Avainsana-arkisto: Retco

Älykästä reikientekoa lävistämällä

Metallin lävistys on tapa tuottaa erimuotoisia reikiä nopeasti, taloudellisesti ja lastuttomasti. Retco on esitellyt uutuutena älykkäin toiminnoin varustetun kaksitoimisen siirrettävän lävistimen, joka on suunniteltu säästämään reikien teossa isosti aikaa ja kustannuksia.

Metallin lävistyksessä lävistettävä metallikappale on sijoitettu pistimen ja tyynyn väliin. Pistin liikkuu alaspäin tyynyyn ja metallikappaleeseen syntyy reikä joka kerta, kun pistin menee tyynyn (vastakappaleen, vastimen) sisään. Pistin työntää edellään metallikappaleesta leikkautuneen romu-/hyötykappaleen pois. Tämä prosessi jättää metallilevyyn pistimen muotoisen reiän. Leikattu metalli voidaan ottaa talteen myöhempää käyttöä / kierrätystä varten.

Lävistysprosessin etuna on, sen kyky tuottaa erimuotoisia reikiä nopeasti ja taloudellisesti. Prosessi toteutetaan ilman leikkuunesteitä ja lastuja ei muodostu kuten poratessa. Muodostuva pyöreä aukko lävistettävään metalliin voi olla halkaisijoiden 7 – 27 mm välillä tai haluttu muoto, joka mahtuu maksimissaan 27 mm ympyrän sisällä.

Promotech Puncher

Rei’ityksen laatuun vaikuttaa muutama kriittinen tekijä. Sellaisia ovat pistimen koko / muoto, käytetyn voiman määrä ja pistimen ja tyynyn kunto (lävistystyökalut ovat hyödyllisiä vain niin monelle lävistykselle, kun ne ovat riittävän hyvä kuntoisia tuottamaan siistin ja laadukkaan lävistyksen). Lisäksi lävistettävän metallin paksuus (paksumpaa metallia on vaikea lävistää siististi) ja lävistettävän metallin ”tyyppi” (lujempia metalleja on vaikeampi lävistää) ovat laatuun vaikuttavia tekijöitä. Esimerkiksi pyöreää reikää lävistettäessä on suositeltavaa, että reiän vähimmäishalkaisija olisi suurempi kuin metallin paksuus. Varsinkin lujemmilla materiaaleilla tämä on huomioitava, kuten alla olevasta käyrästöstä on havaittavissa.

Oheinen kuva esittää yleisiä rei’itysmuotoja, jotka muodostuvat yhdellä lävistimen painalluksella.

Muodon koko määräytyy laitteen suurimman pyöreän lävistyshalkaisijan mukaan. Muoto, joka mahtuu ko. suurimman halkaisijan sisään on periaatteessa mahdollista tehdä. 25mm reikä syntyy ilman lastuja muutamassa sekunnissa ja pistin-/tyynytyökalut kestävät normaalikäytössä satoja lävistyskertoja ( tyypillisesti 1500 x ). Työkalujen edullinen hinta yhdistettynä huippunopeaan lävistykseen on erittäin taloudellinen tapa tuottaa reikiä.

Promotech Puncher-lävistimen hydrauliikkayksikkö HPP 700/1,5 tuottaa 700 bar käyttöpaineen, virtalähde 230V. Hydraulilävistimiä on kahta kokoa PRO 60 HP ja PRO 110 HP.

Suurin lävistyshalkaisija 27 mm, lävistysyksikön älykäs, automaattinen ohjausjärjestelmä on varustettu lähestymistoiminnolla ja automaattisella kuormituksen tunnistuksella. Lävistettävän reiän paikoitus pistepuikon kololla samoin kuin poratessakin, pistimen päässä on kohdistuskärki.

Lävistettävän reiän paikoitus pistepuikon kololla samoin kuin poratessakin, pistimen päässä on kohdistuskärki.

Siirrettävää lävistin yksikköä voidaan käyttää eri asennoissa, konepaja- tai asennusolosuhteissa.

Laitteen siirrettävyydellä saavutetaan suuria etuja verraten reikien poraamiseen kiinteässä porausasemassa. Tyypillisiä kohteita on esimerkiksi kuljettimien osat, johon tehdään huomattavia määriä reikiä mm. kansien kiinnittämistä varten läpipulteilla.

Lävistimeen saatavan lisäosan kanssa voidaan lävistyspäätä kätevästi liu’uttaa pitkin esim. palkin reunaa, jolloin sen painoa ei tarvitse erikseen kannatella.

