GibbsCAM 2023 esiteltiin – Prima Turning -strategiat mukaan sorvaustoimintoihin

CAD/CAM-ohjelmistovalmistaja Cambrio on esitellyt GibbsCAM 2023 -ohjelmistojulkaisun. Ydinominaisuudet vahvistuvat, yhteistyö Sandvik Coromantin kanssa tuo uusia piirteitä sorvaustoimintoihin, useita uusia porauksen työkiertoja ja simulaatiomahdollisuuksia on mukana.

GibbsCAMin tiivistää toimintansa termeihin Powerfully Simple, Simply Powerful ja linja jatkuu valmistajan mukaan kirkkaana, uuden ohjelmiston painopiste on tukevasti loppukäyttäjän tuottavuutta edistävissä toiminnoissa.

GibbsCAM 2023 esittelee Sandvik Coromant PrimeTurning-strategiat.

Parannuksia sorvaustoimintoihin

GibbsCAM 2023 sisältää useita sorvausparannuksia, ja niihin kuuluu mm. Sandvik Coromantin PrimeTurning -strategioiden hyödyntäminen. Nämä uudet lastuamismenetelmät tehostavat merkittävästi tuotantoa. PrimeTurning voi lyhentää Sandvikin mukaan läpimenoaikaa jopa 50 % ja pidentää yli 500 % terän käyttöikää.

PrimeTurning käyttää terän kaltevuutta lastun ohentamiseen, ja tekniikka mahdollistaa raskaan lastuamisen levittämällä lastuamisvoiman ja -lämmön suuremmalle osalle lastuamissärmää, mikä ​​pidentää työkalun käyttöikää. Lisäksi se mukauttaa dynaamisesti syöttönopeutta (mm. kartion sorvauksessa), minkä avulla voidaan hallita jatkuvasti lastun vahvuutta, mistä on hyötyä erityisesti automatisoidussa tuotannossa.

PrimeTurning tukee kahta uutta työkalutyyppiä (CoroTurn Prime Type-A, jossa on kolme 35 asteen kulmaa viimeistelyyn ja kevyeen rouhintaan / urien sorvaukseen. Pieni asetuskulma parantaa pinnankarheutta viimeistelyssä.

Lieriömäisen sylinterijyrsinnän ohjelmointi ja simulointi käyvät helposti profilerilla.

Muihin parannuksiin kuuluvat useimmille sorvausprosesseille soveltuva uusi vaihtoehto lastuamiskuorman vaihtelun hallintaan, minkä avulla voidaan estää resonanssin aiheuttama tärinä ja parantaa CNC-koneiden lastun muodostusta ja katkaisua. Okuma kutsuu tätä koneen ominaisuutta muuttuvaksi karanopeudeksi ja Citizen matalataajuiseksi värähtelyksi. Dynaamista sorvausta, VoluTurn-toimintoa on myös laajennettu hallitsemaan lastunvahvuuden aktiivista ohjausta lastuamisen aikana muuttamalla syöttönopeutta välittömästi lastuamissyvyyden muutosten mukaan.

Monien muiden sorvausparannusten ohella on nyt mahdollista määrittää rintakulma, viettokulma ja sivusärmän päästökulma työkaluille, jotta 3D-geometria voidaan määrittää tarkemmin ja tarjota työkaluesitys, joka vastaa täydellisesti todellisuutta. Myös elliptinen sorvaus voidaan toteuttaa ulko- ja sisäpuolisena.

Useita uusia työkiertoja poraukseen

GibbsCAM 2023:ssa myös lieriömäinen sylinterijyrsintä on helpompaa, kun muoto voidaan valita suoraan sylinteri-profilerilla. Lieriön rotary-jyrsinnän ohjelmointi sylinteriprofilerin avulla on nopeaa ja tehokasta. Uusi spiraaliavarrus -toiminto puolestaan lastuaa spiraalin täyteen halkaisijaan jokaisessa Z-vaiheessa. Tasaisemman työkalukuormituksen ansiosta voidaan kasvattaa syöttöä ja lastunsyvyyttä. Lisäksi rouhinnassa voi nyt jättää pois onteloalueet tukeakseen suuren syötön jyrsintätyökaluja, jotka eivät voi tunkeutua tai rampata.

