Skoda Transtech uudistaa tuotantoaan – Uutta kapasiteettia purseenpoistoon ja reunanpyöristykseen

Kajaanin Otanmäen kiskokalustotehdas on vuosien mittaan kokenut monia vaiheita. Isojen projektien myötä vuodesta 2018 Skoda Transtechina tunnetun tehtaan viime vuodet ovat olleet vauhdikkaita. Samaan aikaan tehtaan tuotantokalustoa kehitetään. Uusin satsaus liittyy komponenttien viimeistelyyn, Timesavers RB tuo lisää kapasiteettia ja nopeutta purseenpoistoon ja reunanpyöristykseen.

Otanmäen tehtaan synty liittyy Rautaruukin kaivostoiminnan lopettamiseen, tuotannon uudelleensuuntamaiseen rautatiekalustotuotantoon ja siihen liittyen myös Suomen ja Neuvostoliiton kauppakuvioihin. Sen jälkeen vaiheet ovat olleet välillä haastavatkin, mutta niinpä tehdas on sinnitellyt monenlaiset yli monet kuopat ja tasamaat.

Nykyisin menee mukavasti, Skoda osti tehtaat viime vuosikymmenellä, ja vauhti on kiihtynyt. Tehdas on Euroopan mitassa keskeinen kiskokalustotoimittaja, viime vuosina tehdas on tuotteineen tullut tunnetuksi monien mittavien ja myös pitkäkestoisten kiskokalustoprojektien toimittajana.

Uusi Timesavers tuo viimeistelytöihin nopeutta ja mahdollistaa aiempaa suurempien kappaleiden käsittelyn, kertoo Olli-Pekka-Alanko.

Tehdasta työllistävät Suomessa pääkaupunkiseudun Raide-Jokerikokonaisuus sekä Tampereen Ratikka. Lisäksi tehdas on mukana eurooppalaisessa kokonaisuudessa yhdessä Skodan päätehtaan kanssa.

Kiskokalustoa ja alihankintaa

Skoda Transtechin tehdas on kookas kokonaisuus. Tehtaan pinta-ala on 5,4 hehtaaria. Otanmäessä työllistetään noin 650 henkilöä, Suomessa yhteensä noin 820.

Otanmäessä tapahtuvat toiminnot suunnittelusta tuotannon eri vaiheisiin ja kokoonpanoihin, aina valmiiksi tuotteiksi saakka.

Pääasiassa tehdasta työllistävät mittavat projektit, mutta sen lisäksi tehdään alihankintatuotantoa muille konepajoille. Sen osuus muuta projektityyppistä tuotantoa tasaavana tekijänä se tuo noin viidenneksen tehtaan noin 90 miljoonan euron liikevaihdosta.

Suorituskykyä purseenpoistoon ja reunanpyöristykseen. Töissä Sami Haataja.

Viime vuosina tehdas on ollut hyvin työllistetty, mikä on mahdollistanut satsaukset myös perinteisen tehtaan tuotantovälineisiin. Otanmäessä on käynnissä investointikokonaisuus, millä kehitetään ja uudistetaan tehtaan tuotantoa monilla eri sektoreilla, kuten koneistuksessa ja levynkäsittelyssä. Viime aikoina tehtaalla on kehitetty mm. koneistuskeskuskalustoa, ja lähiaikoina jatkossa huomio on levypuolella mm. leikkauksen kaluston jatkokehityksestä. Myös koneistuksen puolella satsaukset jatkuvat edelleen.

”Näissä projekteissa on kyse toki tuotantokaluston uudistamisesta, yhtä paljon kapasiteetin lisäämisestä. Merkittävää kasvua tavoittelemme jatkoonkin, eli lisäkapasiteettia tarvitaan”, kertoo koneistuksen ja levypuolen tuotannon investoinneista vastaava Skoda Transtechin tuotantoinsinööri Olli-Pekka Alanko.