Kappaleen vaa’ittaminen vaakasuoraan porausasemalla ja pitkän kappaleen siirrot aiheuttavat huomattavan ylimääräisen sivuajan. On tehty tutkimuksia, joissa lävistämällä on saavutettu jopa noin 70% ajansäästö. Työturvallisuus myös paranee koska kappaleen siirrot minimoituvat ja porauksessa muodostuvat terävät lastut jäävät kokonaan pois häiritsemästä tapahtumaa.

Siirrettävää lävistinyksikköä voidaan käyttää eri asennoissa, konepaja- tai asennusolosuhteissa.

Laitetta voidaan käyttää lisävarusteena saatavalla jalustalla ja jalkapolkimella myös pöytämallina.

Tuottavuutta hitsauksen mekanisoinnilla

Teknologiateollisuus on Suomessa suuri vientiala. Alan yritykset pitävät yllä suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja siten alan teollisuuden kehittäminen on tärkeä asia. Metalliteollisuudessa tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen on mahdollista hyödyntämällä automaatiota, robotisointia ja mekanisointia. Samalla saadaan aikaan helpotusta työvoimapulaan.

Suomalaisyritykset kehittävät tuotteitaan, tuotantoaan ja toimintatapojaan yhä kilpailukykyisemmiksi. Kehitykselle on nähtävissä kuitenkin esteitä. Esteistä ehkä suurin on työvoimapula. Yrityksillä on vaikeuksia rekrytoida osaavaa työvoimaa. Tämä kertoo metallialan ammatillisen koulutuksen alhaisesta kiinnostavuudesta. Alan koulutus ei ole vuosiin enää vetänyt, eikä siten työpaikkoja saada täytettyä.

Metalliteollisuuden panostettava enemmän tuotannon kehittämiseen. Tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen on mahdollista hyödyntämällä mm. automaatiota, robotisointia ja mekanisointia (ts. koneellinen hitsaus). Samalla ne toisivat helpotusta työvoimapulaan. Tuotantotapojen muutos asettaa myös uusia vaatimuksia työntekijöiden ammattitaidoille, osaamiselle ja asenteille.

Tuloksia hitsauksen mekanisoinnilla

Retco Oy on porilainen vuonna 1999 perustettu hitsaustuotteiden maahantuonti- ja myyntiyhtiö. Tuotevalikoimaan kuuluvat lähes kaikki hitsausalan tuotteet, mm. hitsauskoneet, -laitteet, -tarvikkeet ja -lisäaineet sekä leikkauksen tuotteet.

Retco Oy on markkinoinnissaan panostanut merkittävästi metalliteollisuuden tuotantotapojen parantamiseen ja kehittämiseen.

Koneellinen hitsaus yleistyy voimakkaasti ympäri maailman. Hitsaavassa teollisuudessa hitsauksen mekanisoinnilla voidaan varsin helposti ja pienin taloudellisin panoksin parantaa oleellisesti hitsauksen tehokkuutta, laatua ja työergonomiaa. Mekanisoinnin potentiaalin tehokas hyödyntäminen edellyttää kuitenkin, että laitteet ovat toimivia, helppokäyttöisiä ja haluttuja hitsauksen apuvälineitä.

Mekanisoinnilla tarkoitetaan hitsausta, jonka hitsausmuuttujia ohjataan / hallitaan mekaanisesti tai sähköisesti, niitä voidaan muuttaa hitsaustapahtuman aikana. Mekanisoidulla hitsauksesta ymmärretään valokaaren paloajan lisäämistä käyttäen apuna jotain tai joitain mekaanisia apulaitteita. Tällaisia laitteita kutsutaan hitsauskuljettimiksi, pyörityspöydiksi tai – rullastoiksi jne. Paloaikasuhde on kaariajan ja hitsaustyön suorittamiseen käytetyn ajan välinen suhde. Mitä pidempään valokaari palaa suhteessa kokonaistyöaikaan, sitä korkeampi on paloaikasuhde.

Työkustannukset muodostavat suurimman osan kokonaiskustannuksista suomalaisessa hitsaustyössä. Lisäaineiden kustannus jää usein reilusti alle 10% kokonaiskustannuksista eikä sieltä siten ole merkittäviä säästöjä saatavissa. Lisäainevalinnalla on merkitystä, esimerkiksi tehokkaat täytelangat, jotka tuovat merkittäviä parannuksia laadun ja tuottavuuden suhteen.

