Avainsana-arkisto: Ilmanpuhdistus

JV Nortech Metal Oy panostaa isosti työympäristön viihtyvyyteen

JV Nortech Metal panostaa työympäristöön viihtyvyyteen investoimalla öljysumunerotinlaitteistoihin tuotantotiloissaan. Korkea suodatuskyky, energiankulutus ja elinkaari olivat valinnassa keskeisiä kriteereitä.

JV Nortech Metal on palvellut Etelä-Pohjanmaalta, Isokyröstä käsin koneteollisuutta jo 25 vuotta. Tuotannossa valmistuu koneiden ja laitteiden osia lastuamalla eli sorvaamalla tai jyrsimällä. Materiaaleina ovat pääasiassa valurauta ja teräs.

Nortech Metal on perustettu 1996. Tuotanto- ja varastotilaa yhteensä noin 6000 m2. Kuvassa Marttilantien toimipiste. Työntekijöitä on noin 40 henkilöä ja liikevaihto noin seitsemän miljoonaa euroa.

Pienten toleranssien kanssa pelaaminen vaatii laitteistolta ja koneen käyttäjiltä ammattitaitoa ja tarkkuutta. Nortech Metallin lupaus kuuluukin ”Let’s make the future together” eli konekantaan ja henkilöstöön panostetaan suunnitelmallisesti.

Konekanta pidetään modernina ja monipuolisena ja henkilökunnasta ollaan ylpeitä ja heidän ammattitaitoaan ja viihtyvyyttä arvostetaan.

Pitkän ajan investointi

Maanterä toimitti molempiin Nortech Metallin tuotantolaitoksiin yhteensä noin 30 kappaletta Dormatec öljysumuerottimia.

”Isoimpina kriteereinä miksi valitsimme Dormatecin laitteet oli korkean suodatuskyvyn lisäksi pieni sähkönkulutus sekä vaihdettavien suodattimien pitkä elinkaari. Huolto- ja varaosien saanti on myös merkittävässä osassa, onhan kysymyksessä pitkän ajan investointi. Suodatinlaitteet ovat kuitenkin päällä aina kun työstökone pyörii”, toteaa tuotantojohtaja Reima Pukkinen.

Dormatecin tehtaan edustaja vieraili Nortech Metallilla. Kuvassa vasemmalla myyntijohtaja Manuel Schippers Dormatecilta, keskellä toimitusjohtaja, yrittäjä Jari Viertola, Nortech Metal Oy ja oikealla aluemyyntipäällikkö Jarmo Kankaanpää, Maanterä Oy.

Maanterä Oy edustaa Suomessa Dormatecin tuotteita. Dormatec Environment System on hollantilainen yritys. Työstöprosessien optimointi on lyhyesti sanottuna Dormatecin ydinliiketoimintaa.

Dormatecin tuoteperheestä löytyy paljon muutakin kuin öljysumuerottimet, kuten erilaiset ratkaisut leikkuunesteen suodatukseen, öljynerottimet, ratkaisut leikkuunesteen jäähdytykseen, lastujen briketöinti, korkeapainepumput leikkuunesteelle, erilaiset imupöydät teollisuuteen sekä erilaiset öljy- ja lastuimurit, joilla voi samalla myös suodattaa leikkuunesteen.

”Olemme edustaneet nyt Dormatecin tuotteita Suomessa muutaman vuoden ja olemme joka vuosi lähes tuplanneet niiden myynnin. Tämänkaltaisille tuotteille on olemassa Suomessa kasvavat markkinat”, kertoo Tero Kaivonen, tekninen myyntipäällikkö Maanterältä.

Ilma puhtaaksi ja lämpö talteen

Tuttu asia on, että konepajan ilman suodattaminen on kätevä keino säästää energiaa ja parantaa samalla työympäristöä. Lapinlahden Koneistus säästi ilman suodatuksella lämmityskuluissa lähes kolmasosan vuodessa.

Lapinlahden Koneistus on keskisuuri nimensä mukaisesti lapinlahtelainen koneistamo.

Alkujaan yhden miehen pajasta on kasvanut jo 17 hengen lämminhenkinen luotettu perheyritys. Heille kehittyminen on tärkeää ja he haluavatkin työstää monimutkaisiakin kappaleita entistä tehokkaammin. Pajalle asennettiin viisi vuotta sitten kaksi Absolent A-mist 40TF  -emulsiosumusuodatin järjestelmää puhdistamaan työstökoneilta tulevaa ilmaa.

Absolentit ovat puhdistaneet ilmaa Lapinlahden Koneistuksella vuodesta 2016 lähtien.

