Innovaatiopaloa ja teknologisia virstanpylväitä

Optisen ja optoelektroniikan alalla toimiva Zeiss on 175-vuotias. Tie Jenan pienestä tarkkuusmekaniikan työpajasta maailmanlaajuiseksi high tech-yritykseksi on pitkä ja sisältää monia teknologisia virstanpylväitä.

Zeissin tarina alkoi 175 vuotta sitten työpajasta, minkä nuori mekaanikko Carl Zeiss avasi 17. marraskuuta 1846 Jenassa. 20 vuotta myöhemmin Zeiss yhdisti voimansa fyysikon ja matemaatikon Ernst Abben kanssa, mikä muutti työpajan yritykseksi ja lujitti yrityksen yhteydet tiedemaailmaan.

”Zeissillä on pitkä historia ja sen teknologiset virstanpylväät kertovat palosta haastaa fyysisesti ja teknisesti toteutettavissa olevia rajoja. Sama henki siivittää yritystä edelleen”, sanoo Karl Lamprecht, Zeissin toimitusjohtaja.

Carl Zeiss, yrityksen perustaja

175-vuotias teknologiayritys

Zeiss on nykyisin maailmanlaajuinen teknologiayritys optisen ja optoelektroniikan alalla.

Neljä segmenttiä, Semiconductor Manufacturing Technology, Industrial Quality & Research, Medical Technology ja Consumer Markets työllistävät yli 34 000 henkilöä lähes 50 maassa.

Alku oli vaatimaton: yrityksen perustaja Carl Zeiss suunnitteli, rakensi ja korjaili alkuaan fyysisiä instrumentteja. Vuonna 1847 hän aloitti mikroskooppien valmistuksen, ja muutamaa vuotta myöhemmin hän ja hänen tiiminsä rakensivat myös yhdistemikroskooppeja.

1860-luvun puolivälissä Zeiss aloitti yhteistyön Ernst Abben kanssa matemaattisiin laskelmiin perustuvien objektiivien tuottamiseksi. Ernst Abbe oli yksityinen luennoitsija Jenan yliopistossa ennen kuin hänestä tuli Carl Zeissin liikekumppani.

50-vuotisjuhlapostikortti vuodelta 1896.

Vuonna 1873 Abbe kehitti kaavan rajoittamaan mikroskoopin optista resoluutiota. 1890-luvulta lähtien Abben havainnot ja hänen työskentelytyylinsä otettiin käyttöön myös muilla optiikan aloilla. Tämä johti uusien tuotteiden syntymiseen, uusiin liiketoiminta-alueisiin ja yrityksen nopeaan kasvuun.

Tämän kehitykseen mahdollistamiseen keskeisen panoksen antoi jenalainen lasikemisti Otto Schott, joka onnistui tuottamaan uusi optisia ominaisuuksia tarjoavaa lasia. Hän aloitti yhteistyön Abben kanssa ja Glaswerk Schott & Genossen aloitti tehtaan toimintansa 1884.

Optisen lasin laatu mahdollisti lopulta Abben teorioiden täysimääräisen käyttöönoton Zeissin instrumenteissa.Carl Zeissin kuoleman jälkeen Ernst Abbe perusti Carl Zeiss -säätiön vuonna 1889, ja se on yksi Saksan suurimmista tieteen edistämisen säätiöistä.

175-juhla pidettiin virtuaalisena marraskuussa 2021.

Teknologisia virstanpylväitä

Teknologisia virstanpylväitä Zeissilla riittää mikroskoopeista, Nobel-palkinnon saajista ja ensimmäisestä kuuhun laskeutumisen kuvista EUV-teknologiaan ja digitalisointiin.

Kuvia kuuhun laskeutumisesta 20. heinäkuuta 1969 kuvattiin Zeiss-kameralinsseillä, jotka on erityisesti kehitetty käytettäväksi avaruudessa. Nuo linssit muodostivat ytimen objektiiveille, joita myöhemmin kehitettiin optiseen litografiaan.

Zeiss tunnetaan myös planetaarioiden toimittajana. Ensimmäinen planetaario avasi ovensa Münchenissä 1925.

Monet Nobel-palkitut ovat työskennelleet Zeiss-mikroskoopeilla, kuten Robert Koch, tuberkuloosin löytäjä ja Christiane Nüsslein-Volhard, joka tutkii alkioiden kehityksen geneettistä kontrollia. Vuodesta 1900 lähtien ruotsalaisen silmälääkärin Allvar Gullstrandin tutkimus silmän optisista ominaisuuksista (Nobel-palkinto 1911, dioptria) ja Zeissin kehitysjohtajan Moritz von Rohrin silmälasien linsseihin liittyvät laskelmat johtivat ensimmäisen Zeiss-rakolampun (engl. slit lamp) lanseeraamiseen 1912, mikä vakiinnutti Zeissin aseman lääketieteellisen teknologian laitetoimittajana.

Zeissin toimitusjohtajan Karl Lamprechtin mukaan innovatiivinen henki elää vahvana pitkän taipaleen kulkeneessa yrityksessä.

Rakolampun optinen järjestelmä muodosti perustan myös Zeissin ensimmäisen kirurgisen mikroskoopin, OPMI 1:n lanseeraukseen 1953. Tänä päivänä valmistajan mikrokirurgian tuotevalikoimaan kuuluu mm. selkärangan ja neurokirurgiassa käytettävä Zeiss Kinevo 900.

Yli 100 innovaatiosta ja 180 patentista koostuva järjestelmä yhdistää robotiikan, digitaalisen visualisoinnin ja modernit apuratkaisut.

Yli 20 vuoden kehitystyön jälkeen Zeiss aloitti 2019 yhteistyössä muiden eurooppalaisten yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa sarjatuotannon uudelle mikrosirujen valmistusteknologialle, EUV-litografialle. Tämä tekniikka mahdollistaa suuria edistysaskeleita sirujen ja siten digitaalisten päätelaitteiden ja infrastruktuurin pienentämisessä, suorituskyvyssä ja energiatehokkuudessa. Työlle myönnettiin Saksan tulevaisuuspalkinto vuonna 2020.

Mittalaitteita teollisuuteen

Konepajasektorilla Zeiss tunnetaan mittalaitteistaan. Tällä puolella vuosi 2019 oli erityinen Zeiss Industrial Metrologylle. 100 vuotta aiemmin Zeiss esitteli ensimmäisen tarkkuusmikrometriruuvin vuoden 1919 Leipzigin kevätmessuilla. Ensimmäiset mittauskoneet johdettiin mikroskooppien tuotannosta. Nykyään Zeissin Industrial Metrology on johtava moniulotteisten mittausratkaisujen valmistaja. Näitä ovat mm. koordinaattimittauskoneet, optiset ja monianturijärjestelmät sekä metrologian ohjelmistot auto-, ilmailu-, konepaja-, muovi- ja lääketieteellisen teknologian teollisuudelle. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös mm. 3D-röntgenmittauslaitteet laadunvarmistukseen.

Zeiss juhlisti 175-vuoden perinteitään viime vuoden mittaan erilaisin aktiviteetein ja tapahtumin.

Virallinen juhla pidettiin virtuaalisena marraskuussa 2021.

Kari Harju