Koneellinen hitsaus parantaa tuottavuutta, kun se toteutetaan oikein. Se parantaa mm. laatua, työympäristöä, vähentää työkappaleen vetelyä pienentäen oikaisun tarvetta ja usein eliminoi sen kokonaan. Se nostaa paloaikasuhdetta käsin hitsaukseen verrattuna helposti 2-3 -kertaiseksi.

Koneellisella hitsauksen puolesta puhuvat monet seikat. Hitsauksen tuottavuus kasvaa, hitsin laatu on tasainen ja tuotteen ulkonäkö paranee, koska käsin tehdyt hitsauksen muotovaihtelut vältetään. Lisäksi työergonomia ja työturvallisuus paranevat, jälkityö, aloitus- ja lopetuskohtien lukumäärä vähenevät sekä hitsin a-mitta pysyy vakiona tasaisen kuljetusnopeuden ansiosta. Lisäksi tehokkaiden hitsauslisäaineiden käyttö mahdollista.

Retco on toteuttanut asiakkaidensa kanssa lukuisia projekteja, joissa tuotantoa on hitsauksen mekanisoinnilla merkittävästi tehostettu. Seuraavassa muutama esimerkki.

Eurotank Oy, Kangasala

Eurotank Oy suunnittelee ja valmistaa säiliöt ja säiliöperävaunut sekä niiden järjestelmät ja komponentit vaativiin kuljetustarpeisiin. Tuotteet valmistetaan Kangasalla, ja materiaalina on alumiini, haastava hitsattava esim. suuren lämmönjohtavuuden sekä liikuteltavien kuljettimien työkappaleessa kiinnipysyvyyden suhteen (”ei magneettinen” materiaali).

Yrityksessä toteutettiin projekti hitsauksen mekanisoimiseksi, ja Tässä tapauksessa tavoitteena oli mekanisoida säiliön pituussuuntaan tulevat hitsit. Säiliö voidaan kääntää haluttuun asentoon, jolloin hitsattava railo ja kuljetin saadaan edullisimpaan asentoon. Mekanisointilaitteeksi valikoitui akkukäyttöiset, helposti liikuteltavat ja pienikokoiset kuljettimet, Gecko Battery suoraviivaiseen hitsaukseen ja Retco PRO12 oskilloinnilla, kun tarvitaan lisäksi polttimen sivuttaisliikettä. Ko. laitteet ovat myös ns. hybridikuljettimia, jotka hyödyntävät imukuppikiinnitteisiä kiskoja ”ei magneettisten” materiaalien asentohitsauksissa. Seuraava vaihe ko. säiliön mekanisointiasteen nostossa onkin jo otettu ratkaisemalla muuttuvasäteisen säiliön päittäisliitoksen koneellinen hitsaus. Ratkaisun edut: tasalaatuisuus, muotovaihtelujen eliminoituminen, työergonomia ja työturvallisuus paranevat, korkeampi tuottavuus. Lisäksi myös alumiinin asentohitsaus on mahdollista.

Luvata Pori Oy

Retco Oy ja Luvata Pori toteuttivat yhteistyössä italialaisen laitetoimittajan kanssa paksuseinämäisen, noin 300 kg painavan kuparituotteen TIG-hitsaukseen soveltuvan ohjelmoitavan mekanisointilaitteen.

Erityisesti suuren lämmönjohtavuuden johdosta kuparin hitsaus aiheuttaa omat haasteensa. Aikaisemmin hitsaus on suoritettu käsin, jolloin hitsari altistuu erityisesti korkealle lämpösäteilylle ja lisäksi TIG-hitsaus käsin syötettävällä lisäaineella vaatii hitsarilta poikkeuksellisen korkeaa ammattitaitoa. Tavoitteena oli luonnollisesti myös parantaa tuottavuutta ja tasalaatuisuutta. Ohjelmoitava mekanisointiyksikkö valmistettiin Italiassa asiakkaan asettamien vaatimusten mukaisesti. Hitsausmenetelmäksi valittiin mekanisoitu TIG-hitsaus kylmälangansyötöllä. Virtalähteeksi valikoitui tehokas 550 A:n EWM Tetrix 550 ja syöttölaitteeksi Carpano VPR-4WD.

Valmiille laitteelle suoritettiin alustavat koehitsaukset tehtaalla asiakkaan valvonnassa. Hyväksynnän jälkeen asennus ja lopulliset hitsaustestit tehdään tilaajaan tuotantotiloissa ennen tuotannon aloittamista.

