Kategoria-arkisto: Ainetta lisäävä valmistus

Moduulijärjestelmä teolliseen 3D-metallitulostukseen

Kokonaisvaltaiset teollisen 3D-tulostuksen tuotantoratkaisut yleistyvät teollisuudessa. EOS on esitellyt useista laitteisto- ja ohjelmistomoduuleista koostuvan Shared Modules -ratkaisun optimoimaan työnkulkua teollisessa 3D-tulostusprosessissa.

Shared Modules on useista laitteisto- ja ohjelmistomoduuleista koostuvan ratkaisu teollisiin 3D-tulostusprosesseihin. Kuva Formnextistä.

EOS Shared Modules -moduuliratkaisu on suunniteltu EOS M 400 -sarjan järjestelmillä tapahtuvaan materiaalia lisäävään valmistukseen. Eri moduulien, kuljetusjärjestelmien ja ohjauskeskusohjelmiston avulla voidaan sen myötä suorittaa varustus-, purku, kuljetus- ja seulontatoiminnot AM-valmistusprosessin rinnalla. Tätä varten käytettävissä on sekä manuaalisia että automaattisia EOS Shared Modules -kokoonpanoja. 

Olennaista on, että EOS Shared Modules -järjestelmän osia ei asenneta yhdeksi kokonaisuudeksi, vaan erilliset osat voivat olla samanaikaisesti useiden 3D-tulostusjärjestelmien käytettävissä.

Manuaali tai automaattinen

Järjestelmän manuaaliratkaisussa valmistusprosessin jälkeen valmistusalustan, osat ja sulamattoman jauheen sisältävä kehys siirretään AM-järjestelmästä jauhetiiviiseen säiliöön.

Säiliö kuljetetaan asemalta toiselle kuormalavatrukilla. Irrotetut osat siirretään jälkikäsittelyvaiheeseen, ja jauhemateriaali valmistellaan uudelleenkäytettäväksi ja syötetään sisään manuaalisesti.

Automaattijärjestelmässä vaihdettava kehys siirretään automaattisesti prosessin jälkeen kaasutiiviiseen säiliöön. Kuljetus asemalta seuraavalle voidaan tehdä kuormalavatrukilla tai automaattisesti. Viimeksi mainitussa tapauksessa automaattiohjattu ajoneuvo siirtää säiliön seuraavalle asemalle. Käyttäjä voi integroida järjestelmään myös robotin, joka siirtää osat jälkikäsittelyyn. Erikseen saatava ratkaisu kierrättää sulamattoman jauhemateriaalin suljetussa piirissä uudelleenkäytettäväksi ja toimittaa sen edelleen AM-järjestelmiin.

EOS-uutuuksia materiaalipuolelle. Kuvassa kappale-esimerkkejä mm. sähkömekaanisiin komponentteihin tai muotteihin hyvin soveltuvista CopperAlloy CuCrZr- ja Copper Cu -kuparimateriaaleista.

Jatkuvaa tietovirtaa

Jatkuva osa- ja tietovirta on tuotannossa tärkeä asia. Uudessa kokonaisuudessa tuotetaan keskeisistä suorituskykyindikaattoreista tietoa jatkuvasti ja ohjelmisto tallentaa ja analysoi mm. happipitoisuutta ja valmistuskammion lämpötilaa. Järjestelmä tallentaa myös laatuun liittyvät prosessitiedot. 

Copper Cu.

Ohjauskeskus tietää mm. jokaisen vaihdettavan kehyksen tai säiliön sijainnin ja varmistaa järjestelmän, valmistustyön ja oheismoduulin asianmukaisen kohdennuksen myös sovelluksissa, joissa käytetään rinnakkain useita 3D-tulostusjärjestelmiä. Samalla se mahdollistaa valmistuksen edistymisen seurannan yksittäisessä tilauksessa, tuotannon valvonnan sekä mahdollisten pullonkaulojen havaitsemisen koko prosessiketjussa.

Shared Modules -järjestelmä tulee EOS:n mukaan myyntiin viimeistään vuoden 2020 jälkipuoliskolla. Tulevaisuudessa Shared Modules -konsepti on saatavilla myös EOS M 300 -sarjaan.

Kari Harju

Ena Vision 3D -metallitulostimet Fredkon tarjontaan

Fredkon tuotetarjonta on laajentunut uuden päämiehen myötä materiaalia lisäävän valmistuksen tuotteisiin. Ermaksanin Ena Vision 3D- metallitulostimet ovat valmistajan mukaan ratkaisu korkean tarkkuuden nopeaan ja kustannustehokkaaseen prototyyppivalmistukseen. Teollisuus 4.0-vaatimukset koneessa on huomioitu esim. etäyhteystuella ja intuitiivisella käyttöliittymällä.

Ena Vision 120 ja Ena Vision 250.

Levykonevalmistaja Ermaksan on viime aikoina panostanut vahvasti materiaalia lisäävän valmistuksen (AM) teknologoihin. Runsaiden tuotekehitykseen ja valmistusprosesseihin suunnattujen investointien tulos ovat uudet optimoidut ratkaisut ydinosiin materiaalia lisäävän tuotannon teknologiaketjussa, erityisesti 3D -metallitulostuksessa.  

Koneissa on mm. omaa valmistetta edustava EON SLM-SLS -resonaattori, mikä on kehitetty lasersulatukseen ja -sintraukseen, joita käytetään 3D- metallintulostuksessa. Teholuokat resonaattoreissa ovat 500W, 750W ja 1kW.

Ena Vision malleista Ena Vision 120 on kompakti 3D -metallintulostin, jolla voidaan tulostaa maksimissaan 120×120 mm kuution kokoisia kappaleita. Valmistajan mukaan malli tarjoaa korkean tarkkuuden nopeaa prototyyppivalmistusta kustannustehokkaasti lyhyellä takaisinmaksuajalla. Mukana esim. etäyhteystuki ja intuitiivinen käyttöliittymä. Kuitulaserresonaattorin teho 150 W (optio 300W).

Ena Vision 250:n tulostusala on 250 x250 x300 mm.

Ena Vision 250 on jauhepetiteknologiaa käyttävä 3D- tulostin, jossa metallijauhe sulatetaan lasersäteen avulla kasvatusalustaan kiinni kerros kerrokselta 3D -mallin mukaiseksi kappaleeksi. 3D- tulostusala on 250 mm*250 mm*300 mm. Kuitulaserresonaattorin teho 500 W (optio 1kW). Saatavilla myös Twin-Laser järjestelmänä, jolloin tulostusnopeus kasvaa 90 % sekä tulostusala suurenee. 

Kari Harju

Savonia kehittää 3D-tulostusympäristöään

Savonia-ammattikorkeakoulu kehittää 3D-tulostuksen koulutus- ja palveluympäristöään. Mittavassa investointi- ja kehittämishankkeessa päivitetään oppilaitoksen 3D-tulostuksen toimintaympäristöön Kuopioon nykyaikainen laitekanta ja uusia toiminnallisuuksia. Hankkeen myötä Savonian Savilahden kampukselta löytyy jatkossa yksi Suomen monipuolisimmista alan ympäristöistä. Keskeinen osa investointikokonaisuutta oli SLM:n tekniikkaa edustavan metallin jauhepetilasersulatustulostimen hankinta.

