Kategoria-arkisto: Automaatio ja robotiikka

Keskipakovalu vahvistaa automaatiotaan – Toinen robotisoitu sorvaussolu tuotantoon

Keskipakovalu Oy jatkaa investointejaan tuotannon automaatioon. Uusi, yrityksen käytössä nyt toinen robotisoitu Biglia-sorvaussolu lisää edelleen koneistuksen kapasiteettia. Tuotantoaan juuri aloitteleva uusi solu sijoittuu pronssin valajana ja koneistajana tunnetun yrityksen liukulaakerituotantoon.

Uusi robotisoitu sorvaussolu on yrityksen toinen. Toinen, niin ikään Biglia-sorvaussolu on ollut yrityksellä toiminnassa vuodesta 2017.

”Tuolloin lähdimme robotisaatioon mukaan ja solu on toiminut tehtävässään hyvin. Kun kysynnän kasvun myötä koneistuskapasiteetin lisäämiselle oli jälleen ehdotonta tarvetta, ja automaation kautta kapasiteettia nykyisin on tehokkainta hakea, investoimme toiseen soluun. Uusi sorvauskeskus saapui vuodenvaiheessa, solun robotisointi on parhaillaan viimeistelyssä”, kertoo toimitusjohtaja Marko Haapala.

Keskipakovalun ohjelmassa ovat pronssivalut sekä valmiit koneistetut lopputuotteet.

Pronssivaluja ja -koneistuksia

Keskipakovalu on tamperelainen toimija, joka tunnetaan jo vuosien takaa varsinkin pronssin valajana. Yritys aloitti vuonna 1956 nimensä mukaisesti lähinnä keskipakovalujen ja myös liukuvalujen tekijänä, nykypalettiin kuuluvat valamistekniikat hyvin laajalla kirjolla.

Laitteita on vuosien aikana uudistettu useaan otteeseen, valumenetelmät ovat kehittyneet ja pronssin valamisen tavat muuttuneet.

Pronssin valamisen lisäksi Keskipakovalun ohjelmassa on pitkään ollut pronssin jatkokäsittely tuotteiksi koneistamalla.

”Koneistusten rooli on nykytoiminnassamme keskeinen. Koneistuksen tarpeisiin Tampereen Hankkion tontillemme valmistui kymmenisen vuotta sitten uusi koneistushalli, missä teemme nyt kaikki koneistuspuolen asiat. Valut tehdään omassa rakennuksessaan samalla tontilla. Kasvun myötä lisätilojen rakentaminen jatkossa on mahdollista, tilaa tontilla yhä on”, kertoo Marko Haapala, tuore toimitusjohtaja. Yrityskaupan myötä hän on toiminut yrityksen johdossa ja yhtenä omistajista viime vuoden alusta.

Vahvan kasvun vuosia

Keskipakovalun toiminnan ytimessä ovat liukulaakerointiin liittyvät tarpeet ja tuotteet.

Niiden lisäksi yritys palvelee monissa muissa pronssiosiin liittyvissä tarpeissa.

”Siinä auttaa nykyaikainen tuotantoteknologia ja työntekijöidemme ammattitaito. Henkilökunnan ammattitaidosta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeä asia ja siihen myös panostamme koko ajan”, sanoo Haapala.

Biglia B750SM -sorvauskeskus robotilla on tamperelaisen Keskipakovalu Oy:n uusi koneistusinvestointi.

Ympäristön arvostus on niin ikään noussut yhä tärkeämpään rooliin ja se näkyy niin palveluissamme kuin koko tuotantoympäristöstä huolehtimisessa.

”Otamme mm. vastaan vanhoja, tunnistettavia pronssiosia, koska hyödynnämme käytettyjä laatumateriaaleja tuotannossamme.”

Keskipakovalu toimittaa tuotteitaan mm. meri- ja offshoreteollisuuteen ja energiasektorille. Liikevaihto ollut viiden miljoonan euron tasolla, viime vuonna noustiin 7,5 miljoonaan euroon. Vientiin liikevaihdosta menee 40 prosenttia.

”Viime vuosi oli yksi yrityksen historian parhaista. Alan töitä on palannut maailmalta Suomeen ja olemme saaneet uusia asiakkaita, ja yksi seikka on yhteiskunnan sähköistyminen, pronssikomponenttien kysyntä on kasvanut vahvasti. Tilauskirjamme ovat olleet viimeiset pari-kolme vuotta täynnä”, sanoo Haapala. Yritys työllistää nyt 35 henkilöä.

Keskipakovalulla kone sijoittuu keskeiseen kokoluokiltaan 30-350 mm:n tuotteiden valmistukseen.

Liukulaakereita 24/7-pohjalta

Keskipakovalun aiemmassa ja hyvin työllistetyssä sorvaussolussa toimivat Biglia B658Y-sorvauskeskus, Fanucin robotti, ja lisäksi soluun kuuluu 3D-mittalaite.

Viime vuosina talossa on investoinnein kehitetty mm. sahausta ja mittaustoimintoja, ja lisäksi vuonna 2020 investoitiin 4-akseliseen koneistuskeskukseen.

Vuonna 2021 syntyi investointipäätös uudesta Biglia B750SM -sorvauskeskuksesta varustettuna Ø  100 mm tankokapasiteetilla olevalla TOP Automaziononin X-Files -tankoautomaatilla.

Robotisointi viimeistelyssä. Pian päästään toden teolla tuotantoon, sanoo Marko Haapala.

Vossi Groupin toimittama sorvauskeskuksen varustukseen kuuluvat pää- ja vastakara, pyörivät työkalut ja C-akseli molemmilla karoilla.

Koneistusoperaatiot mahdollistuvat yhdellä kiinnityksellä sorvausten, jyrsinnän, porausten ja kierteitysten alueelle. Keskipakovalulla kone sijoittuu keskeiseen kokoluokiltaan 30-350 mm:n tuotteiden valmistukseen.

Robotti solussa on Fanucin 6-akselinen, toimintasäteeltään yli kolmeen metriin ulottuva ja nostokapasiteetiltaan 125 kg:n robotti. Solussa toimii aiemman sorvaussolun tapaan myös 3D-mittauskone.

”Tehtaan ja konemaahantuojan tuki ja eri tahojen yhteistyö meidän koordinoimanamme on toiminut asiallisesti. Robotisoinnista projektissa vastaa JTA Connection.”, sanoo Haapala.

Biglialla on vuoden alkukuukausina tehty jo koesarjoja niin vanhoille kuin uusillekin asiakkaille.

”Robotin ja tankoautomaatin myötä aloitamme pian automatisoidun tuotannon. Liukulaakereita syntyy jatkossa 24/7-tyyppisesti”, Haapala kertoo.