Selvää säästöä ja terveellinen ilma

Lapinlahden Koneistuksella työstössä likaantunut ilma ohjattiin aiemmin ulos, jolloin myös ohessa syntynyt lämpö meni hukkaan. Ensimmäisen kerran tämä lämpö hyödynnettiin tilojen lämmityksessä loppuvuodesta 2016, kun puhdistettu ilma ohjattiin ensi kerran n. 1000 m2 toimitiloihin. Siitä lähtien lämpöä on hyödynnetty talvisin lämmityksessä.

Yritys on säästänyt vuosittain n. 30 prosenttia kaukolämpöä vuosittain verrattuna vuoden 2016 kulutukseen. Vuosien 2017-2019 aikana säästöä kertyi yhteensä 108, 22MWh kaukolämpöä ja heidän lämpötilakorjattu lämpöindeksinsä onkin jäänyt 12,8kWh kuutiota kohden.

Ilman puhdistamisesta on ollut myös muita hyötyjä, kuten terveellisempi hengitysilma ja puhtaammat työtilat, kun ilmassa leijaileva lika ei laskeudu eripuolille hallia. Lapinlahdella onkin oltu tyytyväisiä suodatusjärjestelmään.

”Asennus kävi kivuttomasti ja käyttöönotto oli helppoa. Ilmanlaatu tuotantotiloissa koheni erittäin nopeasti asennuksen jälkeen, mikä kertoo siitä, että MTC Flextecillä osattiin hyvin laskea tarvittava puhdistuskapasiteetti. Huolto on toiminut myös mallikkaasti, ja mittaukset kertovat, että Absolent -yksikkömme toimivat edelleen laadukkaalla tavalla”, kertoo hallituksen puheenjohtaja ja perustaja Erkki Litmanen

Ilmanpuhdistusta suurella tehokkuudella

Mitä ilmasta sitten puhdistetaan?

Vertailupohjaa. Hiukkaset kokojärjestyksessä.

”Metallintyöstökoneilla käytetään työstössä erilaisia öljypohjaisia leikkuu-, lastunpoisto- ja jäähdytysnesteitä, jotka leviävät työstön aikana ilmaan pieninä öljypartikkeleina. Absolent kutsuu tätä likaista ilmaa öljysumuksi tai öljysavuksi riippuen partikkelien koosta. Öljysumussa pisarat ovat suurempia 1-10 µm, kun taas öljysavussa ne ovat vain 0,1-1 µm halkaisijaltaan. Usein likaisessa ilmassa on näitä molempia eikä vain toista. Myös pölyä voidaan tarvittaessa suodattaa”, kertoo Jukka Yläpoikelus MTC Flextekin myynnistä.

Kaukolämmön säästö prosentteina verrattuna vuoteen 2016.

”Usein Absolenteilla juuri puhdistetaankin erilaisten metallin työstökoneiden tuottamaa ilmaa, mutta niitä voidaan käyttää muussa teollisuudessa kuten muovi-, kumi- tai tekstiiliteollisuudessa.

Tämä likainen ilma eli teollinen prosessi-ilma on usein lämpimämpää kuin ympäröivä ilma tuotantotiloissa. Se hyödyntämällä voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä energian kulutuksessa kuten Lapinlahden Koneistuksella saatiin.”

Jotta lämpö voidaan hyödyntää, täytyy ilma toki ensin puhdistaa huolellisesti.

”Absolentin suodattimet puhdistavat ilmaa suurella tehokkuudella ja niin että ilman laatu pysyy tasaisen hyvänä koko suodattimen elinkaaren ajan. Kun yksikössä on käytössä HEPA H13 suodatin on ilma yhtä puhdasta uudella kuin jo vaihdon tarpeessa olevalla suodattimella. Vaihdon tai puhdistuksen tarpeessa olevalla suodattimella ilmavirta on heikompi, mutta silti riittävä.”

Lapinlahden Koneistuksella työstössä likaantunut ilma ohjattiin ennen ulos, jolloin myös ohessa syntynyt lämpö meni hukkaan. Kun ilma puhdistettiin ja käytettiin lämpö hyödyksi, kertyivät huomattavat säästöt, kertoo Erkki Litmanen, hallituksen puheenjohtaja ja perustaja.

Pinnat puhtaana

Absolentin suodatusjärjestelmässä prosessi-ilma ohjataan suodattimeen alakautta.

Ensimmäiseen suodattimeen jäävät suurimmat pisarat, jotka sitten putoavat aikanaan öljynkerääjään. Näin kerätty öljy voidaan kerätä ja voidaan halutessa käyttää uudelleen. Suodatusjärjestelmään valitaan puhdistustarpeen mukaiset suodattimet, on ilman epäpuhtaus sitten öljysumua tai -savua tai pölyä.

Ilman puhdistamisesti on toki muitakin hyötyjä kuin vain säästöt lämmityskuluissa.