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutusaloja on kuusi, opiskelijoita noin 6000 ja koulutusyksiköt Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa.

Savonia palvelee aktiivisesti myös ympäröivää työelämää tutkimus- ja kehitystoiminnan kautta. Vuosittain on käynnissä keskimäärin 130 erilaista TKI-eli tutkimus, kehitys & innovaatio -hanketta noin 6 miljoonan euron volyymilla.

Uusi SLM280 TWIN 700W on Savonian 3D-tulostusympäriston uusi tulokas ja keskeinen investointi.

Huippumoderni 3D-tulostusympäristö

Kuopion toimintonsa Savonia keskittää tämän vuoden mittaan Savilahden kampukselle.

Samaan aikaan meneillään on 3D-tulostuksen investointi- ja kehittämishankepari, missä päivitetään Savonian 3D-tulostuksen nykyaikaiseksi toimintaympäristöksi.

Käytössä Kuopiossa on eri 3D-tulostustekniikoihin perustuvia, eri kokoluokan laitteita niin muovin kuin metallinkin osalta.

Muovin tulostuslaitteet perustuvat jauhepetitulostukseen, MJF:ään, nesteen ruiskutukseen ja nesteen fotopolymerisointiin, metallin vastaavasti pursotukseen+sintraukseen ja jauhepetitekniikkaan. Lisäksi varustukseen kuuluvat käsivarsirobotteihin kiinnitettävät tulostuslaitteet (muovi, metalli, betoni).

”Laitteiden valinnoissa on huomioitu sekä opetustoiminnan että alueen yritysten ja T&K-toiminnan tarpeet. 3D-tulostuksen peruskursseilla lähdetään liikkeelle perusteista ja opetellaan askel askeleelta eri laitteiden käyttöä. Myöhemmin kurssitarjontaan tulevat mukaan jatkokurssit, joissa perehdytään mm. metallin 3D-tulostukseen”, kertoo TKI-asiantuntija Antti Alonen.

Laaja investointikokonaisuus

Parin vuoden ajan Savoniassa on ollut meneillään mittava 3D-tulostuksen investointi- ja kehittämishanke. Pääosin EAKR-rahoitteisen investointihankkeen budjetti on n. 2.6 miljoonaa euroa ja rahoittajana toimii Pohjois-Savon Liitto. Hankkeessa ovat mukana myös Kuopion Yliopistollinen Sairaala, Savon koulutuskuntayhtymä, Itä-Suomen Yliopisto sekä Ylä-Savon ammattiopisto. Lisäksi hankkeeseen osallistuu lukuisia Pohjois-Savon alueen yrityksiä, joiden kanssa tutkitaan laitteiden käyttöä konkreettisten esimerkkikappaleiden myötä.

Hankkeen taustalla on Antti Alosen mukaan usean vuoden kehittäminen ja selvitystyö 3D-tulostuksen potentiaalista ja vaikutuksista tulevaisuuden työelämään.

Tulostusaluetta 280x280x365 mm. Savonian SLM280 on varustettu kahdella 700W laserilla. Lisävarusteita ovat mm. lasersulan- ja tehonseurantajärjestelmät, 500 C lämmitettävä tulostusalusta sekä nollapistekiinnitysjärjestelmä jälkikoneistuksen sujuvaan integrointiin.

Vuonna 2015-2016 Savonialla toteutettiin suunnitteluhanke, jossa 3D-tulostuksen tilannekartoituksen lisäksi selvitettiin Pohjois-Savon alueen yritysten tilannetta ja ymmärrystä 3D-tulostuksen potentiaalisista vaikutuksista yritystoimintaan. Silloin tulokset olivat vielä laihoja: 73% vastanneista yrityksistä ei nähnyt 3D-tulostuksen olevan kiinnostavaa eikä sillä katsottu olevan vaikutusta niiden yritystoimintaan. Suurimmalla osalla ei myöskään ollut kokemusta asiasta.

”Kun kaksi vuotta myöhemmin (2018) kysely toteutettiin uudelleen, tilanne oli jo muuttunut parempaan suuntaan. Yli puolet (55%) vastanneista näki 3D-tulostuksen potentiaalisena valmistusmenetelmänä. Se rohkaisi hankkeessa eteenpäin”, sanoo Alonen.

Moderni kone teolliseen tuotantoon

Suurimpana hankintana investointihankkeessa oli mukana metallin jauhepetilasersulatustekniikkaan perustuva 3D-tulostin oheislaitteineen.

“Aiemmissa selvityshankkeissa on käynyt ilmi, että Suomi on Eurooppaa jäljessä metallin 3D-tulostuksen käyttöönotossa. Yhtenä syynä on se, että suomalaisissa oppilaitoksissa laitteita on kovin vähän. Tilanne on 2019-2020 onneksi selvästi parantunut, mutta esimerkiksi Pohjois-Savosta tai edes Itä-Suomen alueelta ei löytynyt yhtään metallitulostinta.”

”Koska tekniikka on yrityksille uusi ja tuntematon, tuli yrityskentältä signaalia siitä että laitteiston hankkiminen oppilaitokselle olisi hyödyllistä myös koko alueen kehityksen kannalta”, taustoittaa Alonen.

Kuopioon haluttiin moderni, teolliseen tuotantokäyttöön soveltuvaa laitetta vastaava kokonaisuus, ja samalla myös mahdollisimman hyvin tutkimus- ja kehitystoimintaan soveltuva ratkaisu.

”Kun tärkeänä pidetyt ominaisuudet oli listattu, kävimme läpi potentiaalisia laitteita ja lisäksi Savonialla järjestettiin myös julkinen seminaari/keskustelutilaisuus jossa laitevalmistajat pääsivät esittelemään tarjontaansa ja kertomaan heidän mielestään tarpeellisista ominaisuuksista. Kaiken tämän perusteella todettiin, että soveltuvia laitteistoja/laitevalmistajia olisi vain kourallinen, joista niistäkin muutama keskittyy enemmän tuotantolaitteisiin”, Alonen kertoo.

Kone sijoittuu sekä opetus-, että yrityspalvelukäyttöön.

”Painotimme mm. laserien lukumäärää, lasersulan- ja tehonseurantajärjestelmää, tulostusalueen kokoa ja eri materiaalien lukumäärää. Tarjoajilta vaadittiin myös riittäviä referenssejä niin teolliseen kuin lääketieteelliseen käyttöön kohdistuneista toimituksista. Lisäksi pisteitä sai mm. nollapistekiinnityksestä.”

Toimittajaksi valikoitui tätä kautta Vossi Groupin edustama SLM Solutions.

”SLM:n tarjoamassa SLM280 kokonaisuudessa kone on varustettu kahdella 700W laserilla sekä kattavilla lisävarusteilla, joita ovat mm. lasersulan- ja tehonseurantajärjestelmät, 500 C°  lämmitettävä tulostusalusta ja nollapistekiinnitys. Yhtenä suurimmista toimijoista jauhepetikoneiden saralla SLM Solutions pystyy myös tarjoamaan ohjeistusta, apua ja esimerkkejä niin teollisuuden että lääketieteen käyttökohteista”, kertoo Alonen.