Kari Harju

Keskipakovalu Oy

Pronssivalut, koneistukset

Henkilöstö: 35

Toimipaikka Tampere

Automatisoitu sorvaussolu

Biglia B750SM-sorvauskeskus

+tankomakasiini, robotti

Ohutlevytuotantoa linjalla 3D-piirroksista valmiiksi tuotteiksi

Kuopiossa toimiva rakennuspeltituotealan yritys Pettersteel Oy on kehittänyt palveluaan ja tuotantomahdollisuuksiaan viime vuosina riuskoin ottein. Tuotantoteknologian osalta keskeinen nopean ja joustavan tuotannon mahdollistaja on kela- tai arkkimateriaalia käyttävä lävistys- ja kulmaleikkausjärjestelmä, mikä mahdollistaa pitkälle automatisoidun linjatyyppisen lista- ja kasettituotannon 3D-piirroksista lopputuotteiksi saakka.

Pettersteel on vuonna 2008 Petteri Heimosen perustama rakennuspeltituotealan yritys.

Toimintapa on kokonaisvaltainen, yrityksen rakennuspellityspalvelu kattaa toteutukset suunnittelusta valmistamiseen ja kuljetuksista asennuksiin saakka.

Toimintojaan yritys kehittänyt ajan mahdollisuuksia hyödyntäen. Mm. liiketoiminta Kuopiossa on digitalisoitu monella tavoin, talossa on käytössä mm. erittäin asiakasystävälliseksi sovellettu tilaus- ja tuotannonohjausjärjestelmä.

”Sanomme asiakkaillemme, että olemme vieneet rakennuspellitysalan digiaikaan. Ideana on tehostaa aidosti asiakkaittemme työtä”, kiteyttää Pettersteelin tuotantopäällikkö Heikki Hintikka.

Automaatiota linjalta

Tehokas palvelu edellyttää tuotantojärjestelmiltä paljon.

Koneita nykytiloissaan vuodesta 2013 toiminut yritys on optimoinut useaan otteeseen. Se on merkinnyt ennen kaikkea lisääntyvää tuotantoautomaatiota.

Yksi iso loikka tehtiin vuoden 2018 lopulla, kun Pettersteel hankki listojen tuotantonsa tarpeisiin ensimmäisen lävistys- ja kulmaleikkauskeskuksen. Käytettynä suomalaisasiakkaalta hankittu, aikaisemmin tehdaskunnostettu Salvagninin S4N löytyi Suomen ja Viron edustajan Fredkon suosituksesta.

Koneen etuja olivat mm. työkaluasemat omilla aktivaattoreilla ilman lävistystyökalujen vaihtoaikaa ja kulmaleikkuuterien aktivointi erikseen sekä materiaalin automaattipanostus ja niputus. Fredkon asiakaspalvelu vastasi koneen purusta ja uudelleenasennuksesta väliaikaistiloihin Kuopiossa, käyttöönotto ja koulutus tehtiin yhteistyössä Salvagnini Skandinavian kanssa.

Uusi vaihe tuotannon kehittämisessä edelleen automatisoinnin suuntaan tapahtui pari vuotta sitten, kun nopeasti kasvanut yritys satsasi isosti tuotantotiloihinsa. Tilat kaksinkertaistuivat ja samalla aukesi uusia mahdollisuuksia investointeihin myös tuotantokoneiden osalta.

Ohutlevytuotteiden tuotantojärjestelmä. Kuvassa lähinnä linjan alkupäässä oleva JK-Koneen toimittama kelamateriaalien arkituslinja.

Salvagninin lävistys/kulmaleikkuujärjestelmä oli todettu talossa tehokkaaksi ratkaisuksi, ja teknologiaa lähdettiin tutkimaan joko sen kehittämisen tai kokonaan uuden teknologian pohjalta.

”Kyseeseen tuli joko käytetyn modernisointi automatisoinnin osalta tai investointi kokonaan uuteen S4Xe lävistys- ja kulmaleikkauskeskukseen. Fredko teki yhdessä Salvagninin kanssa ominaisuusvertailuja käytetyn ja uuden teknologian välillä. Uuden teknologian puolesta puhuivat esimerkiksi korkean tarkkuuden ja läpimenonopeuden mahdollistava paikoitus- ja syöttöpihtirakenne, kokonaan uusi koneen HMi -käyttöliittymä ja StreamPunch ohjelmointiohjelmisto.  Servo-ohjattu voimantuotto laski puolestaan energiankulutusta yli 50 prosenttia sekä äänitasoja lähes kolmanneksen”, sanoo Fredkon toimitusjohtaja Pasi Pitkänen.

”Erityisen merkittävä tekijä oli myös niputuslaitteisto, millä voitiin poimia max. 4000 mm pitkät leikatut listat suoraan jatkoprosessointivaunuihin tilausohjautuvasti. Lisäksi syöttöpuolelle haluttiin integroida vielä suomalaisvalmistajan JK-Koneen paikalle toimittama arkituslinja suoraan kelamateriaalista, mikä täydensi järjestelmän”, Pitkänen sanoo.

Jatkokehitysmahdollisuus taivutukseen

Kun asioita puntaroitiin, valinnaksi tuli uuden S4Xe lävistys- ja kulmaleikkauskoneen investointipäätös vuoden 2021 alkupuolella. Tehdas otti vaihdossa käytetyn koneen, uusi asennettiin myöhemmin samana vuonna ja tuotannossa S4Xe on ollut reilun vuoden.

”Investoinnin tuloksena käytössämme on tehokas kulmaleikkaus- ja lävistysjärjestelmä, mikä mahdollistaa automatisoidun tuotannon 3D-piirroksista aina lopputuotteiksi saakka. Kyvykkyytemme tarjota pidemmälle jalostettuja peltituotteita on noussut ja viimeisen vuoden olemme panostaneet vahvasti niin datan optimaaliseen siirtoon kuin tuotekehitykseenkin esimerkiksi uusien kasettityyppisten tuotteiden osalta”, kertoo Hintikka.

Pidemmälle jalostetut peltilistat, julkisivukasetit, julkisivulamellit, rei’itetyt profiilit ja thermo- ja tuulettuvat rangat mahdollistavat suurempien pellityskokonaisuuksien tarjoamisen Pettersteelin asiakkaille.

Linjan osalta mielenkiintoinen jatkokehitys on nyt mahdollinen.

”Mahdollisena jatkokehityksenä S4Xe lävistys- ja kulmaleikkauskeskukseen voidaan yhdistää Salvagninin P4Lean taivutusautomaatti, jonka DPM- sekä Taivuta ja leikkaa- ominaisuuksilla (Cut Option) saataisiin suurin osa listoista myös taivutettua kerta-ajolla mittatarkasti patentoidun MAC 3.0 (Material Adaptive Correction) ansiosta.”

Taivutusautomaatti mahdollistaisi myös koteloratkaisujen valmistamisen.

