Uusi MMS-ohjelmistolaajennus mahdollistaa tuotannon virtausten hallinnan

Fastemsin uusin lanseeraus, WCO (Work Cell Operation), on osa Fastemsin älykästä MMS-automaatiojärjestelmää (Manufacturing Management Software). WCO mahdollistaa kaikkien yksittäisten koneiden, manuaalisten työvaiheiden ja solujen ottamisen mukaan älykkääseen tuotannon suunnitteluun, ohjauksen ja valvontaan. WCO voidaan ottaa käyttöön yhdessä Fastemsin joustavien automaatioratkaisujen kanssa tai erikseen stand alone-koneilla ja muilla manuaalisilla työasemilla.

”WCO eli tuotantosolujen hienokuormitus tuo yksittäisiin työstökoneisiin ja muihin manuaalisiin työasemiin Fastemsin ainutlaatuiset edut, kuten valmistusoperaatioiden automaattisen, ennakoivan aikataulutuksen ja täyden läpinäkyvyyden”, kertoo Fastemsin ohjelmistoliiketoiminnosta vastaava CDO Tomi Kankainen.

WCO auttaa varmistamaan, että kaikki resurssit, kuten raaka-aineet, NC-ohjelmat ja työkalut, ovat valmiina oikeaan aikaan tuotantoa varten ottaen huomioon koko prosessiketjun. Ohjelmisto tekee työjonosuunnittelun automattisesti huomioiden aktiivisten tuotantotilaisten toimituspäivät ja tuotannon sen hetkisen tilanteen. WCO mahdollistaa pienemmän keskeneräisen tuotannon, mikä nopeutta tuotannon virtauista ja vähentää tuotantoon sidotun pääoman määrää. Samaan aikaan tuotannonreagointikyky paranee yllättävissä muutostarpeissa.

”WCO:n avulla tiedetään, mitä resursseja tarvitaan ja milloin. Työntekijät tietävät tarkalleen mitä työvuoronsa aikana tulee tehdä ja mitä tulee tapahtumaan, sillä WCO antaa tarkat työjonolistat valmiina prioriteettijärjestyksessä. Älykäs resurssisuunnittelu mahdollistaa tuotantolaitteiden ja materiaalivirtojen oikea-aikaisen kohtaamisen, ja mahdollistaa tuotannon näkyvyyden 96 tuntia eteenpäin. Lisäksi, PDM-järjestelmien asiakirjat, piirustukset, valmistusohjeet ja muut dokumentit ovat tarvittaessa kaikkien niitä tarvitsevien käytössä kaikilla työpisteillä.”

Automaattisten tuotantolinjojen ja -solujen sekä manuaalivaiheiden hallinta parantaa läpinäkyvyyttä ja antaa ajantasaista tietoa tuotannosta, kapasiteetista ja tilausten tilasta. WCO:n avulla parannetaan tasaisesti kaikkia tuotantoprosesseja digitalisoimalla valmistuksen työnkulku.

”WCO voi toimi asiakkaan tuotannossa myös saumattomasti osana laajempaa tuotannonohjausratkaisua mukaan lukien erilaiset MES- ja MOM (Manufacturing Operations Management)-ratkaisut”, Kankainen kertoo.