Tuotantotilojen yleinen puhtaus paranee, kun pinnat pysyvät puhtaana tahmeasta ja liukkaasta öljykerroksesta. Lisäksi liasta aiheutuvat koneviat vähenevät.  Puhdistaminen luo myös terveellisemmän työympäristön niin koneenkäyttäjille kuin myös muulle henkilökunnalle. Lisäksi mieltä voi lämmittää myös säästetyn energian tuomat pienemmät hiilidioksidipäästöt ja sitä kautta tuotannon ympäristövaikutusten pieneneminen.

CleanAirTower uudistui

Kemper on uudistanut CleanAirTower -ilmanpuhdistusjärjestelmänsä. Suodatuskapasiteettia on aiempaa enemmän, myös ulkoinen olemus on saanut uutta ilmettä.

Suodatuskapasiteetti on valmistajan mukaan kasvanut kymmenen prosenttia edellismalliin verrattuna. Uudistuneen rakenteen teräslevyelementit estävät kipinöitä ja karkeita hiukkasia tunkeutumasta suodattimeen ja vahingoittamasta sitä. Myös suodattimen käyttöikä on edellismallia pitempi.

Myös suodatintorni on uudistunut. Poistoaukot ovat ilmanvaihtojärjestelmän kannessa, ja suodatintornin pään ns. tornadoperiaate varmistaa, että epäpuhtaan ilman imu tapahtuu tehokkaasti.

CleanAirTower on avuksi erityisesti raskaasti kuormitetuissa hitsausprosesseissa, joissa järjestelmä varmistaa raja-arvojen noudattamisen ja varmistavat työturvallisuuden tason vaativissa ympäristöissä. Järjestelmä erottaa yli 99,9 prosenttia alveolaarisia pölyhiukkasista. Suomen edustaja on Airwell.

Puhdasta ilmaa konepajaympäristöön

Konetalo Evomax laajentaa tuotevalikoimaansa. Oheislaitevalikoimassa uutuus italialainen ilmansuodatuslaitteiden valmistaja AR Filtrazioni.

Konepajaympäristössä syntyy epäpuhtauksia, jotka aiheuttavat ongelmia työntekijöille, työstökoneille ja koko ympäristölle. Puhdas työympäristö lisää työntekijöiden viihtyvyyttä ja työtehokkuutta, vähentää sairaspoissaoloja ja lisää asiakkaille ja muille sidosryhmille näkyvää vaikutelmaa luotettavasta yhteistyökumppanista.

Konepajoissa syntyvät epäpuhtaudet haittaavat myös koneiden toimintaa. Pienet partikkelit ja hiukkaset tunkeutuvat koneiden työkaluihin, sähköpaneeliin sekä ohjainten takaosiin ja heikentävät työstökoneiden tehokkuutta ja vaikuttavat mittalaitteiden tarkkuuteen ja toimintaan.

”AR Filtrazioni -ilmanpuhdistusjärjestelmä on koneisiin integroitava ja se puhdistaa tehokkaasti koneesta tulevan epäpuhtaan ilman, vahvistaa koneen suorituskykyä ja pidentää käyttöikää. AR Filtrazionin öljysumuerottimet puhdistavat ilman jopa 99,99 % tehokkuudella. Valikoimassa on useita malleja, jotka ovat kaikki suunniteltu puhdistamaan erityisesti konepajaympäristön ilmaa”, kertoo tuotepäällikkö Tapio Kautto Evomaxilta.

Konepaja ja savukaasut, haasteita riittää…

Hitsauksen ja termisen leikkauksen savukaasuja tutkitaan yhä enemmän ja yhä tarkemmin. Erilaisista syy-yhteyksistä mm. vakaviin sairauksiin on selkeää näyttöä ja onneksi myös ilmapiiri kentällä on muuttunut viimeisten vuosien aikana. Hyvin harva työn suorittajistakaan sivuuttaa asiaa enää olankohautuksella. Henkilökohtaisten suojainten ja raitisilmalaitteiden käyttö on jo enemmän vakio kuin poikkeus ja hyvä niin.

CAT mobiilitornit työmaalla.

Kuitenkin iso osa savunimuun ja -suodatukseen liittyvistä toimista tehdään jälkijättöisesti. Saatetaan ensin käyttää hyvinkin paljon aikaa itse tuotannon suunnitteluun ja hiomiseen, tehdään erilaista layout ja tuotannon virtaussuunnittelua ja pähkäillään ilmanvaihtoa ja lämmöntalteenottoa. Sitten aivan lopuksi, tai jopa jo tuotannon alettua, sutaistaan seinille rivi imukärsiä ja niiden putkitukset – yleensä perustuen vain ajateltuun hitsareiden määrästä – ja mainiota, homma hoidettu!