”Tutkimuksellisesta näkökulmasta kiinnostavana tutkimuskohteena näemme sekä suurempien kerroskorkeuksien (90 µm) käyttämisen ja sen vaikutuksen osien materiaaliominaisuuksiin, että osien nestauksen/pakkauksen (stäkkäyksen) vaikutuksen materiaaliominaisuuksiin ja sitn kappalekohtaisiin kustannuksiin, sillä kummallakin niistä on selvä vaikutus tuotantonopeuksiin. Järjestelmän mukana tullut MPM (Melt Pool Monitoring, lasersulanseurantajärjestelmä) ja LPM (Laser Power Monitoring) mahdollistavat mahdollistaa tulostusprosessin tarkan seurannan. Yhteistyö Itä-Suomen Yliopiston kanssa mahdollistaa valmistettujen kappaleiden tarkan kuvauksen uudella microCT –laitteistolla.”

Myös oheiskäsittelyn laitteita, kuten kuvan Klaeger birton-300 3DCut -vannesaha saha, kuului kokonaispakettiin.

Kehittyvä ympäristö

Savonian 3D-tulostusympäristön tavoitteena Alosen mukaan on koulutukselliselta puolelta se, että kaikilla Savonian opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua ja oppia 3D-tulostukseen liittyviä asioita osana opiskelujaan.

”Vaikka alan kehitys etenee kovaa vauhtia, oletamme että nyt hankittava laitteisto pysyy suurimmalta osalta toimintakuntoisena ja tekniikaltaan hyvänä seuraavat viisi vuotta. Paitsi laitteiden, myös niiden materiaalien kehitys alalla menee kovaa vauhtia eteenpäin joten nyt hankittavilla laitteilla tullaan tulostamaan uusia materiaaleja ja materiaaliseoksia, joita ei vielä ole olemassa”, sanoo Alonen.

Laajemmin 3D-tulostuksen käyttöönotto on Alosen mielestä maailmalla vasta alkamassa.

”Tällä hetkellä sitä hyödynnetään teollisuudessa vielä sangen rajatusti johtuen paitsi teknisistä rajoituksista myös siitä, että suunnittelijoiden mieli ei ole vielä “päivittynyt” 3D-tulostusta parhaiten hyödyntävälle tasolle. Lisäksi esimerkiksi metallitulostuksen yleistymistä on hidastanut sertifiointimenettelyjen luominen. Nyt silläkin puolella on menty eteenpäin, joten metallitulostuksen kasvu on vasta alkamassa”.

Suomessa yritysten laajempi innostuminen vaatii kuitenkin vielä useamman kourallisen onnistuneita esimerkkejä “perusteollisuudesta”.

”Saksan autoteollisuus sekä esimerkit siitä miten Deutsche Bahnin on aloittanut 3D-tulostuksen hyödyntämisen varaosavalmistuksessa ovat erinomainen signaali siitä, että myös raskaampi perusteollisuus on astumassa 3D-tulostuksen hyödyntäjiksi”, toteaa Antti Alonen.

Kari Harju

Kari Harju

DMG Mori -tulostinuutuus kahdella laserilla

Lasertec 30 DUAL SLM on varustettu kahdella 600 W:n laserilla. Työkenttä kattaa koko rakennusalueen.

Lasertec 30 Dual SLM – DMG Mori -tulostinuutuus kahdella laserilla

DMG Mori täydentää Lasertec SLM-tulostinsarjansa. Uutuutena sarjaan esiteltiin kevään Pfrontenin Open Housessa uusi jauhepetimalli Lasertec 30 DUAL SLM. Kaksi laseria lisää työn tuottavuutta, uusi kiinteä suodatinjärjestelmä työturvallisuutta.

Lasertec 30 DUAL SLM:ssä on kaksi 600 W: n laseria, joiden skannauskenttä kattaa koko rakennusalueen. Koneella mahdollistuu joko yhden tai useiden työkappaleita rakentaminen samanaikaisesti.Tulostuksen nopeudeksi valmistaja ilmoittaa tapauskohtaisesti max. 90 cm³/h. Käytössä on työtä helpottavaa älyautomatiikkaa, ohjelmisto tunnistaa automaattisesti, mikä skannausstrategia on tehokkain. Säteen kohdistustarkkuudeksi valmistaja ilmoittaa jopa 50 μm.

Kiinteä suodatinjärjestelmä

Tulostustoimintoihin kone tarjoaa kahden laserin ja korkean tarkkuuden lisäksi uusia ominaisuuksia.

Uusi ominaisuus koneessa on kiinteä suodatinjärjestelmä, joka toimii materiaalista riippumatta, passivoi metallipölyä automaattisesti ja lisää siten työturvallisuutta.

Rakennusalueen aktiivinen jäähdytys mahdollistaa valmiiden komponenttien nopean poiston uusin tilausten nopean valmistelun.

Uusi kone hyödyntää rakenteellisesti Lasertec SLM -sarjan konseptia ja ns. Stealth-suunnittelua. Kuten muissakin Lasertec-sarjan koneissa Lasertec 30 DUAL SLM: ssä rakennusalue ja ylläpitoelementit ovat helposti saavutettavissa, mikä yksinkertaistaa huoltoa. Suljettu jauhepiiri lisää keskeisesti työturvallisuutta ja jauheenvaihtoa puolestaan nopeuttaa ns. rePLUG -moduuli. Sen myötä jauhe voidaan vaihtaa jopa kahdessa tunnissa.

Tuottavuutta lisäävinä elementteinä valmistaja korostaa koneen DUAL-konseptia, kiinteää suodatinjärjestelmää, rakennusalueen aktiivijäähdytystä sekä rePLUG-moduulia. Lisäksi samaan suuntaan vaikuttavat ohjelmiston piirteet. Optomet-ohjelmiston toiminnot, kuten Optomex Max. lisäävät koneen suorituskykyä. Optomet Temperature Control seuraa rakennusalueen lämpötilaa prosessien aikana ja pienentää osaltaan komponenttien jäännösjännityksiä.

Koneen rePLUG-moduuli lisää työturvallisuutta ja mahdollistaa nopean materiaalivaihdon.

Runsaasti eri materiaalivaihtoehtoja

Jauheita DMG Morin palettiin kuuluu laaja valikoima työkaluteräksestä ja ruostumattomasta teräksestä alumiiniin ja koboltti-kromiin. Myös Inconel ja titaani kuuluvat valikoimiin.

Tarjolla ovat myös tehokkaat oheis- ja lisälaitteet jauheen käsittelyyn, ja jauheen palautus- ja kierrätysmenettelyt valittujen kumppaneiden kanssa tuovat taloudellisuutta jauhemateriaalien käsittelyyn.

Kari Harju

Tikli korvaa metallia tulostamalla hiilikuitua

Tulostaminen on kätevä uusi menetelmä teollisen tuotannon kohteiden, kuten erilaisten apulaitteiden tuotantoon. Tikli Group Oy hankki hiljattain komposiittitulostimen perinteisesti koneistamalla tehtyjen muotojigien valmistamiseen.

Markforged Mark Two tulostaa jigejä Tikli Group Oy:llä koneistamisen sijaan.

Tikli Group Oy on markkinoilla tunnettu talo mm. rakennusalan tuotteistaan.

Tikli toimii Vimpelissä ja valmistaa alumiinitikkaita, ikkunoita, ovia sekä myös vaikkapa vesivaakoja.

Tuotekehityksen tuore ilmentymiä ovat esimerkiksi äänieristetyt työtilat niin teollisuuden kuin toimistokäyttöönkin. Materiaalina Tikli keskittyy täysin alumiiniin.

