Moderni tehdasautomaatiojärjestelmä luokkahuoneisiin

Fastems on lanseerannut uusia tuotteita, joiden avulla oppilaitokset ja yritykset pääsevät nopeasti hyötymään valmistavan teollisuuden tehdasautomaation tarkoitetuista digitaalisista ratkaisuista. Fastemsin Digital Manufacturing eli DM-ratkaisut toimivat opetusvälineinä, ja lisäksi yritykset pääsevät niiden avulla kouluttamaan ja testaamaan automaatiojärjestelmän ennen käyttöönottoa tai simuloimaan sen toimintaa tuotannon aikana.

Digitaalisen valmistuksen ansiosta tehdasautomaatiojärjestelmää voi simuloida, kouluttaa ja esitellä asiakkaille, opiskelijoille tai työntekijöille täysin virtuaalisesti. Fastemsin mukaan DM on kustannustehokas tapa demonstroida ja kouluttaa uusinta tehdasautomaatioteknologiaa.

Realistista visualisointia

Uusien tuotteiden avulla voidaan opettaa joustavan valmistuksen teoriaa, esitellä joustavaa valmistusta sekä erilaisia joustavan valmistuksen järjestelmiä ja käytännöllistää luokkaopetusta realistisilla visualisoinneilla.

”DM hyödyttää oppilaitoksia, mutta lisäksi siitä on taloudellista ja tuotannollista etua teollisuusasiakkaillemme, koska he pääsevät simuloimaan järjestelmänsä ennen laiteasennuksia”, kertoo tuotepäällikkö Janne Kivinen.

”Yritykset voivat tehdä valmisteluja ennen järjestelmän toimitusta, mikä säästää kallista aikaa käyttöönotossa. Ohjelmiston ja layoutin verifiointi voidaan testata myynnin ja toimituksen aikana, ja detaljitason simuloinnin ja visualisoinnin avulla voidaan testata vaihtoehtoja ennen tietyn asettelun tai järjestelyn valintaa. Työntekijät voicat opetella järjestelmän käyttöä turvallisessa ja vuorovaikutteisessa ympäristössä häiritsemättä tuotantoa. Meillä on kehitteillä vielä uusia ja innovatiivisia toimintoja, joilla voi simuloida ja analysoida vaihtoehtoisia tuotantoskenaarioita ja tehdä päätökset niiden tulosten perusteella.”

Kolme vaihtoehtoa

Fastemin mukaan ratkaisuvaihtoehtoa on kolme: tuotannonohjausohjelmisto Virtual MMS (Manufacturing Management Software), joustava valmistusjärjestelmä Virtual FMS (Flexible Manufacturing System) ja ketterä valmistussolu Virtual AMC (Agile Manufacturing Cell).

Kaikkiin ratkaisuihin sisältyy Fastemsin tuotannonohjausohjelmiston käyttö ja ympärivuotokautinen asiakastuki. Virtual FMS– ja Virtual AMC-vaihtoehdoissa on mukana Visual Components-malli eli 3D-simulointiohjelma, jota voi soveltaa layout-suunnitteluun, tuotannon simulointiin, offline-ohjelmointiin ja PLC-verifiointiin ja joka toimii järjestelmän valmistuslaitteistona, Kaikki kolme tuotetta voidaan asentaa paikallisesti, ja Virtual MMS:aa voi käyttää myös pilvipalveluna.

Erinomainen lisä luokkaopetukseen

”DM on erinomainen lisä luokkaopetukseen. Ratkaisun avulla pystymme tuottamaan oppilaillemme erinomaisen oppimiskokemuksen tavallisessa luokkaympäristössä. Olemme saaneet kursseista todella hyvää palautetta, ja tämän järjestelmän avulla voimme jatkuvasti kehittää ja parantaa opetustapojamme, kertovat yliopisto-opettaja Hasse Nylund ja professori Minna Lanz Tampereen yliopistosta.

”Fastemsin DM-tuotteet siirtävät valmistuksen käytännön virtuaalimaailmaan”, Janne Kivinen kuvailee. ”Entistä parempien visualisointien ansioista asiakkaat ymmärtävät ratkaisujen taustalla vaikuttavat konseptit ja pääsevät hyödyntämään järjestelmiään entistä tehokkaammin. Käytännön kokemus on erittäin arvokasta opetuksessa, ja sitä on vaikeaa saada, kun kyseessä on mittava ja monimutkainen järjestelmä, joten järjestelmän tuonti virtuaalisena luokkahuoneeseen on erinomainen harjoitteluvaihtoehto.”

Ensiaskel Digital Twiniin

DM-konsepti on Fastemsin mukaan ensimmäinen askel kehitettäessä Fastemsin automaatioratkaisujen digitaalista kaksosta (Digital Twin), joka auttaa käyttämään ja huoltamaan järjestelmään entistä paremmin ja tuottavammin. Tulevaisuudessa digitaalisten kaksosten avulla voidaan seurata järjestelmää, sen parametrejä ja kaikkia vuorovaikutustahoja järjestelmän koko elinkaaren ajan, minkä ansioista yritykset voivat kehittää entistä parempia välineitä tuotannon optimointiin, ylläpitoon ja älykkääseen valmistukseen.

Fastems valmistaa älykkäitä tehdasautomaatioratkaisuja ja on toimittanut yli 4000 asennettua järjestelmää päämarkkinoilleen Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Yrityksen liikevaihto vuonna 2018 oli 90 miljoonaa euroa ja se työllistää 450 henkilöä.