PRP kehittää uudenlaista suojausta teollisuuteen

Sopimusvalmistajana ja julkisivurakentajana tunnettu Pohjanmaan Rakennuspelti Oy eli PRP laajentaa tuotetarjontaansa. Yrityksen uuden ns. ProCab-tuotealueen ratkaisut eristävät konemelua ja käyvät moniin muihinkin teollisiin suojaustarkoituksiin. Sovellusalueet laajenevat ja kiinnostusta sarjan tuotteisiin on ollut kotimaan lisäksi ulkomailla. Markkinakartoitus on käynnissä.

Kookas tulityötila Seinäjoen toimipisteessä oli tarkastelussa asiakastapahtumassa alkukesästä.

Ääntä työpaikoilla syntyy, usein liikaakin. Toimistotöiden osalta avokonttorien hälinästä on keskusteltu kauan ja teemaan on pitkään ollut olemassa myös omia erillis- tai suojatilaratkaisujaan.

Teollisuudessa erillistilat ovat hieman uudempi asia, ja Seinäjoella toimiva PRP kuuluu tuotealueen uranuurtajiin. Parin viime vuoden aikana yritys on kehittänyt teollisuusääneltä suojautumisesta uuden tuoteperheen, joka soveltuu äänen eristämisen lisäksi muihinkin sovelluksiin. Ne voivat tarjota eri työtehtäville, kuten vaikkapa hitsaamiselle, yleistyötiloja sopivamman eristetyn turvallisen ympäristön.

”Idea lähti tarpeesta vähentää konemelua tuotantokoneiden ympärillä. Kehitimme siihen modulaarisen suojaratkaisun. Oivalsimme kohta, että se on sovellettavissa laajemminkin teollisuudessa. Sovellutuksia on sittemmin jalostettu asiakaslähtöisesti jo varsin laajalle eri kohteisiin”, kertoo PRP:n liiketoimintajohtaja Ossi Viljanen.

Julkisivurakentamisen alueella toimivan PRP:n uusi tuotealue ovat modulaariset, liikuteltavat ja monikäyttöiset teollisuussuojat. Kuvan tila koneen ohjelmointiin on yrityksen omassa käytössä.

Moduuleista moneksi

PRP:n tuotteistaman ProCab -ratkaisun ydin ovat teräksiset levymäiset moduulit, joista asiakaskohteessa muokataan sen kokoinen ja muotoinen suoja koneen ympärille kuin koneet tai tilat kussakin kohteessa vaativat. Asennus käy helposti, ja suoja voidaan siirtää tarvittaessa paikasta toiseen, kun muutokset sitä edellyttävät.

Koneiden koteloinnista kehittyi PRP:llä ratkaisu myös omaa rauhaa vaativille työtehtäville tuotantotiloissa.

”Teeman jatkojalostuksena kehittämämme ns. operaattorisuojan myötä tuotantokonetta voidaan operoida rauhallisesta äänieristetystä työtilasta, ja sama tila voidaan varustaa vaikkapa ilmastointilaitteella ohjelmointitöiden työmukavuutta edelleen lisäämään. Tilan siirto käy kätevästi, sähköliitäntä irti, koppi trukin piikkeihin ja siirto uuteen paikkaan”, kertoo PRP:n tuotantopäällikkö Mikko Lilja.

Paitsi äänen eristämiseen, koppirakenne käy sujuvasti ilman epäpuhtauksien leviämisen estämiseen. Tuoteperheen yksi jatkosovellutus onkin tarkoitukseen varustettu tulityötila, joka ilmanpoistolla varustettuna estää höyryjen ja savujen leviämisen yleiseen työtilaan.

”Tulityötila voidaan hyväksyttää paloviranomaisella haluttaessa myös vakituiseksi tulityötilaksi”, toteaa asiakaspäällikkö Heidi Sivunen.

Rauhallista työtilaa. Tiivis suojarakenne eristää ääntä jopa 20 desibeliä yleiseen työtilaan verraten.

Ja uusia sovellutusalueita tuotteille syntyy edelleen.

”Asiakaskyselyitä sovellusmahdollisuuksista on tullut varsin runsaasti. Yksi uusi alue, minkä taholle olemme tehneet ensimmäiset toimitukset, ovat elintarviketeollisuuden tiukkoihin hygienia- materiaalitarpeisiin sovelletut suojaratkaisut. Mahdollisuuksia jatkoon on runsaasti, kehitys tapahtuu moduulipohjalta asiakaslähtöisesti”, Ossi Viljanen kertoo.

Kansainvälisille markkinoille

PRP:n ProCab-tuotteita on toimitettu teollisuuteen Suomessa useita eri sovellutuksin.

Tehokkaalla ilmanvaihdolla varustettu tulityötila voidaan toimittaa täysin varusteltuna. Tilassa asiakaspäällikkö Heidi Sivunen ja tuotepäällikkö Mikko Lilja.

”Tämä on ratkaisu työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen lisäämiseen, ja markkinoita se tuntuu kiinnostavan nyt kovin. Kiinnostusta lisää se, että hankintakustannuksia voinee kuvailla kohtuullisiksi. Laskennallisesti muutaman euron päivätason panostuksella voidaan näiden ratkaisujen kautta vaikuttaa työhyvinvointiin merkittävällä tavalla”, Ossi Viljanen toteaa.

Parhaillaan PRP suuntaa uuden tuotealueensa tuotteita kotimaan lisäksi kansainvälisille markkinoille. Toimituksia on Prima Powerin tuotantokoneiden toimitusten yhteydessä ollut useisiin Euroopan maihin.

Jatkossa virta vahvistuu, sillä PRP tähtää ProCabeillaan tosissaan vientiin.

”Olemme hiljattain käynnistäneet projektin, jossa kartoitetaan tämän tuoteperheen mahdollisuuksia alkuun nyt erityisesti Pohjois-Euroopan markkinoilla. Mukana projektissa on mm Business Finland.”

”Uusia sovellusaloitteita tuotteille on tätä kautta tullutkin, yksi sellainen voi jatkossa olla kartoitusprojektissa Tanskassa eräässä yrityksessä esille tullut ajatus turbiinien suojaamisesta ProCab-ratkaisujen myötä. Monissa Euroopan maissa työtiloja suojaa esimerkiksi melulta tiukka lainsäädäntö, joka lisää osaltaan kiinnostusta myös uudenlaisiin suojaratkaisuihin. Odotamme kotimaan lisäksi vientisuunnalta paljon jatkossa”, Ossi Viljanen sanoo.

Pohjanmaan Rakennuspelti Oy

Perustettu vuonna 1987

Toimipiste Seinäjoella, tytäryhtiöt Vaasassa, Porvoossa, Tampereella ja Porissa

Osa Duuri Group-konsernia

Tuotteet: sopimusvalmistus, julkisivurakentamisen terästuotteet ja niiden asennustyöt, teollisuussuojat

Henkilöstö: 50

Kari Harju