Työkierrossa hitsattava sylinterimäinen työkappale kiinnitetään pyörittäjässä olevaan istukkaan ja pneumaattinen kärkipylkkä keskittää työkappaleen ja samalla juurikaasu johdetaan pylkän kautta kappaleen sisäpuolelle. Kosketusnäytöltä valitaan haluttu hitsausohjelma ja konepoltin siirtyy kotiasemalta aloituskohtaan, valokaari syttyy ja valittu työkierto (esilämmitys/hitsaus) alkaa. Hitsauksen jälkeen poltin palaa kotiasemaan.

Saavutettuja etuja ovat tasalaatuisuus, toistettavuus, korkeampi tuottavuus kuin käsihitsauksessa, työturvallisuus ja työergonomia, mm. operaattori altistuu vähemmän kuumuudelle. Lisäksi operaattorin ei tarvitse olla ”se talon paras käsihitsari”.

Stairon Oy, Turku

Stairon Oy on kansainvälinen korkealaatuisten ja teknisten ruostumattomasta / haponkestävästä teräslevystä sekä alumiinista valmistettujen laitteistokokonaisuuksien järjestelmätoimittaja. Kasvavan tuotannon ja yhä kookkaampien tuotteiden tehokkaampaan ja ergonomisempaan valmistukseen yrityksessä toteutettiin projekti ruostumattoman pyörähdyskappaleen hitsauksen ja kokoonpanon mekanisointiin, maksimi halkaisija kappaleilla on yli 5 m ja pituus 20 m. Yhteistyössä Pemamekin kanssa toteutettu rullastokokonaisuus koostui itsesäätyvistä 40 tonnin PEMA A40 4D käyttöyksiköistä ja kannatinyksiköistä. Yksiköt asennettiin kiskovaunuihin, jolloin kappaleen pituuden ja valmistusasteen mukaan voidaan helposti siirtää kiskolla haluttuun paikkaan. Myös yhdistettävän kappaleen asemointi helpottui huomattavasti.

Etuja olivat kappaleen käsittelyn helpottuminen, asemoinnin nopeutuminen ja työergonomian parantuminen. Lisäksi etuja oli tehokkaampi hitsausasento, koneellisen hitsauksen mahdollistaminen, mukautuminen helposti eri pituisille kappaleille kiskovaunujen ansiosta, parempi työturvallisuus ja jälkityön väheneminen.

Farmtools Oy

Farmtools Oy on ylihärmäläinen perheyritys, jonka palveluihin kuuluvat uusien farmarisäiliöiden valmistus sekä vanhojen säiliöiden kunnostaminen. Farmtools Oy:n tuotteita ovat FARMEX farmarisäiliöt, PROMEX-kuljetus- ja työmaasäiliöt, AINO-kiuastuotteet sekä useat muut tuotteet maatilojen, kiinteistöjen sekä yksityishenkilöiden käyttöön. Yrityksessä toteutettiin farmarisäiliön hitsauksen mekanisoinnin projekti.

Aikaisemmin kehähitsit mekanisoitiin siten, että säiliö pyöri pyöritysrullaston päällä ja hitsauspoltin oli kiinnitetty Bug-O polttimenpidinjärjestelmään, jota säädettiin manuaalisesti käsin. Pituushitsit edelleen hitsattiin käsin.

Farmatools Oy. Levyt hitsaustorni AP MICRO-CM15

Pohdintaan tuli hitsauksen kehittäminen seuraavalle tasolle. Vaihtoehtoina olivat robotisointi tai aiempaa pidemmälle viety mekanisointi. Kartoituksen jälkeen päädyttiin siihen tulokseen, että robottihitsauksen soveltaminen kyseiseen tapaukseen on haastavaa, ellei mahdotonta.

Laitteeksi valikoitui hitsausasema, joka koostuu kevyestä hitsaustornista AP MICRO-CM15 sekä pyöritysrullastosta. Hitsausmenetelmä on lankahitsaus. Torni liikkuu lattiaan asennetulla kiskolla. Tornin viereen on asennettu kiskojen päällä oleva pyöritysrullasto. Näin saadaan rullien etäisyyttä säädettyä kunkin säiliöpituuden mukaan. Hitsausasemassa on mahdollista hitsata maksimissaan 1600 mm:n halkaisijalla olevaa säiliötä.

Farmtools lay-out.

Hitsausasema toimii siten, että kehähitsien hitsaus tapahtuu pyöritysrullaston päällä ja pituushitsien hitsaus tornin kiskoliikkeellä. Hitsausvirtaa seurataan automaattisella korkeuden seurannalla. Työkierto on automaattinen ja työkiertojen (ohjelmien) tallennus tapahtuu muistipaikoille. Ohjaus tapahtuu joystickilla tornin vaaka-/pystyliikkeille, kiskoajolle sekä tornin vaakapuomin päässä olevalle luistille.

