TITRY on välietappi työelämään

Tamperelainen TITRY ry on pian 60 vuoden ajan tarjonnut kanavan töihin heille, joille työllistyminen muuten on haasteellista. Talo tarjoaa palveluitaan monille yhteistyötahoille, ja laajentaa palvelupakettiaan. Työn välineiden osalta isoin satsaus vuosiin tehtiin hiljattain TITRY:n koneistamoon.

TITRY:n sisäänkäynti on tuttu Tampereen Lielahdessa asioiville, mutta harva taitaa tietää, mitä rakennus sen takana oikeastaan pitää sisällään.

TITRY:n koneistamon tuore laajennus on SMEC-uutuussorvi. Koneistamassa Mikko Enkenberg

Kun TITRY:n ulko-oven aukaisee, tarjoutuu näkymä suurempaan kokonaisuuteen kuin rakennuksesta ulkoa katsellessa uskoisikaan. Kookkaat tilat, koneistamo, ompelimo, palvelupakkaamo, ja paljon väkeä työn touhussa. Työntekijöitä on noin 50, heistä toimihenkilöitä kahdeksan.

”Isoin osastomme on koneistamo, siellä työskentelee reilut parikymmentä henkilöä. Pakkaamossa on noin 15 henkilöä, ompelimossa ja taloushallinnossa yhteensä noin 10 henkilöä. Kookas, tiivis ja motivoitunut porukka”, summaa TITRY:n toimitusjohtaja Jaana Jääheimo.

Kehittyvää toimintaa. TITRY laajentaa toimintaansa ja hakee uusia toimintamuotoja myös perinteisten koneistamo-, ompelimo- ja pakkaamotoimintojen ulkopuolelta, kertoo toimitusjohtaja Jaana Jääheimo.

Monipuolinen työllistäjä

TITRY, alunperin Tampereen Invalidien Työtuki ry, käynnistyi 1960-luvun alussa edistämään seudun osatyökykyisten työllistymistä. Alkuvuosina iso osa TITRY:n työntekijöistä tuli perustajatahojen eli eri vammaisjärjestöjen tai esimerkiksi Sotainvalidien veljesliiton kautta, nykyisin kuva on isosti muuttunut.

”Nykyisin hyvin monet järjestöt ja muut tahot välittävät tänne työntekijöitä. Samalla väki on laajentunut osatyökykyisistä muuten heikossa työmarkkina-asemassa oleviin. Tärkein yhteistyötahomme on Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut. Pitkäaikaistyöttömiä ja mm. maahanmuuttajia on nykyporukassa paljon.”

Lielahden TITRY toimii ns. työkeskuksen statuksella. Miten kauan TITRY:n töissä kukin on mukana, vaihtelee yksilöllisesti päivistä kuukausiin. Ydinidea on motivoida sekä edistää osaamista ja lisätä siten mahdollisuuksia työllistymiseen.

”Tämä on välietappi matkalla työelämään. Toimiva kanava se on monille eri aikoina ollutkin ja tätä toimintaa pyrimme koko ajan edistämään. Erilaiset työllistämisen yritysyhteistyökampanjat edistävät tavoitetta”, sanoo Jaana Jääheimo.

Koneistamo palvelee asiakkaitaan markkinaehtoisesti laajalla konekannalla ja motivoituneella porukalla. Koneistamotiloissa kuvassa tuotantosihteeri Outi Ristilä-Kaski ja vastaava työnjohtaja Timo Tarkki.

Tuotteita markkinoille

TITRYssä valmistetaan joka osastolla tuotteita sarjatuotantona. Talo toimii markkinaehtoisesti, eli se palvelee asiakkaitaan markkinalainalaisuuksien mukaan.  Tätä kautta tulee tuloja ja ne TITRY käyttää omaan toimintaansa. Eli toiminta kannattaa pääosin itsensä.

Lisäksi toimintaa rahoittaa Tampereen kaupunki. TITRY:n kokonaistuotot vuonna 2018 olivat noin 2,2 miljoonaa euroa.

Töitä tehdään markkinoille, ja sen vaatimukset ovat ohjenuorana myös TITRY:n koneistamon toiminnalle. Se tarkoittaa esimerkiksi korkeaa laatua ja ehdotonta toimitusvarmuutta.

TITRY:llä onkin toimitiloissaan suorituskykyinen koneistamo, minkä konekantaan kuuluu parikymmentä erilaista tuotantokonetta. Niistä CNC-koneita on 14. Tuotteet ovat liittimiä ja holkkeja sekä akselityyppisiä kappaleita. Käytössä on myös materiaalivarasto.

”Itse asiassa myös varastoimme täällä jonkin verran valmiita tuotteita asiakkaillemme. Se takaa nopeat toimitukset”, sanoo TITRY:n koneistamon esimies Timo Tarkki.

Talon konekantaan tuli hiljattain täydennys, kun TITRY hankki uuden SMEC:in 3000M -sorvauskeskuksen. Tämä vinojohteinen sorvimalli tarjoaa töihin 450 sorvaushalkaisijan ja 800 mm:n sorvauspituuden.

”Nopeasti messukäytöstä Italiasta suoraan meille saapunut kone oli iso satsaus, mutta investointeja tarvitaan. Kone laajentaa mahdollisuuksiamme kookkaassa kappaletuotannossa. Lisäksi uuteen teknologiaan tutustuminen on tärkeää työntekijöidemme työelämävalmiuksien kehittämiselle ja etu asiakkaillemmekin”, Tarkki sanoo.

TITRY:n rakennuksen sisäänkäynti Tampereen Lielahdessa. Tontti uusille toimitiloille on varattu nykytoimipisteen lähistöltä.

Uudet tilat suunnitelmissa

TITRY on perinteikäs toimija, mutta samalla uuden etsijä. Toimintojen muokkaamiseen ajan tarpeisiin tähdätään talossa vankasti. Se tarkoittaa muutoksia niin palvelutarjonnassa kuin puitteissakin.

”Tavoitteenamme on lisätä jatkossa edelleen osatyökykyisten määrää ja kehitämme eteenpäin yritysyhteistyön kuvioita. Pyrimme myös uusiin avauksiin perinteisen osastokolmikkomme ulkopuolella, esimerkiksi taloushallinnon palvelualuetta kartoitetaan tässä mielessä juuri nyt erityisesti”, sanoo Jaana Jääheimo.

Talon toimintojen puitteisiin ison muutoksen tuo puolestaan jatkossa uusiin toimitiloihin siirtyminen. TITRY on rakennuttamassa Tampereen Lielahteen kokonaan uuden hallin, mihin sen toiminnot ikääntyneistä nykytiloista jatkossa siirtyvät. Uudet tilat tuovat jälleen osaltaan uusia mahdollisuuksia tämän yhteiskuntavastuullisen yhdistyksen toimintaan.

Kari Harju