”Toimisto- ohjelmoinnin StreamBend- ohjelmilla voidaan tehdä suoraan 3D- malleista valmiit taivutusohjelmat, joten digitaalisen Teollisuus 4.0 vaatimuksetkin täyttyvät”, kertoo Pasi Pitkänen Fredkolta.

Linjainvestoinnin, tehokkaiden järjestelmien ja myös osaavan organisaatiohallinnan kautta noin kuutisenkymmentä ohutlevyalan ammattilaista työllistävä Pettersteel jatkaa kasvusuunnassa.

Vuoden 2021 vuoden liikevaihto oli 7,3 miljoonaa euroa, viimevuosi 9,7 miljoonaa. Kuluvalla kaudella tavoitellaan kymmenen miljoonan euron rajan rikkomista.

Projekteja Pettersteel tekee koko maan alueella, lisäksi on vientiä Ruotsiin ja Norjaan. Vienti on vielä pieni osa liikevaihdosta, mutta markkina potentiaalinen.

Pettersteel Oy

Rakennuspeltituotteet

Perustettu 2008

Toimipaikka Kuopio

Salvagnini S4Xe

Lävistys- ja kulmaleikkauskeskus

Kela- tai arkkimateriaalit

Kari Harju

Automaatioratkaisu alumiinihitsauksen tarpeisiin

Tuttu juttu on, että robottihitsaus lisää tuottavuutta hitsaustöissä. Urjalan Kone ja Asennus Oy hankki hiljattain hitsausrobotin oman tuotteensa, alumiinisen huoltoluukun hitsausta tehostamaan. Kyseessä on samalla ensimmäinen hitsauksen tarpeisiin kehitetyn Panasonic Super Active TAWERS -robottihitsausjärjestelmän asennus Suomessa.

Urjalan Kone ja Asennus Oy on Urjalan aseman alueella toimiva yritys.

Markus Vähä-Nikkilä perusti yrityksen vuonna 2007 alkuaan asennustöihin, yrityksen toimikenttään ovat pitkään kuuluneet erilaisten automatisaatioprojektien toteutukset.

Automaatiota Urjalan Kone ja Asennukselle. Hitsauksen tarpeisiin kehitetyssä Panasonicin järjestelmässä robottikäsivarsi ja hitsausvirtalähde ovat integroitu samaan kokonaisuuteen.

Myöhemmin yrityksen toimintaan ovat tulleet mukaan erilaiset metallityöt. Yritys palvelee tuotteineen varsinkin betonialan yrityksiä.

Yksi niistä on Urjalan Kone ja asennuksen kanssa samalla tontilla toimiva Vähä-Nikkilän perheen omistama pitkän linjan betonituotealan yritys Urjalan Sementtivalimo Oy.

” Urjalan Kone ja asennus valmistaa mm. erilaisia betonivalumuotteja sekä betonituotekoneita niin omalle kuin muillekin alan yrityksille. Lisäksi toteutamme monenlaisia teräsrakenteita asiakkaiden tilausten ja tarpeiden perusteella. Monesti asiakas lähestyy meitä jonkin tuotantonsa ongelman kanssa, joka vaatii kehittämistä, ja tähän sitten lähdemme etsimään yhdessä ratkaisua ”, Vähä-Nikkilä kertoo.

Kevyt ja kätevä

Niin betonialan yrityksiin kuin muillekin teollisuuden aloille suuntautuvan toimintaan liittyy yrityksen tuote, alumiininen huoltoluukku, joita yritys on toimittanut asiakkailleen runsaan viiden vuoden ajan.  

”Kevyitä huoltoluukkuja ei oikein ollut markkinoilla saatavilla, betonisia luukkuja kyllä oli, mutta ne olivat varsin raskaita ja siten myös hankalia käytössä. Asiakkaiden kyselyistä ja vinkeistä lähdin tuotetta kehittämään. Materiaaliksi valikoitui kevyt alumiini ja mukaan kehitimme ominaisuuksia, joita asiakkaat näissä tuotteissa arvostavat. Luukkuja on helppo avata ja sulkea, niihin saa tarvittaessa tuuletusputken ja ne saa myös sujuvasti lukkoon”, kertoo Vähä-Nikkilä.

Nyt varastotuotteena kahtena kokona valmistettava huoltoluukku muodostuu hitsatusta kehikosta, saranoin avautuvasta kannesta ja lisäksi kokonaisuuteen kuuluu tuuletusputki ja sen hattu.

Luukut on näihin päiviin saakka valmistettu käsin hitsaamalla. Koska luukkujen kysyntä on viime vuosina kasvanut, yritys lähti miettimään niiden tekotapaa uusiksi tehokkuuden kannalta. Ratkaisuksi muodostui robottihitsaus, kun työvoiman saatavuuteen liittyvät seikatkin puolsivat asiaa.

Varastotuotteena kahtena kokona valmistettava huoltoluukku muodostuu hitsatusta kehikosta, saranoin avautuvasta kannesta ja lisäksi kokonaisuuteen kuuluu tuuletusputki ja sen hattu.

”Alumiinihitsaus on vaativa ala ja ammattitaitoisten hitsaajien löytäminen ei todellakaan ole helppoa. Hitsauksen automatisointi on tapa ratkoa myös tätä ongelmaa”, sanoo Vähä-Nikkilä.

Saumatonta yhteistyötä

Robottihitsausratkaisuksi valikoitui Panasonic Super Active TAWERS, hitsauksen tarpeisiin kehitetty robottijärjestelmä.

”Teimme kyselyjä asiasta, mutta asiassa oli haasteensa, koska tuotteen valmistamisen robotisoinnissa ovat omat huomioitavat seikkansa, laadun varmistamiseen liittyi paljon mietittävää ja menetelmä vaihtui TIG:stä MIG:iin. Retco Oy otti asian omakseen, teimme testit ja vakuutuimme asiasta.”

Uusi järjestelemä asennettiin käyttöön alkuvuodesta. Robottikäsivarsi, integroitu hitsausvirtalähde, ohjain ja langansyöttölaite sijoittuvat Urjalassa omaan suojatilaan. Hitsauspisteitä on kolme, jigit ja rungot Urjalassa tehtiin itse ja ne ovat paikoillaan kahdessa pisteessä. Kehät valmistellaan yhdessä pisteessä, toisessa ne liitetään yhteen.

 ”Nyt jo käytön alkuvaiheessa olemme vakuuttuneet siitä, että valintamme oli oikea. Robotin ja hitsausvirtalähteen saumattoman ohjauksen sekä automatiikan myötä käytön aloitus on sujunut notkeasti.”