Projektin myötä mekanisointitasoa pystyttiin nostamaan, koska myös pituushitsit voidaan hitsata mekanisoidusti. Myös työergonomia parantui sähköisen ohjauksen ja automaattisen korkeuden (suutinetäisyyden) seurannan ansiosta. Lisäksi vaihto säiliökoosta toiseen nopeutui. Monen tekijän summana tuottavuus nousi. Säiliöt varustetaan valuma-altailla, joissa on pienaliitoksia. Näissä liitoksissa on jo pitkään hyödynnetty Gecko hitsaustraktoria.

Var-Met Oy, Kuopio

Var-Met Oy on kuopiolainen vuonna 1995 perustettu konepaja. Yrityksen palveluita ovat mm., hitsaus-, polttoleikkaus-, särmäys-, koneistus- ja kunnossapitopalvelut. Monipuolisen konekannan ansiosta yritys tarjoaa asiakkaille joustavia kokonaisratkaisuja. Tällä hetkellä Var-Met Oy työllistää noin 25 henkilöä. Yritys sijaitsee Kuopion Neulamäen teollisuusalueella, missä lähellä ovat sekä märkä- ja jauhemaalaamot, että myös kaksi erilaista sinkityslaitosta. Läheisyydessä sijaitsevien yhteistyökumppaneiden ansiosta, yritys toimittaa tuotteita asiakkaiden haluamilla pintakäsittelymenetelmillä.

Yrityksessä toteutettiin projekti palkin hitsauksen koneellistamiseksi. Yrityksessä hitsattavien palkkien pituus on maksimissaan yli 10 m. Jo vuosia sitten oli selvää, että hitsausta on tehostettava. Tällöin päädyttiin Bug-O akkukäyttöiseen, traktorityyppiseen kuljettimeen, joka varustettiin kahdella hitsauspolttimella. Laatu ja tuottavuus saatiin paremmalle tasolle, mutta palkin ison koon takia vaadittiin yhä kaksi hitsaaja, yksi kummallekin puolelle palkkia.

Perustuen hyviin kokemuksiin kevytmekanisoinnin käytöstä Var-Met Oy:n johto päätti kehittää hitsausta edelleen. Nopealla aikataululla laitteistoksi valikoitui Retco Oy:n toimittama Promotech WA-1000 hitsausasema, 16 metrin kiskopituudella, mahdollistaen maksimissaan 14,4 metrin pituisen kappaleen hitsauksen. Portaali liikkuu lattiaan asennetun kiskon päällä ja laite on varustettu kahdella MAG-hitsauslaitteella mahdollistaen yhtäaikaisen hitsauksen molemmilla polttimilla. Laitteessa on sähkömekaaniset railonseuranta-anturit, jotka ottavat ohjauksen pysty- ja vaakaliikkeille hitsattavasta kappaleesta.

WA-1000 -hitsausaseman luotettavan railonseurannan avulla hitsauksen voi hoitaa nyt yksi henkilö. Työergonomia on parantunut, koska hitsaaja käytännössä vain seuraa hitsaustapahtumaa. Vastaavasti, kun haastavat pohjapalot jouduttiin aiemmin hitsaamaan pääosin käsinhitsauksena, nyt myös pohjapalkojen hitsaus onnistuu mekanisoidusti. Kappaletta ei myöskään tarvitse asemoida kovin tarkasti railonseurannan ansiosta. Lisäksi yksi etu on helppokäyttöinen suomenkielinen ohjauspaneeli.

Telatek Service Oy

Telatek-ryhmä on suomalainen on-site- ja konepajapalveluiden tuottaja.

Telatek Service Oy vastaa asennuksista, kunnossapidosta ja laadunvarmistuksesta, toimipaikat sijaitsevat Kittilässä, Raahessa, Nokialla ja Porvoossa. Telatek-ryhmä on myös mukana konepajojen projektivientiyhtiö SteelDone Group Oy:ssä. Sylinterimäisten ja kartiomaisten kappaleiden ulko- ja sisäpuolinen pinnoitushitsauksen käytössä on PTA- (Plasma Transferred Arc) pinnoitushitsaukseen. Menetelmä vaatii tarkan suutinetäisyyden, joka on yleensä 8mm, poikkeamaa sallitaan +/- 1mm. Olemassa olleet mekanisointilaitteet eivät täyttäneet tarkkuusvaatimusta. Tästä syystä etsittiin mekanisointilaitetta, joka pystyy vaadittuun tarkkuuteen ja pitää suutinetäisyyden vakiona automaattisesti seuraten hitsausjännitettä. Polttimen maksimikorkeus lattiasta on 2500mm. Laitteeksi valikoitui AP MINI -hitsaustorni varustettuna AVC (Automatic Voltage Control) korkeusseurannalla ja lineaarisella oskilloinnilla. Hitsaus tapahtuu siten, että kappale pyörii pyörityspöydässä ja pinnoituksessa vaadittava sivuttaissiirto saadaan aikaiseksi vaakapuomin ohjelmoidulla liikkeellä. Oskillointinopeus ja -taajuus ohjelmoidaan kullekin ohjelmalle halutuksi.