Monipuolisella kalustolla

Tiklin liikevaihto on noin 11 miljoonaa, ja omien tuotteidensa lisäksi yritys tekee sopimusvalmistusta, ja nimenomaan alumiinituotteiden jatkojalostuksen alueelle.

”Jatkojalostuksen toiminnot ovat yksi painopistealueistamme. Haemme sitä kautta kasvua ja tasaamme rakennusteollisuuden suhdannevaihteluita”, kertoo myyntipäällikkö Timo Mastokangas.

Kun jigit tehdään tulostamalla, säästyy ohjelmienteko- ja koneistusaikaa muuhun tuotantoon. Vierellä työnjohtaja Riku Ilomäki.

Vahvasti kehittyvän alumiinin jatkojalustuksen alueelle yritys investoi isosti viime vuonna kahden uuden koneistuskeskuksen myötä. Alumiinin jyrsintää, avarrusta ja porausta tehdään kahdella Akira-Seikin pystykaraisella koneistuskeskuksella. Koneet ovat Akira Seiki Super Vertical (SV) 1350 ja uusimpana kookkaammalla työalueella varustettu SV2060.

Tiklin konekanta Vimpelissä on uudistunut isosti muutenkin parin viime vuoden aikana. Käytössä on erikoiskoneita, kuten 3-5-akselisia CNC-työstökeskuksia, profiilijyrsintäkoneita sekä automaattitoimintoisia sahausyksiköitä.

”Nykyaikainen tuotantokalusto tuo tehokkuutta paitsi omien tuotteiden valmistukseen, palvelutoimintaamme. Kykenemme toimimaan joustavalla tavalla osana asiakkaidemme tuotanto- ja palveluketjua”, sanoo myyntipäällikkö Timo Mastokangas.

Jigit kätevästi printterillä

Kun tuotteita ja kappaleita valmistetaan, niiden kiinnitykseen tarvitaan runsaat määrät erilaisia muotojigejä. Niitä Tiklilläkin on perinteisesti tehty tuttuun tapaan koneistamalla.

Tähän kohtaan Tiklillä toteutettiin hiljattain osittainen muutos, kun yritys hankki niiden tekoon komposiittitulostimen, 320x132x154 mm:n kasvatusalustalla varustetun Markforged Mark Twon Vossi Groupin toimittamana.

”Seuraamme toiminnoissamme aikaa ja teknologian kehitystä, ja tulostukseen liittyvät teemat ovat kiinnostaneet jo pitkään. Näimme, että nyt tämä Markforged on nyt hyvä kohde kyseiseen teemaan konkreettisemmalle tutustumiselle, varsinkin, kun sopiva käyttökohdekin oli tiedossa. Muotojigejä tarvitaan tuotannossa paljon, ja näimme niissä mielenkiintoisen sovellusalueen uudelle tekniikalle.”

”Pääsimme testaamaan tulostimen ohjelmistoa etukäteen sekä teimme myös testitulostukset ja kun tuote havaittiin nopeasti hyväksi, ostimme sen tänne ja aloimme töihin. Laite on helppokäyttöinen ja se myös neuvoo käyttäjää asetuksien teossa ja ongelmatilanteissa. Näin saimme laitteen hyvin nopeasti käyttöön, ja saman tien onnistuneesti. Itse asiassa heti ensimmäinen kappale onnistui niin hyvin, että siitä tuli heti toimiva jigi tarkoitukseensa”, naurahtaa Timo Mastokangas.

Kasvatusala laitteessa on 320x132x154 mm. Tulostimelle on tehtaalla kätevästi oma tila.

Myös ulkoiseen palvelutuotantoon

Kuten koneistuksessa, tulostamisessakin Tikli hyödyntää 3D-osaamistaan, ja sen myötä kappaleiden suunnittelu käy cadilla sujuvasti. Koneella tulostetut materiaalit ovat Tiklillä Onyxia, jossa on muovin seassa pilkottua hiilikuitua, jota voidaan vahvistaa pitkäkuituisena hiilikuidulla, kevlarilla tai lasikuidulla. Tämä mahdollistaakin metallin korvaamisen erittäin edullisilla, mutta lujilla, kestävillä ja tarkoilla komposiittitulosteilla.

”Laitteen mukavana puolena jigien valmistamisessa on tietenkin se, että kun jigit tehdään tulostamalla, säästyy ohjelmienteko- ja koneistusaikaa muuhun tuotantoon. Kyllähän niissä melkoisesti aikaa yleensä saa kulumaan”, Mastokangas sanoo.

Tiklillä tehdään Markforgedilla nyt jigejä ja tutustutaan samalla aikaa tarkemmin komposiittitulostuksen mahdollisuuksiin.

”Tulostusasiossa materiaalituntemus on hyvin tärkeää, ja sen osalta tieto kasvaa kokemuksen kautta. Jatkossa tulostimelle löytyy jigien tulostuksen oheen varmasti monenlaista muutakin käyttöä. Toistaiseksi olemme tulostaneet tuotteita pääasiassa itsellemme, mutta toki myös ulkoinen palvelutoiminta on jatkossa tavoitteenamme.”

Samalla talossa seurataan edelleen tarkoin myös 3D-metallitulostinten kehitystä.

”Tulostaminen on nopeasti kehittyvä teknologia, jonka käyttö varmasti laajenee tulevaisuudessa. Toki siitä kannattaa olla kiinnostunut. Meille Markforged oli nyt ensi askel tulostamisen mahdollisuuksiin”, kannustaa Timo Mastokangas.

Kari Harju

SME 3D-vallankumouksen eturintamaan

Vaativiin sarjakoneistuksiin erikoistunut Salon Metalelektro otti käyttöönsä SLM Solutions 280 2.0 TWIN700W 3D-metallitulostimen. Huipputehokkaalla kahden 700W laserin koneella pystyy hyödyntämään mm. uusia 90 µm kerrospaksuuksia alumiinilla ja titaanilla, mikä tarkoittaa entistä kustannustehokkaampia huippulaatuisia osia.

Asiakkaat mukaan uuteen aikakauteen

Salon Metalelektro Oy on tehnyt viime vuosina mittavia investointeja työstökoneisiin ja tuotannon kehittämiseen. Tuotantoa kehitetään kansainvälisesti kilpailukykyisen suuntaan ja palvelutarjontaa on samalla laajennettu.

”Näemme, että 3D-metallitulostus tulee vahvasti koneistuksen rinnalle. Haluamme olla tämän teknologian edelläkävijä sekä auttaa asiakkaitamme ottamaan sen mahdollisuudet hyötykäyttöön. Sopivissa tuotteissa uudelleensuunnittelulla niistä saadaan entistä suorituskykyisempiä ja kustannustehokkaampia mm. integroimalla osakokonaisuuksia yhdeksi optimoiduksi kappaleeksi”, tehtaanjohtaja Petri Pitkänen kertoo.

”Haasteena tulostuksen yleistymisessä onkin saada luotua metallien tulostamiseen suunnitteluosaamista, jolloin tulostukseen soveltuvat osat olisi valmiiksi suunniteltu valmistettavaksi tulostamalla. Olemmekin lähteneet lisäämään palvelutarjontaamme tulostettavien osien tuotesuunnittelun, jolloin pystymme auttamaan asiakkaitamme hyödyntämään 3D-tulostuksen hyödyt.”

