Kategoria-arkisto: Materiaalit

Huhtikuun Konekuriiri on ilmestynyt!

Konekuriirin huhtikuun numero 4/2022 on ilmestynyt. Aina ajankohtainen metallin konemarkkinoiden ammattipaketti. Uutisia konenäyttelyistä, teknologiakatsauksia ja paljon investointiartikkeleja – tällä kertaa mm. Kauhavalta, Lehtimäeltä, Lahdesta ja Ylihärmästä.

Lue Konekuriiri – Metallin kiinnostavimmat koneet, laitteet, tarvikkeet ja palvelut. Aina täyttä koneasiaa!

Huhtikuun 4/2022 ilmoittajat:

Airwell Oy

Aliko Oy

Ama-Prom Oy

Auto-Kulmala Oy

Bystronic

Cenic Finland Oy

Cron-Tek Oy

DMG Mori Oy

Endor Oy

Evomax Oy

FMS-Service Oy

Fredko Oy

FredSe Oy

Index Traub Finland Oy

Insinööritoimisto Ismo Lindberg Oy

Iscar Finland Oy

Krister Lindh Oy

Kyrön Takomo Oy

Linna Trade Oy

Maanterä Oy

Maintway Oy

Makrum Oy

Messukeskus

MTC Flextek Oy

NCT-Service Oy

Pathtrace Oy

PE-Markkinointi Oy

Prima Power

Prodmac Oy

Rensi Finland Oy

Retco Oy

Sandvik Coromant

Suomen Terätuonti Oy

Tampereen Messut

Tamspark Oy

Tekupit Oy

Trutekniikka Oy

Työstökoneliike M.Koskela Oy

Vossi Group

Wihuri Oy työstökoneet

Zenex Computing Oy

Maaliskuun Konekuriiri. Nyt

Konekuriirin numero 3/2022 on ilmestynyt. Aina ajankohtainen metallin konemarkkinoiden ammattipaketti – Uusin teknologia ja alan tuoreimmat uutiset. Investointiartikkeleja tässä numerossa mm. Nurmeksesta, Sievistä, Helsingistä ja Marttilasta.

Lue Konekuriiri – Metallin kiinnostavimmat koneet, laitteet, tarvikkeet ja palvelut. Aina täyttä koneasiaa.

Maaliskuun 3/2022 ilmoittajat:

Ahmotuote Oy

Airwell Oy

Aliko Oy

Ama-Prom Oy

Auto-Kulmala Oy

Bystronic

Cenic Finland Oy

Cron-Tek Oy

Eleko Oy

Endor Oy

FMS-Service Oy

FredSe Oy

Index Traub Finland Oy

Insinööritoimisto Ismo Lindberg Oy

Iscar Finland Oy

Krister Lindh Oy

Kyrön Takomo Oy

Linna Trade Oy

Makrum Oy

NCT-Service Oy

Pathtrace Oy

Prima Power

Prodmac Oy

Rensi Finland Oy

Retco Oy

Sandvik Coromant

Suomen Terätuonti Oy

Tampereen Messut

Tamspark Oy

Tekupit Oy

Työstökoneliike M.Koskela Oy

Vossi Group

Wihuri Oy työstökoneet

Zenex Computing Oy

SSAB Hämeenlinna 50 vuotta

Nykyisen SSAB:n Hämeenlinnan tehtaan käynnistymisestä on tullut kuluneeksi 50 vuotta. Rautaruukki Oy:n hallintoneuvosto oli päättänyt kylmävalssaamon ja kuumasinkittämön rakentamisesta Hämeenlinnaan. Tuotanto tehtaalla käynnistyi 17.1.1972 ensimmäisen kelan valssauksella.