Ohjelmaan voidaan tehdä myös työkierto, mikä ajaa kotipesältä hitsauksen aloituskohtaan, sytyttää valokaaren, tekee pinnoituksen ohjelmoidusti, siirtää polttimen kierroksen tultua täyteen ja lopettaa hitsauksen ja palaa kotipesään, kun ohjelmoitu pinnoitusmatka on saavutettu.

Torniin asennetussa oskillointiyksikössä on vesijäähdytys, joka mahdollistaa esilämmitettyjen, +250 oC, kappaleiden hitsauksen. Laitetta käytetään myös pinnoitukseen MIG/MAG menetelmällä, tällöin AVC korkeudenseuranta ohjelmoidaan seuraamaan hitsausvirtaa.

Kokonaisuuden myötä pinnoitushitsauksessa vaadittu tarkka suutinetäisyys voidaan säilyttää automaattisella korkeusseurannalla, ja esilämmitettyjen kappaleiden pinnoitus mahdollistuu. Muut edut ovat helppo ohjelmoitavuus ja laitteen siirreltävyys.

Telatek Service Oy:llä on pitkä kokemus hitsauksen mekanisoinnin hyödyntäjänä ja yritys pyrkii viemään tuotantoaan ja työtapojaan eteenpäin yhä tehokkaammin käyttäen koneellista hitsausta.

Kirjoitettu Retco Welding Products myyntitiimin toimesta: Tj. / Yrittäjä Jukka Setälä IWT, Tekninen Johtaja Janne Haula IWT, Aluemyyntipäällikkö Kari Tuominen IWS ja Tekninen Myyntijohtaja Ville Setälä IWE. Retco Oy kiittää yhteistyökumppaneita julkaisuluvista sekä miellyttävästä ja luontevasta yhteistyöstä.

Hitsausvälineiden ja – menetelmien monitoimitalo

Äskettäin 20 vuotta täyttänyt porilainen hitsausalan toimija Retco Oy tarjoaa asiakkailleen monipuolista palvelua liittyen hitsaukseen. Yritys maahantuo ja jälleenmyy hitsauslaitteita, -tarvikkeita ja -lisäaineita sekä kehittää ja testaa asiakaskohtaisiin, hitsaukseen liittyviä menetelmiä. Talossa on runsaasti osaamista metallien yhteen liittämisen alalta. Kaikilla myyntihenkilökunnasta on nimittäin kansainvälinen hitsauskoordinaattorin pätevyys. Ideana on myydä asiakkaalle laadukasta ”hitsaussaumaa”, ei pelkästään koneita ja laitteita.

Porilainen Retco Oy täytti keväällä 20 vuotta. Tässä yrityksen toimitusjohtaja Jukka Setälä vierellään osa Suomen suurimmasta hitsauslisäainevarastosta. Yksittäinen tynnyrimäinen lankakela painaa 300 kilogrammaa. Retcon varastoista löytyy toki pienempiäkin hitsauslankapakkauksia, kaikille tarvittaville materiaaleille.

Myyntimieheksi tunnustautuva Jukka Setälä sanoo olleensa hitsausalalla jo lähes 35 vuotta. Yrittäjäkokemustakin on jo lähes neljännesvuosisata. Aikaisemmin työkalualalla toimiessaan Setälä sai kipinän niin yrittämiseen sekä keskittymiseen syvemmin yhteen asiaan, tässä tapauksessa hitsaukseen. Retco Oy perustettiin vuonna 1999. Yhden miehen yrityksestä toiminta on nyt kasvanut kymmenen henkilön asiantuntijapalveluksi, joka tarjoaa asiakkailleen niin hitsaukseen liittyvät laitteet ja tarvikkeet kuin myös itse hitsaustapahtumaan liittyvien ohjeiden, toimintatapojen ja säätöarvojen määritykset.