SLM Solutions 280 (kasvatustilavuus 280x280x365 mm) tulostimen 2.0 versiossa on mm. päivitetty kaasunvirtaus, mikä mahdollistaa huippulaatuisien ja -homogeenisien osien valmistuksen koko kasvatustilavuudessa, mikä on yleisesti ottaen ollut alalla haasteena.

Suunnittelusta loppukokoonpanoon

Vuonna 1971 perustettu Salon Metalelektro Oy ja tytäryritys Sorv-Elektro Oy työllistävät yhteensä 120 henkilöä ja liikevaihto noin 14 M€.  Yritykset tarjoavat asiakkailleen kokonaispalvelua, jossa saman katon alta tarjotaan tuotesuunnittelu, monipuoliset koneistukset, tulostus, viimeistelyt sekä muut mahdolliset työvaiheet aina loppukokoonpanoihin asti.

”Teetämme alihankintana tuotteisiin tarvittavat pintakäsittelyt ja pystymme toimittamaan tuotteet pitkälle viimeisteltynä asiakaspakkauksissa. Erityisesti meille sopiva vaativat työt, sillä nykyaikaiset koneemme ja osaava henkilöstömme mahdollistava vaativien osien valmistuksen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti”, Pitkänen kertoo.  

Kuvassa 3D-komposiittitulostettu asiakasproto vahvistettuna pitkällä hiilikuidulla vuodenvaihteessa käyttöönotetulla Markforgedin 3D-komposiittitulostimella, jolla yritys valmistaa myös mm. tarttujaleukoja ja jigejä omaan tuotantoonsa.

Huippulaatuiset osat

Suositun SLM Solutions 280 (kasvatustilavuus 280x280x365 mm) tulostimen 2.0 versiossa on mm. päivitetty kaasunvirtaus, mikä pitää tulostuskammion puhtaana ja tavoiteltu laserteho kohdistuu sulatettavaan metallijauheeseen eikä jää kammiossa leijaileviin partikkeleihin. Koneella pystyykin valmistamaan huippulaatuisia ja -homogeenisia osia koko kasvatustilavuudessa, mikä on yleisesti ottaen ollut alalla haasteena.

Salon Metalelektro otti vuodenvaihteessa käyttöön myös Markforgedin 3D-komposiittitulostimen, jolla se valmistaa mm. tarttujaleukoja, jigejä sekä asiakasprotokappaleita. ”3D-komposiittitulostimen avulla vapautamme kapasiteettia asiakastöihin ja selkeytämme tuotantoa”, Pitkänen kertoo. Molemmat tulostimet toimitti älykkäisiin tuotantoteknologioihin ja elinkaaripalveluihin erikoistunut Vossi Group Oy.

Reponen notkisti leuantekoa

Kun tuotannon apuvälineitä tarvitaan, yksi vaihtoehto on tehdä ne tulostamalla. Tällöin varsinainen tuotantokapasiteetti vapautuu asiakastöihin. Reponen Works on yksi uuteen mahdollisuuteen tarttuneista. Markforgedin komposiittitulostin on ollut käytössä muutaman kuukauden.

Reponen Works on hämeenlinnalainen sopimusvalmistaja, joka palvelee asiakkaitaan moninaisin koneistusosin.

Kone- ja laitevalmistajille, kuten Agco-konsernille komponentteja ja koneenosia toimittavan Reposen tuotantoteknologia on tiiviisti tätä päivää, yritys on viime vuosina investoinut runsaasti mm. robottiteknologiaan ja yleensä tuotannon automatisointiin.

Kun kappale kiinnitetään robottiin, tarvitaan robottileukoja, jotka sijoitetaan työkappaleen ja tarttujan väliin. Reposella on tehty ne tähän saakka koneistamalla.

Tulostaminen on helppo ja nopea tapa tuotannon apuvälineiden valmistukseen. Koneistuksen konekantaa voidaan käyttää senkin ajan varsinaiseen asiakastuotantoon, kertoo Ville Reponen.

”Se on aikaa vievää touhua. Leuat ovat yksinkertaisia kappaleita, mutta niiden tekeminen vaatii oman rupeamisensa. Kiinnittimiä vaaditaan vielä paljon ja monenlaisia.”

”Usein on aiemmin ollut pienten sarjojen kanssa tilanteita, joissa kappaleet olisi voinut panostaa robotillakin, mutta kun sitten olisi pitänyt tehdä niille ensin leuat, on koneistettu kuitenkin muilla tavoin”, kertoo tuotantoinsinööri Ville Reponen.

Yritys hankki tulostimen lähinnä robottileukojen tuotantoon.

Leukoja ja kiinnittimiä kätevästi

Viime vuoden lopulla Reponen lähti kehittämään leukojen ja muiden pienten apulaitteiden tuotantoa. Taloon hankittiin sitten Markforgedin Mark Two -komposiittitulostin.

”Asiaa harkittiin ja mietimme vaihtoehtoja eri näkökulmista. Päädyimme tähän laitteeseen mm. siksi, että saamme tehtyä sen myötä jäykkiä ja suhteellisen pitkiäkin kappaleita. Parin kuukauden aikana olemme tulostaneet juuri robotin leukoja ja esimerkiksi mittakoneen kiinnittimiä, ja myös muita tuotannon apuvälineitä”, sanoo Ville Reponen.

”Monenlaistahan voidaan tulostaa. Kuten tulostusasioissa muutenkin, kekseliäisyydestä on kiinni, mitä sillä voidaan tehdä. Olemme koettaneet kokeilla monenlaiseen, mihin konetta vain voisi kuvitella käytettävän. Minä ja talon laatuinsinööri olemme piirtäneet mallit cadilla.”

”Laite on varsin yksinkertainen ja sen käytön oppii nopeasti, muutaman käyttökerran jälkeen oivaltaa, miten homma toimii. Lisäksi tulostimen ohjelmisto neuvoo käyttäjää asetuksissa ja myös mahdollisissa ongelmatilanteissa.

”Näin käyttöönoton kynnys koneelle oli hyvin matala, ja koska kone neuvoo käyttäjää, kynnys laski edelleen. Näin aloitus kävi sujuvasti.

Toinen keskeinen sovellusalue ovat mittakoneen kiinnittimet. Markforgedilla on tulostettu myös monenlaisia muita pieniä kappaleita.

Varma ja nopea

Materiaaleina Reponen on tulostanut sidosmateriaalina Onyxia ja pitkänä lujitekuituna hiilikuitua. Muita saatavilla olevia pitkiä hiilikuituja ovat mm. kevlar ja lasikuitu.

”Laite sinänsä on käytössä hyvin varma. Sen voi jättää tulostamaan kappaletta itsekseen yön ajaksi. Kun aluksi katsoo, että kappale tarttuu kunnolla pöytään, niin sen jälkeen tulostus on aina mennyt ongelmitta maaliin saakka. Robotinleuan tulostus vie ehkä vuorokauden, me tulostamme aina kolme niitä kerralla, joten se nopeuttaa tuotantoa.”

”Yhteenvetona voisi todeta, että yksinkertaisempaa tapaa näiden apuvälineiden valmistukseen tuskin löytyy. Helppouden lisäksi tulostaminen on järkevää siksi, sillä se mahdollistaa konekannan käytön senkin ajan varsinaiseen tuotantoon”, toteaa Ville Reponen.

