TAMK tutkii koneenvalmistuspiirustusten korvaamista digitaalisella mallilla

Vaikka koneenrakennusteollisuus on muuttunut digitaalisemmaksi, ei laadunvarmistuksen rooli ole suinkaan pienentynyt. Yhtenä laadunvarmistuksen työkaluna käytetään koordinaatiomittakonetta, jolla tarkastetaan kappaleen yhdenmukaisuus suunniteltuun.

Koordinaatiomittauksessa PMI-tiedot eli kappaleen mitat, toleranssit sekä pinnan ominaisuuksien merkinnät on perinteisesti ohjelmoitu mittalaitteisiin valmistuspiirustuksissa olevien tietojen pohjalta. 

”Kehitämme ja testaamme nyt valmistusta, jossa valmistuspiirustuksista pyritään kokonaan eroon ja korvataan ne digitaalisella mallilla. Siinä PMI-data kulkee mukana suunnittelusta valmistuksen kautta aina laadunvarmistukseen ja mittaukseen saakka. Sen sijaan, että kappaleen PMI-tiedot joudutaan syöttämään erikseen koordinaattimittauskoneeseen, pystyy kone automaattisesti määrittelemään mittauksen suoraan digitaalisesta mallista saatavan PMI-datan avulla, selittää TAMKin ÄVE-osahanketta vetävä konetekniikan koulutuksen lehtori Lasse Hillman.

Älykästä teollista valmistamista

TAMKin hanke on osa laajempaa Älykäs valmistus ekosysteemissä -hanketta, jonka tavoitteena on tehdä koneenrakennusalasta entistä tehokkaampi älykkäiden valmistusprosessien ja yhteistyöverkostojen avulla. Mukana on omilla kehittämishankkeillaan niin suuryrityksiä kuin pk-yrityksiä ja tutkimus- ja koulutuslaitoksiakin.

”Meitä huolestutti alan tulevaisuus tilanteessa, jossa työvoima vähenee ja kiinnostus alaa kohtaan heikkenee. Samaan aikaan näimme mahdollisuuden uuden porakonetehtaamme suuren investoinnin yhteydessä laajentaa vaikuttavuutta koko toimialan kehittämiseen yhteistyössä muiden kanssa, kertoo Pasi Julkunen, Sandvik Mining and Rock Technologyn Head of Strategic Projects, lähtökohdista, joista syntyi Älykäs valmistus ekosysteemissä -hanke.

Tulokset käytäntöön yrityksissä

Valmistuspiirustusten korvaamista digitaalisella mallilla on jo ehditty TAMKin ÄVE-hankkeessa testata yhteistyössä Salon Konepajan ja Sandvikin kanssa.

”Yksi meitä kiinnostanut osa-alue tässä ekosysteemihankkeessa oli PMI-datan hyödyntäminen kappaleen valmistuksessa sekä mittaustekniikkaan liittyvä testaaminen, johon juuri TAMKin osahanke keskittyy”, kertoo Salon Konepajan kehityspäällikkö Harri Kuittinen.

”Haluamme varautua tulevaisuuteen ja olla valmiita, jos ja kun PMI-dataa sisältävät digitaaliset mallit yleistyvät. Meillä on useita asiakkaita ja meidän tulee kyetä kertomaan heille, missä tiedostomuodossa haluamme PMI-dataa sisältävät digitaaliset mallit, jotta koneemme voivat lukea niitä.”  Nyt käynnissä oleva TAMKin ÄVE-hanke kestää vuoden 2020 loppuun, ja jatkoa on jo suunnitteilla.