisuora revolverityyppi perinteisen vinorakenteisen ohella. Kohtisuorassa revolverissa on 12 työkalupaikkaa ja siihen saadaan pyörivät työkalut kaikkiin asemiin entistä suuremmilla tehoilla (7,5 kW) ja pyörintänopeudella (10 000 k/min).

Kohtisuora rakenne mahdollistaa myös esimerkiksi hydraulisen automaattisen tukilaakerin käytön revolverissa. Revolverin sijoittelu suoraan sorvauskaran alle samalle linjalle mahdollistaa lisäksi tehokkaan sorvauksen kahdella terällä samalla karalla yhtä aikaa (Balance Cutting).

Koneita löytyy useaan kokoluokkaan

Mazak Integrex i-H -sarjan kokoluokat ovat i-100H, 200H, 250H, 350H ja 450H. Suurin koneistushalkaisija on mallista riippuen 400 – 670 mm. Koneita valmistetaan ohjelmoitavalla kärkipylkällä, kahdella sorvauskaralla (S-mallit) sekä kahdella sorvauskaralla ja alarevolverilla (ST-mallit). Kaksikaraiset mallit voidaan varustaa tarvittaessa myös kärkipylkkäominaisuudella, jolloin ohjelmoitava tukikärki sijoitetaan joko sorvauskaralle tai alarevolveriin.

Lisävarusteena saatavien automaattisten hydraulisten tukilaakereiden kirjo kattaa halkaisija-alueet 8 – 330 mm. Kaikki mallit on mahdollista saada myös nopealla 20 000 k/min sorvaus-/jyrsinkaralla.

Malli  Istukkakoko 1 (”)Istukkakoko 2 (S, ST) (”)Koneistuspituus (mm)Sorvauskara 1 (k/min, kW)Sorvauskara 2 (S, ST) (k/min, kW)Jyrsinkara (k/min, kW)
i-100H66590, 8506 000, 116 000, 1112 000, 12
i-200H8 (10)8 (10)590, 8505 000, 225 000, 18,512 000, 12
i-250H8 (10)8 (10)1 000, 1 5005 000, 225 000, 18,512 000, 24
i-350H10 (12)10 (12)1 000, 1 500, 2 5004 000, 304 000, 2612 000, 24
i-450H12 (15)121 000, 1 500, 2 5003 300, 374 000, 2612 000, 24

Mazatrol SmoothAi -ohjaus hyödyntää tekoälyä

Integrex i-H -sarjan koneiden sorvaus-/jyrsinkara on edellisiin sukupolviin verrattuna kompaktimpi ja tehokkaampi. Karan pituus on lyhentynyt lähes 90 mm. Kompakti kara mahtuu nyt entistä paremmin istukoiden väliin ja lisää näin työstöaluetta merkittävästi.

 B-akselina portaattomasti (240º) kääntyvä sorvaus-/jyrsinkara on varustettu suoravetoisella moottorilla, josta saadaan pyörivälle työkalulle tehoa 24 kW ja vääntöä 131 Nm (i-250H – 450H mallit).

Kartio on vakiona HSK-A(T)63 ja vaihtoehtoisesti Capto C6. Suurin kierrosluku pyörivällä työkalulla on 12 000 tai 20 000 k/min. Työkalut vaihdetaan karalle automaattisesti makasiinista, jossa työkaluja voi olla 38, 74 tai 112 kappaletta. Myös suurempia työkalumakasiineja saa tilauksesta. Karanläpijäähdytys nesteellä tai ilmalla ovat molemmat vakiovarusteena.

Tekoälyä ja viimeisintä anturitekniikkaa hyödyntävä Smooth Ai -kara poistaa jyrsittäessä mahdollisesti syntyvän värinän muuttamalla automaattisesti koneistusarvoja.

Mielenkiintoinen uusi optio sorvaus-/jyrsinkaralle on Smooth Ai -kara, joka suodattaa automaattisesti havaitsemansa värinän jyrsittäessä. Sensorien havaittua värinän ohjaus korjaa työstöarvoja tekoälyyn pohjaavan taustatiedon avulla ja värinä poistuu. Koneiden tarkkuutta jatkuvassa työstössä ylläpidetään myös päivitetyllä älykkäällä lämpötilakompensoinnilla (Ai Thermal Shield), joka reagoi koneen eri osien sekä ympäristön lämpötilanmuutoksiin.

Uusi ohjausjärjestelmä Mazatrol SmoothAi käyttää tekoälyä hyväkseen myös ohjelmien teossa hyödyntämällä valmistettavan työkappaleen 3D-mallia ja vanhoja hyväksi havaittuja työstöarvoja suoraan Mazatrol-ohjelmoinnissa. Ohjauksen uuden tehokkaan tietokoneen ja kehittyneen prosessoritekniikan ansiosta työkappaleiden 3D-simulointi on myös entistä joutuisampaa. Uusien ominaisuuksien avulla koneesta voidaan helposti luoda digitaalinen kaksonen (Digital Twin) ja sen etäkäyttö ja -ohjelmointi yhdessä CAD/CAM-ohjelmien kanssa on aiempaa joustavampaa ja tehokkaampaa.

Automatisointi on tärkeä ominaisuus Mazakin uusissa koneissa. Integrex i-200H ST on varustettu tässä Mazakin omalla portaalipanostajalla.

Panostusta automatisointiin ja käyttäjäystävällisyyteen

Uusissa Mazak-monitoimisorveissa on otettu erityisesti huomioon jatkuvasti kasvava automaation kysyntä. Mazak tarjoaa myös itse useampaa valmista automaatioratkaisua kappaleiden panostukseen ja purkamiseen.

Integrex i-H:n täysin suora koneen etulinja helpottaa robottisovellusten integrointia sorvin kanssa. Lisävarusteena saatava automaattinen servokäyttöinen työtilan ovi on aiempaa helpompaa asentaa koneeseen myös jälkikäteen. Uudet Mazak-robottiliitynnät mahdollistavat modernit verkkopohjaiset liitännät kolmansien osapuolten automaatioratkaisuille.

Käyttäjäystävällisyys on myös vahvasti huomioitu. Kosketusnäytöllisessä ohjauspaneelissa on hyvät säätöominaisuudet kaikenkokoisille käyttäjille. Ohjauspaneelin päälle on mahdollista asentaa nyt toinen näyttö, johon voidaan esimerkiksi tuoda työstötilassa sijaitsevan säänkestävän videokameran kuva tai vaikkapa valmistettavan työkappaleen mittakuva. Työkalumakasiinia on mahdollista käyttää sekä koneen etu- että takapuolelta.

Mazak kiinnittää ympäristöasioihin jatkuvasti enemmän huomiota. Näidenkin koneiden johteet ja kuularuuvit voidellaan automaattisella rasvavoitelulla öljyvoitelun sijaan. Tämä kasvattaa leikkuunesteen vaihtoväliä huomattavasti. Koneiden valot ovat LED-tekniikkaa ja monia toimintoja voidaan sammuttaa automaattisesti, jos konetta ei käytetä, jolloin virrankulutus pienenee. Integrex i-H -sarjan monitoimisorvit valmistetaan Japanissa ISO 14001 -sertifioidussa tehtaassa.

« Vanhemmat artikkelit