Kompaktia briketöintiä

Lastunkäsittelyssä briketöinti on hyvä ratkaisu niin tilansäästön, siisteyden kuin taloudellisuudenkin näkökulmasta. Saksalainen Höcker Polytechnik on esitellyt uutuutena briketöintikoneen, joka soveltuu hyvin myös pieniin tiloihin ja pienemmille lastumäärille.

BrikStar Swarf i50 on kompaktikokoinen briketöintikone.

Lastunkäsittelyssä briketöinti säästää tilaa ja on usein myös taloudellisesti järkevä toimenpide.

Briketeistä saatava hinta on merkittävästi korkeampi kuin puristamattomalla lastujätteellä. Samalla briketöiminen mahdollistaa lastuamisnesteen kierrätyksen.

Jos lastumäärät ovat kuitenkin pieniä tai tilat rajalliset, isot briketöintikoneet ovat haastava ratkaisu. Höcker Polytechnikin BrikStar-sarjan uusi täydennys BrikStar Swarf i50 on kehitetty ratkomaan tätä probleemaa, se on pienikokoinen briketöintikone, joka soveltuu hyvin puristamaan myös pieniä lastumääriä. Lattialla kone mahtuu 1160×1180 m:n tilaan, korkeutta sillä on 1200 mm.

Kone puristaa lastut 60 mm:n briketeiksi, jolloin niiden varastoinnissa säästyy tilaa ja myös kierrätys eteenpäin käy kompaktin sujuvasti. Ja samaan aikaan työympäristö saadaan pysymään siistinä.

Materiaalin syöttö voi tapahtuma manuaalisesti tai kone voidaan sijoittaa suoraan tuotantokoneen yhteyteen.

Koneella voidaan käsitellä alumiinia, teräksiä ja valurautaa, ja se voi kookkaampien BrikStar-koneiden tapaan toimia joko stand alone-tyyppisenä ratkaisuna tai se voidaan integroida suoraan tuotantokoneen yhteyteen automaattiseksi briketöintiratkaisuksi.

Koneen asennus käy nopeasti, ohjauspaneeli on helppokäyttöinen ja tarpeen mukaan kone voidaan myös siirtää helposti paikasta toiseen.

Koneen asennus käy nopeasti ja tarpeen mukaan pyörillä varustettu kone voidaan myös siirtää helposti paikasta toiseen. Valmistajan ilmoittama käsittelykapasiteetti on alumiinilla 50 kg/h, teräksellä ja valuraudalla 90 kg/h. Koneen hydraulimoottorin teho on 4 kW. Höcker Polytechnik on teollisuusjätteen käsittelyn ja energiansäästön ratkaisuihin erikoistunut saksalaisyritys. Yrityksen BrikStar-sarjaan kuuluu koneita metallilastujen briketöintiin eri nimellistehoin ja suppilokokoluokin. Suomen edustaja on Makrum.

Kari Harju