SSAB suunnittelee mittavaa uudistusta ohutlevytuotantoon

SSAB:n hallitus on tehnyt suuntaa-antavan päätöksen yhtiön pohjoismaisen ohutlevytuotannon uudistamisesta ja vihreän siirtymän nopeuttamisesta. Tavoitteena on korvata nykyinen ohutlevytuotantojärjestelmä ns. minimill-pohjaisella tuotannolla, ja päästä samalla suurelta osin eroon hiilidioksidipäästöistä jo vuonna 2030, vuosia aiemmin kerrottua nopeammin.

Päätöksen taustalla on yrityksen mukaan fossiilivapaan teräksen kasvava kysyntä, ja sen toteutuminen edellyttää tarpeellisen infrastruktuurin olemassaoloa, etenkin riittävää määrää fossiilivapaata sähköä.

”Mikäli kykenemme ratkaisemaan kysymykset sähkönsaannin ja ympäristölupien osalta, on mahdollista siirtyä koko yhtiössä suurelta osin fossiilivapaaseen tuotantoon 15 vuotta aiempaa suunnitelmaa nopeammin. Suunnitelma mahdollistaa laajemman tuotevalikoiman ja paremman kustannusaseman”, toteaa SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist.

SSAB:n Raahen tehdas.

Vähennystä päästöihin 8 miljoonalla tonnilla vuodessa

SSAB on yhdessä kumppaniensa kanssa toteuttanut hiljattain fossiilivapaaseen teräkseen liittyvän Hybrit-projektin sekä suunnitellut Ruotsin Oxelösundin tehtaan tuotantojärjestelmän muutosta. Nyt myös SSAB:n muiden pohjoismaisten tuotantopaikkakuntien tuotantojärjestelmää ollaan uudistamassa tulevien 10 vuoden aikana eli selvästi nopeammin kuin aiemmassa suunnitelmassa, jossa tavoitevuonna oli 2045. Tuotantopaikkakuntien muutosten aikataulujärjestykseen vaikuttaa mm. tarpeellisen infrastruktuurin olemassaolo, ennen kaikkea kilpailukykyisen fossiilivapaan sähkön saatavuus. Suunnitelman toteutuminen tarkoittaa, että SSAB:n fossiiliset päästöt suurelta osin eliminoidaan seuraavan vuosikymmenen alkuun mennessä, mikä tarkoittaa noin 8 miljoonan hiilidioksiditonnin vähennystä vuositasolla tämän hetken tasosta. Investointien ansiosta Ruotsin kokonaishiilidioksidipäästöt voivat vähentyä noin 10 % ja Suomen päästöt vastaavasti noin 7 %.

Uusi tuotantojärjestelmä

SSAB:n tavoitteena on rakentaa uusi pohjoismainen tuotantojärjestelmä nykyisen liiketoimintastrategian pohjalta. Uusi järjestelmä tuo lisäkapasiteettia yrityksen premium-tuotteille, paremman kustannusaseman ja fossiilivapaan tuotantojärjestelmän. Uuden suunnitelman ajatuksena on Ruotsin Luulajan ja Raahen tehtaiden uudistaminen kustannustehokkaalla minimills-tuotannolla, johon sisältyvät valokaariuunit ja valssaamot sekä Ruotsin Borlängen ja Hämeenlinnan tehtaiden kehittäminen samalla uusiin tuotantoprosesseihin sopiviksi.

Kaikkiaan arvioidaan strategisten investointien pohjoismaiden ohutlevytuotantoon nousevan noin 45 miljardiin Ruotsin kruunuun vuosina 2022-2030. Samalla poistuu investointitarve nykyiseen tuotantojärjestelmään, joka pohjautuu masuuneihin ja valssaamoon.

Luulajan tehdas.

Laajempi tuotevalikoima ja parantunut kustannusasema

Investoinneilla laajennetaan SSAB:n mukaan sen premium-tuotteiden, pitkälle kehitettyjen erikoislujien terästen (AHSS) ja nuorrutusterästen (Q&T) valikoimaa. Laajentuva terästen dimensiovalikoima paremmilla toleransseilla laajentaa mm. tarjontaa ajoneuvoteollisuudelle. Etuja yrityksen mukaan ovat laajempi tuotevalikoima erikoisteräksissä ja parempi fossiilivapaiden terästuotteiden tuotevalikoima. Etuihin kuuluvat alemmat kustannukset mm. tehokkaamman tuotannon ja materiaalivirtojen ja lyhyempien läpimenoaikojen ansiosta, hiilidioksidipäästöistä syntyvien kustannukset poistuminen masuunien sulkemisen tahdissa ja joustavuus suhdannevaihteluiden kohtaamiseen.

SSAB:n mukaan strateginen investointiohjelma voidaan rahoittaa yhtiön omalla kassavirralla. Lupaprosessit Luulajan ja Raahen tehtaiden osalta alkavat tänä vuonna.

”Nopealla teollisen tuotantojärjestelmän uudistamisella voimme luoda uusia fossiilivapaita arvoketjuja, rakentaa pitkän aikavälin kilpailukykyä ja varmistaa tulevaisuuden työpaikkoja pohjoismaisessa teollisuudessa. Vahvistamme SSAB:n markkina-asemaa samalla, kun vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja tarjoamme merkittävän panoksen ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi”, sanoo Martin Lindqvist.