Kasvatusalustan koko Markforged Mark Twossa on 320x132x154 mm. Tulostimen toimitti Vossi Group.

Kari Harju

DMG Mori Open House Pfronten 2020

DMG Mori järjesti toimintavuoden avaustilaisuutensa Saksan Pfrontenissa helmikuussa.  Pfronten Open House esitteli ajankohtaista teknologiaa laajalla paletilla. Tapahtuman painopiste oli digitalisaation konsepteissa ja automaatioratkaisuissa. Neljä kone- ja laiteuutuutta lanseerattiin.

Pfontenin Open House on DMG Morin perinteinen vuoden avaus, jossa valmistaja esittelee tuotantoaan laajasti kotinäyttelyssään.  Dynamic Excellence -teemalla järjestetyssä kokonaisuudessa oli show roomeissa ja Pfrontenin tehdastiloissa esillä kymmeniä tuotantoyksikköjä, niistä monet erilaissa automaatiokokonaisuuksissa.

Christian Thönes ja Dr. Masahiko Mori korostivat tapahtuman lehdistötilaisuudessa DMG Morin vahvaa painotusta digitalisaatioon, automaatioon ja niiden mahdollisuuksiin kilpailukykyisessä tuotannossa. Ainetta lisäävän valmistuksen hyödyntäminen kehittyy lähivuosina nopeasti.

Digitalisaation teemoin

Digitalisaatio on ajan ydinkäsitteitä, ja siihen DMG Mori panostaa vahvasti. Iso idea on tehdä digitalisaation hyödyntämisen aloittamisesta yrityksille helppoa ja siten houkuttelevaa.

DMG Morin ydin teemaan on app-pohjainen Celos-käyttöjärjestelmä, ja sen perustalle on rakennettu paketti, joka tarjoaa työkaluja ko. digitalisaatiosiirtymään.

Nyt kokonaisuuteen lanseerattiin Pfrontenissa jälleen uusia piirteitä, uusi myDMGMori-portaali sekä huollon ja kunnossapidon WERKBLIQ-alusta. Uusi Messenger -app esiteltiin jo EMO:ssa.

PH Cell on uusi palettijärjestelmä 5-akselisille koneistuskeskuksille ja vaakakaraisille keskuksille.

Helppouden idea on keskeinen myös DMG Morin ja yhdysvaltalaisen ohjelmistotoimittajan Tulipin yhteistyössä, mikä lanseerattiin yleisölle Pfrontenissa. Tulip- sovellutukset visualisoivat työnkulkuja ja -prosesseja, ohjaavat operaattoria eri prosessivaiheissa ja keräävät samalla työdataa myöhempään käyttöön. Käyttäjät voivat myös käyttää Tulip-alustaa valmistussovelluksien tekemiseen.

Erityisempää tietotekniikkaosaamista tai ohjelmointitaitoja ei tarvita, joten ajatus on helpottaa ratkaisujen myötä erityisesti pienten ja keskisuurten asiakkaiden otetta digitaalisen valmistuksen maailmasta. Uusi alan sovellutus on myös up2parts, mikä edistää prosessien optimointia tekoälyn avulla.

Automaatiojärjestelmiä esittelyssä

Digitalisaation kehitys on keskeinen teema, mutta useimmille Pfronten Open House – kävijöille tapahtuman keskeisintä antia on kokonaisuuden koneantiin tutustuminen, toki niin omia mielenkiinnon suuntimia seuraten.

Pfrontenin tapahtumassa esiteltiin laajasti DMG Morin koko portfoliota, mihin kuuluu yli 150 konemallia sorveja, sorvauskeskuksia sekä pystykaraisia, vaakakaraisia ja 5-akselisia koneistuskeskuksia sekä mm. 3D-metallitulostuksen konemalleja.

Koneita esiteltiin yksittäisinä yksikköinä niin show room -kuin tehdastiloissakin ja myös tuotantoautomaatiokokonaisuuksina, ja automaatio kuului tapahtuman teemoihinkin.

Näistä automaatiokokonaisuuksista esimerkkejä ovat mm. kookas NHX-koneille kehitetty LPP-palettijärjestelmä ja PH-AGV 50, mikä esiteltiin tuotantokokonaisuudessa DMC 90U duoBLOCK-koneistuskeskusmallin kanssa.  PH-AGV 50 (Automated Guided Vehicle) liikkuu itsenäisesti työalueella ja sen avulla voidaan lavaus automatisoida kokonaisuudessaan.

3D-kameralla varustettu Robo2Go Vision mahdollistaa eurolavojen lastaamisen ja kappaleentunnistuksen ilman työkappalehyllyjä ja täysin uutena automaatiomahdollisuutena esiteltiin 5-akselisille koneistuskeskuksille ja vaakakaraisille keskuksille tarkoitettu palettijärjestelmä PH Cell. Uutuus esiteltiin toiminnassa yhdessä DMU 65 monoBLOCK-mallin kanssa. Järjestelmässä on tilaa kaikkiaan neljällekymmenelle eri kokoiselle paletille, koko max. 500×500 mm.

DMC/DMU 65 H monoBLOCK täydentää DMG Morin vaakakaraisten koneistuskeskusten tarjontaa.

Uusia tuotantokoneita

PH Cell -lanseerauksen ohella tuotantokonelanseerauksia tapahtumassa oli kolme.

Uutuusmalleista 65 H monoBLOCK on täydennys DMG Morin vaakakaraisten koneistuskeskusten tarjontaan.5-akselisen pystykaraisen koneen joustavuutta vaakakeskuksen tuottavuuteen yhdistelevä kone suuntaa varsinkin ilmailuteollisuuden rakenneosien valmistukseen.

Työalue mahdollistaa monimuotoisen kappalekirjon max. 600 kg kokoluokkaan, termosymmetrinen 3-pistetuettu rakenne lisää koneistustöiden tarkkuutta.

Kaksi muuta lanseerausta liittyivät laserpuolen tarjontaan. Lasertec 400 Shape on uusi laserteksturoinnin 5-akselinen XXL-malli 3350 x 1350 x 1 000 mm:n kappaleille ja 20 000 kg:n painoille. Lasertec 30 dual SLM on puolestaan ainetta lisäävän valmistuksen uusi jauhepetimalli, mikä laajentaa DMG Morin alueen tarjontaa kaksilaserisiin malleihin. Kaksi (600W tai 1000W) laseria melkoisen tuottavuuden lisäyksen yhden laserin ratkaisuun verraten. Mukana on myös kiintoisa uudentyyppinen kiinteä suodatinjärjestelmä, mikä passivoi pölyä ja lisää siten työturvallisuutta.

Ainetta lisäävän valmistuksen koneet olivat tapahtumassa muutenkin keskeisesti esillä, mm. syksyllä Frankfurtin Formnextissä lanseerattua Lasertec 125 3D -hybridi keräsi runsaasti kiinnostusta myös Pfrontenissa.

DMG Mori esitteli tuotteitaan helmikuussa yhteensä yli 7500 m²: n alueella, ja tehdaskierrokset avasivat tuttuun tapaan kävijöille näkymiä tuotantoon. Paikalla kävi neljän tapahtumapäivän aikana yli 8000 vierasta. Koronavirusriskin takia Kiinasta ja Japanista oli paikalla tällä kerralla poikkeuksellisen vähän kävijöitä.