Seuraavaan syksyyn asti kaikki menee mainiosti, ovethan ovat kesän auki, mutta sitten syyskuun lopussa iskee totuus; halli on täynnä savua – mistä löytyy syyllinen?

Termisen leikkauksen savunimu ja suodatus

Kun puhutaan termisen leikkauksen savunimusta ja -suodatuksesta, ei kenenkään pitäisi enää joutua painimaan sen aiheuttamien ongelmien kanssa. Verrattuna hitsaukseen tai hiontaan, on savunpoisto näissä kohteissa erittäin helppoa ja tehokasta, savut kun saadaan kiinni aivan synnyinsijoiltaan.

Hitsausympäristön savunimuprojekti alkaa aina ensin nykytilanteen ymmärtämisellä ja siinä ehkä merkittävin asia on perusilmanvaihdon ja lämmityksen toiminnan selvittäminen. Jos tilassa on esimerkiksi ylhäältä alaspäin täyttävä raitisilmajärjestelmä, ei ehkä kannata lähteä ensimmäisen perusratkaisua kauppaavan myyjän matkaan. Onneksi ratkaisuja ja niiden sovelluksia on saatavilla lukematon määrä. Totuushan on, ettei yhdessäkään kohteessa selvitä vain yhdellä ratkaisulla, onnistunut lopputulos on pienten osien summa.

Ratkaisuja mietittäessä yksinkertainen perustotuus kannattaa pitää mielessä: Mitä lähempää savun syntykohdetta saa imun toteutettua, sitä pienemmällä ilmamäärällä selviät ja sitä pienemmät ovat kustannukset nyt investointina, että tulevien vuosien kunnossapidossa. Eli savunimupistoolit, ankeasta maineestaan huolimatta, ovat oivia työkaluja aivan kuten imukärsätkin. Miettimättä imukärsän teknistä toteutusta, pitää aina muistaa sen työetäisyys – max 40cm kohteesta. Tarvittavat ilmamäärät näissä kohteissa ovat luokkaa 100 – 1.000 m3/h.

Seuraava toteutusmalli, ja muuten aivan liian vähällä suosiolla, on imuhuuva. Kohteet, joissa hitsattava kappale on esim. kiinni pyörityspöydässä, voidaan yleensä hyvin yksinkertaisesti sijoittaa huuvan alle. Vielä 2-3m kokoluokissa ei huuvan sijoittaminen esim. kääntöpuomiin ole mitenkään ihmeellinen ratkaisu, mutta imuteholtaan usein aivan täydellinen.

Huuva tarjoaa myös muita etuja; sinne saa helposti erittäin hyvän valaistuksen ja reunojen lamelliverhoilla saadaan myös melun ja valokaaren torjuntaa. Tarvittavat ilmamäärät ovat kuitenkin vain 2-3 kertaa imukärsiä suurempia, eli pysyvät hyvin kohtuullisina.

Erilaiset siirrettävät laitteet, eli mobiililaitteet, tuovat oivan ratkaisun tilapäisyyteen. Siis kohdepoiston tarpeeseen satunnaisilla ja vaihtelevilla kohteilla. Nämä ratkaisut alkavat tyypillisesti hyvin pienistä, yhtä hitsaria palvelevista valovirtalaitteista, aina toista ääripäätä edustavaan usean tuhannen kuution suodatusteholla toimivaan imutorniin, joka palvelee n 10m sädettä ympäriltään ja jossa voi operoida useampikin hitsari. Molemmat laitteet edustavat helppoa siirrettävyyttä omissa sarjoissaan.

Kunnossapidon työpiste imuhuuvan alla.

Savumaton suodatus ja poisto

Ennen varsinaisia isoja, keskitettyjä ja todella kiinteitä, esim push pull -ratkaisuja, on vielä yksi väliporras, Kemper KemJet. Tämä ratkaisu on kehitetty kohteisiin, joiden ongelmana on tuo surullinen 3-5m korkeuteen jämähtävä savumatto. Matto sinälläänhän on useimmiten visuaalinen ongelma, etenkin jos korvausilman saanti alapuolella on oikein toteutettu, mutta antaa eittämättä epäsiistin kuvan kohteesta. KemJet on ratkaisu, jolla tuo matto suodatetaan ja kadotetaan hetkessä. Laiteperheestä löytyy kolme eritehoista ratkaisua ja se soveltuu myös todella suurille pinta-aloille. Kemper -savunimu ja -suodatusratkaisuilla on Suomessa ja Baltiassa toteutettu lukuisia hyvinkin vaativia kohteita leikkauksen, hitsauksen ja hionnan toimialoilla. Edustaja Suomessa on Airwell.