Vuonna 1960 perustetulla Rautaruukilla vallittiin Hämeenlinna tehtaan sijaintipaikaksi asiakaskunnan sijainnin mukaan, silloinen asiakaskunta oli lähellä noin kahden tunnin kuljetusmatkan säteellä tehtaasta. Raaka-aineena käytettävät kuumavalssatut kelat voitiin myös kuljettaa joustavasti junalla Raahen terästehtaalta Hämeenlinnaan.

Ennen tuotannon käynnistymistä oli tehtaan henkilöstöä koulutettu Yhdysvalloissa. Noin 30 esimiestä ja käyttöhenkilöstöön kuuluvaa oli kolmen kuukauden ajan oppimassa kylmävalssausta yhdysvaltalaisella tehtaalla. Kotimaahan palattuaan he kouluttivat tehtaan muun henkilöstön. Tuotannon aloitusvuonna henkilöstön määrä oli 500.

Pohjoismaihin ja Eurooppaan

Aluksi tuotteita toimitettiin vain kotimaahan, mutta tänä päivänä noin 70 % tehtaan tuotteista menee vientiin pääosin Pohjoismaihin ja Eurooppaan.

Hämeenlinnan tehtaan päätuotteita ovat kylmävalssatut, sinkityt ja maalipinnoitetut teräsnauhat, -levyt ja -rainat. Metallipinnoitettuja tuotteita käytetään muun muassa autoteollisuudessa ja rakentamisessa.

Vuonna 2014 Rautaruukin yhdistyttyä ruotsalaiseen SSAB:hen tehtaan rooli muuttui niin, että SSAB:n kaikkien sinkittyjen tuotteiden valmistus keskitettiin Hämeenlinnan tehtaalle.

Alueen suurimpia työnantajia

Hämeenlinnan tehdas on merkittävä osa SSAB:n toimitusketjua, jossa Raahen tehtaalta tulevaa kuumavalssattua terästä jatkojalostetaan sekä ulkoisille että sisäisille asiakkaille. Hämeenlinnassa sinkittyjä tuotteita toimitetaan jatkojalostettavaksi muun muassa SSAB:n putkitehtaille sekä maalipinnoituslinjoille. Maalipinnoitettuja tuotteita toimitetaan muun muassa SSAB:n tytäryhtiölle Ruukki Constructionille, joka valmistaa niistä katto- ja julkisivutuotteita.

”SSAB on alueen suurimpia työnantajia, joka työllistää tällä hetkellä noin 1 000 henkilöä. Tärkeä osa menestystä on ollut kykymme vastata muuttuviin asiakastarpeisiin. SSAB on edelläkävijä fossiilivapaan teräksen valmistuksessa ja se tulee olemaan tärkeä osa myös Hämeenlinnan tehtaan tulevaa kehitystä”, kertoo Hämeenlinnan tehtaanjohtaja Anders Ek.

SSAB suunnittelee mittavaa uudistusta ohutlevytuotantoon

SSAB:n hallitus on tehnyt suuntaa-antavan päätöksen yhtiön pohjoismaisen ohutlevytuotannon uudistamisesta ja vihreän siirtymän nopeuttamisesta. Tavoitteena on korvata nykyinen ohutlevytuotantojärjestelmä ns. minimill-pohjaisella tuotannolla, ja päästä samalla suurelta osin eroon hiilidioksidipäästöistä jo vuonna 2030, vuosia aiemmin kerrottua nopeammin.

Päätöksen taustalla on yrityksen mukaan fossiilivapaan teräksen kasvava kysyntä, ja sen toteutuminen edellyttää tarpeellisen infrastruktuurin olemassaoloa, etenkin riittävää määrää fossiilivapaata sähköä.

”Mikäli kykenemme ratkaisemaan kysymykset sähkönsaannin ja ympäristölupien osalta, on mahdollista siirtyä koko yhtiössä suurelta osin fossiilivapaaseen tuotantoon 15 vuotta aiempaa suunnitelmaa nopeammin. Suunnitelma mahdollistaa laajemman tuotevalikoiman ja paremman kustannusaseman”, toteaa SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist.

