PTH-Metalli investoi Porvoossa

PTH-Metalli kehittää tuotantomahdollisuuksiaan Porvoossa. Kevään mittaan yritys on satsannut niin ohjelmistopuolelle kuin koneistuskeskuskalustoonkin.

YCM:n uusi NVX 1020-koneistuskeskus tehostaa tuotantoa PTH-Metallilla Porvoossa.

PTH-Metalli on Porvoossa toimiva keskiraskas konepaja, jonka toimikenttään kuuluvat niin levytyöt, koneistukset, hitsaukset, pulverimaalaus kuin osakokoonpanotkin.

YCM:n uusi NVX 1020-koneistuskeskus tehostaa tuotantoa PTH-Metallilla Porvoossa.

Yrityksen asiakkaina mm. useita kansainvälisesti toimivia suomalaisyrityksiä.

”Kuluvan vuoden aikana olemme mitanneet kasvua reilun 15 % ja hyvä vauhti näyttäisi jatkuvan edelleenkin, joskin pientä hiipumista on ollut nähtävissä alkusyksyn jälkeen. Suuret vientiyritykset tuovat merkittävän osan liikevaihdostamme, mutta myös useita uusia asiakkaita olemme saaneet alkuvuodesta”, kertoo tuotantopäällikkö Ari-Pekka Hänninen.

Yritys työllistää nyt noin 45 henkilöä, joista osa vuokratyöntekijöitä. Kasvun myötä henkilöstömäärä on kasvanut alkuvuodesta useilla henkilöillä.

NXV 1020:ssa on Fanuc-ohjaus. Konetta käyttämässä Fracz Krzysztof

Kehittyvää tuotantoa

Tuotantoaan PTH-Metalli kehittää ja uudistaa säännöllisin ottein.

Viime vuoden aikana Porvoossa satsattiin mm. hitsaussoluun, minkä tehtäväksi on nyt siirtynyt useita aiemmin käsin hitsattuja tuotteita. Nyt alkuvuonna investoinnit saivat jatkoa.

”Hankimme keväällä Gibbscam-ohjelmiston, mikä helpottaa ohjelmien tekoa sorveille ja keskuksille. Sen myötä saamme lisää koneaikaa, kun tehdään ohjelmat offlinenä. Yksi sorvari ja yksi koneistaja on nyt irrotettu koneilta ohjelmien tekoon sekä töiden valmisteluun. Tällä haemme tuotannon läpimenon nopeuttamista sekä koneiden käyttöasteen nostoa”, Hänninen kertoo.

Toinen keskeinen investointi oli uusi pystykarainen työstökeskus.

”3-akseliset koneistustyöt ovat lisääntyneet viimeisen vuoden aikana ja tarvetta lisäkapasiteetille on ollut jo pidempään. Pyrimme erityisesti nopeuttamaan läpimenoaikoja.”

Uusi keskus edustaa YCM:n teknologiaa ja tuotannossa se korvaa kaksi aiempaa, pitkään palvellutta koneistuskeskusta.

”Meillä on jo ennestään käytössämme kaksi YCM:ää, jotka ovat toimineet hyvin ja koneistajien oli myös helppo aloittaa työnteko koneella saman tien, kun ohjelmisto on tuttu. Kone saatiin nopeasti lattialle ja tuotantoon ja sitä myöten heti tehokkaaseen käyttöön”, sanoo Hänninen.

Aikaisempaa kalustoa: NSV102A-koneistuskeskus.

Panostusta koneistusautomaatioon

Uusi koneistuskeskus on YCM:n NXV 1020, missä X/Y/Z-liikkeet ovat 1020/520/540 mm ja karakierrokset max. 12 000 1/min. Kone on varustettu automaattisella työkalunvaihtajalla. Koneen toimitti Makrum.

Satsaukset tuotantokalustoon jatkuvat Porvoossa. Yritys noudattaa omaa ohjelmaansa, jonka mukana tarkoituksena on investoida konekalustoon vuosittain.

”Jatkossa olisi tarkoitus investoida koneistuksen automaatioon mm. sorvien osalta, sekä myös 5-akseliseen työstöön. Lisäksi suunnitelmissa on päivittää tietyllä aikajänteellä myös lasereitamme ja muita vanhempia koneita”, Ari Pekka Hänninen sanoo.

Kari Harju