Yritys tuo maahan ja jälleenmyy alan tarvikkeita, jotka tulevat ympäri maailmaa olevilta päämiehiltä. Omaa laitevalmistusta ei ole, mutta mekanisoituun hitsaukseen liittyvää menetelmärakennusta ja kokoonpanoa kyllä tehdään. Sitä varten on erillisenä hallitilana ”democenter” ja koulutustila.

Itse myymälätilan Setälä määrittelee olevan Suomen suurin pysyvä hitsaustuotenäyttely. Siellä kuljeskellessa iskeekin helposti heräteostosten vaara.

Kaikki esillä olevat nimikkeet liittyvät hitsaukseen tai metallin muokkaamiseen. Tuotteita Setälä mainitsee olevan tarjolla yli 11 000 erilaista nimikettä, kaikki kuitenkin liittyen hitsaukseen ja metallin käsittelyyn. Edellä mainittujen toimintojen lisäksi Retco toimii Porin seudulla Woikosken teollisten ja lääkkeellisten kaasujen myyntipisteenä.

Lisäaineet merkittävässä osassa
Lähes puolet yrityksen viiden miljoonan euron liikevaihdosta tulee hitsauslisäaineista. Setälä sanoo Retcon hallitsemien lisäainevarastojen olevan Suomen suurin. Puheensa tueksi hän vie toimittajan tutustumaan myymälää lähimpänä olevaan varastopisteeseen, jossa hitsauslankaa on todellakin paljon.

Tynnyrimäisiä, 300 kilogramman lisäainelankakeloja on kymmeniä hyllymetrejä monessa kerroksessa valmiina välittömään toimitukseen. Toki lisäainelankaa toimitetaan myös pienemmissä pakkauksissa ja monille eri teräsmateriaaleille.

Hitsauslisäainekaupan ohella Retco osallistuu myös itse lisäaineiden kehitykseen. Raaka-ainekehityksen myötä aineet ohenevat, mutta lujuus kasvaa. Se edellyttää hitsaustarvikkeiden myyjältäkin metallurgian hallitsemista. Setälän mukaan hitsausala elää jatkuvassa kehityksessä, ja koko ajan on pysyttävä ajan tasalla. Merkittävänä osana onkin siirtää osaamista laite- ja tarviketoimittajilta itse hitsauksen suorittajille, jota Retco juuri paljon tekee.

Mekanisoituun hitsaukseen liittyy paljon muuttujia ja mahdollisuuksia, joiden määrittelyyn Retcolla on ammattitaitoista väkeä. Democenterissä syntyy vaikka akkukäyttöinen mekanisoitu hitsauslaite. Siellä tehdään myös hitsaukseen liittyviä kokeita hitsausarvojen määritystä varten, esimerkiksi paineastioiden hitsaukseen. ”Pilli” siis myös palaa Retcolla, niin opastus- kuin testimielessä.

Robottihitsauslaitteita ei Retcolla ole aktiivisesti tarjolla, joskin erilaisia kääntöpöytiä ja muita robottihitsauksen apulaitteita on ja kehitellään tarvittaessa.

Hitsauksen kevytmekanisoinnissa Retco on Setälän mukaan markkinajohtaja Suomessa. Yhtenä pitkälle viedystä asiakkaan palvelusta Setälä mainitsee Retcon edustamat, ammattilaisten käyttöön tarkoitetut hitsausprosessin seurantalaitteet. Niiden avulla voidaan hitsaussauman laatua tarkastella graafisesti hitsauksen aikana esiintyvien eri parametrien avulla; jännite, virta, kaasun virtaukset jne. Grafiikasta saadaan selville mahdolliset häiriökohdat ja näin laatupoikkeamat saadaan paikallistettua nopeammin.


Tässä teräslevyn rei’itykseen tarkoitettu, hydraulinen lävistyslaite. 16 millimetrin teräslevyyn syntyy tällä reilun tuuman halkaisijainen reikä muutamassa sekunnissa ilman hikipisaroita. Hitsausvälineiden lisäksi Retcolla on tarjolla monenlaisia konepajan työkaluja ammattilaisille.

Kaikkea hitsaukseen

Retcon tarjonta hitsaukseen on moninainen. Yritys myy omalla tuotemerkillä (Retco) varustettuja laitteita ja välineitä sekä tietenkin myös muun merkkisiä alan tarvikkeita. Pääosin kauppaa tehdään telakoiden, rautatehtaiden ja konepajojen kanssa. Yhtenä vaativana asiakaskuntana ovat urakoitsijat, niin metsä- kuin maarakennusyrittäjät sekä maatalouden toimijat.

