Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat marraskuussa 9,2 prosenttia vuodentakaisesta

Teollisuuden uusien tilauksien kymmenen kuukautta jatkunut lasku päättyi marraskuussa, kertoo Tilastokeskuksen julkaisema Teollisuuden tilaukset -indeksi. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020 marraskuussa 9,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Teollisuuden uusien tilausten vuosimuutos. Lähde: Tilastokeskus

Yritykset saivat marraskuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän kemianteollisuuden ja metalliteollisuuden päätoimialoilla. Kemianteollisuudessa tilaukset kasvoivat edellisestä vuodesta 44,2 prosenttia ja metalliteollisuudessa 7,1 prosenttia. Paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla tilaukset laskivat 8,3 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Tammi-marraskuun aikana tilaukset laskivat 11,0 prosenttia edellisvuodesta. Tilastoa tulkittaessa on Tilastokeskuksen mukaan muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.

Teollisuuden uusien tilausten muutos toimialoittain Lähde: Tilastokeskus

Teollisuuden uudet tilaukset -indeksi kuvaa yritysten uusien tilausten arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta, joiden tuotannon on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla. Tilasto perustuu harkinnanvaraiseen otokseen, jonka perushavaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö. Otokseen kuuluu kuukausittain 400 – 450 yritystä tai näiden toimialayksikköä.