Mikko Nymanin johtama Fastems lisää panostuksiaan kotimaahan

Mikko Nyman aloitti Fastems Oy Ab:n toimitusjohtajana toukokuun alussa. Uusi toimitusjohtaja korostaa asiakkaan ymmärtämisen merkitystä yrityksen toimintojen ytimessä. Samalla Fastems palaa juurilleen, kotimaahan satsataan vientimarkkinoiden ohella.

Mikko Nyman aloitti Fastemsin toimitusjohtajan tehtävässä toukokuun alussa. Asiakkaan ja asiakkaan liiketoimintojen ymmärtäminen on hänen mukaansa Fastemsin toiminnan pysyvä ydin.

Mikko Nyman, (40), KTM, on toiminut Fastemsilla vuodesta 2014 lähtien.

Nyman tuli Fastemsille talousjohtajaksi vuonna 2014 Sandvikilta ja siirtyi Fastemsin Tampereen yksikön liiketoimintajohtajaksi vuoden 2017 alussa. Varatoimitusjohtajana hän toimi viime syksystä lähtien ja toukokuun alusta hän aloitti toimitusjohtajana.

Vahva perusta

Uusi nuori toimitusjohtaja seuraa Fastemsin johdossa Tomas Hedenborgia, viime vuosien työpariaan.

Sinä aikana yritys kasvanut voimakkaasti, kansainvälistynyt edelleen ja kehittänyt tuote- ja palvelutarjontaansa. Parin viime vuoden kehityksestä ja sen tuloksista kertovat vaikkapa myynnin yli 80 prosentin kasvu, 90 miljoonan euron nykyliikevaihto, 95 prosentin vienti ja 450 ammattilaisen nykyhenkilöstö.

Muutosprosessin seurauksena tuotetarjontansa osalta yritys keskittyy nyt kokonaisuudessaan kone- ja tehdasautomaatioon, monimuotoisia tuttuja tuotteita ovat mm. Fastemsin kontti- ja FMS-järjestelmät.

Viime aikoina tuotepuolella selkeä uusi alue on jatkuvasti monipuolistuva yrityksen ohjelmistosuunnittelu.

”Ohjelmistoja olemme tehneet toki pitkään jyrsinnän soluratkaisuihin, mutta viime vuosina tarjonta on laajentunut tehdasohjelmistojen kokonaisratkaisuksi ja sen myötä mm. sorvaukseen. Tämä on ollut asiakkaidemme toive ja sen myötä tarjonta on jatkuvasti laajentunut. Suunta on mielenkiintoinen ja jatkuu varmasti myös tulevaisuudessa”, Mikko Nyman sanoo.

Myös kotimaa tärkeä suunta

Fastemsin toiminnoissa suunta on viime aikoina ollut vahvasti ulkomaille.

Silti myös kotimaahan panostetaan, itse asiassa enenevästi.

”Kotimaa on meille tärkeä suunta ja täällä on runsaasti toimijoita, joiden kanssa haluamme jatkuvasti tehdä tiivistä yhteistyötä. Parin viime vuoden aikana teollisuus Suomessa on saanut taas vauhtia ja sen myötäkin toiminnot kotimaassa ovat aktivoituneet. Esimerkiksi kookkaita FMS-järjestelmiä on kotimaahan toimitettu useita”, sanoo Mikko Nyman.

Parin viime vuoden aikana Fastemsin liiketoiminta Suomessa on Nymanin mukaan peräti kolminkertaistunut.

”Kun vientiä on viime vuosina kasvatettu, voi kuitenkin olla, että satsaukset kotimaahan ovat jääneet ehkä liiankin vähälle huomiolle. Haluankin, että jatkossa palaamme juurillemme ja satsaamme myös kotimaahan energiaa jälleen aiempaa enemmän. Kotimaisen teollisuuden menestys on tärkeä asia koko kansantaloudelle, ja haluamme toki edistää sen kilpailukykyä ja olla osaltamme myös tuotteinemme sitä tukemassa”, toteaa Nyman.

Asiakkaan eduksi

Fastems on kasvanut vahvasti viime vuodet ja Mikko Nyman näkee myös yrityksen lähitulevaisuuden varsin positiivisena.

”Suhdanteet toki mietityttävät, tämä on syklinen ala. Saksan tilanne on haastavin mm. autoteollisuuden vaikeuksien jälkeen ja sähköautomurroksen ansiosta, mutta toisaalta tilauskantamme on varsin hyvä kasvun jälkeen ja kysyntä kasvaa juuri nyt mm. Kiinassa ja Yhdysvalloissa osaavasta työvoimasta vallitsevan pulan takia. Se on yksi vahva driver kohti automaatiota. Näin kokonaisuutena näkisinkin lähinäkymät varsin valoisina.”

Toimitaanpa ulkomailla tai Suomessa, asiakasnäkökulman Mikko Nyman haluaa pitää kaikkien toimintojen keskiössä.

”Asiakkaan ja hänen liiketoimintojensa ymmärtämisen ja kehittämisen pitää olla kovassa ytimessämme. Kun ymmärrämme asiakkaan tekemistä, pystymme kehittämään markkinoille yhä parempia ratkaisuja. Oikeita teknologioita asiakkaita hyödyntäen, se on Fastemsin toiminnan ohjelinja nyt ja tulevaisuudessakin”, Mikko Nyman toteaa.

Tampereen naapurissa Pirkkalassa asuvan Mikko Nymanin omaan toimintaan ja vireyden ytimeen kuuluvat työn lisäksi perhe ja harrastukset. Viimeksi mainittuja ovat mm. lukeminen ja kuntoliikunta.

Fastems Oy Ab

Vuonna 1901 perustetun Fastemsin tuotteita ovat älykkäät tehdasautomaatioratkaisut. Fastems on toimittanut yli 4000 asennettua järjestelmää päämarkkinoilleen Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Fastemsin liikevaihto vuonna 2018 oli 90 miljoonaa euroa. Yritys työllistää noin 450 henkilöä. Päätoimipaikka on Tampereen Lahdesjärvellä.

Kari Harju