”Hitsausparametrit ohjelmoidaan suoraan robotille. Mm. hitsausvirtaa voidaan säätää myös hitsausprosessien aikana. Koska kyseessä on nimenomaan hitsauksen tarpeisiin suunniteltu järjestelmä ja integroitu kokonaisuus, robotin ja hitsauskoneen yhteistyö on saumatonta. Sen myötä mm. hitsausarvot ja robotin liikkeet pystytään oikeasti muokkaamaan harmonisiksi eli sellaisiksi kuin haastava tuote vaatii”, kertoo Ville Setälä Retco Oy:tlä.

Kasvavia markkinoita

Retco Oy:lla Panasonicin hitsausrobotit on uusi edustus. Urjalan toimitus on ensimmäinen ja toinen, niin ikään vaativaan alumiinin hitsaukseen sijoittuva järjestelmä on tulossa pian Porin suunnalle.

Tuotanto Urjalassa on parhaillaan käynnistymässä.

Järjestelmä hankittiin oman tuotteen, alumiinisten huoltoluukkujen tuotantoa tehostamaan. Järjestelmää käyttää kuvassa Markus Vähä-Nikkilä.

”Paljon on tullut uutta asiaa ja parametrejä olemme joutuneet hakemaan, koska alumiini ei materiaalina ole helpommasta päästä ja osat ovat pieniä. Lämmöntuonnin kanssa on oltava tarkkana. Tekemällä kuitenkin oppii ja asiat etenevät. Pari kaveria valimon puolelta on nyt tarkoitus opettaa kokonaisuuden käyttöön, kunhan itse tutustun asiaan nyt ensin”, Vähä-Nikkilä sanoo.

Tuotannon tehostuessa robottihitsauksen myötä on myös markkinoiden kasvattaminen vakaasti suunnitelmissa.

”Kun saamme järjestelmän viimeisteltyä ja tuotannon todella käyntiin, satsaamme myös markkinointiin. Robottihitsaus poistaa luukkujen tuotannossa selkeän pullonkaulan, ja mahdollistaa tuotannon lisäämisen. Kysyntää luukuilla kyllä on ja tietenkin asemalla pystytään tekemään monenlaista. Tarkoituksemme onkin löytää sille jatkossa muitakin tuotteita tehtäväksi”, kertoo Markus Vähä-Nikkilä.

Urjalan Kone ja Asennus Oy

Alumiiniluukut, betonivalumuotit, betonituotekoneet, automaatioasennukset
Perustettu 2007

Panasonic TAWERS

Robottiautomaatiojärjestelmä hitsaukseen

Kari Harju

Investointi uuteen induktiokarkaisulaitesoluun mahdollistaa Jame-Shaftin kasvun ja uuden markkinan Ruotsissa

Salolainen Jame-Shaft Oy näki potentiaalia ja ottaa nyt jalansijaa Ruotsin markkinoilla, joissa lämpökäsitellyille kulutuskestäville osille on paljon kysyntää. Uusi investointi induktiokarkaisulaitteeseen ja automaatioon mahdollistaa aiempaa tasalaatuisemmat tuotteet.   

Kokonaisvaltaista koneistusta ja lämpökäsittelyä

Jame-Shaft Oy on kasvava salolainen sopimusvalmistaja, joka on erikoistunut kapealle markkinasektorille: Yritys valmistaa lämpökäsiteltyjä osia koneenrakennusteollisuudelle, jossa tuotteilta edellytetään kulutuksen kestävyyttä haastavissa olosuhteissa. Yrityksen kantavana strategiana ja toiminnan ohjenuorana on ollut tarjota asiakkaille valmistusta kokonaisvaltaisella periaatteella: saman katon alla tehdään lämpökäsiteltyjä tuotteita alusta loppuun koneistuksesta lämpökäsittelyyn ja viimeistelyyn. Jame-Shaftilla tehtyyn viimeistelyyn kuuluu tuotteen vaatimusten mukaan joko pyörö- tai centerlesshionta tai kovasorvaus.

Varsinaisen tuotteen valmistuksen lisäksi Jame-Shaft tarjoaa erikoisosaamistaan ja kokemustaan lämpökäsittelymenetelmistä.

”Lämpökäsittely on täysvaltainen prosessi. Valmistamme tuotteita, joissa oikealla lämpökäsittelyllä saavutetaan halutut ominaisuudet. Luonnollisesti asiakas lopulta määrittää minkä lämpökäsittelyn he tuotteelleen tarvitsevat, mutta me autamme materiaalin ja tarkoituksenmukaisen lämpökäsittelyn valintaan liittyvissä asioissa. Jame-Shaftilla voidaan tuotteille tehdä joko mustanitrausta, hiiletys- tai induktiokarkaisua. Asiakkaan kannalta on tärkeää saada tuote, jossa on haluttujen ominaisuuksien saamiseksi oikea materiaalin ja lämpökäsittelyn yhdistelmä. Silloin se on myös kustannustehokas”, havainnollistaa yrityksen toimitusjohtaja Mika Tuunainen Jame-Shaftin palvelua.

Induktiokarkaistuja tuotteita Ruotsin markkinoille

Jame-Shaftin liiketoiminnasta viennin osuus on lähes puolet. Vienti suuntautuu Ruotsiin, Norjaan, Baltian maihin sekä Pohjois-Saksaan.

”Näimme, että Ruotsin markkina on sellainen, että siellä on paljon induktiokarkaistavia tuotteita, joita asiakkaat käyttävät. Meillä ei ollut mahdollisuutta tarjota tuotteita Ruotsin markkinoille, koska heidän vaatimuksensa poikkeavat yleisestä käytännöstä Suomessa. Näimme kuitenkin potentiaalia Ruotsin markkinassa ja lähdimme kartoittamaan induktiokarkaisulaitetta, joka palvelisi tätä markkinaa”, kertoo Tuunainen induktiokarkaisulaitteen investoinnin taustoista.

Induktiokarkaisussa kappale kuumennetaan sähkövirran avulla paikallisesti synnytettävällä erittäin voimakkaalla magneettikentällä. Tämän jälkeen kappale jäähdytetään välittömästi nesteellä, jolloin kappaleen pinta karkenee. Tätä tekee Jame-Shaftin lattialla komeileva uusi espanjalainen GH Inductionin induktiokarkaisulaite automaatioineen, jolla induktiokarkaistaan akselimaisia, pyörähdyssymmetrisiä tuotteita.

”Lämpökäsittelyala on Euroopassa tiivistä ja toimijoiden määrä on melko pieni. Yksillä lämpökäsittelyalan messuilla näkee nopeasti tarjonnan. Meillä oli tarve hankkia sekä lisää kapasiteettia induktiokarkaisuun että hallita karkaisun syvyyttä entistäkin tarkemmin. Olin keskustellut induktiokarkaisulaitteen hankinnasta parin toimijan kanssa, mutta sitten entuudestaan tuttu mies Mauri Kautto, Evomaxin toimitusjohtaja kertoi espanjalaisesta GH Inductionista, jota Evomax edustaa Suomessa. Lopulta kokonaisuus ratkaisi, koska Evomax pystyi tarjoamaan myös automaation induktiokoneen yhteyteen”, kuvailee Tuunainen.

