Risukeittimen valmistuksen ilmastopäästöt selvitettiin

Varustelekan Särmä -risukeitin on HT Laserin valmistama retkeilytuote. HT Laser selvitti ruostumattomasta teräksestä valmistetun risukeittimen ilmastopäästöt. Tietoja tullaan hyödyntämään Varustelekan verkkokaupassa osana asiakkaille tarjottavaa tuoteinformaatiota.

Armeijan ylijäämätuotteita sekä retkeily- ja ulkoilutarvikkeita myyvä Varusteleka oli kiinnostunut valmistuttamiensa risukeittimien tuotekohtaisista ilmastopäästöistä osana oman tuotantoketjunsa hiilijalanjäljen selvitystä.

”Arvostamme HT Laserin intoa ryhtyä ilmastotoimiin ja selvittää tuotteen päästöt. Laskennan yhteydessä syntyi myös konkreettisia ideoita pakkausmuovin vähentämiseksi ja päästöjen kutistamiseksi, mikä on tietysti laskennan pohjimmainen tavoite”, kertoo Varustelekan vastuuttomuuskoordinaattori Minja Orava.

Kahden ja puolen kilon ilmastopäästöt

Varustelekan Särmä -risukeittimen ilmastopäästöt selvitettiin osana DIMECC InDEx-tutkimushanketta, jota rahoitti Business Finland. Projektissa tutkittiin HT Laserin asiakkaiden tarpeita liittyen tuotetason ilmastopäästötietoihin ja datan jakamista yritysten välillä.

Risukeittimen tuotekohtainen päästölaskenta tehtiin kansainvälisen GHG-protokollan mukaan. Sen tuotti hiilijalanjäljen hallinnan ja kompensoinnin asiantuntija Green Carbon Finland.

Laskenta osoitti, että risukeittimen tuotekohtaiset päästöt ovat yhteensä 2,49 kg hiilidioksidiekvivalenttia.*

Ylivoimaisesti merkittävin päästölähde on tuotteeseen käytetty ruostumaton teräs, josta muodostuu noin 90 % tuotteen päästöistä. HT Laserilla tapahtuvan tuotannon osuus tuotteen ilmastopäästöistä on 8 %. Loput 2 % päästöistä syntyvät raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuljetuksista.

Särmä -risukeittimen ilmastopäästöjen jakautuminen. Lähde: Green Carbon Finland

Ympäristötyötä yhdessä

”Tuloksiin ei sisältynyt varsinaisia yllätyksiä, sillä raaka-aineiden suuri osuus päästöistä oli meillä tiedossa. Seuraamme mielenkiinnolla eri teräsvalmistajien edistyksellistä ilmastotyötä”, kertoo HT Laserin laadusta ja ympäristöstä vastaava johtoryhmän jäsen Sanna Teiskonen.

”Laskenta kiinnitti huomiomme siihen, että teollisessa tuotannossa käytettävät kaasut ja niiden valmistus voivat olla merkittävä hiilipäästöjen lähde, joskus jopa sähköenergiaa suurempi. Tätä olisi mielenkiintoista tutkia lisää.”

Materiaalitehokkuus on avain tuotteiden ilmastopäästöjen minimointiin. ”Suurin ilmastohyöty saadaan materiaalitehokkaalla suunnittelulla ja valmistuksella. HT Laserin T&K-tiimi on jo vuosien ajan kehittänyt käytännön tapoja tuottaa kestäviä, entistä keveämpiä teräsrakenteita”, Teiskonen jatkaa.

Varustelekalle on tärkeää, että tietoa jaetaan avoimesti niin kumppaneille kuin asiakkaille, ja siksi yhdessä tekemistä arvostettiin.

”Mitä enemmän yritykset jakavat tietoa tuotantoketjujensa päästöistä, sitä parempi kokonaiskuva syntyy kunkin toimijan vaikutuksista sekä parantamisen paikoista. Siirtymää kohti vähäpäästöistä liiketoimintaa ei ole mahdollista tehdä yksin. Yhteistyö mahdollistaa myös oppien jakamisen, sillä niitäkin matkan varrella tulee koko ajan väistämättä vastaan,” Varustelekan Minja Orava summaa.

Varustelekan ja päästöasiantuntijoiden kanssa yhteistyössä tehty pilotti tuotti HT Laserille tärkeää tietoa asiakasyritysten ilmastotavoitteista ja niihin liittyvistä tarpeista, tuotekohtaisen päästölaskennan käytännön toteuttamisesta sekä ilmastodatan keräämisestä ja jakamisesta arvoketjussa.