SSAB:n Raahen tehdas.

Vähennystä päästöihin 8 miljoonalla tonnilla vuodessa

SSAB on yhdessä kumppaniensa kanssa toteuttanut hiljattain fossiilivapaaseen teräkseen liittyvän Hybrit-projektin sekä suunnitellut Ruotsin Oxelösundin tehtaan tuotantojärjestelmän muutosta. Nyt myös SSAB:n muiden pohjoismaisten tuotantopaikkakuntien tuotantojärjestelmää ollaan uudistamassa tulevien 10 vuoden aikana eli selvästi nopeammin kuin aiemmassa suunnitelmassa, jossa tavoitevuonna oli 2045. Tuotantopaikkakuntien muutosten aikataulujärjestykseen vaikuttaa mm. tarpeellisen infrastruktuurin olemassaolo, ennen kaikkea kilpailukykyisen fossiilivapaan sähkön saatavuus. Suunnitelman toteutuminen tarkoittaa, että SSAB:n fossiiliset päästöt suurelta osin eliminoidaan seuraavan vuosikymmenen alkuun mennessä, mikä tarkoittaa noin 8 miljoonan hiilidioksiditonnin vähennystä vuositasolla tämän hetken tasosta. Investointien ansiosta Ruotsin kokonaishiilidioksidipäästöt voivat vähentyä noin 10 % ja Suomen päästöt vastaavasti noin 7 %.

Uusi tuotantojärjestelmä

SSAB:n tavoitteena on rakentaa uusi pohjoismainen tuotantojärjestelmä nykyisen liiketoimintastrategian pohjalta. Uusi järjestelmä tuo lisäkapasiteettia yrityksen premium-tuotteille, paremman kustannusaseman ja fossiilivapaan tuotantojärjestelmän. Uuden suunnitelman ajatuksena on Ruotsin Luulajan ja Raahen tehtaiden uudistaminen kustannustehokkaalla minimills-tuotannolla, johon sisältyvät valokaariuunit ja valssaamot sekä Ruotsin Borlängen ja Hämeenlinnan tehtaiden kehittäminen samalla uusiin tuotantoprosesseihin sopiviksi.

Kaikkiaan arvioidaan strategisten investointien pohjoismaiden ohutlevytuotantoon nousevan noin 45 miljardiin Ruotsin kruunuun vuosina 2022-2030. Samalla poistuu investointitarve nykyiseen tuotantojärjestelmään, joka pohjautuu masuuneihin ja valssaamoon.

Luulajan tehdas.

Laajempi tuotevalikoima ja parantunut kustannusasema

Investoinneilla laajennetaan SSAB:n mukaan sen premium-tuotteiden, pitkälle kehitettyjen erikoislujien terästen (AHSS) ja nuorrutusterästen (Q&T) valikoimaa. Laajentuva terästen dimensiovalikoima paremmilla toleransseilla laajentaa mm. tarjontaa ajoneuvoteollisuudelle. Etuja yrityksen mukaan ovat laajempi tuotevalikoima erikoisteräksissä ja parempi fossiilivapaiden terästuotteiden tuotevalikoima. Etuihin kuuluvat alemmat kustannukset mm. tehokkaamman tuotannon ja materiaalivirtojen ja lyhyempien läpimenoaikojen ansiosta, hiilidioksidipäästöistä syntyvien kustannukset poistuminen masuunien sulkemisen tahdissa ja joustavuus suhdannevaihteluiden kohtaamiseen.

SSAB:n mukaan strateginen investointiohjelma voidaan rahoittaa yhtiön omalla kassavirralla. Lupaprosessit Luulajan ja Raahen tehtaiden osalta alkavat tänä vuonna.