Jame-Shaft investoi induktiokarkaisuun ja automaatioon. Kuvassa Jame-Shaftin toimitusjohtaja Mika Tuunainen (vas.) ja tuotantopäällikkö Veli-Pekka Saario.

GH Inductionin avulla tasalaatuiset ja kestävä tuotteet

GH Induction -induktiokarkaisulaite on ollut nyt toiminnassa useamman kuukauden ja toiminut hyvin. Kuten aiemmin jo todettiin, on Ruotsin markkinoiden tarve hieman erilainen.  Uudella modernimmalla tekniikalla varustetulla induktiokarkaisulaitteella on mahdollista saavuttaa esimerkiksi riittävän matala induktiokarkaisusyvyys.

”Nyt on mahdollisuus myydä sellaista, jota ei ole ennen pystytty myymään. Tämä vaatimus on erityisesti Ruotsin markkinoilla. Muutenkin puhutaan kulutuskestävyydestä ja tulevaisuuden trendi on enemmän kestävien tuotteiden suuntaan. Laitekoot ja voimat kasvavat: halutaan suurempia ja tehokkaampia laitteita. Tällöin useassa kohteessa komponenttien tulee olla lämpökäsiteltyjä. Asiakkaat myyvät laitteita, jotka ovat jatkuvassa käytössä vaikkapa kaivos- ja metsäkoneteollisuudessa, joissa koneet toimivat isoja tuntimääriä”, kertoo Tuunainen.

Automaatio toiminnan peruskivenä

Silmäys Jame-Shaftin tehtaaseen paljastaa korkean automaatioasteen. Hallissa häärii yli 20 robottia, jotka nopeuttavat työtä ja muuttavat vahvasti työnkuvaa.

”Aina kun investoimme esimerkiksi työstökoneeseen, kysymme itseltämme, että miksi siinä ei olisi automaatiota. Se mahdollistaa miehittämättömän tuotannon ja sillä luodaan työpaikalle myös viihtyvyyttä. Työntekijöiden toimenkuva muuttuu automaation myötä aiemmasta fyysisesti kuormittavasta työstä enemmänkin prosessinhoitajaksi. Edellisen finanssikriisin aikaan vuonna 2008 päätimme tuotantopäällikön kanssa, että kysymme toisiltamme ja kyseenalaistamme vahvasti, jos me jonkun laitteen hankimme ilman automaatiota. Aina oli ollut selityksiä, että on pienet sarjakoot, mutta sitten pitää miettiä, että miten pieniä sarjakokoja tehdään automaation avulla”, pohtii Tuunainen.

Jame-Shaft halusi myös uuden induktiokarkaisukoneen robottisolun kera: solulle tuodaan eurolavalle asetettuja induktiokarkaistavia tuotteita, robotti ottaa tuotteen lavalta, käy karkaisemassa ja palauttaa takaisin. Tässä työvaiheessa ihminen ei fyysisesti koske tuotteisiin. Ennen induktiokarkaisuvaihetta tuote on sahattu ja sorvattu talon sisällä robottisolussa. Karkaisun jälkeen tuotteet toimitetaan vielä hiomakoneelle. Tuote on koko prosessin ajan samalla lavalla. Induktiokarkaisukoneella voidaan ajaa myös miehittämätöntä tuotantoa. Pyrkimys on, että iltaan ja yötä kohden sarjakoot kasvavat. Kun henkilöstöä paikalla, sarjat ovat pienempiä.

”Vanhempi induktiokarkaisukone oli manuaalinen, mutta siirsimme rohkeasti sitä käyttäneet henkilöt, joilla ei ollut automaatiosta aiempaa kokemusta, hoitamaan uutta automatisoitua induktiokarkaisulaitetta. Tällä tavoin kouluttamalla saimme pari kaveria lisää, jotka osaavat olla automaation kanssa tekemisissä”, kuvailee Tuunainen.

Konekuriiri 2/2023 helmikuu

Helmikuun Konekuriiri! Konekuriirin helmikuun numero 2/2023 on ilmestynyt. Metallin konemarkkinoiden ehdoton ajankohtaislehti täynnä uutta teknologiaa, investointiuutisia ja alan ajankohtaiskuulumisia nasevan tiiviissä asiapaketissa. Investointiuutisia helmikuun numerossa on mukana mm. Kangasniemeltä, Salosta ja Ulvilasta. Ja tietysti paljon muuta. Lue!

AKT:n lakko ja tukilakot saattavat hidastaa helmikuun printtilehtien jakelua. Helmikuun numero verkossa tästä linkistä

Helmikuun numeron 2/2023 ilmoittajat:

Airwell Oy

Ama-Prom Oy

Cron-Tek Oy

DMG Mori

Endor Oy

Evomax Oy

FMS-Service Oy

Fredko Oy

Index Traub Finland Oy

Insinööritoimisto Ismo Lindberg Oy

Iscar Finland Oy

Krister Lindh Oy

Kyrön Takomo Oy

Maanterä Oy

Makrum Oy

MTC Flextek Oy

Nurminen Tools Oy

Pathtrace Oy

Prima Power

Prodmac Oy

PSL Oy

Rensi Finland Oy

Tekupit Oy

Trutec Oy

Trutekniikka Oy

Työstökoneliike M.Koskela Oy

Vossi Group

Wihuri Oy työstökoneet

Zenex Computing Oy

Pfrontenin Open House tammi-helmikuun vaiheessa

DMG Mori järjestää eteläisen Saksan tehtaallaan Pfrontenissa tammi-helmikuussa Open Housen. Pfrontenin Open House on DMG Morin perinteinen toimintavuoden avaava tapahtuma.

Tapahtuman ajankohta on 30.1.-11.2 ja sen aikana DMG Mori esittelee tehtaan 3 800 m²:n alueella runsaasti uutta tarjontaansa. Ennakkotietojen mukaan seitsemän maailman ensilanseerausta on luvassa.

Uutta sorvi- ja koneistuskeskustarjontaa

Lanseerauksiin sorvauksen alueella kuuluu mm. CTX 350, joka on kehitetty yhdistämään aiempien CLX- ja CTX-alpha -sarjojen ominaisuuksia samaan pakettiin. Tässä kohden se tarkoittaa valmistajan mukaan kustannustehokasta hintatasoa, mutta samaan aikaan vahvoja yleissorvauksen ominaisuuksia. CTX 350 on samalla sekä CLX 350:n että CTX alpha 500:n seuraaja.

T1 ja T2 laajentavat pystymallisen M1-koneistuskeskuksen kompaktikonseptia sorvien puolelle.

