Nakamura-Tome-uutuus JX-200 julkaistiin AMB-messuilla

Japanilainen sorvauskeskuksista ja monitoimisorveista tunnettu työstökonevalmistaja Nakamura-Tome esitteli syyskuussa Stuttgartissa järjestetyillä AMB-messuilla uuden konemallin.

Jyrsinpäällä ja työkalurevolverilla varustettujen koneiden mallisarjaan lukeutuva JX-200 asettuu 2019 julkaistun isoveljensä, JX-250:n kintereille, kuten tyyppimerkinnästä voi päätellä. Uutuusmalli JX-200 tähtää ennen kaikkea niin sanottuun ”High-mix low volume” segmenttiin, eli sananmukaisesti suhteellisen pieniin sarjakokoihin, mutta suureen tuotevariaatioon. Tämä käytännössä osuu erittäin hyvin suomalaisen alihankintateollisuuden valtavirtaan, kuten myös massatuotannon nykytrendiin, jossa seisovat varastot pyritään minimoimaan ja tuotteita valmistamaan ainoastaan tarpeeseen.

Pyörivät työkalut ja Y-akseli alarevolverilla vakiona.

Kokoluokkansa tukevin

Koneen runko ja rakenne ovat alusta alkaen suunniteltu tarkkaan ja vaativaan työhön. Tästä osaltaan kertoo kokoluokkansa ehdotonta kärkikastia oleva painolukema 23.000kg, kuivana ja vakiovarustein. Koneen rakenteellinen tukevuus ja edistynyt lämpökompensoinnin hallinta tarjoavat tarkkuuden ja pinnanlaadun lisäksi myös pitkää käyttöikää, joka osaltaan tekee JX-200:sta ekologisen valinnan ajanmukaisten energiansäästötoimintojen ohella.

Lisäksi on huomionarvoista, että pystymallinen runko mahdollistaa käyttäjän pääsyn lähelle karalinjaa ilman ylimääräistä kurottelua tai kiipeilyä. Oviaukolta karan keskiöön on matkaa ainoastaan 688mm. Yläpuolinen jyrsinkara ”Smart Cube” on erittäin kompakti, ainoastaan 349,1mm pitkä ja tarjoaa yhdessä työkalumakasiinin kanssa mahdollisuuden pitkäänkin työkaluhuoltoväliin Nakamuran jalostaman sisartyökalujärjestelmän avustuksella, sekä mahdollistaa luonnollisesti niin 5-akseliset koneistukset kuin viistoon ajettavat operaatiot.

Alapuolinen revolveri vakiona

Työkalumakasiini on vakiona 80-paikkainen, mutta laajennettavissa 120 työkalupaikkaan asti. Alapuolinen 12/24 -paikkainen työkalurevolveri on vakiona varustettu pyörivillä työkaluilla ja Y-akselilla. Työkalurevolveri on omiaan työstössä, jossa nopealla työkalunvaihdolla saavutetaan merkittävää lisäarvoa. Yhtä lailla sille voidaan asentaa esim. työkalumakasiinikäyttöön soveltumattomat ylipitkät porat ja sisäsorvauspuomit. Tavanomaisen koneistuksen rinnalla alarevolveria voidaan hyödyntää jyrsinkaran tukena käyttämällä sitä kärkenä tai tukilaakerina, hyödyntäen Nakamuran kehittämiä valmiita ja helppokäyttöisiä toimintoja.
JX-200:n Pääkaran tankokapasiteetti on vakiona 65mm ja laajennettavissa 80mm. Sorvaushalkaisija jyrsinkaralla on 325mm ja työkalurevolverilla 255mm, sorvauspituuden ollessa 1058mm. Jyrsinkara on valittavissa joko Capto C6 tai HSK-T63 kartiolla ja 12.000 tai 18.000k/min karanopeudella.

Niin ikään sisäänrakennettu käsivarsityyppinen kappaleenpoimija on vakiona mukana.

Helppo automatisoida

JX-200 on jo vakiona valmis automatisoitavaksi kunkin konepajan tarpeiden mukaan. Jokainen kone toimitetaan tankolaitevalmiudella ja sisäänrakennetulla käsivarsityyppisellä kappaleenpoimijalla, joka purkaa valmiit kappaleet vastakaralta sisäiselle kuljetinhihnalle ja siitä edelleen koneen takaosassa sijaitsevalle purkurampille. Halutessaan koneeseen saa myös robottivalmiuden tai gantry-tyyppisen panostus- ja purkuautomaation, joka voidaan varustaa joko laippa- tai akselimallisille kappaleille soveltuvalla tarttujalla aina 20kg asti, sekä tuotantoon sopivalla palettijärjestelmällä.

Kuten Suomessa, myös muualla maailmassa vallitsee pula osaavista koneistajista. Tähän ongelmaan vastatakseen Nakamura-Tome on kehittänyt lukuisia koneen käyttäjää avustavia työkaluja ja toimintoja, jotka helpottavat ja nopeuttavat koneen operointia ja vähentävät paksujen manuaalien parissa vietettäviä tunteja, mahdollistaen koneen tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen käytön. ”3D Smart Pro AI” on sovellus, joka rakentaa työkappaleen 3D kuvat valmiin ohjelmarungon, valitsee työkalukirjastosta sopivat työkalut ja kertoo mikäli sellaisia ei löydy, sekä ehdottaa valitulle materiaalille soveltuvat koneistusarvot.

 ”One touch production” puolestaan mittaa ja päivittää terän offsetin teräpalan vaihdon yhteydessä nimensä mukaan yhdellä napin painalluksella. ”Path checker” simuloi työstöjäljen lastu kerrallaan ja pyrkii löytämään mahdolliset kolarit jo ohjelmaa tehdessä, ennen varsinaista koneistusta. Jos ja kun kolari kuitenkin jossain vaiheessa ajetaan, on apuna kaikista Nakamura-Tome malleista tuttu ”Airbag” – passiivinen kolariturvallisuusjärjestelmä, joka minimoi kolarista aiheutuvat vahingot kääntämällä kolaroivan akselin syöttösuunnan vastakkaiseksi 0,001s reaktioajalla. Maahantuoja Suomessa: Insinööritoimisto Ismo Lindberg Oy.