”Nopealla teollisen tuotantojärjestelmän uudistamisella voimme luoda uusia fossiilivapaita arvoketjuja, rakentaa pitkän aikavälin kilpailukykyä ja varmistaa tulevaisuuden työpaikkoja pohjoismaisessa teollisuudessa. Vahvistamme SSAB:n markkina-asemaa samalla, kun vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja tarjoamme merkittävän panoksen ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi”, sanoo Martin Lindqvist.

Helmikuun Konekuriiri on ilmestynyt

Konekuriirin numero 2/2022 on ilmestynyt. Helmikuun numero on jälleen tutun runsas ammattipaketti uutta teknologia-asiaa alkuvuoden metallin kone- ja laitemarkkinoilta ja ajankohtaisia uutisia. Investointiartikkeleita on mm. Keminmaalta, Turusta, Lehtimäeltä ja Outokummusta.

Lue Konekuriiri – Metallin kiinnostavimmat koneet, laitteet, tarvikkeet ja palvelut. Aina täyttä koneasiaa!

Helmikuun 2/2022 ilmoittajat:

Airwell Oy

Ama-Prom Oy

Bystronic

Cron-Tek Oy

Endor Oy

Evomax Oy

FMS-Service Oy

Fredko Oy

FredSe Oy

Index Traub Finland Oy

Insinööritoimisto Ismo Lindberg Oy

Iscar Finland Oy

Krister Lindh Oy

Kyrön Takomo Oy

Maanterä Oy

Makrum Oy

MTC Flextek Oy

Pathtrace Oy

Pivatic Oy

Prodmac Oy

Rensi Finland Oy

Retco Oy

Spesnes Oy

Tekupit Oy

Työstökoneliike M.Koskela Oy

Vossi Group

Wihuri Oy työstökoneet

Zenex Computing Oy

SSAB mukaan 3D-metallitulostuksen materiaalimarkkinoille

SSAB:n Oxelösundin tehtaalla on valmistettu ensimmäinen teräsjauhe.

Oxelösundin laitoksessa toimii kaasuatomisaatioyksikkö (a gas-atomizing unit), mikä sulattaa teräksen ja hienontaa sen sitten jauheeksi inertin korkeapaineistetun kaasun avulla.

”Testitulokset näyttävät lupaavilta, ja se koskee ek. teräsjauheen tärkeitä ominaisuuksia, kuten partikkeleiden pyöreyttä ja kokojakaumaa, jotka ovat myös suurimmat haasteet. Myös testit ja toimitukset asiakkaalle ovat sujuneet menestyksekkäästi”, kertoo SSAB Special Steels -divisioonan johtaja Johnny Sjöström.

SSAB ilmoittaa astuvansa jatkossa tuotteineen mukaan 3D-metallitulostuksen materiaalimarkkinoille. Työ jatkuu nyt valmistusprosessin kehittämisellä, jossa tavoitteena on tuoda markkinoille uusia teräsjauhetuotteita tämän vuoden kuluessa.

Samaan aikaan kun kehitetään uusia tuotteita, jatketaan myös uuden laitoksen kehittämistä. Osana tätä otetaan käyttöön lisää laitteita, kuten metallijauheen 3D-tulostin, mutta myös seula- ja paketointivälineistöä, todetaan SSAB:ltä.

Tammikuun Konekuriiri on ilmestynyt!

Konekuriiri 1/2022 on ilmestynyt. Vuoden avausnumerossa luodaan katsausta teollisuuden ja konemarkkinoiden vuoden alun ajankohtaistunnelmiin sekä esitellään uutta teknologiaa ja yhteistyökuvioita. Ja alan teollisuus kehittää toimintojaan: investointiartikkeleita on mukana mm. Sievistä, Lempäälästä, Isokyröstä, Tuusulasta ja Helsingistä.

Lue uudistunut Konekuriiri – Metallin kiinnostavimmat koneet, laitteet, tarvikkeet ja palvelut. Aina täyttä koneasiaa – tänäkin vuonna.