Pfrontenissa lanseerataan DMG Morin mukaan markkinoille myös uudet lähtötason T1 ja T2 -yleissorvit. Sorvit laajentavat pystymallisen M1-koneistuskeskuksen konseptia sorvien puolelle. Molemmissa malleissa varustukseen kuuluvat mm. tehokas pääkara, lineaarimittasauvat X-akselilla ja Siemens-ohjausjärjestelmä sekä IoTconnector integroitavaksi digitalisoituun valmistukseen.

M1-koneistuskeskuksen rinnalle lanseerataan tapahtumassa kolmiakselinen M2, kookkaampi sisarmalli.

Useita automaatioratkaisuja

Myös 5-akselisen koneistukseen on uutta esittelyssä: uusi DMU 40 esitellään. DMG Morin mukaan mallin suunnittelua on siivittänyt erityisesti kookkaamman kolmannen sukupolven DMU 50:n 10 000 yksikön myynti, mikä kertoo vahvaa kieltä kompaktien ja houkuttelevasti hinnoiteltujen 5-akseliseen samanaikaisen koneistuksen yleiskoneita kohtaan tunnetusta kiinnostuksesta markkinoilla.

DMF 300|11 on kookas uutuus liikkuvapylväiseen DMF-konemallistoon.

Uudella DMU 50-konseptiin pohjaavalla DMU 40:llä DMG MORI vastaa nimenomaisesti kompaktiluokan monipuolisten valmistusratkaisujen kysyntään.

Myös uusi monoBLOCK-koneiden sukupolvi on esittelyssä, ja samoin DMF 300|11. Aiemmat DMF 200|8 ja DMF 300|8 ovat uudistaneet DMG Morin liikkuvapylväisten koneiden tarjontaa ja nyt Pfrontenissa esitellään uusi DMF 300|11.

Pfrontenin tapahtumassa erilaiset automaatioratkaisut ovat tärkeässä osassa. Esillä on kaikkiaan 28 konetta, niistä 14 toimii osana itsenäistä valmistusratkaisua. Yksi kohokohdista on valmistajan mukaan myös CTS (Central Tool Storage), keskitetty työkalumakasiini, joka mahdollistaa automaattisen työkalun toimituksen shuttle-tyyppisesti.

Prima Industrien hallitus ja toimitusjohtaja vaihtuivat – Konserni siirtyi Femto Technologiesin omistukseen

Prima Industrie-konsernin omistus on siirtynyt Femto Technologies S.p.A. -yhtiölle. Yritysoston seurauksena konsernille on valittu uusi hallitus ja uusi toimitusjohtaja. Prima Industrie S.p.A.:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Giovanni Negri.

Prima Industrie on globaali laser- ja ohutlevyntyöstöjärjestelmien ja teollisiin sovelluksiin tarkoitettujen elektronisten komponenttien valmistaja. Konsernin yksi divisioona on Prima Power. Prima Industrien uuden omistajan Femto Technologies S.p.A. -yhtiön osakepääoma on välillisesti Alpha Private Equity ja Peninsula -rahastojen omistuksessa.

Uusi hallitus ja toimitusjohtaja

Prima Industrie S.p.A.:n hallituksen muodostavat Gianfranco Carbonato (puheenjohtaja), Domenico Peiretti (varapuheenjohtaja), Giovanni Negri (toimitusjohtaja), Ezio G. Basso (johtaja), Donatella Busso (riippumaton johtaja), Francesca Cirrincione (riippumaton johtaja), Nicola Colavito (johtaja), Francesca de Fraja Frangipane (riippumaton johtaja), Edoardo M. Lanzavecchia (johtaja), Barbara Poggiali (riippumaton johtaja) ja Lisa Marie Tan (johtaja).

Giovanni Negri

Prima Industrie S.p.A.:n uusi toimitusjohtaja on Giovanni Negri.

Yrityksen mukaan entinen toimitusjohtaja Ezio Basso pysyy hallituksessa ja tekee aktiivista yhteistyötä Giovanni Negrin kanssa varmistaen tehokkaan tehtävänsiirron.

Uusi toimitusjohtaja Giovanni Negri on suorittanut johtamisen tutkinnon ja liiketalouden maisterin tutkinnon Politecnico di Milanosta. Marraskuusta 2018 lähtien hän on toiminut toimitusjohtajana numeerisesti ohjattujen moniakselisten työstökeskusten tuotantoon erikoistuneessa CMS SpA:ssa (osa SCM Groupia). Aiemmin hän on toiminut sekä Saksassa että Italiassa useissa vastuullisissa tehtävissä SCM Groupissa, Porsche Consultingissa ja Siemensillä.

”Kestävää innovaatiota ja kasvua”

”Haluan kiittää Ezio Bassoa entisten ja uusien osakkeenomistajien puolesta pitkäjänteisestä yhteistyöstä, jonka ansiosta konsernimme on kukoistanut ja kehittynyt sellaiseksi kuin se on tänään. Haluan myös toivottaa Giovanni Negrin tervetulleeksi ja toivoa hänelle kaikkea hyvää uusiin haasteisiin tietoisena siitä, että ulottuvillamme on merkittäviä mahdollisuuksia jatkaa kasvua”, kommentoi Prima Industrie S.p.A.:n hallituksen puheenjohtaja Gianfranco Carbonato.

”Minulle on kunnia tulla nimitetyksi Prima Industrien toimitusjohtajaksi. Odotan innolla yhteistyötä uuden hallituksen sekä kaikkien Prima Industrien ihmisten ja sidosryhmien kanssa jatkaakseni konsernin kestävän innovaation ja kasvun tiellä. Olen vakuuttunut siitä, että edessämme on suuria mahdollisuuksia”, toteaa Prima Industrie S.p.A.:n toimitusjohtaja Giovanni Negri.

Gianfranco Carbonato

Prima Industrie

Prima Industrie kehittää, valmistaa ja markkinoi teollisuuslaserjärjestelmiä ja ohutlevyntyöstökoneita sekä teollisuuselektroniikkaa, laserlähteitä ja materiaalia lisäävän valmistuksen sovelluksia. Emoyhtiö Prima Industrie S.p.A. on ollut listattuna Italian pörssissä vuodesta 1999 (MTA- STAR -segmentti). Konsernilla on 45 vuoden kokemus, noin 14 000 konetta asennettuna yli 80 maassa, ja omilla referenssimarkkinoillaan se kuuluu maailman suurimpiin valmistajiin.

Konsernilla on noin 1800 työntekijää, tuotantolaitokset Italiassa, Suomessa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa sekä suora myynti- ja after sales -verkosto maailmanlaajuisesti. Prima Industrie on myös mukana Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -sopimuksessa ja on sitoutunut yhdenmukaistamaan strategiansa ja toimintonsa yleismaailmallisiin periaatteisiin ihmisoikeuksiin, työntekijöihin, ympäristöön ja korruption torjuntaan liittyen.

