Ilma puhtaaksi ja lämpö talteen

Tuttu asia on, että konepajan ilman suodattaminen on kätevä keino säästää energiaa ja parantaa samalla työympäristöä. Lapinlahden Koneistus säästi ilman suodatuksella lämmityskuluissa lähes kolmasosan vuodessa.

Lapinlahden Koneistus on keskisuuri nimensä mukaisesti lapinlahtelainen koneistamo.

Alkujaan yhden miehen pajasta on kasvanut jo 17 hengen lämminhenkinen luotettu perheyritys. Heille kehittyminen on tärkeää ja he haluavatkin työstää monimutkaisiakin kappaleita entistä tehokkaammin. Pajalle asennettiin viisi vuotta sitten kaksi Absolent A-mist 40TF  -emulsiosumusuodatin järjestelmää puhdistamaan työstökoneilta tulevaa ilmaa.

Absolentit ovat puhdistaneet ilmaa Lapinlahden Koneistuksella vuodesta 2016 lähtien.

Selvää säästöä ja terveellinen ilma

Lapinlahden Koneistuksella työstössä likaantunut ilma ohjattiin aiemmin ulos, jolloin myös ohessa syntynyt lämpö meni hukkaan. Ensimmäisen kerran tämä lämpö hyödynnettiin tilojen lämmityksessä loppuvuodesta 2016, kun puhdistettu ilma ohjattiin ensi kerran n. 1000 m2 toimitiloihin. Siitä lähtien lämpöä on hyödynnetty talvisin lämmityksessä.

Yritys on säästänyt vuosittain n. 30 prosenttia kaukolämpöä vuosittain verrattuna vuoden 2016 kulutukseen. Vuosien 2017-2019 aikana säästöä kertyi yhteensä 108, 22MWh kaukolämpöä ja heidän lämpötilakorjattu lämpöindeksinsä onkin jäänyt 12,8kWh kuutiota kohden.

Ilman puhdistamisesta on ollut myös muita hyötyjä, kuten terveellisempi hengitysilma ja puhtaammat työtilat, kun ilmassa leijaileva lika ei laskeudu eripuolille hallia. Lapinlahdella onkin oltu tyytyväisiä suodatusjärjestelmään.

”Asennus kävi kivuttomasti ja käyttöönotto oli helppoa. Ilmanlaatu tuotantotiloissa koheni erittäin nopeasti asennuksen jälkeen, mikä kertoo siitä, että MTC Flextecillä osattiin hyvin laskea tarvittava puhdistuskapasiteetti. Huolto on toiminut myös mallikkaasti, ja mittaukset kertovat, että Absolent -yksikkömme toimivat edelleen laadukkaalla tavalla”, kertoo hallituksen puheenjohtaja ja perustaja Erkki Litmanen

Ilmanpuhdistusta suurella tehokkuudella

Mitä ilmasta sitten puhdistetaan?

Vertailupohjaa. Hiukkaset kokojärjestyksessä.

”Metallintyöstökoneilla käytetään työstössä erilaisia öljypohjaisia leikkuu-, lastunpoisto- ja jäähdytysnesteitä, jotka leviävät työstön aikana ilmaan pieninä öljypartikkeleina. Absolent kutsuu tätä likaista ilmaa öljysumuksi tai öljysavuksi riippuen partikkelien koosta. Öljysumussa pisarat ovat suurempia 1-10 µm, kun taas öljysavussa ne ovat vain 0,1-1 µm halkaisijaltaan. Usein likaisessa ilmassa on näitä molempia eikä vain toista. Myös pölyä voidaan tarvittaessa suodattaa”, kertoo Jukka Yläpoikelus MTC Flextekin myynnistä.

Kaukolämmön säästö prosentteina verrattuna vuoteen 2016.

”Usein Absolenteilla juuri puhdistetaankin erilaisten metallin työstökoneiden tuottamaa ilmaa, mutta niitä voidaan käyttää muussa teollisuudessa kuten muovi-, kumi- tai tekstiiliteollisuudessa.

Tämä likainen ilma eli teollinen prosessi-ilma on usein lämpimämpää kuin ympäröivä ilma tuotantotiloissa. Se hyödyntämällä voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä energian kulutuksessa kuten Lapinlahden Koneistuksella saatiin.”

Jotta lämpö voidaan hyödyntää, täytyy ilma toki ensin puhdistaa huolellisesti.

”Absolentin suodattimet puhdistavat ilmaa suurella tehokkuudella ja niin että ilman laatu pysyy tasaisen hyvänä koko suodattimen elinkaaren ajan. Kun yksikössä on käytössä HEPA H13 suodatin on ilma yhtä puhdasta uudella kuin jo vaihdon tarpeessa olevalla suodattimella. Vaihdon tai puhdistuksen tarpeessa olevalla suodattimella ilmavirta on heikompi, mutta silti riittävä.”

Lapinlahden Koneistuksella työstössä likaantunut ilma ohjattiin ennen ulos, jolloin myös ohessa syntynyt lämpö meni hukkaan. Kun ilma puhdistettiin ja käytettiin lämpö hyödyksi, kertyivät huomattavat säästöt, kertoo Erkki Litmanen, hallituksen puheenjohtaja ja perustaja.

Pinnat puhtaana

Absolentin suodatusjärjestelmässä prosessi-ilma ohjataan suodattimeen alakautta.

Ensimmäiseen suodattimeen jäävät suurimmat pisarat, jotka sitten putoavat aikanaan öljynkerääjään. Näin kerätty öljy voidaan kerätä ja voidaan halutessa käyttää uudelleen. Suodatusjärjestelmään valitaan puhdistustarpeen mukaiset suodattimet, on ilman epäpuhtaus sitten öljysumua tai -savua tai pölyä.

Ilman puhdistamisesti on toki muitakin hyötyjä kuin vain säästöt lämmityskuluissa.

Tuotantotilojen yleinen puhtaus paranee, kun pinnat pysyvät puhtaana tahmeasta ja liukkaasta öljykerroksesta. Lisäksi liasta aiheutuvat koneviat vähenevät.  Puhdistaminen luo myös terveellisemmän työympäristön niin koneenkäyttäjille kuin myös muulle henkilökunnalle. Lisäksi mieltä voi lämmittää myös säästetyn energian tuomat pienemmät hiilidioksidipäästöt ja sitä kautta tuotannon ympäristövaikutusten pieneneminen.