Tammikuun 1/2022 ilmoittajat:

Ahmotuote Oy

Airwell Oy

Ama-Prom Oy

Bystronic

Cenic Finland Oy

Cron-Tek Oy

DMG Mori Finland Oy

Endor Oy

FMS-Service Oy

Fredko Oy

FredSe Oy

Index Traub Finland Oy

Insinööritoimisto Ismo Lindberg Oy

Iscar Finland Oy

Kone-Cocco Oy

Krister Lindh Oy

Kyrön Takomo Oy

Linna Trade Oy

Maanterä Oy

Makrum Oy

Metecno Oy

MM-Konemyynti Oy

MTC Flextek Oy

Pathtrace Oy

Pivatic Oy

Prodmac Oy

Rensi Finland Oy

Retco Oy

Tekupit Oy

Työstökoneliike M.Koskela Oy

Vossi Group

Wihuri Oy työstökoneet

Zenex Computing Oy

AluINNO-kilpailun voitto Kempowerille

Kempower on palkittu Teknologiateollisuuden AluINNO-kilpailussa. Voiton toi yrityksen kehittämän pikalatausjärjestelmän innovatiivinen alumiinin käyttö.

AluINNO on Teknologiateollisuus ry:n alumiinituotteet-toimialaryhmän järjestämä kilpailu, jonka tarkoituksena on tukea suomalaisen teknologiateollisuuden innovaatioita ja kannustaa ympäristöä säästävän alumiinin käyttöön. Kilpailu tuo esiin suomalaisen teknologiateollisuuden kaupallista menestystä sekä asemaa kestävän kehityksen edelläkävijänä.

Teknologiateollisuus ry valitsi Kempowerin vuoden 2021 finaaliin kaikkien kilpailuun osallistuneiden joukosta. Kilpailun voittajaksi Kempowerin äänestivät yhdistyksen järjestämien Alumiinipäivien osallistujat. Kempowerin S-Series‑pikalatausjärjestelmän alumiinin käytölle. Useiden ajoneuvojen samanaikaisen lataamisen mahdollistavan ja tehoa dynaamisesti jakavan järjestelmän satelliiteissa on pursotettu alumiinirunko.

Ovako Imatra nosti sahauksen tehokkuutta

Ovako muokkaa valmistustoimintojaan Imatralla. Teräksenvalmistajan lopputuoteyksikön sahalinjan teknologia uusittiin hiljattain räätälöitynä ratkaisuna tiukassa aikataulussa poikkeusajan haasteiden keskellä. Projekti nosti sahauksen tehokkuutta ja tuo kapasiteettia sekä tarkkuutta yksikön sahaustoimintoihin.

Suomessa Ovakon teräksiä valmistetaan Imatran tehtaalla. Erikoistuotteita ja räätälöityjä ratkaisuja esimerkiksi laakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuuteen toimittava yritys on tuotteineen läsnä Suomen ja Ruotsin markkinoilla ja myös laajemmin Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Tuotannon päämateriaalina on kierrätysromu.

”Kun raaka-aineet tulevat kierrätyksen kautta on myös tuotanto ekologista. Tuotteiden hiilijalanjälki on huomattavasti alan keskiarvoa pienempi”, tiivistää lopputuoteyksikön tuotantopäällikkö Heikki Mansikka Ovakon Imatran tehtaalta.

Monipuolisen ja värikkään historian omaava Imatran terästehdas on nykyisin erikoisterästen toimittajan Sanyo Special Steelin tytäryhtiö ja sitä kautta osa Nippon Steel Corporationia, joka on yksi maailman suurimmista teräsyhtiöistä.

Sahauslinjasto muuntuu tehokkaasti eri kokoisten kappaleiden sahaukseen siihen ennakkoon syötettävien parametrien avulla ja optimoimalla sahanterävalinnat materiaalin mukaan. Sahausprosessissa sahataan useita tankoja kerrallaan.

