Uusi metallin toimijoiden yhteenliittymä Pohjois-Karjalaan

Pohjois-Karjalassa Joensuun talousalueella operoivat metallialan yritykset KKR Steel Oy, Joensuun CNC-Machining Oy ja ViiMet Oy yhdistyvät EFM Group Oy:ksi. Yritysten mukaan tavoitteena on vahvistaa tytäryhtiöiden liiketoiminnan kehittämistä, kasvusuunnitelmia sekä palvelutarjontaa. EFM on lyhenne sanoista East Finland Metal.

EFM Group Oy omistaa tytäryhtiönsä 100-prosenttisesti ja yhteenliittymän tavoitteena on vahvistaa tytäryhtiöiden liiketoiminnan kehittämistä sekä turvata EFM Group Oy:n tytäryhtiöiden omistuksen jatkuvuus, myös nuoremman sukupolven siirtyessä mukaan omistajiksi.

EFM Group Oy on jatkossa täysin omavarainen toimija alallaan, liikkuvien koneiden ja laitteiden sekä prosessiteollisuuden osien ja kokonaisuuksien toimittajana.Kehitystyöhön panostetaan voimakkaasti. Tytäryhtiöillä on käynnissä yhteensä 5,5 miljoonan euron investoinnit eri ELY-keskuksen tukemissa hankkeissa.

EFM Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja on mm. Valtran johtotehtävissä Normet Groupin toimitusjohtajana ja toiminut Jari Osmala. Osmalalla on lisäksi laaja kokemus kasvuyritysten hallitustyöstä. EFM Group Oy työllistää noin 180 henkilöä, tuotantopinta-alaa on noin 15 000 neliömetriä. Liikevaihto on noin 23 M€ (proforma v. 2020)

KKR Steel Oy, Joensuun CNC-Machining Oy ja ViiMet Oy yhdistyvät EFM Group Oy:ksi. Joensuun CNC-Machining Oy:n Juuso Herranen oli lanseeraamassa uutta kokonaisuutta yleisölle Alihankinta-messuilla.

Omavarainen tuotanto

Kolme tytäryhtiötä ovat tehneet keskenään yhteistyötä tähänkin saakka. Yhteistyön tiivistyminen saman lipun alle merkitsee entistä suurempia kokonaistoimituksia entistä omavaraisemmin, ja samalla yritysten palvelutarjonta laajenee järjestelmätoimittajaksi.

”Nykyiset asiakkaamme ovat meille tärkeitä, ja jatkossa pystymme palvelemaan heitä entistä paremmin, yhdistetyin voimin, sanoo KKR Steel Oy:n toimitusjohtaja Juha Riikonen.

Henkilöstöön ja asiakassuhteisiin järjestely ei vaikuta, vaan työt jatkuvat tytäryhtiöissä kuten tähänkin saakka.

”Jokaisella tytäryhtiöllä on rekrytointitarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Tälläkin hetkellä uusia työpaikkoja on avoinna yhteensä kymmenkunta”, kertoo ViiMet Oy:n toimitusjohtaja Olli Rissanen.

EFM Group tulee kehittämään tytäryhtiöiden toimintoja tehokkaammaksi ja taloudellisemmaksi yhdessä asiakkaiden kanssa. Kehitystyön työkaluja ovat muun muassa sertifioidut johtamisjärjestelmät (ISO9001, ISO3834-2, ISO14001) sekä vahvasti automatisoitu tuotanto, kuten esimerkiksi FMS-järjestelmät hitsauksessa ja koneistuksessa.

”Olemme panostaneet vahvasti myös valmistettavuuden suunnitteluun ja kehitysosaamiseen, käytössämme on mm. 3D-skannaukset levytuotteille ja 3D-koordinaattimittaus koneistuksessa”, toteaa Joensuun CNC-Machining Oy:n laatu- ja kehityspäällikkö Juuso Herranen.

”EFM Group Oy:n tuotanto on täysin omavarainen aina leikkauksesta hitsaukseen, putken taivutukseen, koneistukseen, maalaukseen ja kokoonpanoon saakka. Ja kehitystyötä jatketaan edelleen.”

Kehitystä ja kasvusuunnitelmia

KKR Steel Oy on perustettu 1981. Yritys tarjoaa levyleikkaus- ja särmäyspalveluja täydennettynä hitsauksella ja jauhemaalauksella ja työllistää noin 110 henkilöä. Meneillään on tuotanto- ja sosiaalitilojen laajennus (n. 1000 neliömetriä). Tiloihin investoidaan tehokkaampi laserleikkauskone ja automaattinen särmäyssolu (2021/2022). Aikaisempien (2020-2022) ja tulossa olevien investointien kokoluokka on kone- ja laitehankintoineen noin 2,5 miljoonaa euroa. Tavoitteena on kapasiteetin kasvatus, automaation lisääminen sekä tehokkuus.

Joensuun CNC-Machining Oy on perustettu 2007 ja se on tarkkuutta vaativien teollisuuden osakomponenttien ja kokonaisuuksien sopimustuottaja. Työllistää noin 40 henkilöä.

Meneillään oleva tuotantotilojen ja FMS-automaatiojärjestelmän laajennus tukee yhteisiä kasvusuunnitelmia lisäten tarvittavaa koneistuskapasiteettia. Hanke jatkuu koneinvestointien osalta suunnitellusti syksyn 2021 ja vuoden 2022 aikana. Investointi on suuruudeltaan noin 2 miljoonaa.

ViiMet Oy on perustettu 1986. Yritys on koneistamisen ja hitsattavien osakokonaisuuksien ammattilainen, keskiraskaita koneosia mm. metsä- ja maanrakennuskoneisiin. Viimet työllistää noin 30 henkilöä. Meneillään on noin miljoona euron kehityshanke. Investointi koostuu kehittämisestä sekä kone- ja laiteinvestoinneista, joiden myötä tuotantoa kehitetään hitsausautomaatiolla sekä lisätään koneistuskapasiteettia.