Suorituskykyä viimeistelyyn

Tuotannon kehitykseen liittyy myös tehtaan konehankinta, mikä sijoittuu kappaleiden ja komponenttien viimeistelyn alueelle.

Aluksi aiemman viimeistelykapasiteetin oheen ja myöhemmin sitä pitkälle korvaamaan tehtaalle hankittiin purseenpoiston ja reunanpyöristyksen tarpeisiin uusi ajanmukainen viimeistelykone, Timesavers 42 WRB 1600.

Kahdeksan pyörivää harjaa hoitaa hionnan. Mukana on lisäksi myös nauhahiomayksikkö.

”Viimeistely on yksi tuotannon keskinen vaihe, millä leikattujen kappaleiden ja komponenttien pinnat viimeistellään ja reunat pyöristetään mm. niiden jatkokäsittelyä ja asennuksia helpottamaan. Näihin töihin käytössämme on ollut tänne aikanaan käytettynä hankittua teknologiaa, joka on jo pahasti ikääntynyttä. Hitaan ja myös kapasiteetiltaan pienen koneen sijaan olemme kaivanneet uutta tehokkaampaa ratkaisua. Tutkimme aikamme markkinoita ja ratkaisuksi tuli tämä Timesaversin kone”, Alanko kertoo.

Syitä siihen olivat varsinkin koko ja koneen teknologia.

”Käsittelemämme kappaleet ovat kooltaan ja vahvuuksiltaan vaihtelevia, joten mm koneen kokoluokka oli iso tekijä’. Tällä koneella voidaan käsitellä kappaleita 1600 mm:n leveyksiin saakka, Saman aikaan kappalevahvuudet ovat 100 mm:iin saakka. Käsittelykapasiteettimme lisääntyy olennaisesti. Uusi kone merkitsee viimeistelytöihin myös tehokkuutta. Tämä kone on huomattavasti aiempaa konetta nopeampi ja sen käsittelytekniikka sopii tarpeisiimme hyvin. Koneessa hionnan tekevät kahdeksan työalueella pyörivää pikavaihtoharjaa. Lisäksi optiona on mukana nauhahionta. Reunojenpyöristys on mahdollinen R2:een saakka”, tiivistää Alanko.

Kalustoa kiskoille. Tämä yksilö oli maaliskuun lopulla lähdössä tehtaan pihalla Raide-Jokerin käyttöön pääkaupunkiseudulle.

Suuntana Euroopan markkinat

Uusi viimeistely-yksikkö saapui tehtaalle alkuvuodesta ja tuotanto on käynnissä.

Jatkossa koneen yhteyteen asennetaan käsittelypöydät ja se siirretään nykyisestä väliaikaisesta sijoituspaikastaan toisaalle tehtaan jatkoinvestointien kehittyessä. Mm. laserleikkauksen kaluston jatkokehittämisestä on tehtaalla ovat tuoreet päätökset.

Kalustoa tarvitaan, kasvun tavoitteet Skoda Transtechillä ovat vahvat. Skoda Group tavoittelee liikevaihdon kaksinkertaistamista tulevan viiden vuoden aikana. Yritys pyrkii vahvasti laajemmin mm. Euroopan markkinoille.

Kuten teknologiateollisuudessa yleensäkin, yksi haaste myös Skoda Transtechin osalta liittyy henkilöstöhuoliin, lisää kiskokaluston tekijöitä Otanmäkeen kaivattaisiin. Sitä seikkaa toki myös ratkotaan, ensi kesän asioita on projekti, missä kurssitetaan filippiiniläisiä tekijöitä Otanmäkeen. Toki monet muutkin kanavat ovat aktiivikäytössä.

Skoda Transtech

Kiskokalustotuotanto

Henkilöstä noin 700

Kajaani, Otanmäki

Timesavers RB-sarja

(Rotating Brush)

Purseenpoisto ja reunanpyöristys

Työleveys 1300 ja 1600 mm,

kappalevahvuudet 100 mm saakka

Kari Harju