Lisäkapasiteettia käsittelyyn

Teräksentuotanto Imatralla tapahtuu eri vaiheissa. Prosessissa teräsosaston sekä hieno- ja karkeavalssaamon jälkeen tuote siirtyy lopputuoteyksiköön, missä terästangot jatkojalostetaan haluttuun muotoon.

Laitteita osastolta löytyy lämpökäsittelyyn, oikaisuun, sahaukseen, sorvaukseen sekä tarkastuksiin. Lisäksi osastolla tehdään niputukset, josta tuotteet lähtevät asiakkaille.

Sahaukset lopputuoteyksikössä tapahtuvat kookkaalla, kokonaispituudeltaan useamman kymmenen metrin sahalinjalla. Hiljattain yrityksessä linjan sahat uusittiin sutjakasti sujuneessa vaihtoprosessissa.

”Aiemmat sahat olivat palvelleet linjalla pitkään. Uusi sahausteknologia on tarkempaa ja tehokkaampaa, se mahdollistaa mm. uusien terämateriaalien käytön”, hankinnoista vastaava projekti-insinööri Jari Vesala kertoo.

Yritys etsi vaihtoehtoja ja tarttui ratkaisuun taholta, joka oli talossa luotettavana tunnettu. Sen myötä Ovakon Imatran terästehtaan sahauslinjalla toimii nyt viime kesänä asennettuna kookkaat Cosen SH-8030L -tyypin suurtuotantovannesahat 300×865 mm:n maksimikapasiteetilla ja 11,2 kW:n tehoin. Sahan toimitti valmistajan suomalaisedustaja Maanterä.

”Meidät tunnetaan teollisuudessa varsinkin työkalu-, terä- ja hiomatuotteiden toimittajana. Monipuoliset tuotannon koneet ja oheislaitteet kuuluvat kuitenkin myös nykyagendaan”, kertoo toimitusjohtaja Ilkka Eriksson Maanterältä

”Meille Maanterä on pitkäaikainen terätoimittaja. Tässä kohdin he pystyivät tarjoamaan myös sahojen osalta meille täsmäratkaisun, mikä vastasi pakettina tarpeisiimme. Cosenin asenne ratkaisi myös, tehtaalta käytiin mm. meillä neuvotteluvaiheessa henkilökohtaisesti vierailulla esittelemässä valmistajaa ja sen tuotantoa”, kertoo Vesala.

”Mekaniikan lisäksi yksi olennainen asia meille on paketin ohjelmistopuoli. Ratkaisu tarjoaa mm. kehittyneet prosessin seurantamahdollisuudet.”

Sahat valmistettiin mittakuvien pohjalta ja nykyaikaisia yhteydenpitovälineitä hyödyntäen tuotantolinjaan sopiviksi ja asennettiin suoraan paikalleen niiden saapuessa. Tuotantolinjassa on kaksi samanlaista Cosen SH-8030 NC ohjattua sahaa, jotka toimivat yhtä aikaa.

Loppu hyvin, kaikki hyvin

Kuten tiedetään, viime aikojen pandemia on siirtänyt konetoimituksissa yhteydenpitoa

verkkoon. Tässäkin projektissa monet asiat tehtiin etänä, koesahauksista lähtien.

Sahojen toimituksen osalta keskeinen seikka oli aikataulutus, toimituksen ja asennuksen tuli soveltua tehtaan kesän neliviikkoiseen huoltokatkokseen.

”Jos logistiikkakokonaisuus olisi myöhästynyt, asennus olisi siirtynyt ainakin puolta vuotta myöhemmäksi uuteen katkokseen saakka. Muuten asennuksia ei olisi kyennyt kovassa tuotantovauhdissa mitenkään hoitamaan”, Vesala kertoo.

Toimituksen kulun seuranta maailman merillä ja satamissa oli aikataulun myötä osin hermostuttavaa puuhaa.