DMG Mori Finland järjesti paikalle Suomesta tälläkin kertaa asiakasmatkan. Reissussa oli yli 40 konepaja-ammattilaista.

Lasertec 30 dual SLM laajentaa DMG Morin alueen tarjontaa tuottavuutta lisääviin kaksilaserisiin jauhepetimalleihin.

Menestyksekäs vuosi

Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta vuosi 2019 oli DMG Morille menestyksekäs. Open Housen yhteydessä julkistettujen DMG Mori Aktiengesellshaftin tietojen mukaan tilauskanta saavutti 2,56 Mrd euron, myynti kasvoi 2% edellisvuodesta ja päätyi 2,7 Mrd:n tasolle. Tänä vuonna tilanteen markkinoilla odotetaan jatkuvan haastavana mm. autoteollisuuden muutosten takia.

Kari Harju

Formnext 2019, Frankfurt – 3D tulostuksen maailmantapahtuma

Ainetta lisäävän valmistuksen tapahtuma Formnext järjestettiin Saksan Frankfurtissa 19.-22. marraskuuta. Tapahtuman antia olivat uudet 3D-metalli- ja muovi tulostuksen kone- ja laiteratkaisut, materiaalikehitys sekä mm. jälkikäsittelyn ratkaisut.

Frankfurtin Formnext järjestetään joka vuosi, ja nyt ohjelmassa oli viides kokoontuminen.

3D-tulostus kiinnostaa, ja kasvua tapahtuma onkin kirjannut joka kerran, nyt tähän alan tärkeimmäksi muodostuneeseen maailmantapahtumaan osallistui 852 näytteilleasettajaa ja messuvieraita kävi 34 342.

Vuonna 2018 vastaavat lukemat olivat 632 näytteilleasettajaa ja 26 919 messuvierasta.

Kova kiinnostuksen myötä Formnext järjestettiin nyt Frankfurtin messualueella uusissa puitteissa, käytössä olivat alueen nykyaikaiset hallit 11 ja 12 ja näyttelytilaa yli 53 000 neliömetriä.

Keskeiset toimijat koolla

Formnext kerää paikalle tutusti alan keskeiset toimijat, vakiintuneet ja myös lukuisat uudet yritykset esittelevät uutuuksiaan alan prosessiketjuun. Sellaisena tapahtuma tarjosi kävijälle jälleen erittäin monipuolisia näkymiä tämän nuoren tuotantosektorin kehitykseen ja tuotantoproseseihin.

Tapahtuman ydintä ovat mm. 3D-metalli- ja muovitulostuksen sekä jälkikäsittelyn kone- ja laiteratkaisut, laadunvalvonta, ohjelmistot, alan materiaalit sekä toki tutkimus ja kehitys. Vierailijoita tutustumassa kävi lähes sadasta maasta.

Formnext 2019 -tapahtuman kumppanimaa oli Yhdysvallat, ja Yhdysvalloista oli paikalla myös yli 50 näytteilleasettajaa. Start up- yrityksille kokonaisuudessa oli oman alueensa, ja nyt toista kertaa näyttelyn yhteydessä järjestettiin ainetta lisäävän valmistuksen standardointia käsitellyt oma tapahtumansa.

