Ama-Prom Finland Oy:n yhteistyökumppanuus Amada Scandinavian kanssa

Japanilaisten metalliteollisuuskoneiden toimittaja Amada Scandinavia ja Amadan suomalaisedustaja Ama-Prom Finland Oy tiedottavat uudesta yhteistyöstä. Läheisen kumppanuuden odotetaan tuovat etuja asiakkaille ja vahvistavan Amada-tuotteiden asemaa edelleen markkinoilla.

Ama-Prom Finland Oy:n päätoimipaikka on Salossa. Henkilöstön ryhmäkuva viime keväältä.

Korkealaatuisesta palvelusta ja tuesta tunnettu Amada Scandinavia on toiminut yli 25 vuoden ajan asiakkaiden menestyksen hyväksi. Yritys toimii kolmella toimipaikalla ja yli 50:llä myynti- ja huoltohenkilöllä Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa ja panostaen korkealaatuiseen palveluun ja asiakastukeen ja toteuttaen siten ydinfilosofiaansa Locally Responsive – Globally Aware (Paikallisesti reagoiva – Maailmanlaajuisesti tietoinen).

9 kW:n Ensis on Amadan kuitulaserleikkauskoneiden lippulaiva

Vuonna 1993 perustettu Ama-Prom on toimittanut suomalaisille asiakkaille Amadan koko tuotevalikoimaa ja tarjonnut paikallista tukea.

Uuden läheisen yhteistyökumppanuuden myötä yritykset ilmoittavat Ama-Promin olevan mahdollista vahvistaa kapasiteettiaan ja parantaa kilpailukykyä yhteistyössä Amada Scandinavian asiantuntijoiden kanssa.

”Yhteistyö Ama-Promin kanssa tehostaa entisestään kykyämme tukea Amadan asiakkaita Suomessa. Tämä saavutetaan rakentamalla yhteistyössä Ama-Promin kanssa sitoutuneen sekä asiakaspalveluun- ja tukeen keskittyneen teknisen infrastruktuurin. Samalla myyntitiimimme tulee panostamaan merkittävästi innovatiivisimpien tuotteiden, kuten Ensis -kuitulaserin ja HG ATC -särmäyspuristimen markkinointiin”, toteaa Leo Feeney, Amada Scandinavian johtaja.

Esimerkki Amadan särmäyspuristintarjonnasta. Kuvassa Amada HG ATC särmäyspuristin työkaluvaihtoautomaatilla.

”Olemme jo aiemmin huomanneet hyvän yhteensopivuuden työskentelysuhteessamme, kommunikaation nopeus ja tiedonjako on ollut erityisen hyvää. Siirrämme tämän suomalaisille asiakkaillemme kehittääksemme palvelun tasoa edelleen. Lisäksi olen jo huomannut tiimimme motivaation kasvaneen.  Kun nämä yhdistetään Amada Scandinavian mukanaan tuomaan todistettuun kasvuun, pystymme kasvattamaan markkinaosuutta merkittävästi”, summaa Ama-Promin toimitusjohtaja Syuichi Yonemoto. Amada Scandinavia tarjoaa jatkossa teknistä osaamista ja tukee Ama-Promia kaikissa liiketoiminnan osa-alueissa. Vahvan yhteistyökumppanuuden myötä yritykset ovat varmoja, että Amada pystyy vahvistamaan edelleen markkina-asemaansa ja kasvamaan yhdessä asiakkaidensa kanssa.