Doosan Laajentaa PUMA SMX-sarjaa

Doosan Machine Tools laajentaa PUMA SMX -sarjaansa. Uusi Puma SMX5100 L / LSmonitoimisorvauskeskussarja kookkaiden osien tarkkuustuotantoon.

Puma SMX5100L / LS on uusi kookkaan pään täydennys markkinoilla hyvin menestyneeseen monitoimisorvien SMX-sarjaan. Uuden sarjan koneet on tarkoitettu tuotantoon monille teollisuuden aloille, kuten voiman ja nesteiden siirron, laivanrakennuksen, ilmailun ja energiateollisuuden sekä yleisen koneteollisuuden komponenttien valmistukseen.

Koneet on varustettavissa voimakkailla karavaihtoehdoilla ja niillä on huomattavan laaja työstöalue, joten ne soveltuvat suurten ja monimutkaisten työkappaleiden monipuoliseen koneistamiseen.

Monet tarkkuudenhallintaominaisuudet ja lämpötilanhallinta lisäävät niiden suorituskykyä, ergonominen muotoilu ja helppo huollettavuus käyttötehokkuutta/-mukavuutta.

Monipuoliset ominaisuudet

Työalue PUMA SMX 5100L / LS koneissa on merkittävä; suurin pyörintä-/sorvaushalkaisija on 830 mm, kärkiväli 3.050 mm ja Y-akseliliike 520 mm. X-, Y- ja Z-akselit liikkuvat keskenään suorassa kulmassa; näin ortogonaalisella rakenteella  esim. Y-akselin työstöalue, [520 (± 260)] mm kyetään hyödyntämään täysin.

SMX 5100L / LS -sarjan koneisiin sorvauskaraksi (pää- /vastakara) voidaan valita joko sisäänrakennettu/ integroitu tai 2-portainen erityisen vääntävä vaihtoehto käyttötarkoituksesta riippuen, vrt. esim. 5-akseli-/ raskaskoneistus. Vasen sekä oikea (LS-mallissa) sorvauskara toimii myös C-akselina.

Koneet suunniteltu myös minimoimaan karan ja syöttöakselin lämpötilamuutoksia, joten tarkkuus säilyy vaativienkin operaatioiden aikana. Tarkkuutta lisäävät rullatyyppiset LM-johteet sekä öljyjäähdytysjärjestelmä. Kone voidaan tarvittaessa varustaa  1- 2  kpl servokäyttöisellä tukilaakerilla.

Suurempi käyttömukavuus

Vakio-ohjauksena koneissa on Fanuc 31i, käyttöjärjestelmänä CUFOS; PC-pohjainen NC-ohjaus törmäyksien estolla ja monipuolisella työkaluhallinnalla varustettuna. Toisena ohjausvaihtoehtona on, SMX-sarjassa muutenkin tarjolla oleva, Siemens 840 SL, jolloin myös käytöt ovat Siemensin. Koneen rakenteet ja ominaisuudet mahdollistavat myös aidon 5-akselikoneistuksen.

Muita olennaisia piirteitä koneessa ovat mm. leveä oviaukko (3000 mm), mikä tekee kookkaiden kappaleiden käsittelyssä olennaisista nosturitoiminnoista sujuvia konetta lastattaessa tai purettaessa.

Käyttäjän kannalta asetustoimiin karalle/ karoille on helppo pääsy ja käyttöpaneeli on pituussuuntaan johteilla liikkuva ja muutenkin monipuolisesti säädettävissä.

Koneet on varustettu työkaluketjumakasiinilla (40/80/120) ja lisäksi tarjolla erillinen makasiini mihin mahtuu myös erityisen pitkät työkalut ja/tai niihin vaihdettavat päät.

Kari Harju