3D-metallitulostuksen mahdollisuuksia esittelyssä. Trumpfin osastolla oli tarkastelussa  kookas erityyppisistä ja eri materiaaleista 3D-metallitulostetuista osista koottu tornirakennelma, minkä vierellä kuvassa Trumpf Maskinin Anssi Jansson. Trumpf lanseerasi messuilla uutuuden 3D-metalliprintterien tarjontaansa, mallin TruPrint 2000.
Portugalilainen Adira tunnetaan särmäyspuristimistaan ja laserleikkauskoneistaan, ja palettiin kuuluvat myös AM-laitteet. Adiran AddCreator yhdistää jauhepeti- ja DED-prosessit ja etuna on iso tulostusalue, 960×960 mm. Frankfurtissa yritys esitteli aivan uuden tuotteen jauhepetitulostuksen alueelle, mallin AC200.
Saksalainen AM Solutions tuottaa ratkaisuja niin 3D-metallitulostuksen alueen suunnittelun, tulostuksen kuin monipuolisen jälkikäsittelynkin alueille. Messuilla AM Solutions esitteli mahdollisuuksiaan mm. automatisoituun jälkikäsittelyyn. Kuvassa demokappale käsittelyssä.
DED-alueen konevalmistaja BeAM esitteli Frankfurtissa uuden sukupolven tuoteohjelmaansa, johon kuuluvat mm. Modulo 250 ja Modulo 400-mallit. Esittelyssä oli myös, kuinka Modulo 250-kone voidaan asentaa AddUp Groupin modulaariseen ja liikkuvaan Flexcare Anywhere Factory -tehdaskonseptiin. Kuvassa Modulo 400.
Amerikkalaisia näytteilleasettajia oli runsaasti paikalla. Coherent oli yksi niistä, kuva valmistajan Direct Metal Depositioning (DMD) -Creator-järjestelmän työalueelta. Kooltaan kompakti Creator tarjoaa yrityksen mukaan tehokkaan, tarkan ja nopean ratkaisun pienten ja keskikokoisten yritysten printtaustarpeisiin. Teho laserissa 250 W.
Desktop Metal lanseerasi messuilla uuden teollisen Binder Jetting -AM-ruiskutusjärjestelmän. Modulaariseen Shop System -järjestelmään kuuluvat AM-tulostin, jauheenpoisto ja sinteröintiyksiköt. Yrityksen mukaan kyseessä on samalla markkinoiden korkeimman resoluution tarjoava yksisyöttöinen Binder Jetting -järjestelmä (1600 DPI).
DMG Mori laajentaa aktiivisesti AM-mallistoaan. Yrityksen keskeinen Formnext-lanseeraus oli kuvan Lasertec 125 3D Hybrid, 5-akselinen LDW (Laser Deposition Welding) -ratkaisu kookkaampien kappaleiden ylläpidon ja korjauksen tarpeisiin. Kappalekoot max. ø 1,250 x 745 mm and 2,000 kg. 
Pulveripetimenetelmän laitteistoihin sekä muovi- että metallitulostuksessa keskittyvä EOS kuuluu alan pioneereihin, ja messuilla se esittäytyi tutun kookkaalla osastolla. Materiaalienkehitys on yrityksen yksi painopistealue, se tapahtuu Suomen Turussa. Tarjontaa oli esillä messuilla yrityksen osastolla.
Laitepuolella EOS esitteli uudet Shared Modules -ratkaisunsa automatisoituun AM-valmistukseen. Eri moduulit sekä kuljetusjärjestelmät ja ohjelmistojen myötä asetus-, purku-, kuljetus- ja seulontatoiminnot voidaan toteuttaa samanaikaisesti AM-rakennusprosessin kanssa. EOS M 400 -sarja konetta esiteltiin tuotantojärjestelmän osana.
Vakiintuneiden valmistajien lisäksi tapahtumassa oli mukana lukuisia uusia startup-tyyppisiä yrityksiä niin muovien kuin metallitulostuksenkin alueille. Jonathan Palmaers belgialaisesta Fuselab-startupista esitteli uutta omintakeista polymeerien tulostuksen pyörivää ekstruuderikonseptia, joka lisää yrityksen mukaan olennaisesti tulostuksen nopeutta ja tarkkuutta.
Saksalainen Gefertec valmistaa 5- tai 3-akseliseen lankahitsaukseen perustuvia 3D-metallitulostimia, jotka soveltuvat myös kookkaampien kappaleiden valmistukseen. Gefertecin tulostimilla pystytään tekemään ns. near-net-shape -osia, jotka vaativat vain pienen koneistuksen. Kuvassa Gefertecin arc450 ja vasemmalla kappale-esimerkki, kookas Berliinin TV-tornin malli.
Itävaltalainen Hirtenberger Engineered Surface valmistaa teknologiaa 3D-tulostettujen osien pinnankäsittelyn tarpeisiin. Yrityksen teknologian avulla osittain sulatetut hiukkaset ja tukirakenteet poistetaan ja pinnat tasoitetaan. Yrityksen uusi täysautomaattinen viimeistelymoduuli on H3000.
Matsuuran 3D-tulostuksen ja koneistuksen yhdistävä Lumex Avance 25 oli aikoinaan markkinoiden ensimmäinen alan hybridikone. Mallin uusin sukupolvi oli mukana Formnextissä,  Lumex Avance-25:n sintrausaikaa on saatu lyhennettyä nopeuttamalla metallijauheen annostelunopeutta sekä optimoimalla galvaanista prosessia ja sintrausolosuhteita.
Mahdollisuuksia havainnollistettuna. 3D-tulostuksen avulla voidaan toteuttaa kanavointeja, joiden valmistaminen perinteisin valmistuskeinoin ei luonnistuisi. Oikealla kappale ja vasemmalla muovimalli, mikä havainnollistaa kappaleen sisään toteutetut kanavoinnit. Kuva Prima Additiven osastolta.
Prima Industrie-konsernin 3D-metallintulostuksen ratkaisuihin keskittyvä Prima Additive -divisioona esitteli messuilla aivan uutta konetarjontaa, tarkastelussa osastolla olivat Print Genius 250-jauhepetitulostin ja Laserdyne 430 DED. Ilkka Hunnakko oli esittelytöissä messuilla Prima Additiven osastolla.
RenAM 500 Q on Renishawn AM-järjestelmä neljällä samanaikaisesti operoivalla 500 W:n laserilla. Automatisoidut jauhe- ja jätteenkäsittelyjärjestelmät mahdollistavat prosessien tasaisen laadun, lisäävät osaltaan tuotannon tehokkuutta ja varmistavat järjestelmän korkeat turvallisuusstandardit.
Sveitsiläinen Sintratec AG valmistaa laitteistoja eri tyyppisiin SLS-polymeeritulostukseen (Selective Laser Sintering). Formnextissä oli mahdollista seurata livenä mm. yrityksen tuoreen modulaarisen teollisuustason vaihdettavalla kasvatuskammiolla ja pulverikäsittelylaitteistolla varustetun S2-mallin toimintaa.
Tuotanto tehostuu tulostettaessa kappalekokonaisuuksia. Kuvassa 150 kappaletta yhdessä kokonaisuudessa tulostettuja Y-liittimiä. Materiaali AJSi10Mg, ja kerrosvahvuus 60 mikronia. Tulostusaika kolme päivää, kaksi tuntia ja 51 minuuttia. Kuva SLM:n osastolta, tulostettu SLM 280:llä.
Jauhepetitulostuksen laitteistoihin keskittyvän saksalaisvalmistajan SLM:n osasto kuului messuilla monen kävijän kiintopisteisiin. Osastolla esiteltiin erittäin laajasti talon 3D-metallintulostuksen mahdollisuuksia mm. esimerkkikappaleiden muodossa, konetarjontaa edusti kuvassakin näkyvä SLM 500 PSV-yksiköllä.
Spee3D esitteli messuilla omaa huippunopeaa ilman virtausta hyödyntävää suutinmenetelmää, jota yritys kutsuu nimellä Supersonic 3D Deposition. Kuvan LightSpee-3D -printteri oli livenä messuilla mukana, myös uusi tulostuksen/lämpökäsittelyn/koneistuksen solukokonaisuus esiteltiin.
Kaukaisia vieraita. Australian itärannikolta ponnistava Titomic edustaa 3D-metallitulostuksen laitevalmistuksen osaamista eteläisen pallonpuoliskon alueelta. Erityisalueena on erityisesti kookkaiden titaanikappaleiden tulostukseen tarkoitettujen laitteiden valmistus. Hiljattain ASTM-standardoitua menetelmäänsä yritys kutsuu nimellä TKF (Titomic Kinetic Fusion).
Olennaista tietoa. Alan keskeiset messut keräävät 3D-tulostuksen mahdollisuuksista kiinnostuneita paikalle laajasti eri puolilta maailmaa. Messujen tarjontaan kuului jälleen näyttelyn lisäksi tietopuolista antia eri lähtökohtiin perusteista lähtien. Oheistapahtumiin kuului myös laaja standardointeihin liittynyt kokonaisuus.
Maailman ensimmäinen 3D-tulostettu, täysmetallinen ja myös hajoamaton kitara herätti ansaittua kiinnostusta messuilla. 3D-tulostuksen, koneistuksen ja erityyppisten viimeistelytekniikoiden kokonaisuutena toteutetussa aidossa soittimessa runko ja pienet osat ovat 3D-tulostettu titaanista.

Seuraavan kerran Formnext järjestetään ensi marraskuussa, 10.-13.11.2020. Tapahtuman järjestää Mesago Messe Frankfurt GmbH.

Kari Harju

Vossin pajavasara siirtyi -Marko Vossi toimitusjohtajaksi

Konepajojen älykkäisiin tuotantoteknologioihin ja elinkaaripalveluihin erikoistunut perheyritys Vossi Group Oy on ottanut seuraavan askeleen sukupolvenvaihdoksessaan ja KTM Marko Vossi (37 v.) on nimitetty toimitusjohtajaksi 1.1.2020 alkaen.

Yrityksen perustaja ja nykyinen toimitusjohtaja Jarkko Vossi (61 v.) puolestaan on siirtynyt hallituksen puheenjohtajaksi sekä operatiivisesti keskittyy entistä vahvemmin asiakkaiden vaativien tuotannonkehitysprojektien myyntiin.

”On suuri kunnia päästä johtamaan loistavaa tiimiämme sekä syventämään kumppanuuksiamme asiakkaidemme sekä päämiehiemme kanssa. Muutamme maailmaa rakentamalla asiakkaillemme pysyviä kilpailuetuja systemaattisella tuotannon kehittämisellä älykkäiden tuotantoteknologioiden ja elinkaaripalveluiden avulla. Vahvistamme samalla myös hallitustyöskentelyämme ja haussa on kaksi riippumatonta hallituksenjäsentä tukemaan kasvustrategiaamme”, Marko Vossi kertoo.

”Olen iloinen saadessani luovuttaa pajavasaran pojalleni Markolle sekä samalla pääsen itse panostamaan ajankäyttöäni yhä enemmän asiakasrajapinnassa sekä toisaalta hallitustyöskentelymme ja strategiamme kehittämisessä”, Jarkko Vossi kuvaa.

« Vanhemmat artikkelit