”Huolinta-asioissa riittää näinä aikoina haasteita. Luovia ratkaisuja vaadittiin, mutta aikataulu saatiin pitämään, se tietenkin on keskeisin asia”, kertoo Maanterällä prosessia hoitanut tekninen myyntipäällikkö Tero Kaivonen.

Saha saapui perille aikataulussa Ovakon tuotantotauon aikana ja asennukset tehtiin taiwanilaistehtaalle pidettyjen etäyhteyksien tukemana. Tuotannossa sahat ovat olleet nyt muutaman kuukauden ajan.

”Tuotanto alkoi uudistetulla linjalla ajatellusti, toki pieniä viilauksia on kokonaisuuteen myöhemmin tehty ja tehdään edelleenkin. Myönteistä on, että uuden teknologian myötä tuotannon keskeinen pullonkaula poistui. Se on tärkeää, linjan suorituskyvyn parantuminen tehostaa koko laitoksen toimintaa. Tuottavuuden kehittäminen yksikössä jatkuu”, sanoo Heikki Mansikka.

Sujuva ja avoin yhteistyö Maanterän kanssa auttoi saamaan sahat paikalleen tiukasta aikataulusta huolimatta, kertovat sahauslinjaston operaattori Arttu Venäläinen, hankinnoista vastaava projekti-insinööri Jari Vesala sekä lopputuoteyksikön tuotantopäällikkö Heikki Mansikka.

Ovako Imatra Oy Ab– teräsvalmistaja, tuotteina pyörö-, neliö- ja lattaterästangot ja asiakkaina laakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuus. Materiaalina on kierrätysromu. Noin 550 työntekijää, omistaja Sanyo Special Steel.

Oy Maanterä Ab – Metalliteollisuudessa käytettäviä työkaluja, teriä, hiomatuotteita ja myös erilaisia tuotantokoneita maahantuova ja myyvä yritys. Oy Maanterä Ab on perustettu vuonna 1941 ja kuuluu tänä päivänä ruotsalaiseen Indutrade Ab -konserniin.

Cosen –Taiwanilainen sahavalmistaja, jonka tuotanto-ohjelmaan kuuluvat vanne- ja pyörösahat manuaalisista automatisoituihin linjastoihin. Cosen Europen pääpaikka ja konevarasto sijaitsevat Hollannissa, Suomen edustaja Oy Maanterä Ab.

Kari Harju

Joulukuun Konekuriiri on ilmestynyt

Konekuriirin numero 10/2021 on ilmestynyt. Metallin joulukuun konepaketeissa on mukana tuttuun tyyliin runsaasti teknologiauutisia ja mm. kookas kuvakatsaus Frankfurtin AM-messutapahtumasta Formnextistä. Investointiartikkeleita on Mäntyharjulta, Turusta, Imatralta ja Vantaalta.

Lue Konekuriiri – Metallin kiinnostavimmat koneet, laitteet, tarvikkeet ja palvelut. Aina täyttä koneasiaa!

KK Ilmoittajat joulukuu 10 2021

Airwell Oy

Ama-Prom Oy

Auto-Kulmala

Bystronic

Cenic Finland Oy

Creamaster Oy

Cron-Tek Oy

Endor Oy

Evomax Oy

FMS-Service Oy

Fredko Oy

FredSe Oy

Index Traub Finland Oy

Insinööritoimisto Ismo Lindberg Oy

Iscar Finland Oy

JR-Machines Oy

Koneistamo Reini

Krister Lindh Oy

Kyrön Takomo Oy

Linna Trade Oy

Maketek Oy

Makrum Oy

MTC Flextek Oy

Pathtrace Oy

Prima Power

Prodmac Oy

Rensi Finland Oy

Retco Oy

Suomen Terätuonti

Tekupit Oy

Työstökoneliike M.Koskela Oy

Vossi Group

Wihuri Oy työstökoneet

Zenex Computing Oy

« Vanhemmat artikkelit