Nimitys – PSL Oy

Uudessa operatiivisen päällikön tehtävässä on 1.10 aloittanut Iikka Kantonen, prosessi-insinööri AMK.

Iikka Kantonen


Iikka Kantosen vastuualueeseen kuulu, hankkeiden asiakas- ja alihankinta yhteydet, toteutuksen operatiivinen johtaminen sekä PSL:n hankeprosessien kehittäminen.

Hän siirtyy tehtävään YTM-Industrial Oy:n teollisuuspumppujen tuotepäällikön tehtävästä.

”Olen erittäin innostunut tehtävästä, jossa voin vaikuttaa teollisuusyritysten tuottavuuden kasvuun sekä pääsen kehittämään PSL Oy:n teollisuustilojen lämmitys-ilmanvaihto ja epäpuhtauksien hallinnan ”yhden järjestelmän” hanke- ja toimitus prosessia entistäkin asiakaslähtöisemmäksi”, Kantonen kertoo.

PSL Oy toimittaa asiakkailleen 40 – 90 % lämmityskustannussäästöjä ja parempia olosuhteita.
Syrjäytysilmanvaihdon periaatteella toimivan ”yhden järjestelmän” ratkaisun hyödyt perustuvat yrityksen mukaan ratkaisun kykyyn hyödyntää tilan koko lämpökuorma tuotantotilan lämmitykseen.