Tietosuojaseloste

K & H – mediat Oy

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

K & H – mediat Oy
Y-tunnus 3144199-2
Kauko Haavisto
Sasintie 510 D
39150 PINSIÖ

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kauko Haavisto
K & H – mediat Oy

3. Rekisterin nimi

K & H – mediat Oy Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelijä

K & H – mediat Oy käsittelee henkilötietoja vain Konekuriiri-lehden postitukseen sekä asiakaskirjeiden lähettämiseen liittyvissä asioissa. Tietoja käsittelee ainoastaan K & H – mediat Oy:n henkilökunta.

5. Rekisterin tietosisältö

  • asiakkaan / yrityksen nimi ja yhteystiedot
  • laskutusta koskevat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö / yritys itse.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaan / yrityksen tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan / yrityksen lupaa.

Tietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille, tutkimuslaitoksille ja vakuutuslaitoksille tarpeen niin vaatiessa.

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperiset arkistot säilytetään lukittavassa tilassa lukollisessa kaapissa. Sähköisessä muodossa olevat arkistot säilytetään koneella, jonka pääsyyn vaaditaan salasanat.

9. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat asiakastietonsa.

10. Oikeus vaatia asiakastietojensa korjaamista tai poistoa

Asiakkaalla on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan tiedon korjaaminen tai poisto ilman viivytystä. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.