Prima Industrie -konserni on jaettu neljään liiketoimintayksikköön:

Prima Power —  laser- ja ohutlevyntyölaitteiden kehitystyö, tuotanto ja markkinointi (2D- ja 3D-laserkoneet, laserporausjärjestelmät, lävistys- ja yhdistelmäkoneet, erilaiset taivutusratkaisut

Prima Electro — sulautetun elektroniikan kehittäminen, tuotanto ja markkinointi teollisiin sovelluksiin

Convergent Photonics —  diodien ja laserlähteiden kehittäminen ja tuotanto sekä teollisuuden että lääketieteen tarpeisiin;

Prima Additive — materiaalia lisäävien ratkaisujen kehittäminen, tuotanto ja markkinointi (Powder Bed Fusion- ja Direct Energy Deposition -tekniikat).

Konekaupan vuosi vaihtui myönteisissä merkeissä – ”Maltillisen rohkeita tunnelmia alkuvuoteen”

Uusi konekaupan vuosi on alkanut. Viime vuosi konekaupassa mentiin myönteisissä tunnelmissa, ja vaikka haasteita on, odotukset myös alkuvuodelle ovat varsin rohkaisevat. Positiivisin mielin eteenpäin, kaikkina aikoina on tärkeää investoida ja kehittää tuottavuutta, kannustaa Cron-Tekin toimitusjohtaja, Teknisen kaupan liiton metallintyöstökonejaoston puheenjohtaja Petri Järvinen.

Viime vuosi konekaupassa oli Petri Järvinen mukaan hyvä, olosuhteista huolimatta.

”Alkuvuosi lähti hyvin liikkeelle, mikä oli odotettuakin, sillä teknologiateollisuuden tilauskannat olivat jo valmiiksi ennätykselliset ja kauppa kävi edelleen mukavasti. Helmikuun loppu Venäjän hyökkäyssodan takia muutti kaiken myös konekaupan osalta pariksi kuukaudeksi. Asiakkaat keskittyivät materiaalien sekä komponenttien hankintaan ja epätietoisuus valtasi koko Eurooppaa. Töitä oli konepajoilla edelleen hyvin, mutta ei raaka-aineita riittävästi niiden valmistamiseksi”, Järvinen summaa.

Tilanne alkoi osin helpottaa huhtikuun aikana uusien toimituskanavien kautta.

”Myös konekauppa virkistyi uudestaan ja investointivauhti kiihtyi kesää kohti. Poikkeuksellisesti myös alkukesän aikana konekauppa kävi hyvin, osaltaan syynä oli alkukevään siirtyneet investoinnit. Konepajateollisuuden tilauskannat sekä tuotantokapasiteetin käyttöasteet olivat edelleen hyvällä tasolla ja uusia kauppoja tehtiin rapealla vauhdilla, joten perusasiat koneinvestoinneille olivat konepajateollisuudessa kohdallaan.”

”Kesäloman jälkeinen aika alkoi konekaupassa perinteiseen tapaan hiljakseen. Syyskuun aikana konekauppa virkistyi mukavasti ja Alihankintamessujen aikana konepajojen yleisfiilis oli jo erittäin positiivinen. Syksyn aikana tilanne pysyi valtaosalla konepajoja hyvänä, osalla jopa ennätyksellisellä tasolla, jolloin koneinvestoinnit jatkuivat erinomaisen hienosti.”

Viime vuosi oli konekaupassa hyvä ja loppuvuoden kruunasi Tampereen Konepaja-tapahtuma, kertoo Petri Järvinen. Konepajassa hän itsekin oli työn touhussa, kuten kuva kertoo. Nyt myös alkuvuosi näyttäisi konekaupan suhteen varsin myönteiseltä.

Loppuvuoden kruununa Peri Järvisen mukaan konekaupan alalla toimi marras-/joulukuun vaihteen Konepaja 22 -messut, joka oli jälleen menestys.

”Panostukset messuille palkittiin ja konekauppoja solmittiin jo messujen aikana poikkeuksellisen paljon. Messuilla tavattiin nykyisiä ja uusia asiakkaita positiivisessa hengessä. Uusia konekyselyitä tuli hienosti ja konekauppojen määrä jatkui hienona joulukuun ajan”, Järvinen sanoo.

Positiivisissa merkeissä eteenpäin

Tähän vuoteen ala suuntaa varovaisen myönteisissä tunnelmissa

”Konekaupan osalta odotukset ovat alkuvuodelle maltillisen rohkeat. Uusia konekyselyitä tulee yhä tasaiseen tahtiin, sillä yllättävän suurella osalla alihankkijoista tilauskirjat ovat jo syksylle asti täyttymässä ja tuotantokapasiteetti on edelleen hyvällä tasolla käytössä. Energiasektorin sekä vihreän siirtymän investoinnit ja puolustusvälineteollisuuden kasvanut kysyntä takaavat työllisyyttä pitkäksi aikaa teknologiateollisuudessa. Tätä lisäävät myös kulkuneuvojen sähköistyminen ja latausinfran rakentaminen. Raaka-aineiden korkeiksi kohonneet hinnat edistävät investointeja tehokkaampiin vähemmän energiaa ja raaka-aineita käyttäviin tuotantoprosesseihin.”

Silti haasteitakin toki on.

”Ukrainan sodan haasteet ja suorat vaikutukset koskevat materiaalien ja komponenttien saatavuutta ja varsinkin niiden hintojen rajua nousua.  Haaste konepajoilla on myös sähkön/energian hinta. Laihana lohtuna on, että muissakin Euroopan maissa sähkön/energian hinta on noussut, joten sen osalta puntit ovat lähes tasan, kun kilpaillaan eurooppalaisia vastaan. Korkean inflaation kautta kaikki hinnat nousevat edelleen ja koko kustannuspuoli jokaisella yrityksellä on mennyt uuteen asentoon. Siedettävän kannattavuuden ylläpitämiseksi myyntihintoja on pakko korjata ylöspäin. Aika näyttää miten se vaikuttaa tilaussaantiin”, Järvinen sanoo.

Jatkohaasteen Suomelle aiheuttaa Saksan tuleva talouskyykkäys ja sen kesto.

” Toivottavasti tällä kertaa se vaikuttaisi Suomen talouteen normaalia vähemmän. Kilpailukykymme kannalta on edelleen tärkeää investoida ja kehittää tuottavuutta. Onneksi automaatiosovellukset ovat jo pitkään olleet konepajoissa itsestäänselvyys, jolloin tuottavuutta on koko ajan parannettu. Haasteita on aina ollut ja tulee olemaan, mutta on niistä aiemminkin selvitty, eli positiivisella asenteella ja jatkuvalla työn teolla kohti uusia menestyksiä. Tuottavaa kuluvaa vuotta kaikille!”, toivottaa Petri Järvinen.

