LBC-teknologiaa ruostumattoman teräksen ja alumiinin kuitulaserleikkaukseen

Amadan uusi Ventis-3015AJ on ensimmäinen kuitulaserleikkauskone, joka on varustettu yrityksen LBC (Locus Beam Control) -teknologialla. Teknologia parantaa ruostumattoman teräksen ja alumiinin työstölaatua ja kappaleenkäsittelyn tuottavuutta.

Amada Ventis 3015AJ.

Yhdessä äskettäin kehitetyn suurkirkkauksisen ja yksittäisdiodimoduulilla varustetun 4 kW:n kuitulaseroskillaattorin kanssa LBC-teknologia asettaa Amadan mukaan uusia standardeja laserleikkaukseen.

Perinteisissä kuitulaserleikkausjärjestelmissä energiatiheys laskee materiaalin paksuuden kasvaessa. Se puolestaan johtaa tehokkuuden heikkenemiseen ja säteen muodonohjauksen tarpeeseen.

Juuri tähän maailman ensimmäinen käytössä oleva LBC-teknologia tarjoaa joustavan, sädekuvionohjauksen ja säilyttää samalla tehokkaan leikkaustuloksen ja korkean energiatiheyden. Säteen muodonohjausta ei näin ollen enää tarvita. LBC-teknologialla voi muunnella lasersädettä vapaasti ja luoda näin lukemattoman määrän leikkaustoimintoa parantavia kuvioita.

Perinteisten kuitulaserleikkausjärjestelmien valmistajien ainoa tapa estää energiatiheyden hävikkiä on lisätä laseroskillaattorin antotehoa, mutta tällä on hintansa ostohinnan ja korkeamman sähkönkulutuksen muodossa. Sen sijaan uusi Ventis-kone erityissuunnitellun, yksittäisdiodimoduulilla varustetun 4 kW:n oskillaattorinsa ja LBC-teknologian ansiosta voi pienentää sähkölaskua jopa 30 %.

Kolme leikkaustoimintoa

LBC-teknologialla varustetussa Ventis-3015AJ-koneessa on kolme leikkaustoimintoa: Tuotantotila, laatutila ja railon ohjaustila.

Tuotantotilassa käyttäjät voivat saavuttaa huomattavan tuottavuuden parantumisen leikattaessa ruostumatonta terästä ja alumiinia typpikaasulla. Esimerkiksi ruostumattoman teräksen työstössä LBC-teknologialla varustettu Ventis-kone on kaksi kertaa nopeampi kuin perinteinen 4 kW:n kuitulaserleikkauskone, ja alumiinin työstössä uusi kone on perinteistä konetta 2–3 kertaa nopeampi. Nämä suorituskykytasot yhdessä alhaisemman energiankulutuksen kanssa voivat joissakin tapauksissa vähentää työstökuluja jopa 75 %.

Nimensä mukaisesti laatutila parantaa pinnan karkeutta ja vähentää siitä syntyviä purseen määrä. Leikkauslaatu varmistetaan vähentämällä pinnan karkeutta noin 50 % perinteiseen koneeseen verrattuna samalla, kun purseen määrä laskee alle 10 μm.

Amadan Japanin tehtaalla tehtyjen viimeisimpien kokeiden mukaan 15 mm:n ruostumaton teräs oli purseeton leikkauksen jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjät voivat ohittaa toissijaiset toiminnot, kuten purseen poiston, ja vähentää näin tuotantokuluja.

Lisäksi vaikka leikkaus suoritettiin laatutilassa, testauksen aikana käytössä ollut leikkausnopeus oli suurempi kuin vakiomallisen 4 kW:n kuitulaserleikkauskoneen leikkausnopeus.

Railon ohjaustila mahdollistaa pitkäaikaisen ja vakaan työstön järjestelmän automaattikäytön aikana. Sädettä ohjaamalla railon leveyttä voidaan säätää 2–3 kertaa leveämmäksi kuin tavallisilla kuitulaserkoneilla. Järjestelmä kykenee itse asiassa ohjaamaan railon leveyttä materiaalityypin ja paksuuden mukaan optimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi. Tuloksena on yhdenmukainen osien irrotus sekä pitkäaikainen ja vakaa työstö käytön aikana. Jatkossa yritysten ei tarvitse kamppailla levyyn juuttuneiden osien takia, koska osan poimija ei kyennyt toimimaan ohuen uraleveyden vuoksi.

Open House 9.-11. lokakuuta

Uuden Amada Ventis -koneen työalueen on kooltaan 3 070 mm (X-akseli) x 1 550 mm (Y-akseli) x 100 mm (Z-akseli), ja uutta konetta käytetään yrityksen omalla AMNC 3i -ohjauksella. Integroidun LBC-teknologian huomattavin etu ilmenee leikattaessa enintään 20 mm:n paksuista ruostumatonta terästä ja enintään 18 mm:n paksuista alumiinia.

Ventis-koneella voidaan työstää myös monia muita materiaaleja, kuten niukkahiilistä terästä (enintään 25 mm), messinkiä (10 mm) ja kuparia (8 mm). Skandinavian Open House-tapahtuma järjestetään 9.–11. lokakuuta 2019. Tapahtumassa on mahdollista kuulla lisää seuraavan sukupolven kuitulaserkoneista.