Hitsauslaitteiden kehityksen myötä tarjoutuu perinteisiin menetelmiin helpompia vaihtoehtoja. Mielenkiintoisena esimerkkinä Setälä esittelee kaaritapitushitsauksen, jonka avulla erilaisten tappien ja pulttien kiinnitys tasopintaan onnistuu silmänräpäyksessä. Enää ei tarvitse porailla ja tehdä kierteitä tappia varten. Riittää, kun kiinnitettävä tappi/pultti asetetaan haluttuun paikkaan ja hitsauslaitteelta johdetaan ”virtaa” pultin juureen. Kiinnihitsautuminen tapahtuu hetkessä ja liitos on tukeva.

Pultin maksimi halkaisija voi olla jopa 25 millimetriä. Yhtenä suosittuna sovelluksena Setälä mainitsee kaivukoneiden ja pyöräkuormaajien kauhojen kulutuspinnat, joihin voidaan näin helposti ja nopeasti hitsata paljon kulutusnastoja suojaamaan itse runkomateriaalia.

Pyöreiden nastojen ideana on, että kun niitä sijoitetaan sopivan taajaan, jää nastojen väliin käsiteltävää maa-ainesta suojaamaan runkoa kulutusnastojen tavoin. Eli pintaa ei tarvitse täyttää aivan kokonaan nastojen avulla, jolloin menetelmä on edullinen. Retcon valikoimaan kuuluvat luonnollisesti myös nämä kulutusmateriaalista tehdyt nastat ja piikit, joita tapitushitsauksessa tarvitaan.

Ilman suojakaasua
Toinen mielenkiintoinen tuttavuus on vielä kuitenkin melko tuntematon menetelmä, suojakaasuton hitsaus. Retcolla on tähän tarjolla omalla nimellä myytävä Retco Pikkumusta, hitsauksen monitoimikone. Sen avulla onnistuu niin MIG/MAG-hitsaus kuin muutkin yleisimmät kaarihitsausmenetelmät (lisävarustein TIG- ja puikkohitsaus).

Laitteen käyttö on mahdollista siis myös suojakaasuttoman täytelangan kanssa. Tämä ominaisuus tekee tästä reilun 20 kilogramman painoisesta ja ison kylmälaukun kokoisesta hitsauskoneesta todellisen monitoimikoneen, kun mukana ei tarvitse kuljetella suojakaasupulloja.

Laite kulkee näppärästi mukana vaikka keskelle metsää tai syrjäiselle murskausasemalle. Tarvitaan vain sähkövirtaa, jota monesti syntyy työmailla jo olevista aggregaateista. Eikä kyse ole mistään harrastelaitteesta, vaan aidosta ammattikoneesta. Siitä kertoo jo laitteen tuottama 250 ampeerin virta. Lankakelakin on integroitu siististi suojaan kotelon sisälle.

Retco tarjoaa välineet ja tarvikkeet nopeasti sujuvaan kaaritapitushitsaukseen. Menetelmällä on helppo kiinnittää tappeja ja pultteja tasopintaan. Tässä kauhan kulutukselle alttiiksi joutuville pinnoille on kiinnitetty tapitushitsauksella kulutusnastoja. Menetelmä on nopea. Yhden tapin kiinnitys tapahtuu silmänräpäyksessä.

Kaikki paitsi hitsaus on turhaa

Monesti äärimmilleen erikoistuminen voi olla esteenä laajentumiselle. Retco on kuitenkin uppoutunut edustamaansa alaan sen verran perusteellisesti, että ”vieraisiin pöytiin kurkkimiseen” ei jää aikaa. Kunnon palvelun tarjoaminen edellyttää jatkuvaa oppimista ja alan kehityksen seuraamista. Setälä korostaakin sitä, että Retco tarjoaa asiakkailleen välineet ja tietotaidon laadukkaan hitsaussauman tuottamiseen. Hitsausnimikkeen alle mahtuu runsas määrä välineitä ja tarvikkeita, joita miltei kaikkia löytyy Retcon hyllystä.

Ja sen verran vanhan liiton meininkiä yrityksen toiminnassa vielä on, että se julkaisee edelleen vuosittain tyylikkään seinäkalenterin asiakkaille toimitettavaksi. Porin itäreunalla olevassa liikkeessä on noutomyynti arkisin kello 8-16. Vaikka valtaosa asiakkaista on yritysasiakkaita, on ovi auki myös yksityisille harrastajille ja muille monitoimimiehille.

Esa Suominen