Kari Harju

Konekuriiri 1/2023 tammikuu

Tammikuun konepaketti! Konekuriirin tämän vuoden ensimmäinen numero – 1/2023 – on ilmestynyt. Tiivis nippu uutta teknologiaa, alan ajankohtaiskuulumisia, juhlavuoden tunnelmia Seinäjoelta, konkarinäkökulmaa Jämsänkoskelta sekä investointiuutisia mm. Maalahdesta, Kauhajoelta ja Salosta. Ja tietysti paljon muuta. Lue tammikuun Konekuriiri!

Tammikuun numeron 1/2023 ilmoittajat:

Ahmotuote Oy

Airwell Oy

Ama-Prom Oy

Auto-Kulmala Oy

Cenic Finland Oy

Contos Oy

Cron-Tek Oy

Endor Oy

FMS-Service Oy

Fredse Oy

Index Traub Finland Oy

Insinööritoimisto Ismo Lindberg Oy

Iscar Finland Oy

Krister Lindh Oy

Kyrön Takomo Oy

Linna Trade Oy

Makrum Oy

MTC Flextek Oy

Pathtrace Oy

Prodmac Oy

PSL Oy

Rensi Finland Oy

Retco Oy

Tekupit Oy

Trutec Oy

Trutekniikka Oy

Työstökoneliike M.Koskela Oy

Vossi Group

Wihuri Oy työstökoneet

Zenex Computing Oy

Pajatunnelma korkealla Tampereella – Konepaja, Nordic Welding Expo, 3D & New Materials osa 3

Metalliteollisuuden ammattimessut Konepaja ja hitsausalan Nordic Welding Expo palasivat tapahtumakentälle neljän vuoden tauon jälkeen 30.11. – 1.12. Tapahtumakokonaisuuden täydensi 3D-tulostamisen ja uusien materiaalien 3D & New Materials. Tässä messukatsauksen osa 3, ensimmäinen osa on julkaistu Konekuriirin uutissivulla 12.12.2022, toinen 22.12.2022.

Insinööritoimisto Ismo Lindbergin osastolla esillä oli mm. Ajankohtaista ja talon päämerkkeihin kuuluvan Nakamura-Tomen konetarjontaa. Kuvan NTY3-150 on japanilaisvalmistajan uuden malliston kolmirevolverinen ja kolmella Y-akselilla varustettu monitoimisorvi. Se tekee jatkossa töitä Escomaticilla.
JFY-kuitulaserleikkauskoneet ovat Suomessa uusi alan merkki ja niiden maahantuoja on pitkän huolto- ja kunnossapitotaustan omaava ja nyt myös levytyökoneiden mahantuonnin myynti- ja edustustöihin aloittanut NCT-Service. Konepajamessuilla uusista kuvioista ja valmistajan tarjonnasta olivat kertomassa Teemu Bruun ja Markus Rauhala.
OK-Vise esitteli tuotteitaan Konepaja-messuilla A-hallissa ja esimerkiksi talon uutuus eli sähköinen automaattisen kiinnitykseen tarkoitettu Elva-kiinnitysjärjestelmä oli osastolla tukevasti teemana. Uusi sähköinen menetelmä on tehokas ja valmistajan mukaan myös hydrauliikkaa yksinkertaisempi toteuttaa.
Suojaa ääneltä, turvallisuutta tulitöihin. PRP tunnetaan teollisuudessa sopimusvalmistajana ja julkisivurakentajana. Yrityksen ProCab-työtilat soveltuvat niin äänieristetyksi työtilaksi, konesuojaksi tai tulityötilaksikin. Marko Lammi kertoi tuotteista.
Kätevä koko. ProtoMAX-pienoisvesileikkuri on leikkuualaltaan pieni, 304 mm x 304 mm, mutta monipuolinen se on, leikata voi leikata lähes mitä tahansa materiaalia, kuten vesileikkausteknologian etuihin kuuluu. Kone oli mukana ACG Nyströmin osastolla, Jukka Nättinen esitteli.
Pathtracen osasto on Alihankinta-messuilla tuttu näkyvällä paikalla A-hallin sisääntulossa, nyt Konepajassa Kari Kuutela ja Pauli Manninen pitivät standia keskemmällä A-hallissa. NC-ohjelmat ovat Pathtracen toiminnan ytimessä ja toimintaa takana jo yli 30 vuotta. Yritys tuo maahan ja toimittaa mm. CAM-ohjelmisto Edgecamia ja simulointiohjelmisto Vericutia.
Airpron Sami Uusi-Erkkilä kiinnitti huomiota teollisuuden paineilmavuotoihin ja sen kustannuksiin ja esillä oli laitekantaa vuotomittauksiin. Monissa kohteissa 20 % paineilmavuodot suhteessa tuotetun paineilman määrään ovat hyvinkin tyypillisiä. Se tarkoittaa valtaisia turhia sähkökustannuksia, totesi Uusi-Erkkilä.
Cenic Finland piti osastoaan E-hallissa. Cenic Finland Oy on konepaja-automaatioalan ohjelmistoihin, koulutukseen ja NC-ohjelmointiin erikoistunut yritys ja edustaa mm. GibbsCAM- ohjelmistoja. GibbsCAM 2023 on vasta ilmestynyt, uutuutena mukana Sandvik Coromantin PrimeTurning -strategioiden toteutus.
Vuodesta 1978 toimineen eli yli 35 perinteet omaavan M. Koskela Oy:n erikoisalaa ovat työstökoneiden huoltopalvelut niin koneiden vuosihuolloista aina vaativiin koneiden modernisointeihin asti. Lisäksi ohjelmassa ovat uudet sekä käytetyt metallintyöstökoneet. Messuilla oltiin E-hallissa.
Machinery on muuttanut Tampereen seudun toimintonsa hiljattain uusiin tiloihin Pirkkalaan ja piti samanaikaisesti messujen kanssa myös Avoimet ovet -tapahtumaa uudessa toimispisteessä. Konepajassa oli mukana mm. Hyundai-Wian ja SafanDarleyn koneita, kuvassa lähinnä sähköservotoiminen E-Brake 130-3100 Ultra NS särmäyspuristin.
Duroc Machine Toolin osastoa Konepajassa. Kahdeksantuumaisella istukalla ja 65-81 mm:n tankokapasiteetilla, 230 mm sorvaushalkaisijalla ja saman kokoisella sorvauspituudella varustettu Doosan Puma TT 2100SYYB-sorvi oli mukana osastolla tuotantosolukokonaisuudeksi muokattuna.

Konepaja, Nordic Welding Expo ja 3D & New Materials seuraavan kerran 19.–21. maaliskuuta 2024.

Kari Harju

« Vanhemmat artikkelit