Vihreän ja digitaalisen siirtymän haasteet ja mahdollisuudet puhuttavat kesällä Tampereella

Manufacturing Performance Days eli MPD -teollisuustapahtuma järjestetään kesällä Tampereella. MPD:ssä teemana on kestävä ja kriisinkestävä kehitys, teollisuutta ajava muutos, vihreän ja digitaalinen transformaation haasteet ja mahdollisuudet ovat tapahtuman ydintä. Tapahtuman uusi puheenjohtaja on Mikko Nyman, Fastemsin toimitusjohtaja.

Manufacturing Performance Days on teollisuuden uudistumiseen keskittyvä tapahtuma, mikä  kokoaa kesäkuussa 2023 valmistavan teollisuuden ylintä johtoa, teknologiapäättäjiä, asiantuntijoita sekä teknologia- ja palveluntarjoajia Tampereelle.

Fastemsin toimitusjohtaja Mikko Nyman toimii tapahtuman järjestelytoimikunnan puheenjohtajana.

Kahdeksannen kerran järjestettävän Manufacturing Performance Days -tapahtuman järjestelytoimikunnan puheenjohtajana aloittaa Fastemsin toimitusjohtaja Mikko Nyman.

”Olen kiitollinen saamastani luottamuksen osoituksesta ja olen innoissani mahdollisuudesta viedä valmistavan teollisuuden kilpailukykyä edistävää, uutta luovaa ja innostavaa MPD:tä eteenpäin”, Nyman sanoo.

MPD syntyi vuonna 2007 tarpeesta saada valmistavan ja digitalisoituvan teollisuuden teknologiapäättäjät saman pöydän ääreen keskustelemaan tulevaisuuden mahdollisuuksista. Koneteollisuuden automaatiojärjestelmävalmistaja Fastems kuuluu tapahtuman perustajiin.

Vertailukohtia ja oivalluksia

Kesän MPD 2023 tarjoaa vertailukohtia ja oivalluksia siitä, mikä vaikuttaa tuotannon suorituskykyyn, kestävyyteen, tulevaisuuden taitoihin ja kykyihin sekä uusiin investointeihin.

MPD:ssä keskitytään kestävään ja kriisinkestävään kehitykseen teemalla Sustainable and Resilient Growth.

Puhujaksi saapuva Andre Klein jakaa kokemuksiaan robotiikasta, automatiikasta ja järjestelmien automatisaatiosta.

Manufacturing Performance Days -tapahtuman ohjelmavastaavana toimii Tampereen yliopiston tuotantotekniikan ja -automaation professori Minna Lanz.

Ohjelmassa keskitytään teollisuutta ajavaan muutokseen, vihreään ja digitaaliseen transformaatioon, eli kaksoissiirtymään. Entistä parempaan tuottavuuteen pyritään fossiilivapaasti esimerkiksi automaatiota ja autonomisten järjestelmien käyttöä lisäämällä.

”Valmistajien tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet perustuvat automatisointiin, sähköistykseen, akkuihin, kiertotalouteen ja uudelleenkäyttöön”, Minna Lanz sanoo.

Näihin teemoihin keskittyvät mm. tapahtuman puhujiksi saapuvat muun muassa tohtori Andre Klein John Deereltä Saksasta sekä Suomen ABB:n toimitusjohtaja Pekka Tiitinen.

Mikko Nymanin mukaan mielenkiintoinen aihe kokonaisuudessa on myös esimerkiksi se, miten kiertotalouden ratkaisuja voidaan hyödyntää raaka-aineiden saatavuuden turvaamiseksi.

Pekka Tiitinen.

”Tämä on teollisuuden kannalta kriittistä ja uskon, että nykyinen geopoliittinen tilanne pitää aiheen ajankohtaisena. Toinen edelleen kiinnostava aihe on osaajien saatavuus, houkutteleminen ja kehittäminen sekä se, miten tämä yhdistetään lisääntyvään automaatioon liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja kasvun mahdollistamiseksi”, Nyman sanoo.

Päättäjatapahtuma

Kesän Manufacturing Performance Days ”Sustainable and Resilient Growth” (www.mpdays.com) järjesteteään Tampere-talossa 5.7. kesäkuuta 2023.

”MPD on tapahtumakonseptiltaan ainutlaatuinen, koska se tavoittaa päättäjät ja se järjestetään strategisten kumppanien – Beckhoff, Business Finland, DIMECC, Fastems, Siemens, Tampereen yliopisto, Teknologiateollisuus ja VTT – sekä pienemmän roolin ottavien kumppaniorganisaatioiden yhteistyönä”, sanoo tapahtuman kumppanuuksista vastaava Harri Kulmala, DIMECC Oy:n toimitusjohtaja.

MPD houkutteli edellisinä kertoina vuonna 2017 ja 2019 noin 800 kävijää Tampereelle. Vuonna 2019 tapahtuman järjestäjänä oli 70 kumppaniorganisaatiota.