Multifunction Drill MFD-työkalu on monitoimityökalu, jolla voidaan tehdä sekä porausta että sorvausta.

Poraustyökiertoja GibbsCAM 2023 laajentaa kattamaan viisi muuta kiertoa: kanuunaporaus, kierteitys lastunkatkolla nokkimalla tai vetäytyen täysin ylös. Lisäksi tuetaan uutta Multifunction Insert Drill -tyyppiä, jota voidaan käyttää sekä sorvaukseen että poraukseen (kuten Sandvik Coromant CoroDrill 880 -sarja). Multifunction Insert Drill -työkalutyyppi voi vaihtaa saumattomasti sorvauksen, sorviporauksen ja jyrsintäporauksen välillä ilman vetäytymis- tai työkalunvaihtoliikkeitä. Mukana on myös uusi vaihtoehto sorviporaukseen yhtaikaisesti pyörivillä työkaluilla. Tässä porataan molemmilla karoilla yhtaikaa työkalukaran pyöriessä vastakkaiseen suuntaan määrätyllä kierrosluvulla, tämä lisää lastuamisnopeutta tehokkaasti ja lisää merkittävästi materiaalin poistonopeutta. Myös porattavan reiän tarkkuus paranee.

Simuloinnin uudet ominaisuudet, kuten kiinnittimen läpinäkyvyys, jossa kiinnitin voi näkyä normaalisti, läpinäkyvänä tai sen voi piilottaa kokonaan. Uusi suuren syötön kolarivalvonta-asetus antaa käyttäjälle mahdollisuuden määrittää, mitä pidetään suurena syöttönä (eli tämän arvon ylitys on ei-lastuavaa liikettä).

Jos työkalu osuu materiaaliin syöttönopeudella (mm/min), joka ylittää rajan, tämä katsotaan törmäykseksi ja näyttöön tulee varoitus. Näiden lisäksi GibbsCAM 2023 parantaa merkittävästi sen simulointiominaisuuksia ja nopeutta.

Aktiivinen lastunvahvuuden säätö VoluTurn rouhinnassa optimoidun syöttönopeuden saavuttamiseksi.

Ohjelmoinnin työjärjestykset helposti

Ohjelmoinnin työjärjestysten teko on uutuudessa helpompaa kuin koskaan. GibbsCAM 2023:n avulla voidaan luokitella ja järjestää työryhmiä ja koordinaatistoja ja osan sisällä olevia operaatioita, sekä määrittää aktiiviset ja passiiviset toiminnot.

Operaatioiden aktivointi/passivointi auttaa käyttäjiä merkittävästi jakamaan tietoja koko CAM-työnkulun aikana, erityisesti suurissa monimutkaisissa koneistusprosesseissa. Käyttömukavuuden parantamiseksi on lisätty uusia välilehtiä, jotka mahdollistavat työaluerajojen asettamisen osakohtaisesti ja mahdollisuuden määrittää operaatioryhmiä. Lisäksi postprosessorointi -valintaikkunan nollapiste-välilehdellä nollapisteet (WFO:t) voidaan nyt näyttää/valita useilla eri tavoilla postprosessoroinnin yhteydessä.

Lista voi näyttää nollapisteet ”operaation”, ”nollapisteen” ja ”koordinaatiston” mukaan valitsemalla listaus, joka antaa parhaan yleiskuvan ja hallinnan. Tämä lisää näkyvyyttä ja ohjelman turvallisuutta, kun useita koordinaattijärjestelmiä käytetään yhdellä kiinnittimellä.

GibbsCAM integroituu kaikkiin tärkeimpiin CAD-järjestelmiin ja tukee 2D-5-akselista jyrsintää, sorvaus, monitoimityöstökoneita (MTM) ja lankasahoja (EDM). www.cenic.fi